Genealogy Descendants Report

Genealogy Descendants Report


picture

previous  Fifth Generation  next14. MUHAMMAD.ALBAGIR-5 (ALI.ZAINALABIDIN-45, SAIDINA*HUSSEIN-ALI-ABITHOLIB-3(RA)4, FATIMAH.AZZAHRA-2(RAH)2, Unknown1) was born in 674 in 59h, Madinah, Saudi Arabia, died in 731 in 114h, at age 57, and was buried in AL-Baqhy.

General Notes: AlHabib was born 59H. He died 114H.
AlHabib Muhammad Al-Baqir was the eldest son of Imam Ali Zainal-Abidin. He was called Al-Baaqir, meaning 'The Splitter' or 'The Opener', metaphorically inferring that because he was very knowledgeable and unchallenged he splitted and broaden the scope of education. He was born in the year 59H, during the lifetime of his grand father, Imam Hussein, and died in 114H.

MUHAMMAD.ALBAGIR-5 married (name unknown).

Children from this marriage were:

+ 25 M    i. JA'FAR*ASSADIQ-6 was born between 699-700 in 80h, Madinah and died about 765 in 148h.

   26 M    ii. ABDULLAH-6A .

   27 M    iii. IBRAHIM-6 .

   28 M    iv. ZEYD-6 .

General Notes: Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain


Beliau juga dikenal sebagai ahli Fiqah kenamaan di masanya. Pengakuan tersebut pernah diucapkan oleh Imam Abu Hanifah sendiri: "Aku kenal Imam Zaid bin Ali sebagaimana aku kenal tentang keluarganya. Di masanya tidak pernah seorang yang lebih ahli dalam Fiqah daripada beliau. Dan aku tidak pernah melihat seorangpun yang lebih luas pengetahuannya, lebih cepat menjawab dan lebih terang penjelasannya daripada beliau, jarang sekali mendapati orang semacam beliau".

Kumpulan Syiah Zaidiyah nisbatnya kembali pada beliau. Beliau dikhianati oleh pengikut beliau sendiri yang berada di kota Kufah. Sebahagian pengikut beliau ada pula golongan yang ekstrimis. Mereka menuntut agar beliau tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar secara sah.

Namun beliau menolak dan beliau menyatakan dengan terang-terangan bahawa Abu Bakar dan Umar adalah khalifah Rasulullah yang sah. Sejak itulah pengikut beliau yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar disebut golongan Syiah Rafidha (yang menolak). Sedangkan pengikut beliau yang tetap mengikuti pendapat beliau tentang sahnya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar disebut Syiah Zaidiyah. Kelompok inilah yang ikut berjuang dengan beliau mati-matian.

Imam Zaid bin Ali dihukum mati kerana menentang pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik salah seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Ketika dinaikkan di atas tiang salib, beliau ditelanjangi dahulu sebelum dibunuh. Namun Allah tetap melindungi aurat beliau. Allah mengutus segerombolan labah-labah untuk membuat anyaman dari sarangnya sehingga dapat menutupi seluruh aurat beliau.

Dipetik dari: Kemuliaan Para Wali - karangan Zulkifli Mat Isa, terbitan Perniagaan Jahabersa
Ref: Omar Alathas di http://www.geocities.com/xtra78/art19.htm

   29 M    v. ABDULLAH-6B .

Compiled by NAQOBATUL ASYROF AL-KUBRO 2003