Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 4

WORDEN GEVRAAGD:
om te kopen of te ruilen

Het strodekkersbedrijf door Cl. Trefois.

Almanak van het Meetjesland, opgesteld door Meester Lieven, Gent, jaren 1860-1895.

Alle oude zichtkaarten of foto's over de Meetjeslandse gemeenten, vooral van Assenede - Bassevelde - Bellem - Boekhoute, voor het maken van reprodukties.

Alle foto's, pamfletten, aanplakbrieven, rantsoeneringskaarten-zegels van de jongste wereldoorlog (over het Meetjesland, Eeklo en omliggende).

Zich wenden tot de uitgever.
 

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND
nr 2,  1950

Is terug te koop (beperkte voorraad); te bestellen door storting of overschrijving van 200 fr. op p.c.r. nr 604056 van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, Gentstraat 13, Lembeke.

Separator

 
«De Appeltjes van het Meetjesland» van het Histo­risch Genoot­schap van het Meetjes­land heeft zijn eigen webstek.  Heel mooi en effi­ciënt !  Zij zoeken vrij­wil­ligers die hen kunnen helpen om de oude uitgaven op het inter­net te publi­ceren.  Neem contact op met hen indien u kan mee­werken aan dit heel waar­de­vol project.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

De home page van "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice
hit counter


Meest recente bijwerking: