Smoefelbeekhoeve Agrarisch Museum

Smoefelbeekhoeve Agrarisch Museum


Weet u wat een wanmolen is ?  Weet u waarvoor een molbord gebruikt wordt ?  Weet u nog hoe een baskuul eruit ziet ?  En wist u dat 'Porsche' destijds niet alleen sport­wagens, maar ook landbouwtractoren fabriceerde ?  Na een bezoek aan het Agrarisch Museum van Jaak Vannevel in de Maldegemse deelge­meente Donk, vlakbij de grens met West-Vlaanderen, zult u het landbouw­leven uit (over-)groot­vaders tijd een stuk beter leren kennen.

 

Honderden stukken landbouwalaam en werktuigen getuigen van een rijk agrarisch verleden, en bij elk ervan hoort een eigen verhaal.  Het Agrarisch Museum is ook het startpunt van een 40 kilometer lange Plattelandsroute langs rustige, landelijke wegen in het Maldegemse.  De route is voorzien van goed gestoffeerde informa­tieborden over uiteen­lopende, voornamelijk agrarische thema's.

Initiatiefnemer Jaak Vannevel is al heel wat jaren fervent verzame­laar van alles wat met landbouw te maken heeft.  Het begon met stukken alaam van zijn ouders en grootouders, maar groeide snel uit tot een verzameltocht in Oost- en West-Vlaanderen.  Zowat alle werktuigen, die landbouwers ooit in onze streek op het land gebruikten, heeft Vannevel in zijn collectie.  Meer nog van de meeste, heeft hij zelfs meerdere exemplaren in zijn museum­schuren staan.  En wanneer we het over tractoren hebben, dan zijn we er niet met 30 stuks !

Bovendien maakt Jaak er een erezaak van om al het alaam in piekfijne staat te brengen en sommige van de tractoren, die er een tijdje geleden nog schabou­welijk bijstonden, zijn nu echte pareltjes geworden.  De meeste zijn bovendien volledig rijklaar en kwam u misschien al eens tegen in één of andere land­bouw­stoet of tentoon­stelling in het Meetjesland.

Het Agrarisch Museum bestaat eigenlijk uit 3 grote delen.  In de 1ste museum­zaal belandt de bezoeker in een oude houten wagen­makerij.  Het gaat om een gedetail­leerde reconstructie van de wagen­makerij van de Maldegemse familie Henneman uit de Westeinde­straat in het begin van de vorige eeuw.  De smidse werd herop­gebouwd, blaasgalg en aambeeld incluis.  De bezoeker stelt er met eigen ogen vast, hoe een gewone boerenkar of een sjieke sjees tot stand kwam.  Er staan modules van vroeger en enkele onafge­werkte.  Het 2de deel van het Agrarisch Museum is veruit het grootste: in een enorme schuur staan honderden stuks land­bouw­materiaal uitgestald volgens het werk of het gewas waarvoor ze destijds werden gebruikt.

Het arsenaal gaat van gewoon klein handgerief t.e.m. alle werktuigen, die door één of meerdere paarden moesten worden voortgesleurd.  Werktuigen voor de grondbewerking, het zaaien, het bemesten, het wieden en het oogsten: ze staan er in volle glorie en na een lange carrière op het veld of in de tuin.  Het aanbod is werkelijk teveel om op te noemen: aardappelplanters, houten en ijzeren eggen, aalkarren, wanmolens (die het kaf van het koren scheiden), trieer-, zaai-, maai- en dorsmachines, strosnijders, baskuuls, en molborden (een platte schop, getrokken door een paard, voor het vereffenen van de grond).

Maar ook handwerktuigen zijn er in overvloed: vlegels, zeisen, graanmolentjes, sikkels.  Dikken, houwelen, zagen, slijpstenen, ...  Het geheel wordt afgerond met gerief dat op geen enkele boerderij ontbrak: klompen, tenen manden, ijzeren kuipen, halsters, emmers, zelfs de klassieke bolletjeszakdoeken ontbreken er niet.  In het 3de deel van dit museum komt de bezoeker als het ware in een toonzaal van tractoren: meer dan 30 landbouw-oldtimers staan er te pronken.  We zien de meest uiteenlopende merken en verschillende cilindergroottes, maar allemaal zitten ze onder de verzorgende handen van verzamelaar Jaak.

Onze bron: met dank aan de auteur van de tekst hierboven, de Heer Marc Van Hulle van Uitgeverij Taptoe, ook voor zijn toelating om dit document hier over te nemen.

Het Smoefelbeekhoeve Museum is open voor groepen op aanvraag maar de tweede zondag van september is steeds een grote feestdag voor Donk en dan houdt het Smoefelbeekhoeve Museum opendeurdag.  De oude traktoren worden dan weer eens tewerk gesteld, er wordt tarwe gedorsen en gemalen.  Een blokwagenwiel krijgt weer een nieuwe band, een paard vier nieuwe ijzers enz.  En er zijn ritjes rond het museum... met een Porche (traktor) dan wel. 

Meer foto's van het Smoefelbeekhoeve Museum

Onze mini-foto's van Smoefelbeek samen op één blad.
Over Smoefelbeek
All about Donk (in English)   Over Donk (in het NL)

To the top of this page
Our Meetjesland
Table of Contents         Search this Meetjesland website counter