Wolf Family Genealogy

Rohel-Bach-Bohm-Loew + Associates - Descendants

Home | Names | Stories | Pictures | Toolbox | Peter's Page | Site map

LOEW-BÖHM-EISLER-BACH-PORGES-GRÜNFELD-GRÜNHUT-GÜNZBURG-WESSELS-TODROS-SPIRA-WIENER-GRATZ-OBERLÄNDER-MORAWETZ-FRIEDMANN-KLIMESCH-ROHEL....

Wolf Family Genealogy

April 2011 - Joined GENI - Please Join our "Geni Family Group" - and Help Us Migrate Your Relatives :)

Join the world's largest family tree

*already added on Geni -- information also provided by Maxwell Charles Preston and Raymond David Minkus - see also Research groups below -- Last update: April 2, 2019

Israel WOLF Born: abt 1719 Died: Jul 20, 1791 in Hranice (Mährisch Weisskirchen), Přerov, Olomouc, Moravia, Czech + Katharina unknown Born: abt 1721 Died: Jan 17, 1806 in Hranice *geni

..1) Benjamin WOLF Born: abt 1740 Died: Aug 5, 1828 in Hranice, Přerov, Olomouc, Moravia, Czech + Kattel (unknown) *geni

Note: pressglas-korrespondenz.deGerman; ..Joachim Wolf, Händler aus Krásno (1814, 1822).. Die Pottaschebrennerei in Krásno Wenn wir die Branntweinbrennerei in Krásno beschrieben haben, müssen wir noch über zwei Häuser in Krásno berichten, wo sich Juden vor 1800 aufgehalten haben. Das betrifft die Häuser Nr. 66 und 67.. ..Im Haus Nr. 66 lebte die Familie David Hirsch und im anliegenden Haus Nr. 67 die Familie Wolf. Das Haus von Wolf diente als Pottaschebrennerei. Joachim Wolf ist uns schon 1816 begegnet, beim Verkauf der Pottaschebrennerei auf dem Hof Lhotsko. Schon damals war er Besitzer der Pottaschebrennerei in Krásno. Zwei Jahre vorher - 1814 - hat er dem Strumpfwirker Antonín Ústupecký 145 Gulden geliehen. Die ottaschebrennerei Nr. 67 hat er als erbliches Eigentum gekauft. Nach Krásno ist er aus Hranice gekommen, wo er einige Vermögensanteile besaß.. ..Als Joachim Wolf am 17. Februar 1833 in Krásno gestorben hat, blieb nach ihm ein schönes Eigentum, das er selbst im Testament auf 11.400 Gulden geschätzt hat. Neben der Pottascherei besaß er auch einen Anteil an den Häusern Nr. 2 und 15 in der jüdischen Gemeinde in Hranice. Joachim Wolf hinterließ die Witwe Kateřina, zwei reife söhne Samuel Sigmund Wolf und Abraham Wolf, die in Hranice gelebt haben, den reifen sohn Izák in Krásno und die Tochter Esther, verheiratet mit dem Besitzer der Pottascherei in Meziříčí Wolf Deutsch. Die zweite Tochter Sára von Joachim Wolf, verheiratet in Ungarn mit Samuel Engelsmann, lebte schon nicht mehr und hinterließ die Töchter Hanny (17 Jahre), Leni (16), Charlotte (14), Mali (5) und den Sohn Izák. In den letzten Jahren seines Lebens überließ Joachim Wolf die Sorge um die Wirtschaft seinem Sohn Izák, der seit 1828 im gleichen Namen die Pottascherei geführt hat. Joachim Wolf hat den Unternehmergeist und die Wirtschaftlichkeit von Izák hoch geschätzt..

Note2: Hranice history.pdfCzech 10MB by Bohumír Indra: "..Dům čp. 11: Koncem devadesátých let 19. stol. koupil dům obchodník Jan Wolf s manželkou Annou, .. ..v roce 1852 v ceně 5600 zl. Sigmundu Wolfovi, který po dvou letech umírá, a dům je v roce 1854 zapsán Marii Wolfové, jež jej drží do své smrti roku 1869, tehdy dům přechází na jejího syna Adolfa. Adolf Wolf držel dům jen krátce, v roce 1880 jej prodává manželům Josefu a Antonií Hradilovým.. ..Až koncem první republiky přibyl nový hotel Moravia (dnes internát Střední lesnické technické školy), přebudovaný z bývalého hostince Wolfova čp. 367 a sousedního domu čp. 419, který měl 12 cizineckých pokojů.. ..Ve třicátých letech vlastnili dům Oskar a Helena Wolfovi, kteří přízemní restauraci změnili v kavárnu a cukrárnu. Jako Němcům jim byl majetek v roce 1945 konfiskován.. ..Dům čp. 112: V roce 1849 dům koupil Abraham Wolf za 2400 zl. konvenční měny. Wolf drží dům bez obecní pastvy, pole přidělená k domu z obecních pozemků byla v roce 1860 prodána k domu čp. 34. V roce 1867 Abraham Wolf již nežije a majetnické právo je připsáno Antonii Wolfové, která však dům ještě téhož roku prodává obchodníkovi Gustavu Steinerovi,.. ..Prvním starostou byl  Sigmund Wolf.. ..čp. 396 (knihařství E. Blaschka) ležící již na rohu ulice Potoční a protější čp. 428 – směrem k mostu přes Bečvu (původně obytný dům barvíře K. Kobra s barvírnou při strouze Ludiny, roku 1870 přestavěnou na přádelnu lnu a továrnu na provazy firmy Noeggarth a Wolf, pak továrna hedvábných látek Alfreda Rosenthala, za první republiky kosmetická laboratoř Mirion).."

 

..2 Sara Wolf WOLF Born: 1751 + Joachim ABELLIS Married: May 20, 1789 in Hranice (Mährisch Weisskirchen), Přerov, Olomouc, Moravia, Czech *2nd husband: Ezechias KAFKA Born: abt 1748 Married: Oct 30, 1796 in Hranice *widower *geni

..3 Jakob Israel WOLF Died: Dec 15, 1808 in Bonyhád, Tolna, Hungary + unknown *geni


Misc-Hranice:

Moses WOLF (or Wolf ben Moses?) Born: abt 1711 Died: abt 1785 in Hranice (Mährisch Weisskirchen), Přerov, Olomouc, Moravia, Czech *geni


Home | Names | Stories | Pictures | Toolbox | Peter's Page | Site map

Contact: Peter Rohel, 42 Cardigan Rd., Toronto, ON, Canada M8Z-2W2 | Copyright:© 2004-2012