Rohel-Bach-Bohm-Loew + Associates - Descendants

Home | Names | Stories | Pictures | Toolbox | Peter's Page | Site map

LOEW-BÖHM-EISLER-BACH-PORGES-GRÜNFELD-GRÜNHUT-GÜNZBURG-WESSELS-TODROS-SPIRA-WIENER-GRATZ-OBERLÄNDER-MORAWETZ-FRIEDMANN-KLIMESCH-ROHEL....

Arnstein Family Genealogy

April 2011 - Joined GENI - Please Join our "Geni Family Group" - and Help Us Migrate Your Relatives :)

Join the world's largest family tree

Some of the names already added on Geni -- Under ConstructionResearch Group-1 - Group-3 - Last update: December 12, 2009

Neftali ARENSTEINER *main group information already added on Geni -- Neftali Arensteiner is your (Peter Rohel) 2nd great uncle's ex-wife's 2nd cousin's husband's 5th great grandfather *path

Note: source - Hugo Gold bookCzech document (Votice /Wottitz/Wotitz), Bohemia, Czech Republic) 13pg history and its extracts on my Votice (Wottitz/Wotitz) page

Note: any relation to Leopold Anstein ( of Vodnany -) & Barbora Sicher ( of Tynec -) "ch. Rosalie & Samuel Pollak" son of Moyses Pollak in Janovice history on jewishgen Austria-Czech OR Simon Arnstein (abt 1777 - Apr 8, 1857) of Cestic(e)?Czech okres Strakonice? OR Isak Arnstein ( of DlazovCzech -) "ch. Anna Arnstein (abt 1825 m. 6.1.1851 -) & Salomon Luft (abt 1823 -)" son of Markus Luft ( of Janovice -) ??


Group-1: *some information already added on geni -- Isak Izák Arnstein is your (Peter Rohel) 4th great uncle's 1st cousin's wife's niece's husband's sister's husband's great grandfather *path
Group-2: *geni - Izak Arnstein is your 1st cousin thrice removed's wife's nephew's wife's 3rd great aunt's husband's father

Izak ARNSTEIN + (?)

.. Vynikaj c osobnosti votické žid. vyznáni: Josefa Arnsteinová ("Pepička''). Nar. se ve Štěchovicich u Prahy z rodičů Josefa a Františky Piku v r. 1803 a provdala se za Natana Izáka Arnsteina do V., obchodnika, syna Izáka Arnsteina. Té doby mluvili Židé česky a v žargonu a v tom ji jmenovali „Pepe Štachavic" (Pepička Štěchovická). Ona přivedla obchod na tu výši, jak jej od ni převzal syn Ferdinand, který ale ve věku 36 let v r. 1879 zemř. Byl to muž dobrého srdce a osvědčil se přes své mlád jako inspektor školy. Matka ho přežila o jeden rok, zemřela 16. řijna 1880. and V minulém stoleti stál v čele chevra kadiša Natan Isak Arnstein od „Pepičky" do r. 1886 and Tehdy obnášely výdaje 22.000 Kč, a byly kryty z důchodů: nájem kostelnich sedadel, diaňiná boženská, výnos činže z domů obci náležejicich a "louky v Jedlinách. Tato louka byla věnována jako nadace ku památce zesnulého votického měšiana a obchodnika Nathana Isaka Arnsteina a jeho manželky Josefy (Pepičky) od jich syna Josefa Arnsteina, obchodnika v Benešově, a vnuka/grandson Edvarda, syna posledniho, ve V. v r. 1892.


Group-3: Misc. ARNSTEIN *names from H. Gold book & document:
 1. House Č. VII, VIII IX a XI tvoři komplex továrny na likéry, ocet Arnstein-Kleinové.
 2. House Č. XIII. 1790 Bernard Hübscher. Majetkové poměry od 1850: XIII a 1873 Resi Arnstein, 1886 Izák Gans, pak 1905 jeho vdova Kateřina, 1910 Ema Katzová; XIII b 1867 Filip Gans, 1882 Hynek Arnstein, 1890 Izák Gans, viz XIII a; 1926 Antonin Pica též XIII c.
 3. Josef Martin ARNSTEIN married 12 Rijna 1773 + Cheile JERUSALEM
 4. Josef ARENSTEIN married or requested permission 1774 Votice konsignac
 5. Juda ARNSTEINER married or requested permission 1780 Votice konsigna
 6. Isak ARENSTEIN married or requested permission 1790 Votice konsignac
 7. Wolf ARENSTEINER married or requested permission 1794 Votice konsigna
 8. Juda ARNSTEINER married 18. ledna 1803
 9. Josef ARENSTEINER married 3 Prosince 1806
 10. Simon ARENSTEINER married 15 Dubna 1810
 11. Wolf ARENSTEINER married 19 Dubna 1811
 12. Natan ARENSTEINER married 31 Kvetna 1814
 13. Nathan ARENSTEINER, zenaty - requested permission 1819 Votice konsignac
 14. Natan ARENSTEIN
  1. Neftali ARENSTEIN ..Tak doporučuje c. k. berounský krajský úřad v Praze, č. 4963 ze dne 22. máje 1843 veleslavnému c. k. zem. guberniu, by zakročen votického vrchnihoúřadu stran sňatkové koncese pro prvorozeného Žida Neftaliho Arnsteina 28) a nevěsty Máři Majdaleny EISNERové z V. do mista otcovského jako familianta, doložené 17 přilohami, přiznivě vyřidilo. Ve schůzi zemského gubernia dne 8. června 1843 byla následujci odpově usnesena: Berounskému král. krajskému úřadu. Neftalimu Arensteinu, poctivě prvorozenému synu Votického šucovniho Žida a familiante Natana Arensteina, udili se povoleni ku postaveni svatebnich nebes s Židovkou Máři Majdalenou Eisnerovou, dcerou Josefa EISNERa z V.
 15. Efraim ARNSTEIN occupation:šéfa velkoobchodu „U železniků" + Anna (?) ..Efraima Arnsteina a jeho manželky Anny; po jich přes dlen do Prahy vedl obchod jejich syn Josef do roku 1902
  1. Josef ARNSTEIN
  2. Františka ARNSTEIN
 16. Neftali ARNSTEIN (pak syn Josef Arnstein), kterým celá řada „housirniků" skupovala po obcich zboži;
 17. Adolf ARNSTEIN: Mladi lidé, hoši a divky, tvořili sbor pod vedenim Adolfa Arnsteina, který se později přestěhoval do Berouna a vloni?? tam zemřel.
 18. Bedřich ARNSTEIN: R. 1872 došlo za př činou stranických roztržek mezi členstvem obce k tak neblahým následkům, že Bedřich Arnstein, muž pokrokový, zařidil, jak jsme v jeho životopise (viz Žid. představen ) již uvedli, t. zv. švédskou školu ve svém domě, kam on i jeho stran ci děti své pos lali
 19. Eva ArnsteinBedřich ARNSTEIN: K žid. instituc m lidumilným patřil též lazaret. Při velkém požáru r. 1746, kdy tolik domů křes anských a žid. shořelo, lehla popelem i synagoga s lazaretem. Synagoga byla opět vystavěna, ne ale lazaret. Jak čtecho starosty obce Bedřicha Arnsteina, pani Eva Arnsteinová, dáma šlechetného srdce. Když se rodina 1879 do Prahy odstěhovala, stala se nástupkyni jeji pani Cecilie Stůmměrová (roz. 1830), manželka obchodnika Volfa Stůmmera, po jehož úmrti (1865) vedla obchod sama
 20. Velkoobchodnici a obchodnici: Josef Efr. ARNSTEIN, Votice Budějovice, Hynek a Adolf Arnstein (Kolin Praha, N. Eisler), Emil Arnstein (Bologna), Hugo Arnstein (Terst), Josef Arnstein, šéf firmy Krönet "Witrowsky (Praha), Karel Arnstein (Videň), Lékaři: MUDr. Edvard Arnstein (Teplice Šanov Jewishgen shtetlinks Teplitz), Právnici: Dr. Leopold Arnstein (Karlovy Vary), Továrnci: Dr. Hugo Arnstein (Videň), Viktor Arnstein (Unlioši),
 21. během času byli činnými členy spolku: Leop. Fuchs, Mořic Eisenstein, Leopold Stimmer, Josef Efraim Arnstein, Josef Neftali Arnstein, Adolf Arnstein a Josef Arnstein (od Davidků),
 22. Eduard ARNSTEIN & son Hynek, etc: Od r. 1898 byl majitelem Eduard Arnstein a od r. 1920 jeho syn Hynek Arnstein. Dům č. 84 koupil Natan Izák Arnstein. Pro dluhy byla tato stará hospoda prodána 1852 Šimonu Arnsteinovi, jehož syn Bedřich ji přestavěl 1875 v hotel.
 23. 1822 Šimon ARNSTEIN, představený obce žid., 1854 Bedřich Arnstein, 1879 jeho syn Hynek..
 24. 1873 Resi ARNSTEIN
 25. Že té doby kvetl i obchodiobilni, lež na b le dni, z jehož zástupců jmenujeme zvláště firmy: Bedřich Arnstein, David Arnstein a jeho syn Adolf, zasloužilý jak o obec žid., tak i o město a hasičstvi,
 26. Neftali ARNSTEIN Většina během 17. a 18. stol. se nastěhovala do domků na panském gruntě 41), které tvořily „židovské město" a byly proti křestanskému městu uzavřeny branami, hořeni „vedle lazaretu" (mezi domkem Neumanovým a Metzkrovým) a dolni mezi domem Blochovým (U železniků) a Kaudersovým (dřive Neftaliho Arnsteina).
 27. Berta Arnstein POLAK (or POLLAK?) in Vienna: Rb. Freud Pick se zminime ještě v kapitole o škole. Se zadostiučiněnim budiž ke konci ještě po znamenáno, že ke zveleben bohoslužeb občas přispěla svým krásným, kultovaným hlasem p Berta Fuchsová, chot bývalého poštmistra v Jankově. Jeji hudebni vlohy dědili synové, Adolf Fuchs, sólista německého divadla v Praze, a prof. Egon Fuchs, který vyučuje na státni konservatoři v Praze. I naši spolužačky pani Berta Arnsteinové Polákové (ve Vidni) budiž jako sólistky v kostele vzpomenuto.

Note: Misc. ARNSTEIN *names found on the internet:
 1. Emma Arnstein + David Hahn, son of Ignaz Hahn and Elisabeth Pick, daughter of Joachim Pick and Johanna Stern, etc. on calzareth genealogy site
 2. Adolph Robi (Sep 18, 1848 Popowitz, Bohemia -) + Josephine B. Hahn Parents: Jacob Robi & Josephine Arnstein Adolph came to New York, 1870; lived at Amsterdam, N. Y., for two years, then settled in Northville; in business twenty years; moved to St. Louis in 1893. Address: 4362 West Belle Place, St. Louis, Mo.
 3. Emilio Arnstein era nato il 4 giugno 1886 a Wotitz (oggi Votice) presso Praga, all’epoca facente parte dell’Impero Austro-Ungarico. Arnstein fu il vero iniziatore dell’organizzazione calcistica nella nostra regione. Giunse a Bologna nel 1908 da Trieste, dove poco più che ventenne aveva già fondato un sodalizio calcistico
 4. Philip Stein (abt 1820 Votice, married Aug 19, 1856 Horepnik, Bohemia -) + Sarah Löwy (1821-), daughter of Wolf Löwy (1786 Cernovice, Bohemia - Apr 18, 1865 - Horepnik) & Rachel Stein (Oct 22, 1791 Horepnik - Nov 11, 1855 Horepnik), daughter of Wolf (Volf) Stein (abt 1759 Horepnik - Aug 30, 1850 Horepnik) & Katharina Kohn (1770 Heralec, Bohemia - abt 1809 Horepnik) *2nd wife: Anna Pekarek (1782 Onsov, Bohemia - Apr 28, 1855 Horepnik ) on posamentir-stein.de ext. site

Home | Names | Stories | Pictures | Toolbox | Peter's Page | Site map

Contact: Peter Rohel, 42 Cardigan Rd., Toronto, ON, Canada M8Z-2W2 | Copyright: © 2004-2012