http://counter.rootsweb.com/cgi-bin/Count.cgi?df=reindervantil

Bezoekers - Dank U!

Welkom op deze site!

Deze site is opgedragen aan al mijn voorouders.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/ZuidhornOldCentre.jpg

Foto van het oude centrum van Zuidhorn, provincie Groningen. Mijn wortels liggen hier, net als de wortels van vele van mijn voorouders. Foto is genomen ca 1975

 

Klik hier voor een kaart van Groningen en omgeving!

 

Laatste update: 9 februari  2016

Reden: Verbeteringen en aanvulling overlijden Elisabeth Tjommes Meijer, met dank aan Piet Vogelzang

Last update English page: 11th october 2010

Reason: Removal of the English page. Readers can use webpage translators now.

 

Welkom op deze genealogische site! Mijn naam is Reinder van Til, geboren op 28 november 1965 in Zuidhorn, provincie Groningen, Nederland. Na zo'n 21 jaar studie van mijn voorouders is het nu zover dat de voorlopige resultaten op het internet kunnen worden gezet. Bij een deel van het ondezoek heb ik natuurlijk hulp gehad van mensen die dezelfde voorouders met mij delen. Natuurlijk, op mijn beurt heb ik weer andere mensen op sporen gebracht van voorouders die zij nog niet kenden en die toevallig mijn voorouders waren.

Genealogie en in dit geval het opsporen van alleen je voorouders is een prachtige bezigheid. Terug tot 1811 is het goed geregeld in Nederland. We hebben daartoe een enorme en toch ook erg toegankelijke burgerlijke stand en bevolkingsregister. Vanaf 1811 werd dat allemaal goed bijgehouden door de betreffende ambtenaren, in veel gevallen de burgermeester van een bepaalde gemeente zelf. In de provinciale archieven van Nederland kunt u dat allemaal zelf gaan controleren. Ook op het internet zijn nu sites bezig om van alles te verzamelen. Veel mensen hebben hun genealogie of stamboom inmiddels op  het internet gezet. Voor 1811 was er geen officiéle burgerlijke stand in het noorden van Nederland. Die officiéle burgerlijke stand van vanaf 1811 en in sommige zuidelijke delen van Nederland al vanaf 1795 hebben we nog te danken aan keizer Napoleon. Voor 1811 waren  er ook geen gemeentes, zoals men die nu kent.  Van gegevens van voor 1811 is het dus ook tamelijk onzinnig om van bijvoorbeeld "Niekerk, gemeente Oldekerk" te spreken. Voor 1811 zult u zien dat ik dan de provincie geef van een bepaald dorp. Als er verwarring kan ontstaan tussen twee dorpen met dezelfde naam in één provincie dan heb ik dat opgelost door toch naar de huidige gemeente te verwijzen. Nood breekt wet! Voor 1811 waren er dus de kerkgemeentes, die meestal zo groot waren als een dorp en de directe omgeving van het dorp; en is men aangewezen op de registratie van de oude burgerlijke stand, welke door de kerk werd gedaan. Dan lag het net aan de welwillendheid van de kerkarchivaris, meestal de dominee, hoeveel informatie hij in de kerkboeken schreef. Soms uitgebreid, maar ook regelmatig heel sumier. Veel van die kerkboeken zijn verloren gegaan. Toch is ook de inhoud van de kerkboeken welke de tand des tijds hebben overleefd van onschatbare waarde. Het is goed dat in de Nederlandse archieven nu alleen nog in de kopieën van die kerkboeken kan worden gelezen. Nu nog alles op het internet plaatsen en de genealoog zou dan in een ommezien kunnen doen wat nu jaren aan studie en gereis kost. Aan de andere kant is nu juist die studie en de moeite die je moet doen om na tijden van zoeken weer eens een voorouder te vinden de romantiek van de genealoog.

De gegevens van mijn voorouders zullen u in numerieke volgorde worden getoond,  Als u dus van een bepaalde voorouder het getal maal twee doet dan vindt u zeker in het begin, een generatie terug, meteen de vader van die voorouder; ernaast staat dan de moeder van die bepaalde voorouder enzovoorts. Verder terug in de tijd gaan de bronnen opdrogen, of was ik nog niet in staat die voorouder te vinden, omdat ik al dan niet tijdelijk vastgelopen ben. Het zal dan zijn dat u bij het dan gevonden getal geen ouder(s) zult aantreffen. Of u zult niet alle informatie van die bepaalde ouder(s) aantreffen, welke u wel in het begin zult vinden. Voorts is het belangrijk hier op te merken dat pas vanaf 1811 in het noorden van Nederland iedereen verplicht was een vaste achternaam te kiezen, waardoor ook de kinderen en verdere nazaten dezelfde achternaam behielden. De meeste mensen hadden voor 1811 geen vaste achternaam. Als u voor 1811 Jan Pieters heette en u kreeg een zoon Klaas, dan was de naam van uw zoon dus Klaas Jans. Kreeg uw zoon dan een zoon en die noemde hij Willem, dan ging die Willem als Willem Klaassens door het leven enzovoorts. Bij dochters ging het ook zo. De dochter van Feike, Antje, heette dan Antje Feikes. Dit systeem van achternamen wordt ook wel patronymica genoemd. In 1811 ging dus iedereen een vaste achternaam kiezen, maar kreeg je eerder een mix van patronymica en vaste achternaam. "Jan Reints Overkamp" bijvoorbeeld. De vaste achternaam is "Overkamp", het patroniem is "Reints", zijn vader is dus een "Reint". Oude gewoontes slijten hard zegt men! Het systeem van voor 1811 maakt het zoeken naar voorouders wel lastiger! Verder geldt algemeen dat u gezegend bent als u trouw gelovige voorouders heeft. Des te trouw geloviger uw voorouders zijn, des te meer informatie zult u vinden over hen voor 1811 in de kerkelijke archieven.

Deze site zal regelmatig worden ververst door nieuwe gegevens of correctie van de nu bekende gegevens. Ik zal dan ook aangeven wanneer deze site voor het laatst is ververst. Daar waar mogelijk zal ik foto's en aktes uit de burgerlijke stand betreffende mijn voorouders toegevoegen. De meeste foto's en alle aktes uit de burgerlijke stand kunt u zien door te klikken op onderstreepte regels! Andere foto's zijn direkt zichtbaar op deze pagina! Het begint met een foto van mijzelf. Ik sta open voor opbouwende kritiek, extra foto's die u voor mij heeft, extra informatie, ook over voorouders die ik nog niet heb gevonden, kunt u mij contacteren via email. Mijn emailadres is: 

fa073505@skynet.be

Bent u er klaar voor? Hier gaan we dan:

Generatie: 0

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/reindersabine.jpg

Reinder van Til (1)

Geboren: 28 november 1965 in Zuidhorn, provincie Groningen, Nederland. Thans woonachtig te Maasmechelen in België. Zoon van Jan van Til (2) en Reina Overkamp (3)

Dit is een foto van mij en mijn partner Sabine, genomen op Rhodos Griekenland in juni 2003.

Generatie 1:

Jan van Til (2)

Geboren: 18 juni 1919 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Zoon van Abel van Til (4) en  Seelina Pot (5). Overleden: 23 juli 1988 te Zuidhorn, 69 jaar oud. Beroep: Snikvaarder, medewerker CSM suikerfabriek Hoogkerk, provincie Groningen.

Reina Overkamp (3)

Geboren: 21 oktober 1934 te Zuidhorn. Dochter van Reinder Overkamp Jr. (6) en Marchien Onnes (7). Overleden: 6 maart 2005 te Groningen (AZG), 70 jaar oud. Beroep: Dienstmeid te Zuidhorn en Ateliermedewerkster te Groningen.

 

Jan van Til (2) en Reina Overkamp (3) trouwden op 12 november 1954 te Zuidhorn, provincie Groningen, Nederland.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GIFPaenMoekeCSMfoto1976.gif

Foto van mijn vader, Jan van Til (2) en moeder, Reina Overkamp (3). Foto genomen tijdens vader's 25 jarig jubileum als werknemer op de C.S.M. Suikerfabriek te Hoogkerk, provincie Groningen. Foto genomen in 1978. De gehele familie was aanwezig tijdens dit heuglijke feit. Pa zou daar in totaal 31 jaar werken tot aan zijn pensioen in 1984.

 

 

 

 

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/JanvanTilenReinaOverkampHuwelijksfoto1954.jpg

Foto genomen op de huwelijksdag van mijn vader Jan van Til (2) en moeder Reina Overkamp (3) op 12 november 1954 te Zuidhorn.

Generatie 2:

Abel van Til (4)

Geboren: 4 november 1880 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Zoon van Evert van Til (8) en Maike Veenstra (9). Overleden: 10 december 1962 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Veenschipper, Boerenarbeider.

Seelina Pot (5)

Geboren: 24 maart 1886 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Dochter van Jacob Pot (10) en Jantje Hoeksema (11). Overleden: 11 oktober 1957 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Huisvrouw.

 

Abel van Til (4) en Seelina Pot (5) trouwden op 10 juni 1911 te Oldekerk, thans gemeente Grootegast.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GIFAbelvanTilenSeelinaPot1950.gif

Foto van Abel van Til (4) en Seelina  Pot (5). Foto is genomen in Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. De foto is waarschijnlijk genomen in 1951 toen Abel van Til en Seelina Pot 40 jaar getrouwd waren. Abel van Til en Seelina Pot kregen 9 kinderen. Drie zoons, waarvan Jan van Til (2) mijn vader is en 6 dochters. Het paar woonde toen de foto genomen werd waarschijnlijk naast de afgebrande molen aan het einde van de Havenstraat en vlak bij het begin van het Niekerkerdiep in Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/AbelvanTilenSeelinaPotenKinderen1936.jpg

Familiefoto van Abel van Til (4) en Seelina Pot (5) en al hun kinderen.. De foto is zeer waarschijnlijk genomen in 1936 toen Abel van Til en Seelina Pot hun 25 jarig huwelijksjubileum vierden. Op de achterste rij ziet u van links naar rechts Evert van Til (geboren  8 maart 1912 en overleden 7 november 1978); Jantje van Til (geboren  25 maart 1913 en overleden 24 december 2000); Maike van Til (geboren 22 september 1914 en overleden 3 augustus 1993); Jacoba van Til (geboren 26 februari 1916 en overleden 28 september 1970); Roelfke van Til (geboren 31 mei 1921 en overleden 7 juni 1979) en Jan van Til (2). Links achter Seelina Pot staat Elizabeth van Til (geboren 14 april 1923 en overleden 23 september 2004). Rechts van Abel van Til staat Alberdina van Til (geboren 24 oktober 1926 en overleden 3 augustus 2005). Tussen Seelina Pot en Abel van Til staat het jongste kind Pieter van Til (geboren 19 maart 1930 en overleden 9 juli 2007). Hier wat meer over de andere kinderen van Abel van Til (4) en Seelina Pot (5).

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/JantjeVanTilHarkeBalkema.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/JacobaVanTilAndriesDeVries.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/ElizabethVanTilAbrahamZuidema.jpg

Huwelijksfoto van Jantje van Til en Harke Balkema. Jantje van Til werd geboren 25 maart 1913 te Niekerk - Oldekerk, nu gemeente Grootegast.. Ze trouwde met Harke Balkema op 21 mei 1938 te Oldekerk, nu gemeente Grootegast, provincie Groningen. Harke Balkema was zoon van Jannes Balkema en Catharina Soesbeek. Harke Balkema werd geboren 5 maart 1912 te Oostwold, gemeente Leek, provincie Groningen. Jantje van Til overleed 24 december 2000 in Zuidhorn. Harke Balkema overleed 17 juni 1966 te Niekerk. Harke Balkema werkte net als mijn pa op de C.S.M. Suikerfabriek te Hoogkerk.

Huwelijksfoto van Elizabeth van Til en Abraham Zuidema. Elizabeth van Til werd geboren 14 april 1923 te Niekerk - Oldekerk. Ze trouwde met Abraham Zuidema op 22 april 1950 te Oldekerk. Abraham Zuidema werd geboren 3 juli 1928 te Gerkesklooster, provincie Friesland. Hij was zoon van Jacob Zuidema en Antje Offringa. Hij kwam door een noodlottig auto-ongeval om het leven op 7 november 1974 te Lutjegast, gemeente Grootegast. Elizabeth van Til overleed 23 september 2004 te Niekerk - Oldekerk, thans gemeente Grootegast.

Huwelijksfoto van Jacoba van Til en Andries de Vries. Jacoba van Til werd geboren 26 februari 1916 in Niekerk - Oldekerk, nu gemeente Grootegast. Zij trouwde met Andries de Vries op 24 december 1938 te Oldekerk, nu gemeente Grootegast. Andries de Vries werd geboren 29 augustus 1914 te Tolbert, gemeente Leek. Hij was zoon van Johannes de Vries en Grietje de Haan. Jacoba van Til overleed 28 september 1970 te Hoogkerk, nu gemeente Groningen. Andries de Vries overleed 4 november 2003 te Hoogkerk.


Reinder Overkamp Jr. (6)

Geboren: 27 februari 1892 te Zuidhorn. Zoon van Reinder Overkamp Sr. (12) en Renje Pluister (13). Overleden: 30 juni 1972 te Zuidhorn. Beroep: Arbeider in de Leijmf fabriek te Briltil, gemeente Zuidhorn. K.N.I.L. Militair in Indonesië, Agent Van Gend en Loos te Zuidhorn.

Marchien Onnes (7)

Geboren: 16 april 1897 te Groningen. Dochter van Freerk Onnes (14) en Klaaske Hecker (15). Overleden: 10 november 1974 te Zuidhorn. Beroep: Huishoudster.

 

Reinder Overkamp Jr. (6) en Marchien Onnes (7) trouwden op 18 november 1920 te Zuidhorn.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GIFReinderOverkamp_MarchienOnnes.gif

Foto van Reinder Overkamp Jr. (6) en Marchien Onnes (7). Deze foto is genomen rond 1955. Het paar staat voor hun huis aan de Jellemaweg te Zuidhorn. Dit huis stond direkt naast het huidige huis op de hoek van de Jellemaweg en Brilweg. Het huis is rond 1975 afgebroken. De tuin achter het huis  is nu onderdeel van het kleine park daar. Let op de plaat aan de gevel van het huis. Dat was de plaat van Van Gend en Loos. Reinder Overkamp Jr. was toen agent voor deze postbestel firma. Eerst deed Reinder Overkamp dit werk met behulp van een bakfiets. Zie foto hieronder. Reinder Overkamp en Marchien Onnes kregen 5 kinderen. De eerste zoon Martin werd geboren 17 februari 1921 te Aduard, maar overleed als baby op 28 mei 1921 te Aduard. Als u de overlijdensakte van Martin Ovekamp wil zien klikt u HIER! Tweede kind was Renje Overkamp.  Derde kind van Reinder Overkamp en Marchien Onnes was Frederik (Fré) Overkamp. Vierde Kind van Reinder Overkamp en Marchien Onnes was Klaaske Overkamp. Zij werd te Zuidhorn geboren op 19 augustus 1931. Ze trouwde met Albert Knigge, AKA Ab Knigge te Groningen ongeveer 1950. Albert Knigge werd geboren op 2 februari 1931 te Groningen als zoon van Jan Knigge en Oechina Zuidema. Albert Knigge werkte op de SuikerUnie Suikerfabriek te Groningen. Klaaske Overkamp en Albert Knigge zijn nu nog in leven. Jongste kind van Reinder Overkamp en Marchien Onnes was Reina Overkamp (3) mijn moeder, zie boven. Zie voor de andere kinderen van Reinder Overkamp (6) en Marchien Onnes (7) hieronder.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/ReinderOverkampBakfietsStation2.jpg

Reinder Overkamp (6) op zijn bakfiets bij het station van Zuidhorn.

 

Hier de andere kinderen van Reinder Overkamp (6) en Marchien Onnes (7)

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/CornelisDeHaanRenjeOverkampGerbenDeHaan.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/FrederikOverkampJannieBrakels.jpg

 

Foto van Cornelis Gerben de Haan (in het midden), Renje Overkamp en Gerben Kornelis de Haan, vader van Cornelis Gerben de Haan. Foto genomen in 1971. Renje Overkamp werd geboren 24 december 1925 te Zuidhorn. Ze trouwde op 22 april 1948 te Zuidhorn met Cornelis Gerben de Haan. Cornelis Gerben de Haan werd geboren 26 juli 1927 te De Wilgen, Smallingerland, provincie Friesland als zoon van Gerben Kornelis de Haan en Wiepkje Taekema. Cornelis Gerben de Haan werkte vele jaren bij Philips Drachten in Friesland. Cornelis Gerben de Haan overleed 9 maart 2004. Renje Overkamp overleed 21 februari 2006. Dank aan Mattie (Marchien) de Haan voor de foto.

Foto van Frederik (Fré) Overkamp en Jannie Brakels. Foto is genomen op hun 50 jarig huwelijksjubileum 2 januari 2004. Frederik Overkamp werd geboren 8 februari 1927 te Zuidhorn. Frederik Overkamp trouwde op 2 januari 1954 te Emmen, provincie Drenthe met Jannie Brakels. Jannie Brakels werd geboren 14 november 1928 te Emmen als dochter van Roelof Brakels en Willemtje Jalving. Frederik Overkamp was vele jaren werkzaam bij de gemeente Emmen. Hij overleed 5 september 2005 te Emmen. Jannie Brakels overleed 3 oktober 2006 te Emmen. Dank aan Rita van Osch - Overkamp voor de foto.

 

Generatie 3:

Evert van Til (8)

Geboren: 29 juni 1856 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Zoon van Abel Harms van (der) Til (16) en Jantien Pieters Nanninga (17). Overleden: 19 april 1895 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Arbeider.

Maike Veenstra (9)

Geboren: 2 juni 1856 te Noordwijk, gemeente Marum. Dochter van Jan Hendriks Veenstra (18) en Stientje Hendriks van  der Velde (19). Overleden: 3 juni 1944 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Dienstmeid en Huisvrouw.

 

Evert van Til (8) en Maike Veenstra (9) trouwden 22 mei 1880 te Oldekerk, gemeente Grootegast.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GrafEvertVanTilMaikeVeenstraZwartWit.jpg

Het graf van Evert van Til (8) en Maike Veenstra (9). Helaas is een foute  datum op de zerk gekomen. Maike Veenstra overleed namelijk 3 juni 1944. Gaarne wil ik iedereen die meer achtergrondinformatie heeft over dit paar oproepen mij dat te zenden. Vooral foto's zullen heel erg op prijs gesteld worden. 


Jacob Pot (10)

Geboren: 26 januari 1854 te  Doezum, gemeente Grootegast. Zoon van Roelf Pot (20) en Wietske van der Veen (21). Overleden: 13 juni 1936 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Boerenarbeider.

Jantje Hoeksema (11)

Geboren: 29 december 1861 te Niekerk - Oldekerk, gemeente  Grootegast. Dochter van Albert Geerts Hoeksema (22) en Seelje Jans Fokkema (23). Overleden: 12 maart 1948 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Dienstmeid.

 

Jacob Pot (10) en Jantje Hoeksema (11) trouwden 20 mei 1882 te Oldekerk, gemeente Grootegast.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/JacobPot.jpg

Foto's van Jacob Pot (10) en Jantje Hoeksema (11). Foto's genomen in Niekerk, Oldekerk, nu gemeente Grootegast. Jacob Pot en Jantje Hoeksema kregen vijf kinderen. Alle kinderen werden geboren te Niekerk-Oldekerk, nu gemeente Grootegast. De oudste was Roelf Pot, geboren 13 juni 1883. Hij trouwde te Oldekerk op 21 mei 1910 met Antje Boerema. Antje Boerema werd geboren 9 februari 1886 te Aduard, provincie Groningen. Zij was dochter van Wiebe Boerema en Jantje Bousema. Roelf Pot overleed 23 september 1943 te Niekerk-Oldekerk. Antje Boereme overleed 22 mei 1964 te Niekerk-Oldekerk. Tweede kind was Seelina Pot (5), derde kind was Albert Pot, geboren 17 december 1891. Hij trouwde met Ebeltje Feenstra op 26 mei 1917 te Oldekerk. Ebeltje Feenstra was dochter van Gerke Feenstra en Trientje Poeder. Albert Pot overleed 19 augustus 1978 te Niekerk-Oldekerk. Ebeltje Feenstra overleed aldaar op 16 januari 1978. Vierde kind was Wietse Pot, geboren 7 januari 1896. Hij trouwde op 3 juni 1922 te Oldekerk met Roelfke Ausma. Roelfke Ausma werd geboren op 29 oktober 1897 te Niekerk - Oldekerk. Zij was dochter van Wobbe Ausma en Jantje Feenstra. Wietse Pot overleed 23 december 1964 te Niekerk-Oldekerk. Roelfke Ausma overleed 15 november 2000 in Leek, provincie Groningen.  Zij werd 103 jaar oud. Jongste kind was Ferdinand Pot, geboren 18 december 1901.  Hij trouwde ongeveer 1925 met Kaatje Braaksma. Kaatje Braaksma werd geboren 14 augustus 1903 te Kloosterburen. Zij was dochter van Harmannus Braaksma en Harmina de Boer. Ferdinand Pot overleed 13 juni 1962 te Niekerk-Oldekerk. Kaatje Braaksma overleed aldaar 18 augustus 1974. Met speciale dank aan Auke Pot, achterkleinkind net als ik, kleinkind van Ferdinand Pot voor de foto's.

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/JantjeHoeksema.jpg

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/JacobPotJantjeHoeksemaFamilie.jpg

Foto van het gezin Jacob Pot (10) en Jantje Hoeksema (11). Een bijzondere foto. Waarschijnlijk genomen in 1907 wanneer Jacob Pot en Jantje Hoeksema 25 jaar getrouwd zijn. Zittend op de stoelen ziet u van rechts naar links Jacob Pot (10) en Jantje Hoeksema (11). Tussen de ouders in staat het jongste kind, Ferdinand Pot.  Op de bovenste rij ziet u van rechts naar links de andere kinderen Albert Pot, Roelf Pot, Seelina Pot (5) en dan Wietse Pot. De foto is zeer waarschijnlijk genomen te Niekerk - Oldekerk. Met speciale dank aan Wietse Pot, achterkleinkind van Jacob Pot (10) en Jantje Hoeksema (11), net als ik en kleinkind van Wietse Pot die op deze foto staat afgebeeld.


Reinder Overkamp Sr. (12)

Geboren: 4 oktober 1852 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Zoon van Arent Feikes Overkamp (24) en Annechien Harkema (25). Overleden: 16 januari 1937 te Zuidhorn. Beroep: Arbeider, Keienklopper.

Renje Pluister (13)

Geboren: 23 mei 1857 te Ezinge, thans gemeente Winsum. Dochter van Jan Klazens Pluister (26) en Martje Luurts Gaaikema (27). Overleden: 13 januari 1937 te Zuidhorn. Beroep: Dienstmeid.

 

Reinder Overkamp Sr. (12) en Renje Pluister (13) trouwden 6 oktober 1880 te Aduard, thans gemeente Zuidhorn. Klik hier voor de huwelijksakte!

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GIFReinderOverkampenRenjePluisterjong.gif

Foto van Reinder Overkamp Sr. (12) en Renje Pluister (13). Waarschijnlijk is deze foto genomen rond 6 oktober 1905 toen ze 25 jaar getrouwd waren. Reinder Overkamp Sr. en Renje Pluister kregen veel kinderen. Een aantal van hun kinderen emigreerde naar de Verenigde Staten van Amerika. Vooral in de staat Michigan leven thans nazaten van deze emigranten die allemaal tussen 1900 en 1925 naar de U.S.A. emigreerden. Een aantal van die Overkampen werden landbouwers en bekwaamden zich onder andere in het telen van selder. Ongeveer de helft van de kinderen van Reinder Overkamp Sr. en Renje Pluister emigreerde en de andere helft bleef in Nederland. Ook familie van Renje Pluister besloot toen te emigreren naar de V.S.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GIFReinderOverkampenRenjePluister1930.gif

Foto's van Reinder Overkamp Sr. (12) en Renje Pluister (13). Foto's zijn genomen ten tijde dat zij in Zuidhorn hun 50 jarig huwelijksjubileum vierden op 6 oktober 1930.

 

Hier dus de andere  kinderen van Reinder Overkamp Sr. (12) en Renje Pluister (13).

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/ArendOverkampGrietjeKats.jpg

Foto van Arend Overkamp en Grietje Kats. Voordat Reinder Overkamp Sr. met Renje Pluister trouwde was hij eerder getrouwd met Meiske Schipper. Meiske Schipper werd geboren 24 juli 1854 in Aduard, provincie Groningen. Zij was dochter van Jan Klaassens Schipper en Annechien Jonkman. Reinder Overkamp en Meiske Schipper trouwden te Aduard op 13 mei 1876 en kregen drie kinderen, Jan Overkamp, Arend Overkamp en Marten Overkamp, Meiske Schipper overleed net als haar kind Marten in het kraambed begin juli 1880.  Meiske Schipper overleed op 4 juli 1880. Twee dagen na de geboorte van Marten Overkamp. Marten Overkamp overleed op 8 juli 1880. Arend Overkamp is dus halfbroer van de andere Overkampen in deze lijst van kinderen. Arend Overkamp werd geboren 2 juni 1878 in Aduard, provincie Groningen. Hij trouwde eerst met Baukje Hiemstra op 30 mei 1901 te Zuidhorn. Baukje Hiemstra was dochter van Jan Hoites Hiemstra en Lutske Johannes Stinne.  Ze werd geboren te Stiens in Friesland op 7 juli 1879. Baukje Hiemstra overleed 9 juni 1903 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn.. Als weduwnaar trouwde Arend Overkamp vervolgens met Grietje Kats op 12 mei 1904 in Zuidhorn. Grietje Kats werd geboren 3 oktober 1885 te Tolbert, gemeente leek, provincie Groningen als dochter van Koene Kats en Boukje de Vries. Het gezin leefde vervolgens in Noordhorn. Op oudere leeftijd werd Grietje Kats nog zwanger en baarde een tweeling. Arend Overkamp is overleden te Noordhorn  20 januari 1960. Grietje Kats is overleden 31 mei 1961 te Noordhorn. Arend Overkamp en Grietje Kats liggen begraven op de begraafplaats van Noordhorn, gemeente Zuidhorn.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/MartinOverkampElsinaGroenmeijerRichard.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/AnnechienOverkamp.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/HiltjeOverkamp.jpg

Een foto van Martin Overkamp, Elsina Groenmeijer en hun zoon Richard. Martin Overkamp werd geboren 18 mei 1884 te Aduard, provincie Groningen. Hij trouwde 6 augustus 1903 te Chicago, Cook, Illinois, USA met Elsina Groenmeijer. Zij werd 3 februari 1879 geboren te Aduard, provincie Groningen als dochter van Harke Groenmeijer en Geertje Lantinga.. Martin Overkamp overleed 14 februari 1957 te Muskegon, Michigan, USA. Elsina Groenmeijer overleed 12 oktober 1959 te Muskegon, Michigan, USA

Foto van Annechien Overkamp. Annechien Overkamp werd geboren 27 april 1887 te Zuidhorn. Zij trouwde op 17 mei 1906 in Amerika met Anne (Andrew) Luinstra. Anne Luinstra werd geboren 11 juli 1878 te Burum in de provincie Friesland. Hij overleed te Muskegon, Michigan, USA op 25 juni 1934. Annechien Overkamp overleed te Muskegon, Michigan, USA op 1 april 1970. Anne Luinstra was zoon van Pieter Jacobs Luinstra en Kunje Feikes Kraaijinga. Annechien Overkamp staat hier naast het graf van haar echtgenoot.

Foto van Hilje Overkamp en Geert Westra. Hilje Overkamp werd geboren 24 november 1889 te Garnwerd, provincie Groningen. Waarschijnlijk was Renje Pluister op bezoek bij bekenden of familie toen ze begon te bevallen. Hilje Overkamp trouwde met Geert Westra te Zuidhorn, provincie Groningen 25 mei 1911. Geert Westra was zoon van Drewes Westra en Barberdina Kremer. Hij werd 14 april 1888 geboren te Noordhorn, gemeente Zuidhorn en overleed 25  maart 1943 te Aduard. Hilje Overkamp overleed op 9 augustus 1954 te Groningen.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/FeikeOverkampAndTrientjeDeHaan.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/FamilieKlaasOverkamp.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/MartjeOverkamp.jpg

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GeertAuwema.jpg

Het echtpaar Feike (Fred) Overkamp en Trientje De Haan. Feike Overkamp werd geboren 8 december 1902 te Zuidhorn. Hij was het jongste kind van Reinder Overkamp Sr. en Renje Pluister. Hij trouwde 28 januari 1928 in Leek, provincie Groningen met Trientje de Haan die op 1 januari 1908 was geboren in Niebert, gemeente Marum, provincie Groningen. Zij was dochter van Andries de Haan en Frouktje de Vries. Feike (Fred) Overkamp overleed december 1986 in Muskegon, Michigan, USA. Trientje de Haan overleed november 1981 ook in Muskegon, Michigan, USA. Trientje de Haan was zuster van Stientje de Haan, zie hiernaast..

Het gezin Klaas (Nick) Overkamp en Stientje de Haan. Klaas Overkamp werd geboren 9 februari 1897 te Zuidhorn. Hij trouwde met Stientje de Haan 22 mei 1919 te Zuidhorn. Stientje de Haan werd 25 maart 1900 geboren in Niebert, gemeente Marum, provincie Groningen. Zij was dochter van Andries de Haan en Frouktje de Vries. Klaas (Nick) Overkamp overleed in april 1985 te Muskegon, Michigan, USA. Stientje de Haan overleed na haar man. Zij was zuster van Trientje de Haan, zie hiernaast. Klaas Overkamp was Selderboer van beroep..

Afbeeldingen van Martje Overkamp boven en Geert Auwema beneden. Martje Overkamp werd geboren 12 maart 1895 te Zuidhorn. Ze trouwde op 27 mei 1915 met Geert Auwema. Geert Auwema was geboren 8 november 1885 te Ezinge, provincie Groningen als zoon van Hessel Auwema en Aaltje Drenth. Martje Overkamp en Geert Auwema woonden vervolgens in Garnwerd, provincie Groningen. U kunt HIER Martje Overkamp horen zingen in 1963! Klik op de MP3 links.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/AikoOverkampFamilie.jpg

Het gezin Aiko Overkamp en Eltje Ottens. Aiko Overkamp werd geboren 28 januari 1883 in Noordhorn, gemeente Zuidhorn en overleed te Zuidhorn 31 mei 1927. Hij was sigarenmaker te Zuidhorn. Hij trouwde met Eltje Ottens 15 mei 1909 in Zuidhorn. Eltje Ottens was 25 februari 1881 geboren te Oldehove, provincie Groningen, als dochter van Jan Ottens en Auktje Meulema. Op de foto ziet u de kinderen. Oudste kind was Reinder Jan Overkamp, Tweede zoon was Jan Lucas Overkamp. Dan de twee dochters van links naar rechts Aukje Overkamp en Renje Overkamp.

 

Speciale dank aan Shelly Arnold van Michigan Verenigde Staten Van Amerika voor het beschikbaar stellen van foto's in haar archief van de Overkampen.


Freerk Onnes (14)

Geboren: 14 november 1859 te Groningen. Zoon van Onno Onnes (28) en Marchien Nienhuis (29). Overleden: 3 februari 1915 te Groningen. Beroep: Koemelker, Veehouder, Arbeider.

Klaaske Hecker (15)

Geboren: 17 november 1870 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Dochter van Jan Hecker (30) en Hiltje Klazes Pruim (31). Overleden: 30 oktober 1954 te Groningen. Beroep: Naaister, Huishoudster, Gravenonderhoudster.

 

Freerk Onnes (14) en Klaaske Hecker (15) trouwden 23 juli 1892 te Groningen.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GIFFreerkOnnes1910.gif

Links een foto van Freerk Onnes (14) en rechts een foto van Klaaske Hecker (15). Foto's gehaald uit een groepsfoto uit 1910 te Groningen, wanneer een neef van Freerk Onnes trouwt.

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/GIFKlaaskeHecker1910.gif

Generatie 4:

Abel Harms van (der) Til (16)

Geboren: 16 maart 1815 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Zoon van Harm Arends van der Til (32) en Antje Feikes Pot (33). Overleden: 25 juni 1873 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Arbeider.

Jantien Pieters Nanninga (17)

Geboren: 9 februari 1817 te Groningen. Dochter van Pieter Everts Nanninga (34) en Martje Jochums Klok (35). Overleden: 26 december 1894 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast.

 

Abel Harms van (der) Til (16) en Jantien Pieters Nanninga (17) trouwden 25 maart 1839 te Oldekerk, gemeente Grootegast.

 

Klik hier om alles te lezen over de "Van der Til" - "Van Til" verandering! 


Jan Hendriks Veenstra (18)

Geboren: 6 september 1815 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Zoon van  Hendrik Jacobs Veenstra (36) en Ienje Jans Barrema (37). Overleden: 12 mei 1879 te Lucaswolde, gemeente Marum. Beroep: Arbeider.

Stientje Hendriks van der Velde (19)

Geboren: 17 juli 1817 te Marum. Dochter van Hendrik Wiebes van der Velde (38) en Lamke Roelfs Randel (39). Overleden: 10 mei 1862 te Lucaswolde, gemeente Marum. Beroep: Arbeidster.

 

Jan Hendriks Veenstra (18) en Stientje Hendriks van der Velde (19) trouwden 7 december 1837 te Marum.


Roelf Pot (20)

Geboren: 16 april 1824 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Zoon van Karst Feikes Pot (40) en Martje Klasens Post (21). Overleden: 10 april 1894 te Doezum, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloner.

Wietske van der Veen (21)

Geboren: 3 januari 1825 te Doezum,  gemeente Grootegast. Dochter van Jille Jacobs van der Veen (42) en Antje Dirks Elsinga (43). Overleden: 1 juli 1896 te Doezum, gemeente Grootegast. Beroep: Huisvrouw.

 

Roelf Pot (20) en Wietske van der Veen (21) trouwden 7 maart 1850 te Grootegast.


Albert Geerts Hoeksema (22)

Geboren: 2 juni 1818 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Zoon van Geert Harms Hoeksema (44) en Ferdi(e)na Douwes Rijskamp (45). Overleden: 6 februari 1895 te Niekerk - Olderkerk, gemeente Grootegast. Beroep: Wolkammer.

Seelje Jans Fokkema (23)

Geboren: 29 maart 1824 te Lutjepost, gemeente Achtkarspelen, Friesland. Dochter van Jan Fokkes Fokkema (46) en Aaltje Boeles Kuins (47). Overleden: 11 mei 1865 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast.

 

Albert Geerts Hoeksema (22) en Seelje Jans Fokkema (23) trouwden 29 april 1848 te Oldekerk, gemeente Grootegast.


Arent Feikes Overkamp (24)

Geboren: 2 december 1817 te Zuidhorn. Zoon van Reina Jans Overkamp (49), de vader (48) is onbekend. Overleden: 16 april 1865 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Beroep: Arbeider.

Annechien Harkema (25)

Geboren: 13 april 1832 te Enumatil,  gemeente Leek. Dochter van Sieger Renzes Harkema (50) en Geertruida Mentes Reitsema (51). Overleden: 20 januari 1918 te Zuidhorn. Beroep: Dienstmeid, Arbeidster.

 

Arent Feikes Overkamp (24) en Annechien Harkema (25) trouwden 20 juni 1852 te Zuidhorn.

 

             http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/AntjeOverkamp.jpg               http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/AntjeOverkampDogcar.jpg

Foto's van Antje Overkamp. Antje Overkamp was zuster van Reinder Overkamp Sr. (12) en dochter van Arent Feikes Overkamp (24) en Annechien Harkema (25). Voor Reinder Overkamp Jr. (6) was zij erg belangrijk. Na zijn militaire carriere in Indonesie nam Reinder Overkamp Jr haar werk als postbesteller in de gemeente Zuidhorn over. Antje Overkamp deed dat werk echter niet met een bakfiets. Zij gebruikte daarvoor een dogcar en spande dan bijvoorbeeld twee honden voor de kar. Die foto is +/- 1920 genomen bij het station van Zuidhorn. Het oude witte stationsgebouw van Zuidhorn is helaas afgebroken en vervangen door een zielloos gebouw. Antje Overkamp was een echte dierenliefhebster. Zij was nooit getrouwd. Zij werd geboren 7 februari 1864 in Noordhorn, gemeente Zuidhorn, provincie Groningen. Ze leefde echter lang in Zuidhorn. Ze overleed te Glimmen, gemeente Haren, provincie Groningen, Nederland op 29 januari 1947. Ze is begraven op de begraafplaats aan de Jellemaweg te Zuidhorn. Haar huis stond aan de Jellemaweg aan de oostkant tussen Thomas van de Dijkweg en Nieuwstraat. Met dank aan Historische Kring Zuidhorn voor de rechterfoto van Antje Overkamp.


Jan Klasens Pluister (26)

Geboren: 19 oktober 1820 te Zuidhorn. Zoon van Lammert Kornelis Pluister (52) en Klaaske Jans Pol (53). Overleden: 16 juni 1862 te Ezinge, nu gemeente Winsum, provincie Groningen. Beroep: Dagloner, Wolkammer, Winkelier.

Martje Luurts Gaaikema (27)

Geboren: 4 juni 1829 te Niehove - Oldehove, thans gemeente Zuidhorn. Dochter van Luurt Popkes Gaaikema (54) en Reinje Rijpkes Krijthe (55). Overleden: 6 januari 1874 te Ezinge,  nu gemeente Winsum, Provincie Gronigen. Beroep: Naaister.

 

Jan Klasens Pluister (26) en Martje Luurts Gaaikema (27) trouwden 26 februari 1855 te Grijpskerk, provincie Groningen.


Onno Onnes (28)

Geboren: 3 januari 1822 te Groningen. Zoon van Jan Onnes (56) en Stijntien Julsing (57). Overleden: 28 september 1892 te Groningen. Beroep: Tuinder en Veehouder.

Marchien Nienhuis (29)

Geboren: 2 augustus 1819 te Groningen. Dochter van Freerk Geerts Nienhuis (58) en Jaapkien Jacobs Hofkamp (59). Overleden: 1 juni 1891 te Groningen. Beroep: Huisvrouw.

 

Onno Onnes (28) en Marchien Nienhuis (29) trouwden 3 maart 1859 te Groningen.


Jan Hecker (30)

Geboren: 18 oktober 1847 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Zoon van Jan Franciscus Hecker (60) en Angeniet Tjammes (61). Overleden: 15 november 1902 te Groningen. Beroep: Arbeider

Hiltje Klazes Pruim (31)

Geboren: 11 april 1846 te Haulerwijk, gemeente Oostellingwerf, Friesland. Dochter van Klaas Thomas Pruim (62) en Grietje Girbes Buist (63). Overleden: 8 september 1937 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Arbeidster.

 

Jan Hecker (30) en Hiltje Klazens Pruim (31) trouwden 19 augustus 1871 te Leek.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~reindervantil/HiltjePruimKlaaskeHeckerZussen.jpg

Van links naar rechts: Angeniete Hecker, Liesebeth Hecker, Hiltje Klazes Pruim (31), Jantje Hecker en Klaaske Hecker (15). Foto van ca. 1905.

Generatie 5:

Harm Arends van der Til (32)

Geboren: ca 1770 waarschijnlijk in het graafschap Bentheim Duitsland. Waarschijnlijk zoon van Arend Harms (64) en ene Elizabeth (65). Overleden: 11 mei 1851 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloner, Arbeider.

Antje Feikes Pot (33)

Gedoopt: 2 juli 1780 te Sebaldeburen. Dochter van Feike Karstsens Pot (66 = 80) en Fenje Abels (67 = 81). Overleden: 22 oktober 1846 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Arbeidster.

 

Harm Arends van der Til (32) en Antje Feikes Pot (33) trouwden 6 juni 1802 in de Kerk te Sebaldeburen, provincie Groningen.


Pieter Everts Nanninga (34)

Gedoopt: 15 mei 1774 te Niekerk - Oldekerk, provincie Groningen. Zoon van Evert Pieters Nanninga (68) en Trientje Gerbens (69). Overleden: 21 april 1837 te Niekerk - Oldekerk,  gemeente Grootegast. Beroep: Timmerman.

Martje Jochums Klok (35)

Gedoopt: 24 januari 1773 te Uithuizen, provincie Groningen. Dochter van Jochum Harms Klok (70) en Trijntje Jans Woltjer (71). Overleden: 13 maart 1844 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Huisvrouw.

 

Pieter Everts Nanninga (34) en Martje Jochums Klok (35) trouwden 11 mei 1800 in de Kerk te Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen.


Hendrik Jacobs Veenstra (36)

Gedoopt: 25 mei 1783 te Grootegast. Zoon van Jacob Jans (72) en Anje Hendriks (73). Overleden: 27 december 1847 te Grootegast. Beroep: Landbouwer.

Ienje Jans Barrema (37)

Gedoopt: 18 januari  1789 te Oldehove. Dochter van Jan Lammerts Barrema (74) en Geertje Jans Snaak (75). Overleden: 15 mei 1820 te Grootegast. Beroep: Landbouwster.

 

Hendrik Jacobs Veenstra (36) en Ienje Jans Barrema (37) trouwden 17 september 1808 in de kerk van Noordwijk bij Marum.


Hendrik Wiebes van der Velde (38)

Gedoopt: 8 juli 1792 te Tolbert, provincie Groningen. Zoon van Wiebe Ubels van der Velde (76) en Stientje Hendriks (77). Overleden: 19 januari 1890 te Noordwijk, gemeente Marum. Beroep: Landbouwer.

Lamke Roelfs Randel (39)

Geboren: mei 1790 te Marum, provincie Groningen. Dochter van Roelf Jans Randel (78) en Trientje Eises Palsma (79). Overleden: 20 april 1838 te Noordwijk, gemeente Marum. Beroep: Landbouwster.

 

Hendrik Wiebes van der Velde (38) en Lamke Roelfs Randel (39) trouwden 31 december 1815 te Marum, provincie Groningen.


Karst Feikes Pot (40)

Gedoopt: 18 januari 1778 te Sebaldeburen, provincie Groningen. Zoon van Feike Karstens Pot (80 = 66) en Fenje Abels (81 = 67). Overleden: 28 februari 1860 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloner

Martje Klasens Post (41)

Gedoopt: 2 april 1779 te Grijpskerk, provincie Groningen. Dochter van Klaas Pieters (82) en Lyske Tjebbes (83). Overleden: 18 april 1833 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloonster.

 

Karst Feikes Pot (40) en Martje Klasens Post (41) trouwden 6 juni 1802 in de Kerk van Sebaldeburen, provincie Groningen.


Jille Jacobs van der Veen (42)

Gedoopt: 4 mei 1794 te Marum. Zoon van Jacob Jilles van der Veen (84) en Wietske Hendriks (85). Overleden: 20 september 1847 te Doezum, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloner.

Antje Dirks Elsinga (43)

Geboren: 6 januari 1792 te Twijzel, provincie Friesland. Dochter van Dirk Philippus Elsinga (86) en Sytske Ritzerts van der Wal (87). Overleden: 16 januari 1858 te Doezum, gemeente Grootegast. Beroep: Dienstmaagd, Dagloonster.

 

Jille Jacobs van der Veen (42) en Antje Dirks Elsinga (43) trouwden 15 april 1817 in Grootegast.


Geert Harms Hoeksema (44)

Geboren: 3 februari 1788 te Saaxum, provincie Groningen. Zoon van Harm Freerks (88) en Anje Geerts (89). Overleden: 17 augustus 1868 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Kleermaker.

Ferdi(e)na Douwes Rijskamp (45)

Geboren: 31 juli 1785 te Zuidhorn. Dochter van Douwe Jacobs Rijskamp (90) en Franktje Alberts (91). Overleden: 29 augustus 1859 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Huisvrouw.

 

Geert Harms Hoeksema (44) en Ferdiena Douwes Rijsenkamp (45) trouwden 15 januari 1814 te Oldekerk, gemeente Grootegast.


Jan Fokkes Fokkema (46)

Geboren: 26 mei 1794 te Kollumerzwaag, provincie Friesland. Zoon van Fokke Abrahams (92) en Sjoukje Fokkes (93). Overleden: 19 februari 1870 te Sebaldeburen,  gemeente Grootegast. Beroep: Landbouwer.

Aaltje Boeles Kuins (47)

Geboren: 14 juli 1805 te Zwaagwesteinde, provincie Friesland. Dochter van Boele IJtes Kuins (94) en Seelie Gerbens Hoekstra (95). Overleden: 6 juni 1828 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Landbouwster.

 

Jan  Fokkes Fokkema (46) en Aaltje Boeles Kuins (47) trouwden 24 september1820 te Dantumadeel, provincie Friesland.

 

OPMERKING: Aaltje Boeles Kuins (47) wordt slechts 22 jaar!


ONBEKEND (48)

Klik hier voor verder bewijs!

Reina Jans Overkamp (49)

Geboren: 20 september 1787 te Zuidhorn. Dochter van Jan Reints Overkamp (98) en Aaltje Feikes (99). Overleden: 14 juli 1849 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Beroep: Dienstmeid. 

 

OPMERKING: van (48) zult u geen enkele voorouders vinden. Reina Jans Overkamp (49) trouwde 19 november 1819 met ene Jannes Pieters Schuil, geboren ca 1797, in Zuidhorn en verhuisde naar Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Ze kregen tenminste 3 kinderen.


Sieger Renzes Harkema (50)

Geboren: 30 juli 1809 te Noordhorn, provincie Groningen. Zoon van Renze Harkes Harkema (100) en Annechien Siegers  (101). Overleden: 15 december 1856 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Beroep: Verver en Glazenmaker.

Geertruida Mentes Reitsema (51)

Geboren: 21 maart 1813 te Oostwold, gemeente Leek. Dochter van Mente Klazens Reitsema (102) en Antje Jans Kremer (103). Overleden: 6 juli 1847 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Beroep: Dienstmaagd.

 

Sieger Renzes Harkema (50) en Geertruida Mentes Reitsema (51) trouwden 29 mei 1831 in Leek, provincie Groningen.


Lammert Kornelis Pluister (52)

Gedoopt: 21 juli 1793 te Lettelbert,  Westerkwartier, provincie Groningen. Zoon van Kornelis Lammerts Pluister ( 104) en Aaltje Jacobs Drenth (105). Overleden: 20 juni 1858 te Groningen. Beroep: Landbouwer en Voerman.

Klaaske Jans Pol (53)

Gedoopt: 11 juni 1797 te Zuidhorn. Dochter van Jan Klazens Pol (106) en Aaltje Haayes de Boer (107). Overleden: 14 april 1841 te Zuidhorn. Beroep: Naaister.

 

Lammert Kornelis Pluister (52) en Klaaske Jans Pol (53) trouwden 11 januari 1821 te Zuidhorn.


Luurt Popkes Gaaikema (54)

Geboren: 12 maart 1775 te Oldehove, provincie Groningen. Zoon van Popke Tietes (108) en Hiltje Luurts (109). Overleden: 23 november 1840 te Niehove - Oldehove, gemeente Zuidhorn. Beroep: Landbouwer.

Reinje Rijpkes Krijthe (55)

Geboren: 8 december 1794 te Grijpskerk, provincie Groningen. Dochter van Rijpke Willems Krijthe (110) en Martje Jacobs Juursema (111). Overleden: 22 oktober 1834 te Niehove - Oldehove, gemeente Zuidhorn. Beroep: Landbouwster. 

 

Luurt Popkes Gaaikema (54) en Reinje Rijpkes Krijthe (55) trouwden 8 oktober 1819 te Oldehove, thans gemeente Zuidhorn.


Jan Onnes (56)

Gedoopt: 19 januari 1794 te Groningen. Zoon van Onne Jans Onnes (112) en Stijntje Hindriks (113). Overleden: 27 december 1874 te Groningen. Beroep: Veehouder en Moesker.

Stijtien Julsing (57)

Gedoopt: 28 december 1788 te Groningen. Dochter van Jacob Julsing (114) en Stijntien Wening (115). Overleden: 19 november 1871 te Groningen. Beroep: Dienstmeid.

 

Jan Onnes (56) en Stijntien Julsing (57) trouwden 26 mei 1816 te Groningen.


Freerk (Geerts) Nienhuis (58)

Gedoopt: 10 april 1791 te Groningen. Zoon van Geert Jans Nienhuis (116) en Marchien Freerks (117). Overleden: 15 november 1858 te Groningen. Beroep: Tuinier.

Jaapkien Jacobs Hofkamp (59)

Gedoopt: 3 oktober 1788 te Groningen. Dochter van Jacob Klaassens (118) en Grietje Jans Bierling (119). Overleden: 18 februari 1855 te Groningen. Beroep: Huisvrouw.

 

Freerk (Geerts) Nienhuis (58) en Jaapkien Jacobs Hofkamp (59) trouwden 14 april 1811 te Groningen.


Jan Franciscus Hecker (60)

Geboren: 1 juni 1820 te Haren, provincie Groningen. Zoon van Johannes Coenradus Wilhelm Hecker (120) en Jantje Wolters (121). Overleden: 9 december 1861 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Arbeider

Angeniet Tjammes (61)

Geboren: 2 februari 1821 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Dochter van Jan Jans Mulder (122) en Elisabeth Tjammes/Tjommes Meyer (123),  Overleden: 3 mei 1870 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Arbeidster.

 

Jan Franciscus Hecker (60) en Angeniet Tjammes (61) trouwden 17 augustus 1844 te Leek. 


Klaas Thomas Pruim (62)

Geboren: 18 april 1817 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Zoon van Thomas Douwes Pruim (124) en Hiltje Jannes Hummel (125). Overleden: 28 oktober 1857 te Nuis, gemeente Marum. Beroep: Arbeider.

Grietje Girbes Buist (63)

Geboren: 23 december 1818 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Dochter van Girbe Hendriks Buist (126) en Jantje Harms Louwes (127). Overleden: 7 december 1898 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Arbeidster.

 

Klaas Thomas Pruim (62) en Grietje Girbes Buist (63) trouwden 14 mei 1843 te Leek, provincie Groningen.

Generatie 6:

Arend Harms (64)

Geboren: ca 1740

Elizabeth ?? (65)

Geboren: ca 1740


Feike Karstens Pot (66=80)

Geboren: ca 1754 te Oostermeer, provincie Friesland. Zoon van Karst Feikes (132=160) en Grietje Jans (133=161) Overleden: 10 september 1826 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Schipper.

Fenje Abels (67=81)

Gedoopt: 16 april 1747 te Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen. Dochter van Abel Tymens (134=162) en Antje Roelfs (135=163). Overleden: 5 mei 1821 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloonster.

 

Feike Karstens Pot (66=80) en Fenje Abels (67=81) trouwden 2 maart 1777 in de kerk van Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen.


Evert Pieters Nanninga (68)

Gedoopt: 7 juli 1745 te Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen. Zoon van Pieter Nannes (136) en Aaltje Jans (137). Overleden: 17 april 1825 te Niekerk - Oldekerk, gemeente Grootegast. Beroep: Timmerman en IJkmeester.

Trientje Gerbens (69)

Gedoopt: 15 september 1743 te Midwolde -Leek. Dochter van Gerben Derks (138) en Harmke Roelfs (139). Overleden: ca 1785 te Niekerk - Oldekerk, provincie Groningen.

 

Evert Pieters Nanninga (68) en Trientje Gerbens (69) trouwden 11 juli 1769 in de kerk van Niekerk - Oldekerk, provincie Groningen


Jochum Harms Klok (70)

Geboren: 14 mei 1742 te Uithuizermeeden, provincie Groningen. Zoon van Harm Jochums (140) en Eltje Gerlofs (141).  Beroep: Uurwerkmaker.

Trijntje Jans Woltjer (71)

Gedoopt: 17 augustus 1738 te Oostwold - Leek, provincie Groningen. Dochter van Jan Jacobs Woltjer (142) en Martje Klaassen (143)

 

Jochum Harms Klok (70) en Trijntje Jans Woltjer (71) trouwden 29 mei 1768 in de kerk van Oostwold - Leek.


Jacob Jans (72)

Gedoopt: 1 januari 1746 in Grootegast. Zoon van Jan Jacobs (144) en Sjouke Pieters (145). Overleden: 1792 in Grootegast. Beroep: Landbouwer

Anje Hindriks (73)

Gedoopt: 1 september 1754 in Grootegast. Dochter van Hindrik Geerts (146) en Lumke Foppes (147). Overleden voor 1812 te Grootegast. Beroep: Landbouwster.

 

Jacob Jans (72) en Anje Hindriks (73) trouwden 19 november 1775 in de kerk van Grootegast, provincie Groningen


Jan Lammerts Barrema (74)

Gedoopt: 23 maart 1761 te Fransum - Den Ham, provinvie Groningen. Zoon van Lammert Roelfs (148) en Martjen Jans (149). Overleden: 18 februari 1836 te Grootegast. Beroep: Landbouwer.

Geertje Jans Snaak (75)

Geboren: 26 februari 1766 te Oldehove. Dochter van Jan Pieters Snaak (150) en Ienje Wijtjes (151). Overleden: 24 april 1816 te Grootegast. Beroep: Landbouwster.

 

Jan Lammerts Barrema (74) en Geertje Jans Snaak trouwden 22 mei 1785 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen


Wiebe Ubels van der Velde (76)

Gedoopt: 15 september 1754 te Tolbert, provincie Groningen. Zoon van Ubel Jans (152) en Renskyn Jans (153). Overleden: 18 januari 1831 te Nuis, gemeente Marum. Beroep: Landbouwer.

Stientje Hindriks (77)

Gedoopt: 5 juli 1761 te Tolbert, provincie Groningen. Dochter van Hindrik Geerts (154) en Jetske Lammerts (155). Overleden: 13 september 1847 te Noordwijk, gemeente Marum. Beroep: Huisvrouw.

 

Wiebe Ubels van der Velde (76) en Stientje Hendriks (77) trouwden 20 maart 1785 in de kerk van Tolbert, provincie Groningen.


Roelf Jans Randel (78)

Gedoopt: 4 september 1757 te Marum. Zoon van Jan Roelfs (156) en Aukje Hendriks (157). Overleden: 22 maart 1813 te Marum. Beroep: Landbouwer.

Trientje Eises Palsma (79)

Gedoopt: 20 maart 1768 te Ureterp, provincie Friesland. Dochter van Eise Everts Palsma (158) en Brechtje Ebeles (159). Overleden: 12 november 1837 te Marum. Beroep: Tapster.

 

Roelf Jans Randel (78) en Trientje Eises Palsma (79) trouwden niet, zij leefden ongehuwd samen.


Feike Karstens Pot (80=66)

Geboren: ca 1754 te Oostermeer, provincie Friesland. Zoon van Karst Feikes (160=132) en Grietje Jans (161=133) Overleden: 10 september 1826 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Schipper.

Fenje Abels (81=67)

Gedoopt: 16 april 1747 te Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen. Dochter van Abel Tymens (162=134) en Antje Roelfs (163=135). Overleden: 5 mei 1821 te Sebaldeburen, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloonster.

 

Feike Karstens Pot (66=80) en Fenje Abels (67=81) trouwden 2 maart 1777 in de kerk van Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen.


OPMERKING: Abel van Til (4) en Seelina Pot (5) waren dus achter-, achter-, achterneef en -nicht. Indien je dus gescheiden gaat zoeken naar de voorouders van Abel van Til (4) en Seelina Pot (5) zul je dus langs beide lijnen uiteindelijk terechtkomen bij weer 1 gemeenschappelijk paar ouders. Dit paar is Feike Karstsens Pot (66 = 80) en Fenje Abels (67 = 81). Dit heet kwartierverlies in de genealogie. Vanaf hier volgt u alleen (80) en (81) naar de respectieflijke voorouders. Het is natuurlijk onnodig werk om dezelfde mensen twee keer te gaan typen steeds. Dat zou ook verwarring kunnen zaaien.


Klaas Pieters (82)

Geboren: 31 mei 1739 in Garnwerd, provincie Groningen. Zoon van Pieter Klaassens (164) en Kunje Harm(en)s (165). Waarschijnlijk overleden voor 1811 te Grijpskerk, provincie Groningen.

Lyske Tjebbes (83)

Gedoopt: 27 september 1739 in Burum, provincie Friesland. Dochter van Tjebbe Jans (166) en Onbekend (167) Overleden:  10 mei 1819 te Grijpskerk, provincie Groningen.

 

 

Klaas Pieters  (82) and Lyske Tjebbes  (83) trouwden 27 mei 1770 in de kerk van Grijpskerk, provincie Groningen.


Jacob Jilles van der Veen (84)

Gedoopt: 14 oktober 1759 te Noordwijk, provincie Groningen. Zoon van Jilt Jilles van der Veen (168) en Aaltje Jacobs (169). Overleden: 25 juli 1834 te Doezum, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloner.

Wietske Hindriks (85)

Gedoopt: 12 november 1758 te Doezum, provincie Groningen. Dochter van Hendrik Wietses (170) en Antje Folkerts (171). Overleden: 5 september 1820 te Doezum, gemeente Grootegast. Beroep: Dagloonster.

 

Jacob Jilles van der Veen (84) en Wietkse Hendriks (85) trouwden 8 mei 1785 in de kerk van Grootegast.


Dirk Philippus Elsinga (86)

Gedoopt: 14 november  1762 te Twijzel, provincie Friesland. Zoon van Philippus Dirks Elsinga (172) en Antje Jans (173). Overleden: 10 september 1827 te Surhuizum, gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland. Beroep: Schoenmaker.

Sytske Ritzerts van der Wal (87)

Geboren: 24 februari 1764 te Lutjepost, provincie Friesland. Dochter van Ritzert Lammerts (174) en Antje Jans (175). Overleden: 31 mei 1837 te Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland. Beroep: Schoenmaakster.

 

Dirk Philippus Elsinga (86) en Sytske Ritzerts van der Wal (87) trouwden 21 mei 1786 in de kerk van Twijzel, provincie Friesland.


Harm Freerks (88)

Gedoopt: 25 februari 1753 in Garnwerd, provincie Groningen. Zoon van Freerk Geerts (176) en Trientje Harmes (177). Overleden: voor 1811 te Saaxum, provincie Groningen. Beroep: Arbeider.

Anje Geerts (89)

Gedoopt: 4 maart 1753 te Niekerk - Oldekerk, provincie Groningen. Dochter van Geert Siegers (178) en Hebeltje Hindriks (179). Overleden: voor 1811 te Saaxum, provincie Groningen. Beroep Arbeidster.

 

Harm Freerks (88) en Anje Geerts (89)  trouwden 28 mei 1787 in de kerk van Saaxum, provincie Groningen.


Douwe Jacobs Rijskamp (90)

Gedoopt: 22 december 1743 te Ezinge, provincie Groningen. Zoon van Jacob Jans (180) en Ferdina Izaaks (181). Overleden: 10 juli 1812 te Zuidhorn. Beroep: Wolkammer. 

Franktje Alberts (91)

Gedoopt: 20 oktober 1759 te Leegkerk, provincie Groningen. Dochter van Albert Clasens (182) en Grietje Meints (183). Overleden: 8 oktober 1819 te Zuidhorn. Beroep: Wolkamster.

 

Douwe Jacobs Rijsenkamp (90) en Franktje Alberts (91) trouwden 14 april 1780 in de kerk van Zuidhorn.


Fokke Abrahams (92)

Geboren: 1743 te Niawier, provincie Friesland. Zoon van Abraham Jans (184) en Hiske Fokkes (185) Overleden: 21 april 1799 te Kollumerzwaag. Beroep: Huisman.

Sjoukje Fokkes (93)

Gedoopt: 15 augustus 1762 te Oudwoude, provincie Friesland. Dochter van Fokke Hilbrands (186) en Marike Pieters (187). Overleden: 9 augustus 1836 te Kollumerzwaag,  gemeente Kollumerland En Nieuw Kruisland. Beroep: Boerin.

 

Fokke Abrahams (92) en Sjoukje Fokkes (93) trouwden 20 juni 1784 in de kerk van Kollumerzwaag, provincie Friesland. 


Boele IJtes Kuins (94)

Gedoopt: 24 februari 1765 te Oudwoude, provincie Friesland. Zoon van IJte Boeles Kuins (188) en Antje Pieters (189). Overleden: 30 augustus 1820 te Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel. Beroep: Landbouwer.

Seelie Gerbens Hoekstra (95)

Geboren: 14 januari 1771 te Kollum, provincie Friesland. Dochter van Gerben Pieters  (190) en Hiltje Willems (191). Overleden: 4 november 1819 te Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel. Beroep: Huisvrouw.

 

Boele IJtes Kuins (94) en Seelie Gerbens Hoekstra (95) trouwden 6 mei 1792 in de kerk van Oudwoude, provincie Friesland.


Jan Reints Overkamp (98)

Gedoopt: 29 september 1743 te Zuidhorn. Zoon van Reind Simons Overkamp (196) en Trijntje Harms (197). Overleden: 25 december 1824 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Beroep: Arbeider.

Aaltje Feikes (99)

Gedoopt: 5 augustus 1742 te Aduard, provincie Groningen. Dochter van Feike Hessels (198) en Grietje Jacobs (199). Overleden: 3 juni 1809 te Zuidhorn. Beroep: Arbeidster.

 

Jan Reints Overkamp (98) en Aaltje Feikes (99) trouwden 9 mei 1785 in de kerk van Zuidhorn.


Renze Harkes Harkema (100)

Gedoopt: 26 mei 1776 te Niezijl, provincie Groningen. Zoon van Harke Jans (200) en Symke Reinders (201). Overleden: 19 juni 1844 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Beroep: Landgebruiker en Dagloner.

Annechien Siegers (101)

Gedoopt: 14 september 1783 te Zuidhorn. Dochter van Sieger Klaassens (202) en Annechien Jurjens (203). Overleden: 9 november 1859 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Beroep: Arbeidster.

 

Renze Harkes Harkema (100) en Annechien Siegers (101) trouwden 13 mei 1805 in de kerk van Noordhorn, provincie Friesland.


Mente Klazens Reitsema (102)

Geboren: ca 1780 te Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen. Zoon van Klaas Gerrits Reitsema (204) en Ankje Benes (205). Overleden: 17 mei 1852 te Groningen. Beroep: Landbouwer, later Tapper te Groningen.

Antje Jans Kremer (103)

Geboren: 14 januari 1781 te Zuidhorn. Dochter van Jan Hindriks Cremer (206) en Hiltje Jacobs (207). Overleden: 12 januari 1860 te Groningen. Beroep: Landbouwster en later tapster in Groningen.

 

Mente  Klazens Reitsema (102) en Antje Jans Kremer (103) trouwden 8 december 1799 in de kerk van Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen.


Kornelis Lammerts Pluister (104)

Gedoopt: 7 mei 1769 te Leek. Zoon van Lammert Kornelis (208) en Lukje Hindriks (209). Overleden: 24  februari 1837 te Enumatil, gemeente Zuidhorn. Beroep: Arbeider.

Aaltje Jacobs Drenth (105)

Gedoopt: 1 september 1771 te Aduard, provincie Groningen. Dochter van Jacob Jacobs Drentje (210) en Trijntje Sipkes (211). Overleden: 7 januari 1850 te Zuidhorn. Beroep: Arbeidster.

 

Kornelis Lammerts Pluister (104) en Aaltje Jacobs Drenth (105) trouwden 4 april 1793 in de kerk van Zuidhorn


Jan Klazens Pol (106)

Gedoopt: 29 mei 1744 te Niezijl, provincie Groningen. Zoon van Klaas Jans Polle(212) en Grietje Lubberts (213). Overleden: 5 september 1826 te Zuidhorn. Beroep: Arbeider.

Aaltje Haayes de Boer (107)

Gedoopt: 13 april 1766 te Zuidhorn. Dochter van Haaye (Haaije) Jans (de Boer) (214) en Helena Pieters (215). Overleden: 18 maart 1840 te Zuidhorn. Beroep: Arbeidster.

 

Jan Klazens Pol (106) en Aaltje Haayes de Boer (107) trouwden 17 mei 1792 in de kerk van Zuidhorn.


Popke Tietes (108)

Geboren: 1739 te Oldehove. Zoon van Tiete Popkes (216) en Grietje Jacobs (217). Overleden: 22 maart 1789 te Niehove, provincie Groningen. Beroep: Landbouwer.

Hiltje Luurts (109)

Geboren: ca 1735 in Niekerk - De Marne, provincie Groningen. Dochter van Luurt Luurts (218) en Hiltje Luitjens (219). Overleden: 10 september 1807 te Niehove, provincie Groningen. Beroep: Landbouwster.

 

Popke Tietes (108) en Hiltje Luurts (109) trouwden 1 maart 1767 in de kerk van Niekerk, thans gemeente De Marne, provincie Groningen.


Rijpke Willems Krijthe (110)

Geboren: 13 augustus 1768 te Oldehove, thans gemeente Zuidhorn. Zoon van Willem Jannes Krijthe (220) en Reinje Lammerts (221). Overleden: ca 1805 te Oldehove. Beroep: Landbouwer.

Martje Jacobs Juursema (111)

Gedoopt: 19 februari 1769 te Niezijl, provincie Groningen. Dochter van Jacob(us) Lubberts (222) en Willemke Meinderts (223). Overleden: 18 november 1824 te Oldehove, thans gemeente Zuidhorn.

 

Rijpke Willems Krijthe (110) en Martje Jacobs Juursema (111) trouwden 28 maart 1790 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen.


Onne Jans Onnes (112)

Gedoopt: 9 januari 1774 te Groningen. Zoon van Jan Onnes (224) en Hindrikje Tonnis (225). Overleden: 6 oktober 1843 te Groningen. Beroep: Tuinier.

Stijntjen Hindriks (113)

Gedoopt: 14 oktober 1770 te Veendam, provincie Groningen.. Dochter van Hindrik Eppes (226) en Annechien Arents (227). Overleden: 7 augustus 1827 te Groningen. Beroep: Huisvrouw.

 

Onne Jans Onnes (112) en Stijntje Hindriks (113) trouwden 28 februari 1793 te Groningen.


Jacob Julsing (114)

Gedoopt: 12 juli 1767 te Groningen. Zoon van Hermannus Julsing (228) en Stijntien Pieters (229). Overleden: 7 januari 1846 te Groningen. Beroep: Tuinier.

Stijntien Wening (115)

Gedoopt: 22 augustus 1766 te Groningen. Dochter van Geert Hindriks Oldeweening (230) en Jantje Derks (231). Overleden: 26 april 1844 te Groningen. Beroep: Huisvrouw.

 

Jacob Julsing (114) en Stijntien Wening (115) trouwden 5 juni 1788 te Groningen.


Geert Jans Nienhuis (116)

Gedoopt: 15 december 1750 te Groningen. Zoon van Jan Geerts (232) en Annigjen Pieters (233). Begraven: 27 november 1798 te Groningen. 

Marchien Freerks (117)

Geboren ca 1750 te Euvelgunne - Groningen, provincie Groningen. Overleden 28 mei 1817 te Groningen, provincie Groningen.

 

Geert Jans Nienhuis (116) en Marchien Freerks (117) trouwden 9 juni 1786 te Groningen.


Jacob Klaassens (118)

Gedoopt: 22 juli 1731 te Haren, provincie Groningen. Zoon van Klaas Lammerts (236) en Geesijn Roel(o)fs (237). Begraven: 14 juli 1789 te Groningen.

Grietje Jans Bierling (119)

Gedoopt: 8 februari 1756 te Eelde, provincie Drenthe. Dochter van Jan Winde Hindriks Beerlinck (238) en Geesien Jacobs (239). Overleden: 2 augustus 1837 te Groningen. Beroep: Huisvrouw en 'Groenvrouw'.

 

Jacob Klaassens (118) en Grietje Jans Bierling (119) trouwden 29 juni 1786 te Groningen.


Johannes Coenradus Wilhelmus Hecker (120)

Geboren: 6 september 1773 te Altenbergen, bij Paderborn in Duitsland. Zoon van Johan Christoph Hecker (240) en Anna Catharina Heilers/Heerdes (241). Overleden: 26 april 1826 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Timmerman.

Jantje Wolters (121)

Gedoopt: 11 december 1785 te Groningen. Dochter van Wolter Jans Jimkes (242) en Maria Berents Wildering (243). Overleden: 26 augustus 1865 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Huisvrouw.

 

Johannes Coenradus Wilhelmus Hecker (120) en Jantje Wolters (121) trouwden 23 november 1817 te Groningen.


Jan Jans Mulder (122)

Geboren: ca 1770 te provincie Zeeland. Zoon van Jan Jans Mulder (244) en Rensktje Hindriks (245). Overleden: 25 december 1843 te Zevenhuizen, gemeente Leek, provincie Groningen. Beroep: Arbeider.

Elisabeth Tjammes/Tjommes Meyer (123)

Geboren: 22 juli  1794 te Leeuwarden, provincie Friesland. Dochter van Tjomme Johannes Meyer (246) en Gatske (Goske) Heeres Bontekoe (247). Overleden  31 Oktober 1880 te Niehove – Oldehove, nu gemeente Zuidhorn, Provincie Groningen. Beroep: Arbeidster.


Thomas Douwes Pruim (124)

Geboren: 4 oktober 1786 te Zevenhuizen, provincie Groningen. Zoon van Douwe Thomas Pruim (248) en Klaaske Jannes Veninga (249). Overleden: 26 maart 1843 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Arbeider.

Hiltje Jannes Hummel (125)

Gedoopt: 16 januari 1791 te Zevenhuizen, provincie Groningen. Dochter van Jannes Jans Hummel (250) en Antje Dates (251) Overleden: 31 maart 1830 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Arbeidster.

 

Thomas Douwes Pruim (124) en Hiltje Jannes Hummel (125) trouwden 25 oktober 1812 te Leek.


Girbe Hindriks Buist (126)

Gedoopt: 16 augustus 1778 te Midwolde, Westerkwartier, provincie Groningen. Zoon van Hindrik Jennes Buist (252) en Diewerke Gerrits (253). Overleden: 17 maart 1850 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Schoolmeester.

Jantje Harms Louwes (127)

Gedoopt: 9 januari 1780 te Tolbert, provincie Groningen. Dochter van Harm Louwes (254) en Grietje Geerts (255). Overleden: 11 juni 1843 te Zevenhuizen, gemeente Leek.

 

Girbe Hindriks Buist (126) en Jantje Harms Louwes (127) trouwden 30 mei 1802 in de kerk van Midwolde, Westerkwartier, provinvie Groningen.

Generatie 7:

Pieter Nannes (Rensema) (136)

Geboren: ca 1685 mogelijk te Groningen. Beroep: Wedman van Niekerk - Oldekerk. Zoon van Nanne Renekes (272) en Maria Pieters (273)

Aaltje Jans (137)

Gedoopt: 28 april 1713 te Winschoten, provincie Groningen. Dochter van Jan Jans (274) en Antje Harms (275)

 

OPMERKING:

Pieter Nannes (136) en Aaltje Jans (137) trouwden 17 november 1743 in de kerk van Niekerk - Oldekerk, provincie Groningen.

Pieter Nannes (Rensema) was weduwnaar van Maryke Lonis AKA Maria Loons met wie hij 21 januari 1710 te Groningen was getrouwd. Hij was toen sergeant in het leger te Groningen. Ze kregen een aantal kinderen te Groningen en te Niekerk-Oldekerk. Maria/Maryke Loons/Lonis was afkomstig van Coevorden, provincie Drenthe. Zij overleed voor november 1743 te Niekerk-Oldekerk. Pieter Nannes (Rensema) werd naast wedman van Niekerk-Oldekerk genoemd als assistent van de beruchte Grietman Rudolph de Mepsche.


Gerben Derks (138)

Gedoopt: 1 november 1705 in Midwolde - Leek. Zoon van Derck Tonnis (276) en Gretie Intjes (277)

Harmke Roelfs (139)

Geboren: 26 december 1713 in Zevenhuizen - Leek, provincie Groningen. Dochter van Roelef Hindrix (278) en Harmtien Harms (279).

 

Gerben Derks (138) en Harmke Roelfs (139) trouwden 30 mei 1739 in de kerk van Midwolde - Leek, provincie Groningen.


Harm Jochums (140)

Geboren: ca 1700 te Wybelsum, Oost Friesland, Duitsland

Eltje Gerlofs (141)

Gedoopt: 10 januari 1712 te Westerwijtwerd, provincie Groningen. Dochter van Gerlof Jans (282) en Hilke Fockes (283).

 

Harm Jochums (140) en Eltje Gerlofs (141) trouwden 30 juni 1737 in de kerk van Uithuizermeeden.


Jan  Jacobs Woltjer (142)

Gedoopt: 17 maart 1709 te Grootegast. Zoon van Jacob Jans Woltjer (284) en Trijntje Fokkes (285)

Martje Klaassen (143)

Gedoopt: 23 augustus 1716 te Laagemeeden - Zuidhorn. Dochter van Claes Derx (286) en Hilletje Lammerts (287)

 

Jan Jacobs Woltjer (142) en Martje Klaassen (143) trouwden 22 april 1736 in de kerk van Oostwold - Leek.


Jan Jacobs (144)

Gedoopt: 1 maart 1718 te Grootegast. Zoon van Jacob Pieters (288) en Aafke Jans (289)

Sjouke Pieters (145)

Gedoopt: 15 januari 1713 te Grootegast. Dochter van Pieter Harms (290) en Anke Wobbes (291)

 

Jan Jacobs (144) en Sjouke Pieters (145) trouwden 22 juli 1742 in de kerk van Grootegast, provincie Groningen.


Hindrik Geerts (146)

Gedoopt: 11 juli 1723 te Niehove, provincie Groningen. Zoon van Geert Buschman (292) en Anje Jeppes (293). Beroep Wever.

Lumke Foppes (147)

Geboren: ca 1725 in Friesland

 

Hindrik Geerts (146) en Lumke Foppes (147) trouwden 28 november 1751 in de kerk van Doezum, provincie Groningen.


Lammert Roelfs (148)

Gedoopt: 21 juni  1721 te Fransum, provincie Groningen. Zoon van Roelef Jansen  (296) en Lijsbeth Lammerts (297)

Martjen Jans (149)

Gedoopt: 6 februari 1729 te Winsum, provincie Groningen. Dochter van Jan Pieters (298) en Derkijn Pieters (299)

 

Lammert Roelfs (148) en Martjen Jans (149) trouwden 17 november 1753 in de kerk van Fransum - Zuidhorn, provinvie Groningen.


Jan Pieters Snaak (150)

Gedoopt: 6 januari 1737 te Oldehove, provincie Groningen. Zoon van Pieter Jans (300) en Grietjen Cornelis (301). Overleden: 6 oktober 1784 te Oldehove, provincie Groningen. 

Ienje Wijtjes (151)

Gedoopt: 11 maart 1736 te Oldehove, provincie Groningen. Dochter van Wijtje Goukes (302) en Geertien Doedes (303). Overleden: voor 1769 te Oldehove.

 

Jan Pieters Snaak (150) en Ienje Wijtses (151) trouwden 17 mei 1761 in de kerk van Oldehove.


Ubel Jans (152)

Geboren: ca 1720 te Kootstertille, Provincie Friesland. Zoon van Jan Andries (304) en Wietske Oebeles (305)

Renskyn Jans (153)

Geboren: ca 1720, mogelijke te Tolbert, provincie Groningen.

 

Ubel Jans (152) en Renskyn Jans (153) trouwden 26 februari 1747 in de kerk van Tolbert, provincie Groningen.


Hindrik Geerts (154)

Gedoopt: 8 mei 1712 te Midwolde - Leek, provincie Groningen. Zoon van Geert Jans (308) en Stientjen Berents (309)

Jetske Lammerts  (155)

Geboren: 1716 waarschijnlijk te Trimunt of Marum, provincie Groningen. Dochter van Lammert Wolters (310) en Martjen Jacobs (311)

 

Hindrik Geerts (154) en Jetske Lammerts (155) trouwden 18 mei 1738 in de kerk van  Midwolde - Leek, provincie Groningen.


Jan Roelfs (156)

Gedoopt: juni 1732 te Marum, provincie Groningen. Zoon van Roelef Jans (312) en Antje Jans (313). Overleden: ca 1760.

Aukjen Hindriks (157)

Geboren: 6 maart 1731 te Noordwijk, provincie Groningen. Dochter van Hindrik Edsges (314) en Jetje Douwes (315)

 

Jan Roelfs (156) en Aukjen Hindriks (157) trouwden 23 april 1752 in de kerk van Marum, provincie Groningen.


Eise Everts Palsma (158)

Geboren: ca 1740 te Ureterp, provincie Friesland. Overleden: 10 juni 1807 te De Wilp - Siegerswoude,  provincie Friesland.

Brechtje Ebeles (159)

Geboren: ca 1740 te Ureterp, provincie Friesland. Overleden: 11 februari 1796 te Siegerswoude, provincie Friesland.

 

Eise Everts Palsma (158) en Brechtje Ebeles (159) trouwden 17 mei 1767 in de kerk van Ureterp, provincie Friesland


Karst Feikes (160)

Geboren: ca 1725 te Surhuisterveen, provincie Friesland. Zoon van Feike Karstens (320) en Neeltje Gerrits (321).

Grietje Jans (161)

Gedoopt: 27 april 1721 te Marum, provincie Groningen. Dochter van Jan Jacobs (322) en Onbekend (323)

 

Karst Feikes (160) en Grietje Jans (161) trouwden 3 augustus 1755 in de kerk van Marum, provincie Groningen.


Abel Tijmens (162)

Gedoopt:  24 september 1713 te Oldekerk, provincie Groningen. Zoon van Timen Peters (324) en Betje Jacobs (325).

Antje Roelfs (163)

Geboren: ca 1715. Gedoopt als volwassen in Niekerk - Oldekerk 1 januari 1747

 

Abel Tijmens (162) en Antje Roelfs (163) trouwden ca 1737 in de kerk van Oldekerk, provincie Groningen.


P(i)eter Klaassens (164)

Geboren: 25 december 1712 te Garnwerd, provincie Groningen. Zoon van Claas Harmens (328) en Dieuwer Peters (329)

Kunje Harm(en)s (165)

Geboren: ca 1710 te Ezinge, provincie Groningen.

 

P(i)eter Klaassens (164) en Kunje Harm(en)s (165) trouwden 20 november 1735 in de kerk van Garnwerd, provincie Groningen.


Tjebbe Jans (166)

Gedoopt: 1 januari 1709 te Burum, provincie Friesland. Zoon van Jan Hillebrands (332) en Martjen Tjebbes  (333)

Onbekend (167)


Jille Jilles (168)

Gedoopt: 14 augustus 1729 te Grootegast, provincie Groningen. Zoon van Jille Derks (336) en Berentje Reinders (337). Overleden voor 28 augustus 1808.

Aaltje Jacobs (169)

Gedoopt: 28 maart 1734 te Grootegast, provincie Groningen. Dochter van Jacob Lieuwes (338) en Baukjen Ubels (339). Overleden: 28 augustus 1808 te Lucaswoude, provincie Groningen.

 

Jille Jilles (168) en Aaltje Jacobs (169) trouwden 13 juni 1756 in de kerk van Doezum, provincie Groningen.


Hendrik Wietses (170)

Gedoopt: 27 september 1716 te Oostermeer, provincie Friesland. Zoon van Wietse Hendriks (340) en Onbekend (341).

Antje Folkerts (171)

Geboren: ca 1725 te Buitenpost, provincie Friesland.

 

Hendrik Wietses (170) en Antje Folkerts trouwden ca 1757 in de kerk van Grootegast, provincie Groningen.


Philippus Dirks  (172)

Geboren: ca 1730 te Twijzel, gedoopt 1754 te Twijzel, provincie Friesland op belijdenis. Zoon van Dirk Philippus (344) en Lolkje Wybes (345). Overleden: voor 1769 te Twijzel.

Antje Jans (173)

Geboren: ca 1730

 

Philippus Dirks (172) en Antje Jans (173) trouwden ca 1760 in de provincie Frieland.


Ritzert Lammerts (174)

Gedoopt: 10 september 1719 te Buitenpost, provincie Friesland. Zoon van Lammert Ridserts (348) en Antje Willems (349)

Antje Jans (175)

Gedoopt: 11 juli 1728 te Bergum, provincie Friesland. Dochter van Jan Willems (350) en Sietske Bouwes (351)

 

Ritzert Lammerts (174) en Antje Jans (175) trouwden 13 mei 1753 in de kerk van Buitenpost, provincie Friesland.


Freerk Geerts (176)

Geboren: ca 1725 te Garnwerd, provincie Groningen. Zoon van Geert Geerts (352) en Aaltjen Freerks (353)

Trijntje Harmes (177)

Gedoopt: 19 januari 1727 te Opende, provincie Groningen. Dochter van Harm Everts (354) en Klaaske Allemens (355)

 

Freerk Geerts (176) en Trientje Harmes (177) trouwden 19 april 1750 in de kerk van Doezum, provincie Gronngen.


Geert Sygers (178)

Gedoopt: 1 januari 1710 te Niekerk - Oldekerk. Zoon van Siger Klasen (356) en Anje Geerts (357)

Hebeltje Hindriks (179)

Gedoopt: 18 maart 1714 te Oldehove, provincie Groningen. Dochter van Hindrik Lammerts (358) en Grietien Everts (359)

 

Geert Sygers (178) en Hebeltje Hindriks (179) trouwden  20 april 1743 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen


Jacob Jans (180)

Geboren: ca 1715. Overleden voor 1748 te Ezinge, provincie Groningen

Ferdina Izaaks (181)

Geboren: ca 1715. Waarschijnlijk te Ezinge, provincie Groningen. Dochter van Izaak Jans (362) en Engeltje Douwes (363).


Albert Clasens (182)

Geboren: ca 1720. Waarschijnlijk te Leegkerk, provincie Groningen.

Grietje Meints (183)

Gedoopt: 3 februari 1727 te Hoogkerk, provincie Groningen. Dochter van Meint Alberts (366) en Franktjen Annes (367)

 

Albert Clasens (182) en Grietje Meints (183) trouwden 20 mei 1753 in de kerk van Hoogkerk, provincie Groningen.


Abraham Jans (184)

Gedoopt: 24 januari 1697 te Drogeham, provincie Friesland. Zoon van Jan Abrahams (368) en Martjen Alberts (369)

Hiske Fokkes (185)

Geboren: ca 1700. Overleden: 15 mei 1768 te Drogeham.

 

Abraham Jans (184) en Hiske Fokkes (185) trouwden 31 maart 1726 in de kerk van Drogeham, provincie Friesland.


Fokke Hilbrands (186)

Geboren: ca 1730. Overleden: ca 1762 te Oudwoude, provincie Friesland.

Marike Pieters (187)

Geboren: ca 1730. Overleden voor 1811 waarschijnlijk te Oudwoude, provincie Friesland.

 

Fokke Hilbrands (186) en Marike Pieters (187) trouwden 23 februari 1755 in de kerk van Kollum.


IJte Boeles Kuins (188)

Gedoopt: 15 maart 1733 te Westergeest/Oudwoude, provincie Friesland. Zoon van IJte Boeles (376) en Gesina Willems Kuins/Kun/Kuen (377). Overleden: 17 april 1823 te Oudwoude, gemeente Kollumerland En Nieuw Kruisland. Beroep: Boer.

Antje Pieters (189)

Gedoopt: 9 oktober 1735 te Oudwoude, provincie Friesland. Dochter van Pieter Lurks (378) en Onbekend (379) Overleden ca 1797 te Oudwoude.

 

IJte Boeles Kuins (188) en Antje Pieters (189) trouwden 28 november 1765 in de kerk van Oudwoude, provincie Friesland.


Gerben Pieters  (190)

Gedoopt: 19 augustus 1746 te Bergum, provincie Friesland. Zoon van Pieter Siebrens (380) en Aaltje Gerrits (381). Overleden: ca 1796. Beroep: Boer.

Hiltje Willems (191)

Gedoopt: 13 mei 1746 te Dantumawoude, provincie Friesland. Dochter van Willem Jochums (382) en Seelie Lieuwes (383). Overleden: 13 januari 1826 te Westergeest, gemeente Kollumerland En Nieuw Kruisland. Beroep: Boerin.

 

Gerben Pieters (190) en Hiltje Willems (191) trouwden 8 mei 1768 in de kerk van Dantumawoude.


Reind Simons Overkamp (196)

Geboren: ca 1705. Zoon van Simon Overkamp (392) en Anke Reints (393). 

Trijntje Harms (197)

Gedoopt: 26 januari 1709 te Zuidhorn, provincie Groningen. Dochter van Harm Fokkes (394) en Anke Eeps (395). 

 

Reind Simons Overkamp (196) en Trijntje Harms (197) trouwden 28 april 1743 in de kerk van Zuidhorn.


Feike Hessels (198)

Geboren: ca 1715 te Zuidhorn, provincie Groningen. Zoon van Hessel Wijpkes (396) en Saske Sipkes (397)

Grietje Jacobs (199)

Gedoopt: 6 maart 1712 te Aduard, provincie Groningen. Dochter van Jacob Hindricks (398) en Aaltjen Jans. Overleden: ca 1750 te Aduard.

 

Feike Hessels (198) en Grietje Jacobs (199) trouwden 16 oktober 1740 in de kerk van Aduard, provincie Groningenn.  Feike Hessels (198) was van oorsprong Doopsgezind (doop bij volwassenheid). Na het huwelijk met Grietje Jacobs (199) bekeerde hij zich tot Nederlands Hervormd.


Harke Jans (200)

Gedoopt:  12 maart 1740 te Grijpskerk, provincie Groningen. Zoon van Jan Hindriks (400) en Trijntie Jans (401) Beroep: Arbeider.

Symke Reinders (201)

Gedoopt: 10 juni 1742 te Grijpskerk, provincie Groningen. Dochter van Reinder Simonszn. Bennema  (402) en Antie Sytses (403). Beroep: Arbeidster

 

Harke Jans (200) en Symke Reinders (201) trouwden 15 mei 1768 in de kerk van Grijpskerk, provincie Groningen.


Sieger  Klaassens (202)

Gedoopt: 12 maart 1756 te Feerwerd, provincie Groningen. Zoon van Claas Berends (404) en Engel Derks (405). Overleden voor 1812. Beroep: Arbeider.

Annechien Jurjens (203)

Gedoopt: 5 maart  1752 te Zuidhorn, provincie Groningen. Dochter van Jurjen Jans (406) en Annechien P(i)eters (407). Overleden voor 1812. Beroep: Arbeidster.

 

Sieger Klaassens (202) en Annechien Jurjens (203) trouwden 9 juni 1782 in de kerk van Zuidhorn.


Klaas Gerrits Reitsema (204)

Gedoopt: 26 december 1735 te Oldekerk, provincie Groningen. Zoon van Gerrit Reits (408) en Antje Pieters (409)

Aukje Benes (205)

Gedoopt: 25 mei 1749 te Tolbert, provincie Groningen. Dochter van Bene Alberts (410) en Claartje Jannes (411).

 

Klaas Gerrits Reitsema (204) en Aukje Benes (205) trouwden 22 januari 1769 in de kerk van Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen.


Jan Hindriks Kremer (206)

Gedoopt: 9 juni 1743 te Laagemeeden - Zuidhorn, provincie Groningen. Zoon van Hindrik Oomkes (412) en Geertruit Jans (413). Beroep: Koopman.

Hilje Jacobs (207)

Gedoopt: 21 december 1749 te Zuidhorn, provincie Groningen. Dochter van Jacob Roelofs (414) en Antje Brands (415)..

 

Jan Hindriks Cremer (206) en Hiltje Jacobs (207) trouwden 12 november 1775 in de kerk van Zuidhorn.


Lammert Kornelis (208)

Geboren: 11 april 1736 te Leek, provincie Groningen. Zoon van Cornelis Hiddings (416) en Anke Alberts (417). Overleden: voor 1806.  Beroep: Arbeider.

Luickien Hindriks (209)

Geboren: 26 juni 1727 te Feerwerd, provincie Groningen. Dochter van Hindrik Berents (418) en Aaltjen Hendriks (419). Beroep: Arbeidster.


Jacob Jacobs Drentje(210)

Gedoopt: 14 oktober 1742 te Hoogemeeden, provincie Groningen. Overleden: 10 januari 1824 te Aduard, provincie Groningen. Zoon van Jacob Roelfs (420) en Anje Jacobs (421). Beroep: landbouwer.

Trijntje Sipkes (211)

Gedoopt: 21 februari 1745 te Hoogkerk, provincie Groningen. Dochter van Sipke Jacobs (422) en Aaltien Jans (423). Overleden 27 oktober 1807 te Aduard, provincie Groningen. Beroep: Landbouwster.

 

Jacob Jacobs Drentje (210) en Trijntje Sipkes (211) trouwden 23 mei 1768 in de kerk van Laagemeeden, tussen Den Horn en Hoogkerk, provincie Groningen.


Klaas Jans Polle(212)

Gedoopt: 12 september  1717 te Ternaard, provincie Friesland. Zoon van Jan Jans (424) en Doetje Klaasens (425).

Grietje Lubberts (213)

Gedoopt: 15 maart  1723 te Niezijl, provincie Groningen. Dochter van Lubbertus Uildriks Groothoff  (426 = 444) en Martje Jacobs (427 = 445).

 

Klaas Jans Polle (212) en Grietje Lubberts (213) trouwden 21 april 1743 in de kerk van Niezijl, provincie Groningen.


Haaye (Haaije) Jans (de Boer) (214)

Gedoopt: 22 mei 1735 te Lutjegast, Provincie Groningen. Zoon van Johannes Hajes (428) en Aeltjen Abels (429). Overleden ca 1810 te Zuidhorn. Beroep: Hovenier, heeft gewerkt op de Hanckemaborg te Zuidhorn.

Helena Pieters (215)

Geboren: ca 1735 waarschijnlijk te Leegkerk, provincie Groningen. Overleden: 6 oktober 1812 te Zuidhorn. Beroep: Werkvrouw.

 

Haaye (Haaije) Jans (de Boer) (214) en Helena Pieters (215) trouwden 3 juni 1759 in de kerk van Zuidhorn. Helena Pieters was van oorsprong Doopsgezind (doop bij volwassenheid). Na het huwelijk met Haaye Jans de Boer (214) bekeerde zij zich tot Nederlands Hervormd.


Tiete Popkes (216)

Geboren: 26 december 1695 te Niehove, provincie Groningen. Zoon van Popke Tietes (432) en Jeltje Jans (433). Beroep: Landbouwer en predikant van de Doopsgezinde Kerk.

Grietje Jacobs (217)

Geboren: ca 1700 te Leermens, provincie Groningen. Dochter van Jacob Jans (434) en Onbekend (435)

 

Tiete Popkes (216) en Grietjes Jacobs (217) trouwden 22 februari 1733 in de kerk van Niehove, provincie Groningen


Luirt Luirts (218)

Geboren: 1707, Maarhuizen - Winsum, provincie Groningen.  Zoon van Luirt Luirts (436) en Lijsbeth Tonnis (437).

Hiltje Luitjens (219)

Geboren: ca 1710 Te Niekerk - De Marne, provincie Groningen. Dochter van Luitjen Folkerts (438) en Hiltje Rengers (439)

 

Luirt Luirts (218) en Hiltje Luitjens (219) trouwden 1731 in de kerk van Ulrum, provincie Groningen.


Willem Jannes Krijthe(220)

Geboren: ca 1725 te Oldehove, provincie Groningen. Zoon van Jannes Willems Krijthe (440) en Jantjen Jans (441). Overleden: 1786 te Oldehove, provincie Groningen. Beroep: Landbouwer

Reinje Lammerts (221)

Gedoopt: 22 maart 1726 te Oldehove, provincie Groningen. Dochter van Lammert Hindriks (442) en Itje Jacobs (443). Overleden: 1797 te Oldehove, provincie Groningen. Beroep: Landbouwster.

 

Willem Jannes Krijthe (220) en Reinje Lammerts (221) trouwden 1 juli 1751 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen


Jacob(us) Lubberts (222)

Gedoopt: 21 januari 1725 te Niezijl, provincie Groningen. Zoon van Lubbertus Uildriks Groothoff (444 = 426) en Martje Jacobs (445 = 427)

Willemke Meinderts (223)

Gedoopt: 24 juni 1742 te Den Ham, provincie Groningen. Dochter van Meindert  Harms (446) en  Martien Wijbes (447).

 

Jacob(us) Lubberts (222) en Willemke Meinderts (223) trouwden 2 juni 1764 in de kerk van Niezijl, provincie Groningen


Jan Onnes (224)

Geboren: 11 januari 1749 te Zuidbroek,  provincie Groningen. Zoon van Onne Klaassens (448) en Grietje Tjapkes (449). Overleden: 8 mei 1823 te Groningen. Beroep: Moesker.

Hindrikje Tonnis (225)

Gedoopt: 27 augustus 1739 te Groningen. Dochter van Tonnis Gerrits Klein (450) en Grietje Hindriks (451). Overleden: 12 februari 1826 te Groningen. Beroep: Huisvrouw.

 

Jan Onnes (224) en Hindrikje Tonnis (225) trouwden 9 mei 1773 in de kerk van Middelbert, provincie Groningen.


Hindrik Eppes (226)

Gedoopt: 11 oktober 1735 te Groningen, provincie Groningen. Zoon van Eppo Jans (452) en Stijntien Hindriks (453)

Annechien Arents (227)

Gedoopt:21 oktober 1735 te Groningen, provincie Groningen. Dochter van Arent Jans (454) en Jantien Coerts (455)

 

Hindrik Eppes (226) en Annechien Arents (227) trouwden 6 mei 1756 te Groningen.


Hermannus Julsing (228)

Gedoopt: 15 oktober 1741 te Groningen, provincie Groningen. Zoon van Jacob Jans Julsing (456) en Hendrikjen Harms (457). Beroep: Voerman. 

Stijntien Pieters (229)

Gedoopt: 29 december  1743 te Groningen, provincie Groningen. Dochter van Pieter Jans (458) en Margien Jans (459). Overleden: 27 mei 1818 te Groningen.

 

Hermannus Julsing (228) en Stijntien Pieters (229) trouwden 18 november 1766 te Groningen.


Geert Hindriks Oldewe(e)ning (230)

Geboren: ca 1725 te Sleen, provincie Drenthe. Zoon van Hindrik Oldewe(e)ning (460) en Onbekend (461)

Jantje Derks (231)

Gedoopt: 2 februari 1730 te Groningen, provincie Groningen. Dochter van Derk Jacobs (462) en Renske Roeberts (463).

 

Geert Hindriks Olde Weeninghe (230) en Jantje Derks (231) trouwden 2 november 1756 te Groningen.


Jan Geerts Nienhuis (232)

Gedoopt: 7 november 1717 te Groningen. Zoon van Geert Jans (464) en Aaltje Roelofs (465). Overleden: juli 1795 te Groningen. Beroep: Tuinier.

Annegien Pieters (233)

Gedoopt: 19 december 1728 te Haren, provincie Groningen. Dochter van Pieter Rotgers (466) en Geesje Roeleffs (467). Overleden: 28 april 1808 te Groningen.

 

Jan Geerts Nienhuis (232) en Annegien Pieters (233) trouwden 12 december 1750 te Groningen.


Claas Lamberts (236)

Gedoopt: 17 oktober 1704 te Haren, provincie Groningen. Zoon van Lambert Jans (472) en Bougien (473).

Geesijn Roelfs (237)

Gedoopt: 11 oktober 1705 te Haren, provincie Groningen. Dochter van Roelef Jansen (474) en Aaltien Egberts (475).

 

Klaas Lamberts (236) en Geesijn Roelfs (237) trouwden 30 juni 1726 in de kerk van Haren, provincie Groningen.


Jan Winde Hindriks Beerlinck (238)

Gedoopt: 11 juni 1724 te Eelde, provincie Drenthe. Zoon van Hindrik Beerlingh (476) en Annechien Jans (477). Overleden: tussen 1786 en 1811  te Sauwerd bij Adorp, provincie Groningen. Beroep: Arbeider.

Geesien Jacobs (239)

Geboren: ca 1725. Dochter van Jacob Boer (478) en Derkje (479)


Jan Winde Hendriks Beerlinck (238) en Geesien Jacobs (239) trouwden 5 december 1745 in de kerk van Eelde, provincie Drenthe


Johan Christoph Hecker (240)

Gedoopt: 9 oktober 1729 te St. Martin kerk, Altenbergen, bij Paderborn, Duitsland. Zoon van Johan Hecker (480) en Maria Catharina Hillebrands (481). 

Anna Catharina Heilers/Heerdes  (241)

Gedoopt: 29 oktober 1730 te St. Dyonisus Kerk, Westfalen, Pruisen, Duitsland. Dochter van Paul Henrich Heerdes (482) en Anna Catharina Wilms (483).

 

Johan Christoph Hecker (240) en Anna Catharina Heilers/Heerdes (241) trouwden 23 februari 1762 in de St. Martin kerk te Altenbergen, bij Paderborn in Duitsland.


Wolter Jans Jimkes (242)

Geboren: ca 1735 te Veendam, provincie Groningen. Zoon van Jan Jimkes (484) en Jantjen Harmens (485). Overleden: 5 januari 1821 te Groningen.  Beroep: Schipper.

Maria Berents Wildering(243)

Gedoopt: 29 augustus 1751 te Winschoten. Dochter van Jan Berents Wilderink (486) en Taaktjen Lucas Waterkamp (487). Overleden: 6 september 1830 te Groningen.

 

Wolter Jans Jimkes (242) en Maria Berents Wilderingh (243) trouwden 13 juni 1780 in Groningen


Jan Jans Mulder (244)

Renskje Hindriks (245)


Tjomme Johannes Meyer (246)

Gedoopt: 7 november 1756 te Leeuwarden, provincie Friesland. Zoon van Johannes Tjommes (492) en Lijsbeth Andries (493). Overleden: 26 december 1809 te Leeuwarden, provincie Friesland.

Gatske (Goske) Heeres Bontekoe (247)

Geboren: 29 mei 1763 te Leeuwarden, provincie Friesland. Dochter van Heere Gosses Bontekoe (494) en Hendrikje Jans (495). Overleden: 21 juli 1807 te Leeuwarden, provincie Friesland.

 

Tjomme Johannes Meyer (246) en Gatske (Goske) Heeres Bontekoe (247) trouwden 23 mei 1779 te Leeuwarden, provincie Friesland.


Douwe Thomas Pruim (248)

Geboren: 6 april 1755 te Lippenhuizen, provincie Friesland. Zoon van Thomas Hotses (496) en Aafke Douwesen (497). Overleden: 30 maart 1824 te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Arbeider

Klaaske Jannes (249)

Gedoopt: 12 februari  1758 te Noordwijk, provincie Groningen. Dochter van Jan Wijbes (498) en Freeke Jans (499). Overleden 15 augustus 1833 te Zevenhuizen, gemeente Leek. 

 

Douwe Thomas Pruim (248) en Klaaske Jannes (249) trouwden 18 januari 1786 in de kerk van Grootegast.


Jannes Jans Hummel (250)

Gedoopt: 27 juni 1757 te Leek. Zoon van Jan Harms Hummeling (500) en Lutchert Willems (501). Overleden 18 mei 1814  te Zevenhuizen, gemeente Leek. Beroep: Landbouwer.

Antje Dates (251)

Geboren: ca 1755 zeer waarschijnlijk te Siegerswoude, provincie Friesland. Dochter van Date Jans (502) en Hiltje Reids (503). Overleden 26 december 1835 te Zevenhuizen, gemeente Leek, provincie Groningen. Beroep: Landbouwster.

 

Jannes Jans Hummel (250) en Antje Dates trouwden 16 januari 1791 in de kerk van Midwolde, Westerkwartier, provincie Groningen.


Hindrik Jennes Buist (252)

Geboren: ca 1743. Zoon van Jenne Hinderks Buist (504) en Hiltje Jannes (505). Overleden: 21 maart 1801 te Midwolde, Westerkwartier, provincie Groningen. 

Diewerke Gerrits (253)

Geboren: ca 1740. Overleden 20 maart 1823 te Oostwold, gemeente Leek, provincie Groningen.

 

Hindrik Jennes Buist (252) en Diewerke Gerrits (253) trouwden 13 april 1766 in de kerk van Midwolde, Westerkwartier, provincie Groningen.


Harm Louwes (254)

Geboren: Gedoopt: 25 januari 1756 te Zevenhuizen, provincie Groningen. Zoon van Louwe Willems (508) en Jantie Harms Hummeling (509). Overleden voor 1811.

Grietje Geerts (255)

Geboren te Zevenhuizen, gedoopt: 7 januari 1759 te Midwolde - Leek, provincie Groningen. Dochter van Geert Harms (510) en Renskje Jans (Middel) (511).


OPMERKING: Ook in deze generatie treedt kwartierverlies op in mijn kwartierstaat. Grietje Lubberts (213) en Jacob(us) Lubberts (222) zijn broer en zus. Hun ouders Lubbertus Uildriks Groothoff en Martje Jacobs zijn dezelfde personen. Vanaf generatie 8 volgt u dus Lubbertus Uildriks Groothoff (444) en Martje Jacobs (445).

Generatie 8:


Nanne Renekes (272)

Gedoopt: 11 april 1655 te Groningen. Zoon van Reneke Cornelis (544) en Aeltjen Eilerts (545)

Maria (Mayke) Pieters (273)

Geboren: ca 1660

 

Nanne Renekes (272) en Maria (Mayke) Pieters (273) trouwden ca 1685 te Groningen. 


Jan Jans (274)

Geboren: ca 1670 te Lengerich, Graafschap Bentheim, Duitsland

Antje Harms (275)

Geboren: ca 1670 te Lengerich, Graafschap Bentheim, Duitsland

 

Jan Jans (274) en Antje Harms (275) trouwden 27 januari 1695 te Winschoten, provincie Groningen


Derck Tonnis (276)

Geboren: ca 1660

Gretie Intjes (277)

Geboren: ca 1660

 

Derck Tonnis (276) en Gretie Intjes (277) trouwden 12 februari 1688 in de kerk van Midwolde - Leek, provincie Groningen


Roelef Hindrix (278)

Geboren: ca 1680

Harmptien Harms (279)

Geboren: ca 1685

 

Roelef Hindrix (278) en Harmke (Harmptien) Harms (279) trouwden 7 april 1710 in de kerk van Midwolde-Leek, Provincie Groningen


Gerlof Jans (282)

Geboren: ca 1680

Hilke Fockes (283)

Geboren: ca 1680 te Saalderland, Oost Friesland, Duitsland

 

Gerlof Jans (282) en Hilke Fockes (283) trouwden 14 november 1706 in de kerk van Bedum, provincie Groningen


Jacob Jans Woltjer (284)

Gedoopt: 29 februari 1684 te Grootegast. Zoon van Jan Coerts (568) en Jantien Jansen (569)

Trijntje Fockes (285)

Gedoopt: 9 augustus 1685 te Grootegast, provincie Groningen. Dochter van Focke Fockes (570) en Jelke Claesen (571) 

 

Jacob Jans Woltjer (284) en Trijntje Fockes (285) trouwden 25 maart 1708 in de kerk van Grootegast.


Claes Derx (286)

Geboren: ca 1680 te Oostwold-Leek, provincie Groningen. Overleden: voor juli 1731.

Hilletje Lammerts (287)

Geboren: ca 1685 te Eelderwolde, provincie Drenthe

 

Claes Derx (286) en Hilletje Lammerts (287) trouwden 15 juni 1710 in de kerk van Oostwold - Leek, provincie Groningen.


Jacob Pieters (288)

Gedoopt: 22 januari 1693 te Grootegast, provincie Groningen. Zoon van Pieter Jacobs (576) en Pieterke Jacobs (577)

Aafke Jans (289)

Gedoopt: 18 november 1694 te Grootegast, provincie Groningen. Dochter van Jan Pieters (578) en Aefke Sickes (579)

 

Jacob Pieters (288) en Aafke Jans (289) trouwden in 1713 in de kerk van Grootegast, provincie Groningen


Pieter Harms (290)

Geboren: ca 1670

Anke Wobbes (291)

Gedoopt: 10 september 1671 te Grootegast, provincie Groningen. Dochter van Wobbe Heeres (582) en Iemkien Rienties (583)

 

Pieter Harms (290) en Anke Wobbes (291) trouwden 3 september 1699 in de kerk van Grootegast, provincie Groningen


Geert Buschman (292)

Geboren: ca 1690 in het Graafschap Bentheim, Duitsland

Anje Jeppes (293)

Geboren: ca 1695 te Niehove, provincie Groningen. Dochter van Jeppe Pieters (586) en Grietje Pieters (587)

 

Geert Buschman (292) en Anje Jeppes (293) trouwden 29 februari 1720 in de kerk van Grijpskerk, provincie Groningen


Roelef Jansen (296)

Geboren: ca 1690

Lijsbeth Lammerts (297)

Gedoopt: 18 december 1687 te Mensingeweer, provincie Groningen. Dochter van Lammert Peters (594) en Lumke Sickes (595)

 

Roelef Jansen (296) en Lijsbeth Lammerts (297) trouwden 31 augustus 1721 in de kerk van Feerwerd, provincie Groningen


Jan Pieters (298)

Gedoopt: 18 april 1688 te Winsum, provincie Groningen. Zoon van Pieter Jansen (596) en Grietien Jansen (597)

Derkijn Pieters (299)

Geboren: 14 april 1703 te Dorkwerd, provincie Groningen. Dochter van Pieter Hendriks (598) en Martjen Hindriks (599)

 

Jan Pieters (298) en Derkijn Pieters (299) trouwden 26 april 1722 in de kerk van Dorkwerd, provincie Groningen


Pieter Jans (300)

Gedoopt: 7 september 1710 te Oldehove, provincie Groningen. Zoon van Jan Popkes (600) en Elske Klaassen (601).

Grietjen Cornelis (301)

Geboren: ca 1710. Dochter van Cornelis Claesen (602) en Wimke Jansen (603).

 

Pieter Jans (300) en Grietjen Cornelis (301) trouwden 16 oktober 1734 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen.


Wijtje Goukes (302)

Gedoopt: 16 mei 1692 te Visvliet, provincie Groningen. Zoon van Gouke Wijtjes (604) en Aeke Sikkes (605)

Geertien Doedes (303)

Gedoopt: 7 maart 1704 te Grijpskerk, provincie Groningen. Dochter van Doede Jacobs Loelingk (606) en Eenje Lubbes (607)

 

Wijtje Goukes (302) en Geertien Doedes (303) trouwden 28 oktober 1725 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen


Jan Andries (304)

Geboren: ca 1675 te Drogeham, provincie Friesland

Wietske Oebeles (305)

Geboren: ca 1675 te Harkema Opeinde, provincie Friesland

 

Jan Andries (304) en Wietske Oebeles trouwden 21 december 1704 te Drogeham, provincie Friesland


Geert Jans (308)

Geboren: ca 1675

Stientjen Berents (309)

Gedoopt: 6 oktober 1678 te Midwolde - Leek, provincie Groningen. Dochter van Berent Berents (618) en Geeske Harmens (619)

 

Geert Jans (308) en Stientjen Berents (309) trouwden ca 1700


Lammert Wolters (310)

Geboren: ca 1690 te Trimunt-Marum, provincie Groningen. Zoon van Wolter Ebeles (620) en Jetske Lammerts (621)

Martjen Jacobs (311)

Geboren: ca 1690 te Opende, provincie Groningen

 

Lammert Wolters (310) en Martjen Jacobs (311) trouwden 1 december 1715 in de kerk van Marum, provincie Groningen


Roelef Jans (312)

Geboren: ca 1695 in de provincie Friesland

Antje Jans (313)

Gedoopt: 22 maart 1696 te Tolbert, provincie Groningen. Dochter van Jan Harmens (626) en Roelefke Hiddings (627)

 

Roelef Jans (312) en Antje Jans (313) trouwden 21 oktober 1725 in de kerk van Tolbert, provincie Groningen


Hindrik Edsges (314)

Geboren: ca 1705 te Leek, provincie Groningen. Zoon van Edsge Hindriks (628) en Jantje Lieuwes (629)

Jetje Douwes (315)

Gedoopt: 25 januari 1705 te Tolbert, provincie Groningen. Dochter van Douwe Hindriks (630) en Aukje Sirckes Sunkema (631)

 

Hindrik Edsges (314) en Jetje Douwes (315) trouwden 18 juli 1728 in de kerk van Marum, provincie Groningen.


Feike Karstens (320)

Gedoopt: 28 juli 1695 te Oostermeer, provincie Friesland. Zoon van Karst Feikes (640) en Trijntje Klases (641). Overleden voor 1750 te Oostermeer, provincie Friesland

Neeltje Gerrits (321)

Geboren; ca 1700

 

Feike Karstens (320) en Neeltje Gerrits (321) trouwden ca 1725 in Friesland

 

OPMERKING:

Neeltje Gerrits werd genoemd in de Quotisatiecohieren van de provincie Friesland, een soort belastinglijst van  1749 als weduwe van Feike Karstens. Feike Karstens overleed dus voor die lijst.


Jan Jacobs (322)

Geboren: ca 1690

Onbekend (323)


Tijmen Peters (324)

Geboren 't Faan - Oldekerk, provincie Groningen. gedoopt: 20 mei  1683 te Niekerk-Oldekerk, Provincie Groningen. Zoon van Peter Tijmens (648) en Trijnje Harms (649).

Betje Jacobs (325)

Geboren: ca 1675 te Zuidhorn, provincie Groningen, gedoopt bij belijdenis te Zuidhorn 2 september 1694

 

Tijmen Peters (324) en Betje Jacobs (325) trouwden 6 mei 1712 in de kerk van Niekerk - Oldekerk, provincie Groningen


Claas Harmens (328)

Gedoopt: 10 april 1687 te Noordhorn, provincie Groningen. Zoon van Harmen Jacobs (656) en Aaltien Clasen (657)

Diewer Peters (329)

Gedoopt: 5 oktober 1684 te Aduard, provincie Groningen. Dochter van Peter Jansen (658) en Elcke Alberts (659)

 

Claas Harmens (328) en Diewer Peters (329) trouwden 29 juni 1710 in de kerkgemeente van Garnwerd-Oostum, provincie Groningen


Jan Hillebrands (332)

Geboren: ca 1680

Martjen Tjebbes  (333)

Geboren: ca 1680 te Burum, provincie Friesland

 

Jan Hillebrands (332) en Martjen Tjebbes (333) trouwden 30 juni 1700 in de kerk van Visvliet, provincie Groningen


Jille Derks ( 336)

Gedoopt: 3 juni 1683 te Grootegast, provincie Groningen. Zoon van Derck Wobbes (672) en Albertien Sickes (673). Overleden: ca 1730.

Berentje Reinders (337)

Gedoopt: 28 februari 1692 te Grootegast, provincie Groningen. Dochter van Reinder Dercks (674) en Marrien Jacobs (675)

 

Jille Derks (336) en Berentje Reinders (337) trouwden 13 oktober 1709 in de kerk van Grootegast, provincie Groningen.


Jacob Lieuwes (338)

Geboren: ca 1695 te Kornhorn, provincie  Groningen. 

Baukjen Ubels (339)

Gedoopt: 10 april 1698 te Grootegast, provincie Groningen. Dochter van Ubel Harrits (678) en Aaltien Dercks (679).

 

Jacob Lieuwes (338) en Baukjen Ubels (339) trouwden 18 februari 1731 in de kerk van Doezum, provincie Groningen.


Wietse Hendriks (340)

Geboren: ca 1680

Onbekend (341)


Dirk Philippus (344)

Gedoopt: 9 juni 1700 te Holwerd, provincie Friesland. Zoon van Philippus Dirks (688) en Aagje Hiddes (689).

Lolkje Wybes (345)

Geboren: ca 1705

 

Dirk Philippus (344) en Lolkje Wybes (345) trouwden ca 1730 in Friesland


Lammert Ridserts (348)

Gedoopt: 29 juli 1694 te Gerkesklooster - Achtkarspelen, provincie Friesland. Zoon van Ridsert Lammerts (796) en Trijntje Jans (797).

Antje Willems (349)

Geboren: ca 1695

 

Lammert Ridserts (348) en Antje Willems (349) trouwden 31 maart 1715 in de kerk van Buitenpost, provincie Friesland.


Jan Willems (350)

Gedoopt: 22 september 1695 te Bergum, provincie Friesland. Zoon van Willem Klases (700) en Geertje Tjerks (701)

Sietske Bouwes (351)

Gedoopt: 4 maart 1701 te Bergum, provincie Friesland. Dochter van Bouwe Bouwes (702) en Antje Annes (703)

 

Jan Willems (350) en Sietske Bouwes (351) trouwden 30 mei 1722 te Bergum, provincie Friesland


Geert Geerts (352)

Geboren: ca 1695

Aaltjen Freerks (353)

Geboren: ca 1695

 

Geert Geerts (352) en Aaltjen Freerks (353) trouwden 7 mei 1724 in de kerk van Zuidhorn, provincie Groningen


Harm Everts (354)

Geboren: ca 1695

Klaaske Allemens (355)

Geboren: ca 1695

 

Harm Everts (354) en Klaaske Allemens (355) trouwden ca 1720 in de kerk van Opende


Siger Klasen (356)

Geboren: ca 1675. Zoon van Claes Cornelis (712) en Grietjen Sjoerts (713). Overleden: 17 mei 1715 te Niekerk-Oldekerk, provincie Groningen

Anje Geerts (357)

Gedoopt: 5 april 1685 te Niehove, provincie Groningen. Dochter van Geert Jans (714) en Trijntien Sickes (715)

 

Siger Klasen (356) en Anje Geerts (357) trouwden 18 april 1706 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen


Hindrik Lammerts (358)

Gedoopt: 5 april 1685 te Oldehove, provincie Groningen. Zoon van Lammert Arents (716) en Hebeltjen Arents (717)

Grietien Everts (359)

Gedoopt: 12 september 1675 te Oldehove, provincie Groningen. Dochter van Evert Sijbes (718) en Peterke Ulpherts (719)

 

Hindrik Lammerts (356) en Grietjen Everts (359) trouwden 21 mei 1713 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen


Izaak Jannes (362)

Geboren: ca 1685. Beroep Bakker

Engeltje Douwes (363)

Geboren: ca 1685


Meint Alberts (366)

Gedoopt: 24 augustus 1696 te Hoogkerk, provincie Groningen. Zoon van Albert Meints (732) en Grietien Hindriks (733)

Franktjen Annes (367)

Geboren: ca 1695, waarschijnlijk te Hoogkerk, provincie Groningen.

 

Meint Derks (366) en Grietien Sjoerts (367) trouwden 22 maart 1722 in de kerk van Midwolde-Leek, provincie Groningen


Jan Abrahams (368))

Geboren: ca 1660

Martjen Alberts (369))

Geboren: ca 1660

 

Jan Abrahams (368) en Martjen Alberts (369) trouwden 19 oltober 1684 in de kerk van Drogeham - Achtkarspelen, provincie Friesland.


Boele Ietes (376)

Geboren: ca 1695

Gesina Willems Kuins/Kun/Kuen (377)

Gedoopt: 11 juni 1698 te Ulrum, provincie Groningen. Dochter van Willem Casper Kuen (754) en Johanna Vincentius (755)

 

Boele Ietes (376) en Gesina Willems Kuins/Kun/Kuen trouwden 21 maart 1724 in de kerk van Akkerwoude - Dantumadeel, provincie Friesland. 


Pieter Lurks (378)

Geboren: ca 1700

Onbekend (379)

 


Pieter Siebrens (380)

Gedoopt: 3 oktober 1697 te Bergum, provincie Friesland. Zoon van Siebren Pieters (760) en Grietje Adsers (761). Overleden: 1760 te Kuikhorne, Dantumadeel, provincie Friesland

Aaltje Gerrits (381)

Geboren: ca 1705 te Kuikhorne, provincie Friesland

 

Pieter Siebrens (380) en Aaltje Gerrits (381) trouwden 8 juli 1737 te Bergum, provincie Friesland


Willem Jochums (382)

Geboren: 1688. Zoon van Jochum Willems (764) en Hiltje Claes (765). Overleden: rond 30 juni 1755 te Dantumawoude, provincie Friesland.

Seelij Lieuwes (383)

Geboren: ca 1710. Overleden: 1775 te Dantumawoude, provincie Friesland.


Simon Overkamp (392)

Geboren: ca 1675.

Anke Reints (393)

Geboren: ca 1675 zeer waarschijlijk te Marum. Zeer waarschijnlijk dochter van Reint Jansen (786) en Antie Roelefs (787).

 

Simon Overkamp (392) en Anke Reints (393) trouwden 11 juni 1697 in de kerk van Marum, provincie Groningen.   En klik hier om het kerkboek te  zien!


Harm Fokkes (394)

Geboren: ca 1680. Overleden: ca 1740 te Zuidhorn, provincie Groningen

Anke Eeps  (395)

Geboren: ca 1680. Overleden: ca 1740 te Zuidhorn, provincie Groningen

 

Harm Fokkes (394) en Anke Eeps (395) trouwden ca 1700


Hessel Wijpkes (396)

Geboren: ca 1680 te Wirdum, provincie Friesland. Zoon van Wijpke Dirks (792) en Trijntje Idses (793)

Saske Sipkes (397)

Gedoopt: 23 maart 1683 te Oldeboorn, provincie Friesland. Dochter van Sipke Bruchts (794) en Dirkien Jans (795)

 

Hessel Wijpkes (396) en Saske Sipkes (397) trouwden 8 mei 1706 te Groningen, provincie Groningen


Jacob Hindricks (398)

Geboren: ca 1680. Doop op belijdenis 9 juni 1709 te Aduard, provincie Groningen.    Beroep: Timmerman

Aaltjen Jans (399)

Gedoopt: 11 juli 1686 te Aduard, provincie Groningen. Dochter van Jan Geerts (798) en Gretie Roelefs (799)

 

Jacob Hindricks (398) en Aaltjen Jans (399) trouwden  12 mei 1709 in de kerk van Aduard, provincie Groningen


Jan Hindriks (400)

Gedoopt: 6 mei 1703 te Grijpskerk, provincie Groningen. Zoon van Hindrik Jans (800) en Grietjen Hindriks (801)

Trijntie Jans (401)

Gedoopt: 6 december 1716 te Grijpskerk, provincie Groningen. Dochter van Jan Jans Sloot (802) en Menje Hindriks (803)

 

Jan Hindriks (400) en Trijntie Jans (401) trouwden in januari 1735 in de kerk van Grijpskerk, provincie Groningen.


Reinder Simonszn. Bennema (402)

Gedoopt: 8 november 1685 te Grijpskerk. Zoon van Simon Jansen Bennema (804) en Ariaantje Reinders (805). Beroep Hereboer

Antie Sytses (403)

Gedoopt:7 oktober 1703 te Grijpskerk. Dochter van Sijtse Hindriks (806) en Aukjen Peters (404)

 

Reinder Simonszn. Bennenma  (402) en Antie Sytses (403) trouwden 12 maart 1724 in de kerk van Grijpskerk, provincie Groningen


Claas Berends (404)

Gedoopt: 6 oktober 1709 te Hoogkerk, provincie Groningen. Zoon van Berend Aapkens (808) en Jantien Clasen (809)

Engel Derks (405)

Geboren: ca 1710

 

Claas Berends (404) en Engel Derks (405) trouwden 12 mei 1743 in de kerkgemeente van Wierum en Dorkwerd, provincie Groningen


Jurjen Jans (406)

Gedoopt: 26 februari 1726 te Zuidhorn, provincie Groningen. Zoon van Jan Willems (812) en Frouke Hindriks (813)

Annchien P(i)eters (407)

Gedoopt: 21 maart 1717 te Hoogkerk, provincie Groningen. Dochter van Peter Steenhuizen (814) en Scheltje Wijpkes (815)

 

Jurjen Jans (406) en Annechien P(i)eters (407) trouwden 5 januari 1749 in de kerk van Hoogkerk, provincie Groningen


Gerrit Reits (408)

Geboren: 't Faan, gedoopt 6 mei 1703 te Niekerk - Oldekerk, provincie Groningen. Zoon van Reit Claesen (816) en Trijntien Douwes (817)

Antje Pieters (409)

Gedoopt: 5 mei 1706 te Zuidhorn, provincie Groningen. Dochter van Pieter Jans (818) en Onbekend (819)

 

Gerrit Reits (408) en Antje Pieters (409) trouwden 23 april 1727 in de kerk van Niekerk, Westerkwartier, provincie Groningen.


Bene Alberts (410)

Gedoopt: 5 februari 1702 te Staphorst, provincie Overijssel. Zoon van Albert Arends Kloffert (820) en Aaltjen Beenes (420)

Claartje Jannes (411)

Geboren: Zevenhuizen, gedoopt 27 februari 1718 te Leek, provincie Groningen. Dochter van Jannes Berents (822) en Aukje Ubels (823)

 

Beene Alberts (410) en Claartje Jannes (411) trouwden 30 oktober 1746 in de kerk van Tolbert, provincie Groningen.


Hindrik Oomkes (412)

Gedoopt: 4 oktober 1711 te Engelbert, provincie Groningen. Zoon van Oomke Brunes (824) en Grietjen Offringa (825)

Geertruit Jans (413)

Gedoopt: 24 januari 1711 te Oostwold -Laagemeeden, provincie Groningen. Dochter van Jan Hindriks (824) en Hillegijn Roelefs (825)

 

Hindrik Oomkes (412) en Geertruit Jans (412) trouwden 29 maart 1737 in de kerk van Laagemeeden, provincie Groningen.


Jacob Roelofs (414)

Geboren: ca 1715 te Zuidhorn, provincie Groningen

Antje Brands (415)

Gedoopt: 26 maart 1719 te Oostwold - Leek, provincie Groningen. Dochter van Brand Piers (830) en Antje Arents (831)

 

Jacob Roelofs (414) en Antje Brands (415) trouwden 13 oktober 1743 in de kerk van Zuidhorn, provincie Groningen.


Cornelis Hiddings (416)

Geboren: ca 1675 te Midwolde-Leek. Zoon van Hidding Theunis/Tonnis (832) en Swaentien Cnellis (833)

Anke Alberts (417)

Gedoopt: 16 maart 1694 te Tolbert, provincie Groningen. Dochter van Albert Harms (834) en Tjitske Pieters (835)


Cornelis Hiddings (416) en Anke Alberts (417) trouwden 21 juni 1722 in de kerk van Midwolde - Leek, provincie Groningen


Hindrik Berents (418)

Geboren: ca 1690

Aaltjen Hendriks (419)

Geboren: ca 1695 te Wierum-Dorkwerd, provincie Groningen

 

Hindrik Berents (418) en Aaltjen Hendriks (419) trouwden 27 oktober 1715 in de kerk van Oldehove, provincie Groningen


Jacob Roelfs (420)

Geboren: ca 1710 te Hoogemeeden, provincie Groningen

Anje Jacobs (421)

Geboren: ca 1710 te Lagemeeden, provincie Groningen

 

Jacob Roelfs (420) en Anje Jacobs (421) trouwden 17 januari 1739 in de kerk van Oostwold - Leek, provincie Groningen


Sipke Jacobs (422)

Geboren: ca 1715 te Groningen. Zoon van Jacob Jacobs (844) en Trijnje Ates (845)

Aaltien Jans (423)

Gedoopt:  31 juli1718 te Hoogkerk, provincie Groningen. Dochter van Jan Luitjens (846) en Grietjen Thijses (847)

 

Sipke Jacobs (422) en Aaltien Jans (423) trouwden 3 november 1743 in de kerk van Hoogkerk, provincie Groningen


Jan Jansen (424)

Geboren: ca 1680

Doetje Klaases (425)

Geboren: ca 1680

 

Jan Jansen (424) en Doetje Klaases (425) trouwden 21 juni 1711 in de kerk van Ternaard, provincie Friesland.


Lubbertus Uildriks Groothoff (426=444)

Gedoopt: 21 februari 1668 te Zuidhorn, provincie Groningen. Zoon van Uildrick Groothoff (852=888) en Christijntien Jansen  (853=445). Uildrick Groothoff was chirurgijn te Zuidhorn.

Martje Jacobs (427=445)

Geboren: ca 1695 te Niezijl, provincie Groningen

 

Lubbertus Uildriks Groothoff (426=444) en Martje Jacobs (427=445) trouwden 10 april 1718 in de kerk van Noordhorn, provincie Groningen


Johannes Hajes (428)

Geboren: ca 1695 te 's-Hertogenbosch, provincie Noord Brabant.

Aeltjen Abels (429)

Gedoopt: 27 juni 1697 te  Grijpskerk, provincie Groningen. Dochter van Abel Jacobs (858) en Antje Gerrits (859)

 

Johannes Hajes (428) en Aeltjen Abels (429) trouwden 31 december 1719 in de kerk van Lutjegast, provincie Groningen.


Popke Tietes (432)

Geboren: ca 1670

Jeltje Jans (433)

Geboren: can 1670


Jacob Jans (434)

Geboren: ca 1670

Onbekend (435)

Geboren: ca 1670


Luirt Luirts (436)

Geboren: ca 1675 te Loppersum, provincie Groningen. Zoon van Luirt Ebels (872) en Idje Melles (873). Overleden: 6 december 1743 te Maarhuizen, provincie Groningen.

Lijsbeth Tonnis (437)

geboren: ca 1675 te Baflo, provincie Groningen. Overleden 2 september 1760 te Zeerijp, provincie Groningen.

 

Luirt Luirts (436) en Lijsbeth Tonnis (437) trouwden ca 1705


Luitjen Folkerts (438)

Geboren: ca 1680 te Ulrum, provincie Groningen. Zoon van Folkert Lippes (876) en Onbekend (877)

Hiltje Rengers (439)

Geboren: ca 1680 te Ulrum, provincie Groningen. Dochter van Renger Melles (878) en Geertje jacobs (879)

 

Luitjen Folkerts (438) en Hiltje Rengers (439) trouwden ca 1705.


Jannes Willems Krijthe (440)

Geboren: ca 1695 te Roden, Provincie Drenthe. Overleden voor augustus 1732 te Niehove, provincie Groningen. 

Jantjen Jans (441)

Gedoopt: 24 december 1702 te Midwolde - Leek, provincie Groningen. Dochter van Jannes Izebrandts (882) en Aafke Lubberts (883)


Lammert Hindriks (442)

Geboren: ca 1695 te Vliedorp, provincie Groningen

Itjen Jacobs (443)

Gedoopt: 20 maart 1698 te Vliedorp. Geboren te Houwerzijl, provincie Groningen. Dochter van Jacob Jans (886) en Renje Allerts (887)

 

Lammert Hindriks (442) en Itjen Jacobs (443) trouwden 24 maart 1724 in de kerk van Niehove, provincie Groningen


Lubbertus  Uildriks  Groothoff (444=426)

Gedoopt: 21 februari 1668 te Zuidhorn, provincie Groningen. Zoon van Uildrick Groothoff (888=852) en Christijntien Jansen  (889=853). Uildrick Groothoff was chirurgijn te Zuidhorn.

Martje Jacobs (445=427)

Geboren: ca 1695 te Niezijl, provincie Groningen


Meindert Harms (446)

Gedoopt: 26 juni 1711 te Sebaldeburen, provincie Friesland. Zoon van Harm Meinderts (892) en Willemke Jansen (893)

Martjen Wijbes (447)

geboren: 2 juni 1709 te Wierum, provincie Groningen. Dochter van Wijbe Harmens (894) en Jantjen Cornelis (895)

 

Meindert Harms (446) en Martjen Wijbes (447) trouwden 30 mei 1737 in de kerk van Fransum, provincie Groningen.


Onno Klaassens (448)

Gedoopt: 14 juni 1711 te Meeden, provincie Groningen. Zoon van Claes Jans (896) en Hayke Jans (897). Begraven: 25  juni 1776 te Zuidbroek. Beroep: Boerenarbeider.

Grietje Tjapkes (449)

Gedoopt: 28 juli 1715 te Zuidbroek. Dochter van Tjapko Wiepkes (898) en Talle Berends (899). Begraven: 22 februari 1757 te Zuidbroek.

 

Onne Klaassens (448) en Grietje Tjapkes (449) trouwden 10 november 1737 in de kerk van Zuidbroek, provincie Groningen.


Tonnis Gerrits Klein (450)

Geboren ca 1715 te Paterswolde, provincie Drenthe. Zoon van Gerrit Hendricks (900) en Jacobtien Barelts (901)

Grietje Hindriks (451)

Geboren: ca 1715. Overleden voor april 1751 te Groningen


Eppo Jans (452)

Gedoopt: 30 augustus 1709 te Groningen. Provincie Groningen. Zoon van Jan Eppens (904=908)) en  Grietjen Arends (905=909)

Stijntien Hindriks (453)

Gedoopt: 15 december 1712 te Groningen, provincie Groningen. Dochter van Hindrik Eppes (906) en Jantje Arents (907)

 

Eppo Jans (452) en Stijntien Hindriks (453) trouwden 29 januari 1732 te Groningen


Arent Jans (454)

Gedoopt: 15 december 1706 te Groningen, provincie Groningen. Zoon van Jan Eppens (908=904) en Grietjen Arends (909=905)

Jantien Coerts (455)

Geboren: ca 1715 te Appingedam, provincie Groningen. Dochter van Coert Coerts (910) en Annegijn Bartelts (911). Overleden 1737 te Groningen, provincie Groningen.

 

Arent Jans (454) en Jantien Coerts (455) trouwden 27 maart 1731 te Groningen, provincie Groningen


Jacob Jans Julsing (456)

Gedoopt: 7 augustus 1695 te Anloo, provincie Drenthe. Zoon van Jan Jansen Julsing (912) en Lammegien Boelens Meursing (913)

Hindrikjen Harms (457)

Geboren: ca 1700 te Wildervank, provincie Groningen.

 

Jacob Jans Julsing (456) en Hindrikjen Harms (457) trouwden 25 januari 1728 te Anloo, provincie Drenthe


Pieter Jans (458)

Gedoopt: 15 maart 1713 te Hoogkerk, provincie Groningen. Zoon van Jan Pieters (916) en Onbekend (917)

Margien Jans (459)

Gedoopt: 5 september 1715 te Groningen, provincie Groningen. Dochter van Jan Harmens (918) en Stijntien Koerts (919)

 

Pieter Jans (458) en Margien Jans ((459) trouwden 26 april 1740 te Groningen, provincie Groningen


Hindrik Oldeweening (460)

Geboren: ca 1690 waarschijnlijk in provincie Drenthe

Onbekend (461)

Geboren; ca 1690


Derk Jacobs (462)

Gedoopt: 15 juli 1703 te Groningen, provincie Groningen. Zoon van Jacob Jans (924) en Jantje Jans 925). Overleden: 7 december 1781 te Groningen, provincie Groningen.

Renske Roeberts (463)

Geboren: ca 1707 te Groningen, provincie Groningen. Dochter van Roebert Jans (926) en Jantje Rensen (927). Overleden: 11 augustus 1792 te Groningen, provincie Groningen.

 

Derk Jacobs (462) en Renske Roeberts (463) trouwden 20 mei 1727 te Groningen, provincie Groningen.


Geert Jans (464)

Geboren: ca 1670 te Ulsen, Graafschap Bentheim, Duitsland.

Aaltje Roelofs (465)

Geboren: ca 1680 te Westerbroek?

 

Geert Jans (464) en Aaltje Roelfs (465) trouwden 24 december 1716 te Groningen.


Pieter Rotgers (466)

Geboren: ca 1700 te Harkstede, provincie Groningen

Geesje Roelefs (467)

Gedoopt: 25 januari  1705 te Anloo, provincie Drenthe. Dochter van Roelof Jans (934) en Wibbigjen Jans (935)

 

Pieter Rotgers (466) en Geesje Roelefs (467) trouwden 16 maart 1726 te Noordlaren, provincie Groningen.


Lambert Jans (472)

Geboren: ca 1675 te Haren, provincie Groningen

Bougien (473)

Geboren: ca 1675


Roelof Jansen (474)

Geboren: ca 1675 te 't Laar, provincie Overijssel. Overleden voor 1709 te Haren, provincie Groningen

Aaltien Egberts (475)

Geboren: ca 1675 te Onnen, provincie Groningen.

 

Roelof Jansen (474) en Aaltien Egberts (475) trouwden 14 november 1704 te Haren, provincie Groningen


Hindrik Beerlingh (476)

Geboren: ca 1680. Zoon van Evert Beerlinch (952) en Onbekend (953)

Annegien Jansen  (Kassen) (477)

Geboren: ca 1690. Dochter van Jan van Winde (954) en Onbekend (955)


Jacob Boer (478)

Geboren: ca 1695

Derkje (479)

geboren: ca 1695


Johan Hecker (480)

geboren: ca 1700

Catharina Maria Hillebrandt (481)

Geboren: ca 1700

 

Johan Hecker (480) en Catharina Maria Hillebrandt trouwden 6 juni 1726 in de kerk St. Martin, te Altenbergen - Paderborn, Duitsland.


Paul Henrich Heerde (482)

Geboren: ca 1700 in Duitsland

Anna Catharina Wilms (483)

Geboren: ca 1700 in Duitsland.


Jan Jimkes (484)

Geboren: ca 1705 te Martenshoek - Hoogezand, provincie Groningen

Jantjen Harmens (485)

Geboren: ca 1705 te Veendam, provincie Groningen

 

Jan Jimkes (484) en Jantjen Harmens (485) trouwden 29 januari 1730 te Veendam, provincie Groningen


Jan Berents Wildrink (486)

Geboren: ca 1720 te Winschoten, provincie Groningen

Taaktjen Lucas Waterkamp (487)

Geboren: ca 1720 te Winschoten, provincie Groningen. Dochter van Lucas Harms Waterkamp (974) en Siebjen Heijes

 

Jan Berents Wildrink (486) en Taaktjen Lucas Waterkamp (487) trouwden 25 november 1744 te Winschoten, provincie Groningen


Johannes Tjommes Meyer (492)

Gedoopt: 15 december 1726 te Leeuwarden, provincie Friesland. Zoon van Tjomme Hendriks Meyer (984) en Eva Brughmans (985). Begraven: 12 november 1775 te Leeuwarden.

Lijsbeth Andries (493)

Gedoopt: 11 december 1726 te Leeuwarden, provincie Friesland. Dochter van Andries Taekes (986) en Anna Catharina Lourens (987).  Begraven: 9 juli 1800 te Leeuwarden.

 

Johannes Tjommes Meyer (492) en Lijsbeth Andries (493) trouwden te Leeuwarden, provincie Friesland op 16 maart 1749


Heere Gosses Bontekoe (494)

Geboren: 28 februari 1737 te Leeuwarden, provincie Friesland. Zoon van Gosse (Goswinus) Heeres Bontekoe (988) en Antje Reinders (989)

Hendrikje Jans (495)

Geboren: 1721 te Gerkesklooster, Achtkarspelen, provincie Friesland. Overleden: 3 juni 1806 te Leeuwarden, provincie Friesland.

 

Heere Gosses Bontekoe (494) en Hendrikje Jans (495) trouwden 18 september 1757 te Gerkesklooster, Achtkarspelen, provincie Friesland.


Thomas Hotses (496)

Gedoopt: 27 augustus 1706 te Wijnjeterp, provincie Friesland. Zoon van Hotse Thomas (992) en Jeltje Allesen (993)

Aafke Douwesen (497)

gedoopt: 10 maart 1725 te Kortehemmen, provincie Friesland. Dochter van Douwe Douwesen (994)

 

Thomas Hotses (496) en Aafke Douwesen (497) trouwden 4 maart 1753 te Lippenhuizen, provincie Friesland.


Jan Wijbes (498)

Gedoopt: 13 maart 1735 te Lutjegast, provincie Groningen. Zoon van Wijbe Luitjens (996) en Berentien Reinders (997)

Freeke Jans (499)

Geboren: ca 1735 te Noordwijk, provincie Groningen.


Jan Harms  Hummeling (500)

Gedoopt: 23 februari 1719 te Leek, provincie Groningen. Geboren te Zevenhuizen,  provincie Groningen. Zoon van Harm Jans Hummeling (1000=1018) en Trijntien Jannes (1001=1019)

Lutchert Willems (501)

Gedoopt: 14 mei 1722 te Leek, provincie Groningen. Geboren te Zevenhuizen, provincie Groningen. Dochter van Willem Jacobs (1002) en Aafke Dirks (1003)

 

Jan Harms Hummeling (500) en Lutchert Willems (501) trouwden 5 mei 1743 in de kerk van Leek, provincie Groningen.


Date Jans (502)

Gedoopt: 7 september 1726 te Siegerswoude, provincie Friesland. Zoon van Jan Annes (1004) en Wijtske Dates (1005)

Hiltje Reids (503)

Geboren: ca 1730 te Siegerswoude, provincie Friesland. Dochter van Reid Harckes (1006) en Onbekend (1007)

 

Date Jans (502) en Hiltje Reids (503) trouwden 20 december 1756 te Siegerswoude, provincie Friesland


Jenne Hindercks/Hindriks (504)

Geboren: ca 1715

Hiltje Jans (505)

Geboren: ca 1715


Louwe Willems (508)

Geboren: 22 november 1720. Zoon van Willem Louwes (1016) en Hiltje Wolters (1017).

Jantje Harms Hummeling (509)

Geboren: te Zevenhuizen - Leek, provincie Groningen. Gedoopt te Leek 24 april 1729. Dochter van Harm Jans Hummeling (1018=1000) en Trijntien Jannes (1019=1001)

 

Louwe Willems (508) en Jantje Harms Hummeling (509) trouwden 18 mei 1749 in de kerk van Midwolde, provincie Groningen.


Geert Harms (510)

Geboren: 9 juli 1724 te Zevenhuizen - Leek, provincie Groningen. Zoon van Harm Geerts (1020) en Grietien Hindriks (1021)

Renske Jans (511)

Gedoopt: 4 december 1729 te Midwolde - Leek, provincie Groningen. Dochter van Jan Roelefs (1022) en Geertien Gerkes (1023)

 

Geert Harms (510) en Renske Jans (511) trouwden 28 maart 1755 in de kerk van Midwolde - Leek, provincie Groningen

 

Klik HIER voor een overzicht van alle gevonden voorouders en hun andere kinderen tot en met generatie 7. Voorts verdere directe voorouders van generaties 9, 10, 11 etcetera zonder hun andere kinderen die ik reeds heb gevonden. Aangezien lijnen opdrogen is het geen goed idee om hier verder te gaan.