Notes


Note for:   Nils Kristensen Sande,   1731 - 1781

Han bodde på Søndre Smidrød og Nordre Øre

Notes


Note for:   Håkon Kristensen Sande,    -

Han døde 3 år gammel

Notes


Note for:   Håkon Pedersen Tanstad,   CIR1646 - 1725

Han kjøpte midt i 1690 årene en halpart av Tanstad. Ved skifte etter Håkon
var det 72 Rdl. å dele mellom arvingene. Skiftet ble holdt 1725.

Notes


Note for:   Berte Anundsdatter,   CIR1647 - 1732

Hun skulle visstnok være fra Øvre Tanstad. Oppgitt alder ved død 85 år.

Notes


Note for:   Anne Håkonsdatter Tanstad,    -

Hun giftet seg med Kristoffer Andersen Øre

Notes


Note for:   Peder Håkonsen Tanstad,    -

Han bodde på Øre på Nøtterøy

Notes


Note for:   Anund Håkonsen Tanstad,    -

Han bosatte seg på Øvre Tanstad.

Notes


Note for:   Berte Halvorsdatter Torød,   CIR1701 - 1775

Oppgitt alder ved død 74 år.

Notes


Note for:   Hans Andersen Movik,   1704 - 1771

Det er oppgitt at han ryddet plass på Movik.

Notes


Note for:   Inger Hansdatter Movik,   1744 - 1763

Hun var ugift og uten barn.

Notes


Note for:   Anders Anundsen Hønsø,   1743 - 1796

Han klarte og bygge opp en meget annseelig formue. Og drev en god del
samarbeid med svogeren Fredrik Hauff. Han var skipper på " Fru Maren" og
kjøpte denne i 1790 av eierens enke. 1781 kjøpte han "Ebenezer"og siden
briggen "Tvende Brødre". Når han døde hadde han bare denne siste båten. Han
kjøpte 1785 en part på Holme i Tjøme og bodde siden der. Han ble gift for
annen gang med enken Barbra Larsdatter fra Årøy, men dette må ha vært ett
dårlig ekteskap for de ble skilt samme år. meget uvanlig på denne tiden.

Notes


Note for:   Anniken Maria Andersdatter Kjøge,   1750 - 1817

Hun var enke når hun giftet seg med Anders Movik, hun bodde da på Bjerkøy.

Notes


Note for:   Halvor Iversen,   CIR1678 - 1753

ppgitt alder ved død ca 75 år. Han hadde bruket på Torød fra 1721 til 1750.
han tjente som soldat i 12 år.

Notes


Note for:   Anders Hansen,    - BEF 1723

Han nevnes før 1701 på Movik

Notes


Note for:   Eli Anundsdatter,   CIR1673 - 1741

Alder ved død oppgitt til 74 år

Notes


Note for:   Aase Gjertsen,    -

still living - details excluded

Notes


Note for:   Anun Gjertsen,   1802 - 1858

Bodde først noen år på Pytt uten å eie bruket, flyttet så til Ormelet for så
å kjøoe Pytt 1847 for 1600 Spd.

Notes


Note for:   Elen Maria Larsdatter Svelvik,   1802 -

un overtok bruket etter sin manns død, men overførte det til to av sønnene
1871.

Notes


Note for:   Torger Sørensen Gjertsen,   1831 -

Han bodde på Ormelet før han reiste til USA