Notes


Note for:   Søren Adolf Sørensen Gjertsen,   1838 -

Han utvandret til Usa

Notes


Note for:   Laura Kristiane Sørensdatter Gjertsen,   1843 -

Hun utvandret til Usa hvor hun viet Emil

Notes


Note for:   Amund Endresen Ørebæk,    -

Se skifteregistreringsprotokoll 7 s. 147 og Kirkebøker for Vestby for mer
opplysninger

Notes


Note for:   Magnus Amundsen Ørbæk,   1781 - 1841

Han var en meget framgamgrik og arbeidsom mann. Han ble skipper i 20 årene og
eide flere skuter. Bl.a. briggen "Fraternite"og " Sundenes Minde" Taksert ved
skifte til henholdsvis 200 Spd og 9110 Spd. Han fikk i alt 16 barn

Notes


Note for:   Helvig Maria Hansdatter,   1785 - 1823

Hun var i 1801 tjenestepike på Sundene.

Notes


Note for:   Anun Sørensen Gjertsen Kjær,   1827 -

han overtok gården etter sin far 1881

Notes


Note for:   Gjert Madsen,   CIR1721 - CIR1762

Han hadde en liten skute "St. Anna", men måtte selge den på auksjom 1754 for
100 Riksdaler. De levde i små kår.

Notes


Note for:   Kari Anundsdatter Hønsø,   1732 - 1787

Hun måtte ta tjeneste i Tønsberg når mannen døde.

Notes


Note for:   Mads Gjermundsen Glad,    -

Han var sannsynligvis innflytter til Vestfold, noe som det var endel på grun
av krigen på den tiden. mange kom tilogmed fra Sverige for å slippe unna
tvangsinnrullering i Hæren.

Notes


Note for:   Kari Torsdatter Engø,    -

Hun var enke når hun viet Mads

Notes


Note for:   Gjermund Madsen Engø,    -

Han flyttet fra Engø til Sandefjord og siden til Aalborg.

Notes


Note for:   Oline Madsdatter Engø,   CIR1722 - 1755

Hun døde kun 33 år gammel.

Notes


Note for:   Idde Nilsdatter Helgerød,   CIR1654 - 1742

Oppgitt alder ved død 88 år

Notes


Note for:   Berte Andrea Andersdatter Hønsø,   1776 -

Hun viet som enke Hans Larsen Bache og flyttet til Kråkere sammmen med barna
fra første ekteskap. Hun fikk 10 barn med Torger, hvorav to tvilling par de
to første årene. 3 av barna døde av sykdom 1811.

Notes


Note for:   Torger Jakobsen,   1760 - 1812

Han hadde borgerskap i Fredrikshald når han kom til Tjøme. Han kjøpte Hønsø
og halve Kråkere.Han eide halparten i skuten "Harmoni" Og halparten i briggen
"Enigheden". Når Torger døde var det sterk inflasjon og skiftet kom opp i
svære summer. Netto arv var på 20000 riksdaler. En av årsaken til dette var
urolighetene med Danmark.

Notes


Note for:   Kirsti Pedersdatter Strand,    -

Hun var søster av Henrik Kruke

Notes


Note for:   Barbra Larsdatter Svelvik,   1761 - 1838

un overlevde 2 ektemenn. Hun beholdt bruket til sønne Kristian giftet seg,
men bodde på gården til sin død.

Notes


Note for:   Lars Kristensen Helgerød,   1765 - 1805

Han kjøpte briggen " Enigheden" 1789 for 490 Rdl. Og eide ved sin død briggen
Anne Dorthea". Ved skiftet i 1806 var arvesumme 2600 Riksdaler. Han kom fra
velstående familie på Helgerød. Og fikk det ganske bra selv. han hadde bl. a.
egen lærer til barna.