TEULUOEDD MORGANNWG FFURFLEN DANFON SIART ACHAU

TEULUOEDD MORGANNWG FFURFLEN DANFON SIART ACHAU

 

Sut i lenwir ffurflen 

 

Dyma siart achau tair cenhedlaeth. Cofnodwch eich e-gyfeiriad yn y blwch gyntaf, yna nodwch yr wybodaeth canlynol yn y blychau ach:

CYFENW, 

Enw Bedydd

G: Dyddiad Lle 

P: Dyddiad Lle  

M: Dyddiad Lle

JONES, 

John     

G: tua 1850,  Merthyr

P: 2 Ion 1870 Swyddfa Cof Pontypridd 

M:  Anhysbys

             

Cewch osod eich manylion personol ym mlwch y Gwreiddyn, neu fanylion am unrhyw un och hynafiaid. Peidiwch chofnodi manylion pobl ifanc (o dan 16 mlwydd oed) Peidiwch chofnodi manylion pobl sydd dal ar dir y byw heb, yn gyntaf, ceisio eu caniatd. 

Cofiwch ddefnyddio enwau MORWYNOL merched. Os nad ywr enw morwynol yn hysbys cofnodwch yr enwau naill ai ar ffurf [ANHYSBYS, Mair] neu ar ffurf [ (JONES), Mrs Mary]. 

Yn achos genedigaethau tu allan i briodas cewch gofnodi [plentyn siawns]ar l enwr unigolyn neu [di-briod] ym mlwch rhiant. 

Mae croeso i chi ddanfon faint a mynych o siartiau achau syn dechrau efo Gwreiddyn gwahanol, ond maen RHAID i bob siart cynnwys manylion am O LEIAF UN unigolyn a ganwyd neu a briododd neu a fu farw yn Sir Forgannwg
4 Tad-cu (tadol)

Enw 1af

Cyfenw

G:Ll/D

P:Ll/D

M:Ll/D

Tad -------------

Enw1af

Cyfenw

G:Ll/D

P:Ll/D

M:Ll/D

|
|
|
|
|
|
|

Eich cyfeiriad e-bost

|
|
|
|
|

5 Mam-gu (tadol)

Enw 1af

Cyfenw

G:Ll/D

M:Ll/D

1 Gwreiddyn-------------

Enw(au) Cyntaf

Cyfenw

Gan:Lle/Dydd

Priod: Ll/D

Maew:Ll/D

|
|
|
|
|
|
|

1s Priod y Gwreiddyn

Enw(au) 1af

Cyfenw

P:Ll/D

M:Ll/D

 

 

|
|
|
|
|
|
|

6 Tad-cu (Morwynol)

Enw1af

Cyfenw

G:Ll/D

P:Ll/D

M:Ll/D


Mam-------------

Enw 1af

Cyfenw

G:Ll/D

M:Ll?D

|
|
|
|
|

7 Mam-gu (Morwynol)-------------

Enw1af

Cyfenw

G:Ll/D

 M:Ll/D

Nodwch: Wrth pwyso'r botwm cewch eich danfon i dudalen o'r enw MailMerge Gateway bydd yn arddangos eich cofnod cliciwch fotwm 'nol eich porwr i ddychwelyd yma.
I'r tudalen Allbwn (cofnodion)