Rhestrau Trafod - Mailing Lists

RHESTRAU TRAFOD

MAILING LISTS

Ffordd ddefnyddiol i gynorthwyo eich ymchwil achyddol yw trwy ymuno a un o restrau trafod trwy e-bost cwmni Rootsweb. Mae gan y cwmni rhestrau sydd yn cynrychioli pob parth o'r byd yn ogystal rhestrau ar gyfer y rhai sy'n ymchwilio cyfenwau tebyg.

Mae GLAMORGAN yn rhestr sy'n delio yn arbennig gyda hanes teuluol Sir Forgannwg. Y mae'n rhestr fywiog sydd nifer o aelodau cyfeillgar parod eu cymorth.

Rhestr lai, ond lawn mor gyfeillgar yw WLS-SWANSEA , rhestr sy'n ymwneud hel achau yn ninas a chyffiniau Abertawe 

Rhestr gyffredinol i Gymru gyfan yw GWREIDDIAU. Y Gymraeg yw iaith trafodaeth y rhestr ac mae croeso i Gymru Gymraeg rugl, dysgwyr a'r siaradwyr cynhenid ansicr eu Cymraeg ymuno yn ei thrafodaethau.

Rhestr gyffredinol i Gymru gyfan yw WALES-GEN hefyd, ond y Saesneg yw iaith ei thrafodaeth.

WALES-LOCAL-HISTORY yw'r rhestr trafod i'r rai sydd am gael trafodaethau cyffredinol yngly^n bywyd, cefndir, hanes, llenyddiaeth a bywyd pob dydd ein hynafiad Gymreig.

Ceir rhestr gyfan o restrau Cymreig Rootsweb yma

An useful way to help research your ancestry is to join one of Rootsweb.com's  genealogy mailing lists. There are mailing lists that cover every area of the world as well as lists covering individual surnames.

GLAMORGAN is a list that deals specifically with Glamorgan family history, it is a very informative and lively  discussion list as well as having hundreds of friendly members who are always willing to help each other trace their families.

 is a smaller, but just as helpful, list covering ancestry from the City of Swansea and the immediate locality.

There are three lists that cover the whole of Wales

GWREIDDIAU is a list for Welsh language discussions on all aspects of family history in Wales.

 WALES-GENis a mailing list for English language discussions on all aspects of family history in Wales

WALES-LOCAL-HISTORY is a mailing list for more general discussions on the history, culture and lifestyles of our Welsh ancestors

A complete list of Rootsweb  mailing lists covering Wales can be found here