Hanes Cymru

Hanes Cymru

Yn yr is adran yma ceir casgliad o Lyfrau, Erthyglau, Traethodau am Gymru gyfan ac am lefydd tu allan i  Feirion

 • CARTREFI CYMRU
  Clasur o lyfr gan Syr O.M. Edwards yn sn am ei ymweliadau a gartrefi rhai o enwogion Cymru
 • HANES CYMRU
  Cyfrol un

  Copi o lyfryn Syr O.M.Edwards am Hanes Cymru yn y cyfnod hyd 1063. Ar ffurf sleid lluniau o'r tudalennau gwreiddiol (anghyflawn)
 • HANES CYMRU
  Cyfrol dau
  Teipysgrif o ail gyfrol Syr O.M. 1063-1137 (anghyflawn)
 • HISTORY of WALES
  Fersiwn saesneg o lyfr hanes OME
 • COFEB Y DEWRION
  Cyfrol o deyrngedau i feirwon Bangor yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn cynnwys lluniau o'r mwyafrif (Yn cael ei drawsysgrifio ar gais am dudalennau unigol)
 • AUTOBIOGRAPHY OF A SUPERTRAMP
  Copi o glasur o hunangofiant y bardd W. H. Davies ar ffurf sleid lluniau o'r tudalennau gwreiddiol (anghyflawn)
 • YSGOL TREGARTH
  Dau lun o blant ysgol Tregarth ger Bethesda Arfon ym 1923
 • CERDDI'R BUGAIL
  Canu bardd y Gadair Ddu
 Yr Hen Bont

Welsh History

This subsection contains a collection of Books, Articles, Essays etc about Wales as a whole and about places outside Meirionnydd

 • CARTREFI CYMRU
  A Welsh Classic by Sir O.M. Edwards, describing his visits to the homes of famous Welsh people
 • HANES CYMRU
  Cyfrol un

  A copy of Sir O.M.Edwards' booklet on Welsh history before 1063, in the form of a slide show of images of pages from the book (incomplete)
 • HANES CYMRU
  Cyfrol dau
  A transcription of the second volume of Sir O.M.'s history  1063-1137 (incomplete)
 • HISTORY OF WALES
  An English language version of OME's Book
 • Heroes' Memorial
  A volume of tributes to the First World War dead of Bangor. Some entries in Welsh only some in English only - most include a picture. (Being transcribed on an individual entry basis by request)
 • AUTOBIOGRAPHY OF A SUPERTRAMP
  A copy of the classic autobiography of the poet W. H. Davies. Slide show of original page images (incomplete)
 • TREGARTH SCHOOL
  Two photographs of the pupils at Tregarth School near Bethesda Caernarfonshire in 1923
 • CERDDI'R BUGAIL
  Welsh Poems

Chwilier Search
am forHolwch YMA am Fodd Chwilio rhad ac am ddim i'ch gwe fan

Get a Free Search Engine for Your Web Site
 

Gorffennaf 18, 19, 20
 2003
Cyswllt i wefan y Sesiwn
   Link to Sesiwn fawr site
July 18, 19, 20
2003

SAFLE AMGEN YN YMWNEUD
A DOLGELLAU A'R CYLCH

http://www.dolgellau.com

A COMPLIMENTARY DOLGELLAU SITE

 

BWRDD
NEGESEUON

MESSAGE
BOARD