Tudalen Achau Hanes Dolgellau History Genealogy Page

Hel Achau

Yn yr is adran yma ceir casgliad o ddeunydd ar gyfer yr Hanesydd Teulu

Y CYFRIFIAD

ADYSGRIFAU'R ESGOB
Cyflwyniad
Llanelltyd Llanfachreth Maentwrog Trawsfynydd

CYFEIRLYFRAU MASNACHOL
Mynegai
1791 1835

ARCHWILIO'R BASDATA

GWELWCH HEFYD
Tudalennau Cyfrifiad Joyce Hinde
Llanfair
1851 Trawsfynydd 1851 Llandanwg 1851

Cyfrifiad 1881 i Gymru a Lloegr
(am ddim)
Cyfrifiad 1891 i Gymru & Lloegr
(Talu)
Cyfrifiad 1901 i Gymru a Lloegr
(Talu)
FreeCEN 

 Yr Hen Bont

Genealogy

This subsection contains a collection of transcriptions to aid the Family Historian

THE CENSUS

BISHOP'S TRANSCRIPTS
Introduction Llanelltyd Llanfachreth Maentwrog Trawsfynydd

TRADE DIRECTORIES
Index
1791 1835

DATABASE SEARCH

SEE ALSO
Joyce Hinde's Census Pages
Llanfair
1851 Trawsfynydd 1851 Llandanwg 1851

1881 Census for Wales & England
(Free Site)
1891 Census England & Wales
(Pay for)
1901 Census for Wales & England
(Pay Site)
FreeCEN

Chwilier Search
am forHolwch YMA am Fodd Chwilio rhad ac am ddim i'ch gwe fan

Get a Free Search Engine for Your Web Site
 

SAFLE AMGEN YN YMWNEUD
A DOLGELLAU A'R CYLCH

http://www.dolgellau.com

A COMPLIMENTARY DOLGELLAU SITE

BWRDD
NEGESEUON

MESSAGE
BOARD

HAFAN
HOME