Polish/English Common Word Translations - ATPC
|HOME|FEATURES|LEARNING|LANGUAGE| |POLISH_ALPHABET|SURNAME_ORIGINS|

Learning

Learning: Polish Language

block
COMMON WORD TRANSLATIONS.....

The two tables below may be useful to you if you do not know the Polish language, but need to be able to translate a few word or phrases. This is the case with many doing genealogy. You have a document in Polish but what does it say? We have tried to provide enough word/phrase translations to help you with this. The table on the left is sequenced by the Polish language and the right table is by English.

| | TIME | DAYS | MONTHS | NUMBERS | GENEALOGY |

Note: Audio files are available on the Polish Alphabet page for words with a next to them.

POLSKA - Angielski
POLSKAAngielski
Czas (time)
dzienday
dzistoday
miesiacmonth
popoludnieafternoon
przedpoludniemorning
rokyear
tygodniaweek
wieczorevening
Dzien (day)
CzwartekThursday
PiatekFriday
NiedzielaSunday
PoiendzialekMonday
SobotaSaturday
SrodaWednesday
WtorekTuesday
Miesiac (month)
CzerwcaJune
GrudniaDecember
KwietniaApril
LipcaJuly
ListopadaNovember
LutegoFebruary
MajaMay
MarcaMarch
PazdziernikaOctober
SierpniaAugust
StyczniaJanuary
WrzesniaSeptember
Liczba (number)
cztery4
dwa2
dziesie,c'10
dziewie,c'9
jeden1
osiem8
pie,c'5
siedem7
szes'c'6
trzy3
zero0
Genealogia (genealogy)
adresaddress (postal)
akt matzenstwa or slubumarriage certificate
archdiecezjaarchdiocese
babciagrandma
brakuje mi ciebieI miss you
bratbrother
brataneknephew, brother's son
bratanicaniece, brother's daughter
chlopczykbaby boy
cmentarzcemetary
ciotkaaunt
corkadaughter
czeschello/bye
czlonekmember
czym moge sluzyccan I help you?
diecezjadiocese
do widzeniagoodbye
dobranocgood night
dobry wieczorgood evening
dobrzegood
dokumentdocument
domhome
drzewo genealogicznefamily tree
dzien dobrygood morning/day
dziadekgrandpa
dzieckochild
dziekujethank you
dziewczynkababy girl
fotografiaphotograph
genealogiagenealogy
gratulujecongratulation
historiahistory
informacjainformation
jaI
jak sie maszhow are you?
jak si, e pani nazywawhat is your name
jeszczemore, additional
kaplanpriest
kocham ciebieI love you
kosciolchurch
krewny(na) m(f)relative
ktora(jest) godzinawhat time is it?
kuzyncousin
mazhusband
matkamother
matzenstwomarriage
matzonekspouse
miastocity
miejsceplace
mnieme
mywe
na rasieso long
nazywam si,emy name is
nekrologobituary
nieno
nie rozumiemI don't understand
niemowleinfant
odwiedzacvisit (verb, place)
ojciecfather
onithey
parafjaparish
pastorpastor
pieniadzemoney
pisacwrite
pogrzebburial
potomekdescendant
powiatdistrict
prababkagreat-grandmother
pradziadekgreat-grandfather
prawnukgreat-grandchild, boy
prawnuczkagreat-grandchild, girl
proszeplease
prosze bardzoyour welcome
przepraszamexcuse me
przesylac komus pozdrowieniasend one's love to
przeszloschistory of person, company
przodekancestor
przyjacielmale friend
przyjaciolfemale friend
rekordrecord
rodzenstwosiblings
rodzinafamily
rozumiemunderstand
siostrzanysister
siostrzenicaniece, sister's daughter
siostrzeniecnephew, sister's boy
slubwedding ceremony
sto latHappy Birthday
swidectwodeath certificate
synson
szczesliwego nowego rokuHappy New Year
szwagierbrother-in-law
takyes
tak sobieso so
telefontelephone
tyyou
weselewedding party
wesolych swiatMerry Christmas
wiesvillage
wioskatown
wojewodzstwoprovince
wujeckuncle
wysylacsend
zakonnicanun
zalowacto be sorry
zapis written account
zdjeciepicture (photo)
zmarlydead (person)
zonawife
zyjacyliving (alive)
z'lebad

ENGLISH - Polish
EnglishPolish
Time (czas)
afternoonpopoludnie
daydzien
eveningwieczor
monthmiesiac
morningprzedpoludnie
todaydzis
weektygodnia
yearrok
Days (dzien)
SundayNiedziela
MondayPoiendzialek
TuesdayWtorek
WednesdaySroda
ThursdayCzwartek
FridayPiatek
SaturdaySobota
Months (miesiac)
JanuaryStycznia
FebruaryLutego
MarchMarca
AprilKwietnia
MayMaja
JuneCzerwca
JulyLipca
AugustSierpnia
SeptemberWrzesnia
OctoberPazdziernika
NovemberListopada
DecemberGrudnia
Numbers (liczba)
0zero
1jeden
2dwa
3trzy
4cztery
5pie,c'
6szes'c'
7siedem
8osiem
9dziewie,c'
10dziesie,c'
Genealogy (genealogia)
address (postal)adres
ancestorprzodek
archdiocesearchdiecezja
auntciotka
badz'le
baby boychlopczyk
baby girldziewczynka
brotherbrat
brother-in-lawszwagier
burialpogrzeb
can I help you?czym moge sluzyc
cemeterycmentarz
ceremony, weddingslub
childdziecko
churchkosciol
citymiasto
congratulationgratuluje
cousinkuzyn
daughtercorka
dead (person)zmarly
death certificateswidectwo
descendantpotomek
diocesediecezja
districtpowiat
documentdokument
excuse meprzepraszam
familyrodzina
family treedrzewo genealogiczne
fatherojciec
friend, femaleprzyjaciol
friend, maleprzyjaciel
genealogygenealogia
gooddobrze
good morning/daydzien dobry
goodbyedo widzenia
good eveningdobry wieczor
good nightdobranoc
grandmababcia
grandpadziadek
great-grandchild, boyprawnuk
great-grandchild, girlprawnuczka
great-grandfatherpradziadek
great-grandmotherprababka
Happy Birthdaysto lat
Happy New Yearszczesliwego nowego roku
hello/byeCzesc
historyhistoria
history of person, companyprzeszlosc
homedom
how are you?jak sie masz
husbandmaz
Ija
infantniemowle
I don't understandnie rozumiem
I love youkocham ciebie
I miss youbrakuje mi ciebie
informationinformacja
living (alive)zyjacy
marriagematzenstwo
marriage certificateakt matzenstwa or slubu
memnie
memberczlonek
Merry Christmaswesolych swiat
moneypieniadze
more, additionaljeszcze
mothermatka
my name isnazywam si,e
nephew, brother's sonbratanek
nephew, sister's boysiostrzeniec
niece, sister's daughtersiostrzenica
niece, brother's daughterbratanica
nonie
nunzakonnica
obituarynekrolog
parishparafja
pastorpastor
photographfotografia
picture (photo)zdjecie
placemiejsce
pleaseprosze
priestkaplan
provincewojewodzstwo
recordrekord
relativekrewny(na) m(f)
sendwysylac
send one's love toprzesylac komus pozdrowienia
siblingsrodzenstwo
sistersiostrzany
so longna rasie
so sotak sobie
sonsyn
sorry (to be)zalowac
spousematzonek
telephonetelefon
thank youdziekuje
theyoni
townwioska
villagewies
visit (verb, place)odwiedzac
unclewujeck
understandrozumiem
wemy
wedding partywesele
what is your namejak si, e pani nazywa
what time is it?ktora(jest) godzina
wifezona
writepisac
written accountzapis
yestak
youty
your welcomeprosze bardzo


Help us add significant translations, submit to ATPC Word/Name Submission

Logo ATPC