Fleming Family History - Surnames
KKa-Aka-Huli-Lani, Ka-Hi-Ahi-Naki’i-Akea, Ka-La-Li’i, Ka-Lani-A-Noho, Ka-Lei-O-Ka-Lani, Ka-Lua-A-Hina-Ki’i-Akea, Ka-Maka-O-Ka-Lani, Ka-Mano-O-Ka-Lani, Ka-Mole, Ka-Mole-O-Ka-Honua, Ka-Mo’o-A-Lewa, Ka-Mo’o-Ka’lani, Ka-’opua-Hiki, Ka-Oupe-Alii, Ka-Papa-Ia-Leka, Ka-Pawa, Ka-Pili, Ka-Po-Ha’a-Ia, Ka-Wa’a-Maukele, Ka'aloa'ikanoa, Ka'au'eanui-O-Kalani, Kaea, Ku'aikea, Kaha-Ka-Ua-Koko, Kahaemo'elea'ika'ikupou, Kahai, Kahakuakane, Kahakukuka'ena, Kahakumakali'ua, Kahakumakapaweo, Kahaopulani, Kahaumokule'ia, Kahe'ana'ili'a'epa, Kaheka, Kahihi'ika'ale, Kahihi'okalani, Kahiki-Alii, Kahiki-Walea, Kahikiha'a'ue'ue, Kahiko, Kahiko-Lei-Kau, Kahiko-Lei-’ula, Kahiko-Lei-Ulu, Kahiko-Lua-Mea, Kahiko-Lupa, Kahilinai, Kahoowaha, Kahoukapu, Kahua-O-Ka-Lani, Ka'ikilani, Ka'ikulani, Ka'ili'okiha, Kainahopukahi, Kai'ua, Kakai-Hili, Kalahumoku, Kalai, Kalama, Kalanikaulele’ia’iwi, Kalanikukuma, Kalanimo'e'ikawaikai, Kalapanaku'io'iomoa, Kalaunui'ohua, Kaleimakali'i, Kalohi'ali'okawai, Kalua-Ka-Pua, Kalua-Kahiko, Kama-Hele, Kamahano, Kamakaekeikuli, Kamanawa, Kamanawa-A-Kalama, Kamau'a'Ua, Kamauliwahine, Kamea, Kame’ei’amoku, Kamehameha, Kamokohono, Kamoku’iki, Kamolanui-A-Umi, Kanahae-A-Kuamakani, Kanaloa, Kanaloakua'ana, Kanalukapu, Kane-Ia-Koa, Kane-Maka’i-Ka-Eleue, Kani-Ke-Ka’a, Kanipahu, Kani'uhi, Kankers, Ka'ohukiokalani, Kapa’akea, Kapai-A’a-O-Ka-Lani, Kapalakuakalani, Kapau-A-Nuakea, Kapiko, Kapo'aka'uluhaila'a, Kapoea, Kapoha'akia, Kapo'inukai, Kapokulei'ula, Kapoleikauila, Kapukini-A-Liloa, Kapunu'u, Katz, Kauhiaimokuakama, Kauholanuimahu, Ka'uila'ianapu, Kaumakamano, Kauopuuikanuumealani, Ke-A’a-O-Ka-Honua, Ke-Ake-Nui, Ke-Ao-A-Luni, Ke-Ao-Mele, Ke-Kuku-Luhi-O-Ka-Lani, Ke-Lii-Alia, Ke-Lii-Ku, Ke-Milia, Ke-Oho-O-Ka-Lani, Ke’akamahana, Ke'akamilo, Keakealanikane, Keakealaniwahine, Ke’ali’i’o’kalani, Ke'ali'i'okaloa, Ke'ananui, Ke'ani'ani'aho'oleilei, Kea'oa, Ke'aunui, Ke’awe’ikekahi’alii’okamoku, Keaweku'ika'ai, Ke'awenui-A-Umi, Ke’awepoepoe, Kehaukuhonua, Keiffer, Kekau'ilani, Keku’iapo’iwa, Kekupahaikala, Kelehuna, Kelley, Kember, Kembold, Ke’ohokalole, Ke'olo'ewa, Ke’oua Kupuapa’ikalaninui, Kepo’okalani, Kerkener, Kern, Kerrington, Keysor, Kihanuilulumoku, Kihawahine, Kihi-Wao-O-Pau’i-Anea, Kihikolopana, Ki’i, Kilohana, Kimball, King, Kini-Ewalu, Kini-Lau-E-Mano, Kio, Kirby, Klindworth, Knight, Knote, Ko-’ula-Mai-Ka-Lani, Koa, Kobben, Ko'ihalawai, Koinoho, Konohiki, Ko'oko'okumailani, Kookuiniaumakaokalani, Ko'olua'ali'i'ola'ie, Ku-Ka-Laniehu, Ku-Nui-Akea, Ku-Pomaka’i-Ka-’eleue, Ku'aiwa, Kuamakani, Kuhele'imoana, Ku'ihouho'ua, Kukailani, Kukamolimoli'aloha, Kukohou, Kukona, Kuleana-A-Kapiko, Kumakaha, Kumelelani, Kumu-Honua, Kumukoa, Kupo, Kupu-Lana-Kehau, Kupukupu-A-Nu’a, Kupukupu-Lani, Kuwalupaukamoku