Literature _ litteratur

Literature

The list covers most of my readings the past 20 years in archaeology and history. I have not mentioned my early studies in philosophy, psychology, literature and so on. I am very grateful to all mentioned. Look also on my links for the modern sources at Internet

Ett tack till alla. Se också mina länkar, vilka oftast är använda källor.

|Sitemap| Links | home |svensk panel |

© Catshaman
Last Updated:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

A

Adami Canikens i Bremen beskrivning om Sverige, Danmark, Norige

Hamburg - Bremen stiftets historia

Adoranten 1988à Scandinavian Society of Prehistoric Art

Afrikanska hällbilder

Allemans världshistoria Liber 1981

Andersson Lars Pilgrimsmärken och valfart, A&W International 1989

Andersson Tommy Arkeologisk Rapport 2 och andra verk

Arkeologi i Skaraborg Carlssons 1989

Arkeologi i Sverige 3 Riksantikvarieämbetet 1994

Audouze F &Büchsenschütz O Towns, Villages and countryside of Celtic Europe BCA 1992

Audrain Michel Egyptens skatter 1968.

.

B

Baltzar Laurits Hällristningar från Bohusläns I - II, Göteborg 1881 - 1908

Baring Ann & Cashford Jules The myth of the goddess, BCA 1991

Baudou Evert Norrlands forntid Wiken 1992

Baumann Hans Landet Ur SAGA 1968

Behre Göran & Wegräus Erik Västergötlands äldre historia , Älvsborgs Länsmuseum

Behre G, Larsson L-O, Österberg E. Sveriges historia 1521-1809

Coles John & Bengtsson Lasse Bilder från forntiden, Bohuslän Museum 1990

Bengtsson Lasse & Hygen A-S Hällristningar i Gränsbygd, Warne förlag 1999

Berresford Ellis Peter Dictionary of celtic mythology, Constable London 1992

Björkman Gun De gamla egyptierna , Natur och Kultur 1981

Blegen Carl Troja och trojanerna, Wahlström & Widstrand 1965

Bonniers Den svenska historian 1 - 10, Bonniers 1966

Världshistorian 1 - 21, Bonniers 1987

Bord Janet and Colin Atlas of Magical Britain, Guild Publishing 1990

Bra Böcker Världshistorian 1 - 15, Bra Böcker 1984

Encyklopedi om människans histori,. Weldon Owen Ltd 1993

Brannigan Keith & Michäl Vickers Hellas det antika Greklands kulturer, Coeckelberghs 1980

Brate Erik Eddan, Niloé 1992

Broby-Johansen R Fornnordiska stenbilder, Raben & Sjögren 1963

Burenhult Göran Arkeologi i Sverige 1 - 4, Wiken 1982

Stenåldersbilder, Stureförlaget 1981

Götalands hällristningar 1 & 2, Stockholm 1987

Iherier

Burke John An illustrated History of England, Collins 1985

Bæksted Anders Nordiska gudar och hjältar, Forum 1988

Bägerfeldt Lars Megalitgravarnas Mysterium, ARKEO-förlaget 1993

C

Carcopino Jérôme Dagligt liv i antikens Rom, Prisma Magnum 1984

Carlsson S. & Rosén J. Svensk historia 1 - 3, Svenska bokförlaget 1969

Chadwick John Mykenes röst, Aldus 1960

Claesson Eivind Cuius ecclesiam fecit, Romanska kyrkor i Västergötland 1989

Clark Grahame Människans äldsta historia, Natur och Kultur 1965

Coghlan Ronan The Encyclopädia of Arthurian Legends, Element 1991

Coles John & Lasse Bengtsson Bilder från forntiden, Bohuslän Museum 1990

Collinder Björn Lapparna, Forum 1953

Kalevala, Forum 1950

Beowulf, Natur och kultur, 1955

Cornell Elias Arkitekturens historia

Natur och Kultur 1949

Crystal David The Cambridge Encyclopedia of Language, Guild Publishing 1988

.

D

Dahlgren F.A. Glossarium föråldrade ord och talesätt, Gleerups 1973

Danstrup J. Danmarks historia 1 och 2, Allhems 1946

Domböcker Dals häraden 1600 - 1700

Dybeck Richard Dalsland 1854

.

E

Eddan Zindermans 1964

Ellegård Alvar Om det mänskliga språket ursprung, Kungl. Vitth. Akadm.Årsbok 1979

Språket och hjärnan Hammarström & Åberg 1982

Vetenskap vid Stonehenge? Uppsats

Engelhart Adalberth P OSB Helgonkalendern, Bokförlaget Catholica 1995

English literature The Oxford companion to, Oxord University Press 1987

Enoksen Lars Magnar Runor, Historiska Media 1998

Erixon Sigurd Svenska kulturbilder

Erixon S & Wallin S. Byalag och byaliv I - V, Skoglunds 1930

.

F

Fataburen Nordiska Museet och Skansens årsböcker

Fjellström Per En berättelse om lapparnas björnafänge, Två Förläggares Förlag faximil av 1755

Filosofilexikonet Forum 1993

Flaceliere Robert Dagligt liv i Grekland, Prisma Magnum 1986

Fornvårdaren 23, 24 Arkeologi i fjäll, skog och bygd, Jämtlands läns museum 1989

Friesch H Europas kulturhistoria I - IV, Natur och Kultur 1962

Friesen Otto von Runorna i Sverige, 1928

Furuhagen Hans Etrusker, Nordstedts 1985

.

G

Gahrn Lars Bland svear och götar, Modus HB 1991

Glob P V, Högarnas folk, Köpenhamn 1971

Hällristningar i Danmark, 1967

Gillingstam H. Äldre svenska frälsesläkter

Gordon Cyrus H. Före biblen och Homeros, Bonniers 1964

Graham-Cambell J. Vikingarnas värld, Askild & Kärnkull 1981

Grimberg C. Svenskarnas underbara öden I - XI, 1911

Sveriges histora 1611 -1718, 1912

Gunnäs S & Waldén B. Kyrkor i Sundals härad, Svenska Bokhandelscentralen 1931

Gustavi Per Sveavälde Birka och Vreta kloster, Vadstena Affärstryck 1983

Gyldendals lexikon 8 band Danmark, Nordisk Förlag A.S. 1986

H

Haagensen E. & Lincoln H. The Templars secret island, The Windrush Press, 2000

Hagen Anders Helleristningar i Noreg, Det norska Samlaget Oslo 1990

Hagerman Maja Spåren av kungens män, Rabén Prisma 1997

Hasselrot Pehr Hällbilder, Liber 1984

Hauck Karl Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit, München 1985

Hawkins Jacquette Egyptens faraoner

Hedeager Lotte Skuggor ur en annan verklighet, W&W 1997

Hedén Eva Grekiska sagor, Fabel 1993

Helmfrid Staffan redaktör Vallentuna Anno Domini 1198, Vallentuna Kulturnämnd 1998

Helskog Knut Helleristningene i Alta, Alta Museum 1988

Hembygden 1918 - och framåt Dalslands Hembygdsförbund

Hemtun Bengt Law of the Naked, Scandinavian talking megaliths, Anglo-Scandinavian Golden age, Interpreting ancient symbols The Heirs, Oxlandet (Dal 1600)

Det Naknas Lag, Stenålderns talande stenar, Tolka symboler, Vikingarnas anor, Stakerna på Dal och Koll, Drottningarnas Dal

Henriksson Alf Danmarks Historia 1 - 2, Bonniers 1989

Islands Historia, Bonniers 1981

Svensk historia 1 -2, Bonniers 1963

Hexikon som lexikon, Trevi 1993

Kinesiska tänkare, Forum 1987

Antikens historia, Bonniers 1948

Bysantinsk historia 1971

Alla årets dagar, Awe/Gebers 1974

Henriksson Göran Månobservationer i Skandinavien samtida med Stonehenge, UDAC-nytt nr 5 1985

Henriksson J. Plägseder och skrock, Kroppefjälls hembygdsförening

Hernfjäll Viola Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift, Skaraborgs Länsmuseum 16

Heyerdahl Thor De första sjöfararna, P.A. Nordstedt & Söner 1978

Hildebrand Hans Sveriges medeltidshistoria 1 & 2, Gidlunds 1983

Hindley Geoffrey The Book of Magna Carta, Guild Publishing 1991

Holmberg A.E. Bohusläns historia 1 & 2 av 1867, faximil 1979

Holmberg Åke Vår världshistoria/1, Natur och Kultur 1982

Holst Mena Hos Tutankamon i konungarnas dal, Widox 1959

Hornborg Eirik Finlands historia Allhems 1948

Hygen Anne-Sophie & Lasse Bengtsson Hällristningar i gränsbygd, Warne Förlag 1999

.

I

Ingers E. Bonden i svensk historia 1 & 2, LTs förlag 1949

.

 J

James E C Gravarna berättar, Thames & Hudson 1954

James T G H Ancient Egypt, Guild Publishing London 1988

Jansson S.B.F. Runinskrifter i Sverige, 1977 2 uppl.

Erikskrönikan redigerad Tidens förlag

Jelinek Jan Den stora boken om människans forntid, Folket i bild 1973

Johansson K.G. & Malm Mats Snorres Edda, Fabel 1997

Johansson Tomas Forntida teknik, ICA 1993

Jägerstad H. Sveriges historia i årtal

K

Kaliff Anders Skenet från det förflutna, Riksantikvarieämbetet 1995

Kan Alexandr Skandinaviens historia, Progress Moskva 1981

Karlstad stift i ord och bild Idun 1949

Karsten Rafael Samefolkets religion, Hugo Gebers 1952

Kerenyi Karl, Grekiska gudar och myter, Natur och kultur 1985

Keyland Nils, Folkliv i Vermlands finnmarker, Nordiska Museet nr 46 1954

Svensk Allmogekonst Original 1919 ... Nyutgåva på Carlssons Bokförlag 1989

Kjellén Einar Upplands hällristningar, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets-akademin, Lund 1976

Klasson Christofer Ortodoxbönebok, Bokförlaget Pro Veritate 1989

Kramer S.N. Så levde sumererna, Forum 1958

Kramer & Wolkstein Diane Inanna himlens och jordens drottning, Trevi 1995

Krarup P., Holmboe H., Gierov K. Vårt kulturarv, Förl. f. facklitteratur 1961

Kulturhistoriskt lexikon 1 - 21 Nordisk medeltid, Viborg 1982

.

L

Lakatos Pál, Quellenbuch zur geschichte der Heruler, Szeged 1978

Landström Björn Egyptiska skepp 4000-600, Forum 1970

Seglande skepp, Forum 1969

Larsson Lars - Olof Kalmarunionens tid, Rabén Prisma 1997

Larsson Mats G. Väringar, Atlantis 1991

Lawton Ian & Ogilvie-Herald Giza the truth, Virgin Publishing Ltd, London 1999

Levenstam Th. M.fl. Levenebygden, Levenebygdens Hembygdsförening

Lhote Henri Klippmålningar i Sahara

Library of the Future, 5000 literary works on one CD-ROM, World Library

Lignell Anders Beskrivning över Grefskapet Dal, Nordstedts 1851

Beskrivning av Dalskogs socken, faximil av 1814

Liljeroth Göran Gum Svearikets navel, Karlstedts Bokhandel 1985

Bråvallaslaget AMA 1985

Lindqvist Cecilia, Tecknens rike, Bonniers 1985

Linton Michael Margareta Nordens drottning 1375-1412, Atlantis 1997

Lundén Tryggve Sveriges missionärer, helgon och kyrkogrundare, Artos 1983

Svenska helgon Verbum 1972

Löfving Carl Gothia danskt/ engelskt skattland, Göteborgs Universitet, 2001

.

M

Mackeprang Mogens B, De nordiske guldbrakteater, Universitetsforlaget i Aarhus, 1952

Magee Bryan Filosofi, Albert Bonniers förlag, 1999

Manker Ernst, Die Lappische Zaubertrommel, Hugo Gebers Förlag, 50,

Mattsson Carl-Anton Forntidens pyramider, NTB/Parthenon 199N

Melin J, Johansson A W, Hedenborg S Sveriges historia, Rabén Prisma 1997

Microsoft Encarta 95, Ancient Lands

Montelius Oscar Minnen från vår forntid I, Arkeoförlaget, faksimil 1997,

Montet Pierre Dagligt liv i det gamla Egypten, Prisma 1969

Moscati Sabatino Gamla semitiska kulturer, Natur och Kultur 1958

Munthe C.O. Hannibalsfejden 1644-1645, Grøndahl & Søns bogtryckeri 1901

Månsson Fabian Vikingatidens historia bearbetad av P. Nyström, Tidens Förlag 1939

.

N

Nancke-Krogh Sören Søfolk och kentaurer Nyt Nordisk Forlag 1982

Shamanens hest Nyt Nordisk Forlag 1992

Stenbilleder i danske kirker Nyt Nordisk Forlag 1995

National Geographic Articles, videos

Wonders of the Ancient World, Washington DC 1999

Natur i Älvsborgs Län Länsstyrelsen 1976

Nilson Peter Himlavalvets sällsamheter, Raben & Sjögren 1967

Nilsson Martin P:N Olympen, Prisma 1964

Njardvik N.P. Island i forntiden, Wahlström & Widstrand 1973

Norlind Tobias Svenska allmogens liv

Nylén Erik Bildstenar, Barry Press Förlag, Visby 1978

.

O

Ohlmarks Åke Fornnordiskt Lexikon, Tiden 1993

Eddan Svenskarnas tro genom tiderna, Nordstedts 1947

Vårt nordiska arv, Sturförlaget, numrerad upplaga 2000

Ohlmarks Å. & Bährendtz Svenska Krönikan, Forum 1981

Ording J.F., Östvedt E., Hölås O. Norges Historia, Allhems 1944

Ortnamnskommite´n Nordals Härads ortnamn

Oxenstierna Eric Så levde vikingarna, Forum 1959

Järnålder Natur och Kultur 1957

.

P

Parpola Asko Deciphering the Indus Script, Cambridge University Press 1994

.

Q

.

R

Renfrew Colin Arkeologi och språk, Brutus Östlings Symposion 1993

Richards Julian Stonehenge, BCA 1991

Richards Julian D. Viking Age England, BCA 1991

Riksantikvarieämbetet Hällristningar och hällmålningar i Sverige, Forum 1994

Rimbert Vita Ansgari, Life of Ansgari, Medieval Sourcebook

Ringgren H & Å V Ström Religionerna i historia och nutid, Verdun 1974

Rosell Erland Ortnamn i Dalsland, AWE/Geber 1983

Ross A Druidens död, Bonniers 1980

Rud Mogens, Bayeuxtapeten, Tiden 1994

S

Salvini Roberto Michelangelo, Bokförlaget Bra böcker 1979

Setälä Päivi Antikens kvinnor, Tiden 1994

Sigma 1-6 matematikens kulturhistoria Forum 1965

Signums svenska konsthistoria

Skara stift i ord och bild Idun 1949

Sten-, Brons-,Järnålder Bokförlaget Signum 1994

Sjöborg N H Samlingar för Nordens fornälskare, Rediviva 1978 fascimile

Snorres Edda, Fabel

Sockenböcker Holm, Nössemark, Järn, Ärtemark, Kroppefjäll, Laxarby, Skållerud, Steneby, Brålanda,Tösse-Tydje, Frändefors, Gesäter, Bäcke, Dals Ed, Håbol, Ånimskog

Soustelle Jack Dagligt liv hos aztekerna, Prisma 1968

Stål Julius D W Våra Stjärnbilder, Berghs 1964

Statens Historiska Museum Vendeltid 1980

Gutar och vikingar 1983

Skyterna

Sten- och bronsålderns ABC 1991

Stenberger Mårten Det forntida Sverige, Almqvist & Wiksell 1964

Stiessel Lena Skapelsemyter från hela världen, Almqvist & Wicksell1995

Stiftelsen Upplands bro red. Fornsigtuna en kungsgårds historia 1991

Ståhl H. Ortnamnsforskning

Stålbom Göran Runristningar Fabel Förlag 1994

Vintersolståndet Fabel Förlag 1994

Svanberg Jan Medeltida byggmästare, Bokförlaget Carmina 1983

Svensk Uppslagsbok 1 - 32 Förlags AB Norden , Malmö 1955

Svensson Karin Rex Hällristningar i Älvsborgs Län, Länsmuseet 1982

Hästefjorden under stenåldern Länsmuseet 1988

Swahn Jan Öivind Människans saga, Cygnus 1961

Sydthy årbog 1985-89

.

T

Tarella Alda Romersk konst, Wahlström & Widstrand 1979

The Book of Kells Thames and Hudson 1991

The Lindisfarne Gospels Phaidon Oxford 1992

The Oxford Companion to English Litterature, Oxford University Press 1985

The Oxford History of the classical world Oxford University Press 1988

The Rigveda Wendy Doniger O'Flaherty, Penguin Books 1981

The Times Atlas of Archäology

Past World BCA 1992

Thöni Karl Astronomi som hobby, Forum 1969

Timmas Eino Allt om tid, Fingraf 1986

.

U

Upanishaderna Natur och Kultur 1989

.

W/V

Vadstenadiariet utgivet av Claes Gejrot Kungl. Samfundets handlingar Nr 19 av 1996

Vallentunakalendern se Helmfrid

Wahlgren Bengt & Anders Ollfors Latinskt morfemlexikon Almqvust & Wiksell 1976

Wideen Harald Västsvenska vikingatida studier Göteborgs arkeol. musum nr 2 1955

Widengren G Religionens värld, Svenska Kyrkans Diakonistyrelse 1953

Weibull Jörgen Sveriges historia, Viken 1993

Welinder Stig, Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats Jordbrukets första femtusen år, Natur och Kultur/LTs förlag 1998

Wilkinson Richard H Hieroglyfernas värld, Forum 1993

Winbladh Marie-Louise Den skäggiga gudinnan, Valentin 1995

Wood Juliette The Celts life, myth and art, Duncan Baird Publishers, London 1998

Västergötlands Turistråd Medeltid, Redaktion 1988

.

Å

 Åberg Alf Vår svenska historia, Natur och Kultur 1978

Åberg Kjell Samhället och brottslingen 1662-1667.

Studie Kinne och Kinne-fjärdings härader. Uppsats 1981

.

X Y Z

.

Ä

Älvsborgs Länsmuseum Västgöta Dal årsböcker

Länsmuseet Västergötlands äldre historia, utg 1985

.

Ö

Öjner Kerstin Arkeologi LT:s förlag 1997

The list may be long. It is because it covers also the books I have written about Middle Age. It is easier for me to keep only one list.

Thanks to all above mentioned and also those behind them. It is of no meaning to try to refer to anyone specially, because it should be wrong against others who have given a push to my thoughts.

Anyhow special thanks I will give to the publications of the county museum. Many thanks to Kjell Åberg, who as a beginner has given valuable viewpoints to get the books as readable as possible and have given a lot of questions about real facts too.

Tommy Andersson in charge at Högsbyn has been more like a counterpart for more than a decade. Thanks Tommy!

On Dal -98