Vikingarnas anor erilerna

Vikingarnas anor erilerna

Ovanlig guldbrakteat från Års, Jylland

Vikingarnas omedelbara föregångare var herulerna eller erilerna som de själva skrev. Denna sajt handlar om dem men även om deras anor i bronsåldern samt förstås om båtens utveckling. Nordborna var från början ett seglande folk. Vi ser det i hällristningarna där de än seglar på Europa och än på Himmelshavet

Vikingarnas anor uppgraderad mars 2002

Vikingarnas anor |Världshärskare, Hobygåtan, Teutoburgerwald, Elbe, Nero germanernas vän, Vergelius, Tiberius, kelterna, Arminius, Germanien, Tacitus, cimbrer och teutoner, ringen, gåva gengåva och gisslan, Illiaden, Achilles, kulturimperialism, Aristoteles, Julius Cesar och Augustus, Adam av Bremen, kultur, skeppsättning, Tjelvars grav, mossliken, Hekate, spjutspets, Jupiter, edsring,

Eril/ herul runor | Runor, eril, herul, erul, gisslan, kärleksmagi, gårdfarihandlare, farman, handelsskrå, kelt, jarl, kung, huskarl, druid, lagman, enklav, oppida, birke, ornum, karakoll, fästmögåva, Ferriby-båten, avskräckning, Hekate

Tidiga runtexter | Runtext, eril, brödgäst, salsgäst, skogsgäst, bayare, skinnhandlare, landbeskyddare, thewar, gastir, gode, thegn, thane, alu, Iovi, Laukar, Laur, lördag, Tor, Wodan, VigDonar

Runors ursprung | Runor, tidigt alfabet, Kylverstenen, futhark, Venetico-alfabetet, stavelsealfabet, feniciska alfabetet, mystik, magi, augur, sibylla, oraklet i Delfi

Roms dynastier | Romersk kejsare, medkejsare, militärkejsare 278 - 578 AD

Kelter | Kelter, keltisk kultur, kartor över stammar, cimbri, Hodde, trefald, triad, tingstermin, trehövdad, trestens hov

Halskrage och halsring | Halskrage, halsring, edsring, keltiska gillet, lagläsare, ritualledare, jarl, fingerring, armring, aureus, Jupiter, Boudica, Lindowmannen, Fenrisulven, Midgård, Tyr, Hymer, Ilmarinen, Mitraismen

Samhällsordning | Bondelag, oppida, uppsala, Gilgamesh, duke, witan, hird, theoden, king, kung, eorl, jarl, thane, farman, freemen, bryte, Västgötlagen, Lockland, Lochlin, tinghög, kyrkfrid, morgongåva, satell, ionisk världsordning, gille

Tidiga ortnamn i Skandinavien |

Anglo-Skandinaviskakulturord | Angelsaxarna, Danelagen, Horsa Hengest, korsformad fibula, witan, hird, theoden, king, kung, eorl, jarl, thane, farman, freemen, Lockland, Lochlin, tinghög, kyrkfrid, morgongåva, vapentak, hlevagastir, kulturord, vi, vigt sten, harg, bylaw, Eddagudar

Gallehushornen | Angelsaxerna, Jutarnas horn, Anglernas horn, guldhorn, Eostre, Solhjort, Bågskytten och björnbruden Bera, Tyrs bravader, bersärk, Gutasagan, korsformad brosch, Mercia

Var de kristna 1| Fibulor, kristna, kättare, arianer, Origenes, jämn, jämnhög, tredje, kristendomen, Solkejsaren, labarum, Constantin I, Helena, kristna altare, Nicaea år 325, Theodosius I, katolska kyrkan, kätteri, Nicene, Pontifex Maximus, katolsk, Wulfilas trosbekännelse, treenighet, Silverbibeln

Var de kristna 2 | Kristen symbol, likarmat kors, grekiskt kors, hakkors, triskele, korsformad fibula, treudd, Ansur, tretal, tretalssymbolik, Ashera, Yahve, D-brakteat, ormgropsmotiv, Brigith, vikingatiden, Kildara, Faughart, källkult, folkmedicin, mirakel, Gregorius I, Aethelbert, drottning Bertha, Augustinus, garum, surströmming, sedvanelag, Vendeltid, Karlemagne, Otto I, trelleborg, Danmark, markland, markgreve, manlig elegans, Oden.

Fyndanalys | Magnus Lagaböters landslag, mossfynd, offerfynd, torvfynd, människo-offer, gravfynd, kvinnograv, mask, Mithras, färdpeng, parthisk hjälm, keltiskt flygande hår, skyter, parther, Vimose, bondens silverbälte, skattfynd, skattletare, Vittene, Tureholm. Timboholm, hudar, skinn, järn, Havor, kittel, Ismantorp, oppida, fatebur, Havor,

Eril/ herul-zenit | Västherul, Mercurius, Wodan, limes, bataver, Hanno Beowulf, eril, erul, herul, Ammianus, auxiliar legion, Notitia dignitatum, Odovaker, Teoderik, Rodulf, Timboholm, Öland, sydherul, östherul, Hertig Fara, Wulfila, Narses, Totila, profeten Daniel

Solhästen | Solhästen, Pegasus, Åsum, Probus, ryttarbrakteat, Solörn, svebisk knut, personifiering, kavalleri, erilförbund, herul, legion, Jordanes, Cassiodorus, Procopius, Odins häst, örnhjälm, romersk falang, sköldpadda, svinfylking, parthisk bågskytt, Attila

Solhjorten | Myntning, solhjort, huvudet, ormen, trefalden, ledarskap, himmelsälg, ulven, Jupiter, Iovi, ryttarbrakteat, horn, hornaltare, Solhästen, lätta kavalleriet, merovingerörn, ålderman, årman, tidman, Jelling, vising

Guldmedaljonger | Guldbrakteat, guldmedaljong, romerska mynt, wälska kornet, halskrage, halsring, labarum, Olbia, filigran, almandin, fästmögåva, morgongåva

Guldmedaljer 300 - 400 AD | Guldmedalj, guldmynt, solidus, kejsarmedaljong, Constans, Constantius II, solkusken, ryttare, lite statistik

Medaljong med ledaren | Guldmedaljong, medalj, medaljong, averse. reverse, augustus, Labarum, Christogram, standard, Kristi soldater, Ansur, me, Manus Dei, Guds Hand, talare, thegn, ringgivare, brödgivare, arv, augur, Pontifex Maximus, överstepräst,

Brakteater med huvud | Brakteater, Constantin den Stores tre söner, Constans I, Constans II, Constantine II, Valentinian I, Valens, heruler, palatsgardet, fotfolkslegion, solörn, talare, thegn

Laukar, Tiden, Flödet | Jmfr obekanta - bekanta, akademiker, de vises sten, följa John, Åsumbrakteat, C-brakteat, ryttarbrakteat, D-brakteat, role-model, teolog, Blavatsky, mästare, arkeolog, Ulven, keltisk solryttare, solörn, D-brakteat, Gunnar i ormgropen, underjordens bröllop, Karonsmynt

Vilda jakten| Vilda jakten med hundar, St. Göran, Draken, Fenrisulven, Mithras, Remus, Romulus, ulvhedin, bärsärk, keltisk halsring, futhark, bullret av kattfötter, kvinnans skägg, bergets rötter, björnens senor, fiskens andedräkt, fågelns spott n

Symboler | Symboler, ikoner, guldpärlor, A-brakteater, B-brakteater, C-brakteater, D-brakteater och F-brakteater C-brakteat, svastika, solårets delning, Guds hand, Manus Dei

Ikoner | Oxen, Pegasus, Haren, Nymånemären, Eostre, Frigga, återfödelse, groda

Tyrbrakteaten | guldbrakteat, Tors fiskafänge, Lokasenna, Loke, Hel, Fenrisulven, Tyr, Midgårdsormen, Snorre Sturlassons Gylfaginning, Gleipne, medalj eller medaljong, Hjorten, tillväxt, Laur, Lör, Karonsmynt

Geretebrakteaten | Gerete, ioniska keltiska arvet, svebiska knuten, långt keltiskt hår, mask, världsordning, vädurshorn, sammanslingrade ormar, par av dubbelspiraler, ANS, ANSUR, Rosslandguden, solhästen, keltiskt huvud, tatuering, ödeslott, Åsum, romerskt mynt, Åsum, Ravlunda, Gantofta,

Baldersmytens bakgrund | Baldersmyten, guldbrakteater, Lökeberget, Högsbyn, sörjande moder, Baldersdrapet, ifigenia, mistel, Plinius, druid, helig ek, helig lund, Livets Träd, Skogens Kung, problematisering, Inannamyten, Nymånemyten, Isismyten, ormgropen, svedjebruk

Baldersmyten i guld | Baldersmyten, Poetiska Eddan, Snorri, Saxo, Voluspa, Völvans sång, Höner, Balder, mistel, Vi, Tor, Odd, Loke, Frigga, Tvilling, svastika

Bildstenar Gotland |Bildsten, Gotland, Havor, Pärlan, hingshetsning, Kivik Thera, Lochlin, löpande spiral, Solhästen

Bildstenar Gotland 2 | Bildsten, löpande spiral, Solhästen, Öland

Bildstenar Gotland 3 | Eddalitteratur, farmän, Tor vige, ringens rike, Ringerike, återvändande goter, erile, herul, Valhall, övre världen, kropp, fylgia, ande, vikingatid, Trivalde, Elle, Tors fiskafänge, Loke, Völund, Valand, annan värld

Viet | Vi, Gutalagen, Skabersjö, Alpernas hällristningar, kilen, viga, Tyr, Ritualtiden, Baldersmyten, Pegasus, vise, Tibirke, Tirsted, Jelling, vising, näskung, årman, ålderman, månhornet, Sparlösa, Oklunda, Forssa-ring, Malt-sten

Feodaltidens början | Ioniska arvet, handelsplats, hantverkare, feodalklass, hird, witan, bildplåt, keltiska kulturen, jämställdhet, mannaförbundet, svinfylking, Sleipner, gästning, Sutton Hoo, Merovingerörn, kapital

Ortnamn berättar |Ortnamn, Pytheas, Tacitus, Plinius, Ptolemaios, Teutates, Merkurius, Wotan, Mars Thingsus, Tor, Tyr, Jordanes, bopåle, stad, tunagårdar, ting, ritualsamhälle, odling, husbehov, ägomarkering, vi, hov, harg, hult, lund, Frej, Galten

Nya tidens runstenar |Runsten, Sparlösa, mask, vi, månhorn, ungar, Jellinge, vising, näskung, årman. ålderman, Röksten, ragnarök, narval, Thiaurik, Teoderik, sikungar, Gökstenen, Sigurdsristningen, Toshammare, Sigurdssaga, völsungar, bersärk druid vigode

Handeln med Frisien |Herravälde, handel, Frisien, mynt, Offa, Alfred, Ethelred, Hedeby, Ribe, Birka, Helgö, Karl I, Carolus-mynt, Pegasus, Orientus, ANSUR, Danevirke, Lolland, Sädinge, viking, Svitjod

Danmark - Sverige bildas |Tegn, thegn, thane, rinc, rinke, ricke, thegngild, karl, ceorl, huskarl, gestir, sven, väpnare, skutilsven, Knut I (den Store), Olof Skötkonung, riksbildare, Sverige, Svearike, trelleborg, Karlemagne, Otto I, Danmark, markgreve, Otto II, syssel, Danelagen

Vikingromantik |Viking, Saxo Grammaticus, riddare, Lochland, Lochlin, Ägirs gille, saga, hjältar, Tyr, Loke, Tor, Tjatse, nattfrost, Skade, Rus, Rörik, fascism

Kungar, vill folket ha dem? | Kung, äldres råd, geronsia, feodalism, kungamakt, markgrevskap, Jellingstenen, Rex, kungarikets kriterier, meier, bryte, hall, Fornsigtuna, fatebur, uppland, dana-arv, Uppsala, Birka, bjarkörätt, Mälardalen, gästning, gisslan, farman, birke, holm, mark

Myntning |Relativitet, Olof Skötkonung, Anund Jakob, övre värld, mynt, Knut I, angelsaxiska mynt, Häst, Vi, Hjort, Merovingerörn, Vikingatiden, silverålder, bysantinsk influens, Svend Estridsen, pälshandel, myrmalm, rödjord, sillfiske, slav, kung Nils, Margareta Fredkulla

Privat ägande | Öresbol, ätteräkning, feodaladel, Erik XIV, adelsklass, Malstasten, mantal, helgård, markland, örtugsland, löpabol, dana-arv, överklass, Pireus-sprattet, Pireuslejonet, Öper

Idéer i hällristningar som referens till Guldåldern

Seglare i rumtiden |Enki, ritualtid, årsritual, akkadiska sigill, rumtid, papyroform, Chefrens båt, tidsbåt, Nilbåtar, vassbåt, sumeriska båtmodellen, Narmer paletten, havsgående skepp, syriska skepp, Sjöhästar, grekiska båtar, Rörbyskepp, minoisk gudinna, Vattenormen, Torshammaren, Kybele-Attismyten, Knossos på Kreta, Medinet Habu, Faistos, båtlyftaren, Kadmos, Thera, Lister och Rogaland, Askum, Nydamskeppet, kultur i lasten, vikingars tummått, klinkbygge, gallionsbild, offerfynd, bocken, Aspeberget, Ekenberg, löpande hund, vädurshorn, tidbåtar, ritualbåt, hartskaka, fångar bläckfisk, farmän

Danskt mode |Minoiska gudinnan, volangkjol, guldhalskragar och mansringar, handel, Egtved, Knossos på Kreta, Skrydstrup, Ölby-kvinnans skört, Inanna, sari-betonad dräkt, spiralmönster,

Kulturimport| kultur i lasten, vikingars tummått, klinkbygge, gallionsbild, offerfynd, bocken, Aspeberget, Ekenberg, löpande hund, vädurshorn, tidbåtar, ritualbåt, hartskaka, fångar bläckfisk, farmän

Eddagudar | Tor smed och röjare. Arvet i Rigveda. Aryans. Grottekvarnen. Solens poesi. Solvagnen. Världsägget. Regndraken. Solens giftermål. Råd i Kalevala. Bryggan till Europa. Vedatidens idéer. Hjulets härskare. Jesus en eftersläntare. Trotsiga Kullervo. Åktor och kelterna. Val Camonica. Nordens hjulsymbolik. Tor vige. Ägirs Gille. Frännarps lyxvagnar

Odin och gudinnor | Odin efter Hanno. Gudafåglar. Amledmotivet. Odin till fots och häst. Gudinnorna sen. Vandringsteorier. Kulturen och folkmängd

Utökad sajt med hela catshaman

Nu utökas denna megasajt till full version på svenska och engelska av hela min produktion. Hoppas alla länkar fungerar. För övriga elektroniska böcker se:

Stenmonument | Dals Världsarv | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik | Förklaringar | tidslinje | litteratur | globala länkar |

Full svensk panel

Rösta med denna knapp. Den fungerar men ibland syns den inte. Via den kan du ochså anmälä din egen sajt till en Top 10 lista. OBS! det är ochså ett bra länkskafferi.

Lite andra saker

Divan | Akvarium på lätt sätt | Aforismer | Flygande delfinen | Om Vetande | ekologi | putting | mänskliga rättigheter | krigsbarn | ekosofi | sundhet | att se | om kultur | fånga universum

Sök med ord på denna

PicoSearch
  Help

 …Engelsk version

© Catshaman
Uppdaterad:

Inte viste jag att det finns blåa också?

  ASAprojects

Är världen vad den ser ut att vara?

exlibris

Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art


Historia Ringen
[ Gå med | Medlemmar | Slumpmässig Sida | << Föregående | Nästa >> ]

Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Backegatan 3 B, Mellerud
S-46430 Sweden


phone 046-0530-41925