Skandinaviens megaliter och idéer i sten

Skandinaviens megaliter och idéer i sten

"Kärlek till förfäderna håller monumentet levande"

Tema är de nordiska stenmonumenten vilka är rätt okända utanför Norden. Här analyseras de idéer och tankar man kan skönja bakom stenbumlingarna. Det är ett rätt nyt område eftersom intet finnes offentligt på Internet. Analysen kompletterar vad jag annars skrivit om Nordens hällristningar.

Rest sten,megalit, bautasten, stencirkel, danska stenrader, kultursten, stenskepp, vi, dös, långdös, gånggrift, hällkista, storhög, domarring, fotpall, altarsten, tingshög, tingsten, edsten, Nordals Olympos

Här finns också kompletterande essäer om stenålderns ritualföljen, de äldsta lagarna från hällkisttiden samt en översikt över begreppet urtidslagar.

Civilisationens ursprung

Civilisation betyder att följa en ledstjärna, ett program eller en kalender och underordna sig allt som följer med detta. På hällristningarna ser vid det i handgripliga följen men för att se ledstjärnorna måste vi veta om fornastronomi och tidiga kalendrar med årmannen i ledningen

Kalenderristningar | Dalbergså, Bergsbukten, Alta vårfiske, sommarsamlande, höstjakt, björnjakt, älghuvud, Favdna, älgperiod, renens säsong, hälleflundrans säsong, björnide, drömälg, Hiisi, samer, finnar, Isturitz,

Skepplanda, krokodilen, enkla kalendrar, boplatsmarkering, hällristning vid hällkista, årskalender, offergropar, tolvdelat solår, Ka-själen, sed-paviljong, Krokodilen på Stugåsberget, Ramadan, Gladsaxe, Simris 19, Nämforsen, Himmelstadlund

Hällarnas följen | hällarnas följen, tidsbåt, skålgrop, hällmålning, den fallne, omfärd, Voluspa, Völvans spådom, aser, vaner, tre mör

Första myten | Ubaid, Ereshkigal, Djurkrets, zodiak, Uruk-period, Sumer, Akkad, Babylon, Susa Elam, Abzu, Ginungagap, Eridu, garpha griha, Enki, Lugal, Väinämöinen, Världsordning, Edda, Kalevala, Enuma Elish, Voluspa, Nippur, Enlil, Sin, Ninlil, nummer, rep, stång, Inanna, Dumuzi,

Ritualastronomi | Månkalender, fortnight, tideräkning, månsvit, Brudföljet, naksatras, Rbhus, Rigveda, Indus, dubbelyxa, trattbägare, siktsten, hälsten, stjärnbild, hällristning, årman, prästkung, Viet, djurkrets, Evenstorp, disating, Osiris, Stora Gudinnan, Jungfru Maria, kättare, kulturimperialism, indologi

Ritualtid | ritualtiden, reformationen, Inanna, tidslinjen, mervärde, kultur, västeuropeiska symboler, trattbägare, dös, gånggrifter, ritualyxa, hällkista, tempel, gudahackor, sumerisk bondepraktika, Tyr, Troja

Inanna, i banan, herden Dumuzi, Engelstrup, fyra årstider, helhuggen fot, Himmelsgudens tår, gå i banan, gå i jord, vårfrun, månkalender, sliprännor, Flyhov, grönsten

Isis, dolken, nygammal tid, Alperna, dolkstav, Osiris, Horusbarnet, hålyxa, frågande gudinnan, håleggad yxa, tväryxa, jättemön, bondepraktikan, egyptisk skära

Världsorder i sten 4000 f.Kr -- 1000 AD

Måntempel i Europa | megalith, Carnac, Gavrinis, Canchal Mahoma, Nakna Gudinnan, Saros cycle, pollenkurva, Frejgalten, Troy, Stora Modern, Odin, New Grange, Knowth, Dowth, ortnamn, Table de Marchand, kermesse, von Däniken, Voluspa, Arkimedes

Avenyer, månhjul, vallar | Aveny, jordvall, månhjul, cursus, aveny, långdös, dubbelvall, civilisation, Brudfölje, Jungfrusten, Maiden Stone, woodhenge, Sarup, fornborg, Alvastra, omfärd, Celtic field, Levene, centrallager, Avebury, Carnac, Le Grand Menhir, Jätten Finn, syftsten, världspelare, hälsten, Medicine Wheel, Aubrey hål.

Viet

Viet förbjöds i några landskapslagar efter att förmodligen ha varit i bruk från den moderna civilisationens födelse då folk rantade runt med stenbumlingar som manifest under fjärde årtusendet f. Kr. Det är vår äldsta nordiska ritual och rättsinstitution.

Vi, Gutalagen, Skabersjö, Alpernas hällristningar, kilen, viga, Tyr, Ritualtiden, Baldersmyten, Pegasus, vise, Tibirke, Tirsted, Jelling, vising, näskung, årman, ålderman, månhornet, Sparlösa, Oklunda, Forssa-ring, Malt-sten

Viet

Stenar i rad och cirklar 1

En normal sten ligger mot underlaget så att den naturliga tyngdpunkten är närmast Moder Jord. Reser man stenen har man gett den ett tillskott av kultur och den skiljer ut sig från andra stenar. Samma gäller förstås när man ger stenar eller former namn

Stenformationer, kultursten, stenskepp, vi, folkminnets bautasten, Bockesten, Maiden Stone, Ekornavallen, Hovsten, gudahov

Stenrader 1

Stenar i rad och cirklar 2

Enklaste formen av anläggning är förstås en rad med. I Bohuslän förekommer stenrader eller bitar av sådana med stenarna av fallande längd. En rad har utsträckning i rumtiden medan en cirkel är ett begränsat utsnitt av rumtiden.

Brudföljet, Callanish, Ale Stenar, Böckersboda, Blomsholm, Badelunda, Vi, Skabersjö, Tibirke, Tirsted, Jelling, vising, näskung, årman, ålderman, månhornet, Sparlösa, Oklunda, Forssa-ring, Malt-sten

Stenrader 2

Danska stenrader

Denna analys bygger i stort på en lista publicerad av Rud Kjems och därtill hans arkeologiska magasin. Man brukar kalla det megaliter medan jag föredrar att använda normalsvenska ord utgående från roten sten.

Megalit, stenrad, dolmen, dös, långdös, dubbelyxa, Inannamyten, återliv, bautasten, heltalsmatematik, måne , månvarv, cromlech, solkors, Carnac, sliprännor, ritualyxa, vårdagjämning, aveny, tingshög,

Danska stenrader

Kulturstenar

Så snart vi ger en speciell sten ett namn är det en kultursten. Namnet bär den så länge det finns folk som bevarar namnet och användningen av stenen som ett begrepp. Vi kan tala om lokala kulturstenar i en mycket vidare utsträckning än våra monument

Seit, röde sten, vitsten, stenlille, frösten, edsten, hovsten, Maiden Stone, obelisk, stående sten, jordfast sten, hult, lund, harg, stavgård, rå och rör, frihetsmil, herm

Kulturstenar

Dös, gånggrift, sliprännor, hällkista, storhög

I mitten av tredje årtusendet f. Kr. ser vi klart den rituella idén att gå i jord. Den syns i gänggrifter, sliprännor och snart nog kommer artefakter och myter som visar att det är odlarnas ritual för återfödande. Hällkistan är en sista blomning.

Tempel, dös, långdös, gånggrift, slipränna, gudabord, Newgrange, porten, landskapslagen, dubbelyxa, båtyxa, Flyhov, Gotland, månens cykel

Tempel

Hällkista

Begreppet hällkista är nog en nordisk företeelse, därför att det är en distinkt period skilt från gånggrifterna. I övriga Europa flyter dösar, gånggrifter och passagegravar samman i nästan en kontinuitet. Men typen har vi nog fått från södra Europa.

Hällkista, Evenstorp, Dal, hängsmycke, dolk, skära, boplatsmarkering, herdar och odlare, Isisritualet, Den Nakna, S.Härene, kopparberg, Hathor, grönsten, koppar, gavelhål, Kaukasus, Nart Epos,

OBS! avnitten om Evenstorps rituallagar och Högsbyns Lag om Brödrabo ger oss en förklaring till tiden med hällkistor.

Hällkista

Storhög

Bronsålder får oss omedelbart att tänka på toppiga jordhögar med fynd av ekkistor och fint bronsarbete. Men att av detta material generalisera att landet styrdes av mäktiga hövdingar är lite väl magstarkt eftersom det handlar om bara nån generation högar

Storhög, högläggning, Nordal, Mellerud, årman, Silbury Hill, högbronsåldern, sädespollen, amazoner, ringsvärd, skeppsgrav, Gutasagan, farman

Storhögar

Domarring, fotpall, altarsten och tingsten

I takt med folkökningen ökad kravet på organisation och även växtsäsongen krävde ordning. Domarringen är en symbol för följe lika väl som för jämlikhet i bondesamhället. Altarstenen blir den gemensamma symbolstenen och agendan i mitten.

Helgade stenarExodus, tidhjul, Lia Fail, ödesten, fridstol, edsten, skålgrop, fornåker, majesten, Loke, tingsbana, parsamhet

Lagrum

Fotpall

Fotpall är en symbol som lyfter ledaren ovanför folket. Egyptiska och hettitiska kungar hade fotpall. Även i Europa och Norden har detta begrepp förekommit och i dag skulle vi väl kalla det för talarstol. En symbol för samhället där ordet före fram för folket.

Fotpall, Den Nakna, Lia Fail, ödessten, fridstol, Oklundahällen

Fodepald

Altarsten

Ett altare är ett bord för gemenskapen och också ett plant block för offer om vi vill gå efter ordboken och vara global vetenskapligt neutrala. I detta långa tidsperspektiv kan man inte ha ensidiga estetiska eller religiösa synpunkter ens på sakrala ting.

Altare, altarsten, skålgrop, fornåker, majesten, Loke, tingsbana, parsamhet, jordfast sten, edsten,

Altare

Tingsten

Begreppen tingshög, tingsten, tingskrets med flera är manifesterade i våra ortnamn. Odling ledde sannolikt till folkökning från och med bronsåldern. Därmed ökade också behovet av en klar samhällsordning som man manifesterade i sten.

Tingets stenar, tingsten, tingshög, tingsted, edsten, edgång,

Tinget

Nordals Olympos en tingsplats

Nordals största ritualplats har sparats åt eftervärlden tack vare att den ligger på värdelösa bergklackar. Dess motpol en forntida begravningsplats med minst 70 formationer skövlades av järnvägen på 1800-talet. Här en rundtur och analys.

Nordal, gudaberg, Midgård, Utgård, majgren, Ersdagen, gudahage, sjumannakollegiet, storhögen, skeppsättning, högbronsåldern, kulturarbetare

Nordals Olympos

Utökad sajt med hela catshaman

Nu utökas denna megasajt till full version på svenska och engelska av hela min produktion. Hoppas alla länkar fungerar. För övriga elektroniska böcker se:

Stenmonument | Ritualristningar | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik | Förklaringar | tidslinje | litteratur |globala länkar |

Full svensk panel

Sök med ord på denna

PicoSearch
  Help

Engelsk version

Lite andra saker

Divan | Akvarium på lätt sätt | Aforismer | Flygande delfinen | Om Vetande | ekologi | putting | mänskliga rättigheter | krigsbarn| sundhet | ekosofi | att se | om kultur | fånga universum


© Catshaman
Uppdaterad:


Inte viste jag att det finns blåa också?

  ASAprojects

Är världen vad den ser ut att vara?

exlibris


Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art
Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Backegatan 3 B, Mellerud
S-46430 Sweden

phone 046-0530-41925