Akvarie -filterlåda som hemmabygge

Akvarie -filterlåda som hemmabygge

Eftersom jag haft flera förfrågningar på min filterlåda publicerar jag ett exempel. Martin Malmborg har varit vänlig och ritat ett exempel på en låda på 18 liter och jag publicerar här det viktigaste av breven som kompletterar inslaget i akva-filen

Akvariefilter, hemmabygge

Akvafil | Filtrering | skisser |svpanel |

Här gör jag det bekvämt för mig och publicerar mitt svar till Martin

Hej Martin
Du har tur och får ett mycket snabbt svar. Jag har fått en förfrågan förut och kopierar samma svar till dig i brev från februari. Om du har frågor är du välkommen

Bilaga handskiss av låda

.
Hej
Ja minns inte ens vilket år jag gjorde filtret men det har nog stått där i mer än fem år och cirkulerat. Det enda jag gjort är att jag sköljt ut svampen en gång. Jag blir gärna lite "akademisk" när jag möter den sorts problem så jag studera reningsteknik bl.a. i reningsverken.

Sen studerade jag också hur reningen fungerar i bäckar i naturen. Man behöver inte göra som i naturen, men väl genomföra principerna. För att ett biologiskt filter ska fungera krävs att vattnet rinner så långsamt som möjligt och bakterierna får verka. Vidare är det en fördel att varva så att man luftar mellan filtreringen.

De köpta filtren är i regel för små och för dyra. Jag hade i mer än tio år en Eheim-filterpump som numera väl kostar 2000. Nu använder jag än liten pump på dryga hundralappen vill jag minnas. Filtret består av en glaslåda jag själv gjort av beställda glasbitar från glasmästaren (den är vist 2 mm tjock) Ena akvariet är på 325 liter och 125 cm långt. Jag gjorde lådan 25 cm bred och höjden behöver vara mer än filtret som är en blå matta 5 cm tjock i två bitar med 10 cm luftningssträcka emellan.

Jag gjorde lådan 10 cm hög så att vattnet får skölja ned med en trappa till filtermattan där det sen håller samma höjd vattenstånd som mattan. På trappan och i de öppna partierna har jag kalk därför att de fiskar Prinsessan av Burundi jag har vill helst ha runt 8 PH.
Bottenglaset slutar en bit från ändan och en bit in har jag en glasplåt så hög som filtret som håller vattenståndet uppe. Sen får det droppa ned i akvariet.

Ja det kvittar vilka fiskar man har. A och O är vattenkvaliteten om man vill lyckas med ynglingen. Som du läst är andra halvan av arbetet delvattenbyten. Jag har inte haft discus men efter vad jag minns får du hålla lite högre temperatur än rummet och då blir filtreringen ön viktigare. Mina fiskar klarar rumstemperatur och jag har ingen termostat längre. Men jag tror att många fiskar klarar lägre temperatur än rekommenderad om man bara har bra vattenkvalitet.


Om du har fler frågor skriv gärna. Jag hittar inte omedelbart några anteckningar om hur jag beräknade det hela. Det var nog mer på en höft. Där akvarieaffären råkade ha en blå filtermatta i nylon tror jag och sen anpassade måtten efter akvariet. Jag har ett specialakvarium där jag gjort lådan 15 x 100 cm och det räcker tydligen för ca 160 liter.
....
Hej
Ja glaslådan ligger ovanpå akvariet vid bakkanten. Jag får ändock plats med en ljusramp med två rör vilket är mer än nog med den växtlighet jag har. Prinsessan lever i naturen på stenbottnar, men det är vackrare med grönt, fast io det andra akvariet har jag stenbotten. Men lite växter en svärdsväxt och en bräken hjälper till att rena vattnet.

Trappan är inget mer än en snedställt glasplatta som börjar ett par centimeter från överkanten i ändan av lådan och sluttar 5 cm ned mot filtret. Där finns tvärbalkar i glas som tvingar att lufta och röra om vattnet. Där till finns där små stenar och kalkbitar som hjälper till att sprida och röra om och dämpar ned strömningshastigheten

Jag har ingen cirkulationspump i akvariet utan vattnet pumpas upp i ena ändan och får droppa ned i andra ändan. Pumpen är en liten filterpump där jag tagit ut filtret och den hänger numera i ett hörn nära ytan så att jag får maximal pumpkraft med en slang och ett vinkelrör som sprider vattnet över trappan ... och så lite skit som möjligt.

Det blir inte mycket föroreningar i bottnen eftersom jag inte har så många växter och det kan jag suga upp vid delvatten bytena. Principen är att vattnet ska strömma sakta genom filtret så att biologin hinner fungera. Jag får en filtervolym på 25 x 35 + 25 x 5 cm vilket är mer än tre gånger så stor som i Eheimpumpen.


Vattnet i andra ändan kan jag själv dricka som gott vatten. Det står där och pumpar och sliter inte mycket grejor ... jag får förresten skölja ut filtret igen nu när jag kommer ihog fast jag vet inte om det är nödvändigt. Med tiden har det blivit grönt på ytan av alger och Javamossan spirar och det är helt enligt naturen och ska vara där.
................
Hej skickar dig en snabb skiss med filtret sett uppifrån och från sidan. Glömde berätta att jag i springan mellan filterbitarna ursprungligen hade en luftningssten allt enligt konstens regler dvs. för att lufta vattnet mellan stegen och den blir effektivare med en luftningssten ... men sen behövde jag luftpumpen till något annat
.
Man kan säga att vattnet blir dubbelt renat med två luftningar och två biologiska filter ... det sker lite luftning ochså vid avrinningen till akvariet. Man kan ochså tänka sig planterar några vattenväxter i filterlådan som tar hand om kvävet, men hos mig sker det mest genom algbildning. Men jag har faktiskt en växt i mellersta luftningszonen. man får ju inte täppa till vattenytan om man inte har en luftningssten.

Ett mått för när man ska skölja ut filtret är att vattnet börja flyta ovanpå filtrete när det inte längre släpper igenom vattenflödet.

mvh
Bengt

Hej igen! Det sista mailet du skickade fick jag aldrig upp. Hade strul med mailservern, kan du skicka det igen kanske?

Jag gjorde 2 skisser på ditt filter till ett 540 liter akvarium jag tänkt starta. Kan du titta på skisserna och se om jag fattat saken rätt? Vad står filtret på hos dig? Har du tvärbalkar i toppen på akvariet?

Hade även funderingar på om man skulle ha reglerbara stopp efter varje filter för att reglera genomströmningen? Pratade med en kompis om detta som håller på mycket med Malawisar och han sade att det är för dålig cirkulation för dem? Vet du något om det? Trodde cirkulationen enbart var för syresättningen? Måste de även har strömt i vattnet för att ta upp syret bättre??

Tack för hjälpen, trevlig helg!

Martin


Martin

Det var fina teckningar och du har nog förstått mina idéer väl. Jag vet inte vilket meil som försvunnit eftersom jag bara skickat ett. Jag bifogar det här nedan

Ja jag har en tvärbalk på mitten av akvariet som bär vad som behövs. Lådan är inte särskillt tung även om det då finns vatten i det. På kortsidorna och baksidan/ långsidan av akvariet bär aluminiumlisten som håller ihop akvariet så att normalt är täckglaset infalsat i listen. Dvs lådan står på baksidan av akvariet.

För att biologin ska fungera ska vattnet strömma långsamt i filtren. I naturen luftas vattnet i de steniga partierna där vattnet tvingas att söka många vägar och egentligen finns "länge" inom stenpartiet. Jag har kalkbitar på vattentrappan för pH-värdets skuld och har sen ökat på med småstenar för att få en bra luftning innan vattnet kommer in i filtret eftersom biologin kräver syre. I de öppna partierna i lådan vore det förstås bra om vattnet rördes om. En syrsten rör egentligen inte om så jag lämnade bort den så småningom när jag såg att filtreringen räckte till

Jag har inte räknat djuren men båda mina akvarier är välfyllda och upprätthåller då en lämplig population av sig själva. Jag har sett att de gärna leker efter ett vattenbyte. Om man vill ha extra cirkulation i akvariet kan man göre det enkelt med en billigcirkulationspump som ser till att vattnet rör sig i ytan och luftas på det sättet. Om man sätter pumpen lågt rör den bara om förbrukat vatten.

Jag har ormbunkar flytande i ena ändan så jag vill inte ha cirkulation och får syrsättning genom ormbunkarna och en stor svärdslilja i andra ändan. Jag har livliga fiskar som rör om vattnet av och till i hela akvariet. Det viktigaste är nog att dammsuga bottnen nu och då så att bottnen inte blir död eller förbrukar syre. I mitt fall är det svårt dammsuga i stenhögarna så det får vara där, men vattnet cirkulerar i det öppna vattnet.

Om fiskarna finns i stenhögarna är väl vattnet bra annars skulle de söka andra ställen. Ofta syns knappt en fisk synlig, men sätter jag mig framför akvariet kommer de fram och visar upp sig. Jag köpte ursprungligen fem fiskar av en annan sort och trodde de var borta eftersom de blev jagade i början. Sen dök de upp och nu är de åtminstone dubbelt så många och ockuperar en liten stenhög i andra ändan av akvariet.

Mvh

Bengt

PS. Får tacka Martin för de fina skisserna jag gärna skulle ha gjort själv, men jag är inte så haj på tekniska ritningar numera.

Skisser till 18 liters filterlåda. Filtermassa köpte jag från akvarieaffären. Jag tyckte det var dyrt då, men det har ju stått i mer än tio år numera.

Från http://www.akvarieudstyr.dk/res/default.asp

… kostar en bit blå grov filter 50 x 50 x 5 cm aug 2003 ca 250 kronor och pumpen ungefär lika mycket. Observera att postavgifterna blir närmare 300 kronor så planera fler inköp på samma gång