Sötsura kortissar och satirer

sötsura kortissar och satirer

Lärde som barn att det är bra att kunna ge ett rappt svar. Det avväpnar många om de hade tänkt sig tränga sig för nära mitt jag. Att ge rappa svar bottnar i att ha dem på lager i nån gömma i hjärnan. Det är ochså en fråga om träning.

Aforismer mm. | Sötsura |skruvade | Divan | Flygande delfinen |Faraos solsång | fånga orden | Ode till Afghanistan|home front | hem svensk | panel |

Satirer | Ordklyvaren | Lomhördas RF | mansgrisar | såpor & eldkraft | kalabalik |stil|eternellgift | Smällen i NY |Mänskliga rättigheter |Brev till Göran Persson | Webbring Antivåld | förlåt oss Somalier |

Om man inte vet vad man ska säga kan det vara bra att bara utbrista:

Kåldolmer … i spagat

Min humor är av det slaget som föds i stunden. Det mesta är som dygnsflugor. De är glömda och ersatta av nya i morron. Dock är en del av detta nedan rent "återbruk". Jag har samlat på mig en del genom åren. De jag tar med tror jag platser i den långlivade genren.

De mer allvarliga kallar jag aforismer efter min fostran bland finlandssvenskar i övre tonåren.

Andra kallar jag bara karameller. En av mina specialitéer är smällkaramellerna. I min barndom fanns de i julgranarna och man skulle vara två stycken och dra isär dem. Då smällde det till. De riktigt kluriga har två smällar inbyggda.

Får väl tillstå att jag hänger med min tid ibland. Därför tillämpar jag ibland återbruk av gammalt. Det är mina händer som bestämmer hur jag skriver så skyll inte på mig.

NYHET avdelning med mer eller mindre satiriska essäer och kåserier av Ordklyvaren

Apropå den moraliska balansen tänkte jag det kunne vara lämpligt att utesluta alla skattesmitare ur Moderaterna … om man liksom för moralens skuld utesluter skådepelare med porrintressen ur Vänsterpartiet.

Invändningen här är att det skulle förmodligen inte bli så många moderater kvar … och så roligt ska vi inte ha det.

Invändningen är inte min … och TV 3 tyckte riktigt illa om den första formuleringen … humor är så olika. … mars 2000

-

Vår parkchef tycker att träden lövar för mycket och att det är risk att grenarna slår hatten av folk. På sant ingenjörsvis räknar han med trefaldig säkerhet. Han är nära två meter lång … alltså har han barberat parkträden till sex meters höjd

.

Gravallvar är för döingar och Jonas den Gravlöse

.

Saliga äro de enfaldiga

… de faller bara en gång

.

Inom Internet är det elektroniska avståndet mellan människor noll.

.

Det är en mänsklig rättighet

att få vara hur korkad som helst, sa Ordklyvaren

.

Som förre centerpartisten sa:

Det är lögn i helvete att fatta beslut,

när man inte ens fattar frågan.

.

Apropå det här med att så på hälleberget fast man är skomakare

… så tänker Göran Persson så ärtor på ett hällberg.

.

Det går la an att bära åldern

men se vikten, den väger tungt den

.

Se ljuset i tillvaron

Tänd ett ljus!

.

"Ändå något från ovan",

sa han som fick hälsning från en mås.

.

Stöd folkhumorn och Postverket

Skicka en tioöring till Myntverket.

.

Knepet med bollspel är att känna in hastigheten när den kommer

... och att känna in dens hastighet och riktning mot målet

Det är precis som livet självt

att kunna leva i forntid och framtid i nuets gnistgap

.

En del gör vad som helst för att komma i rutan

Som liten brukade jag stå på huvudet för att folk skulle lägga märke till mig

.

Är det onda eller goda ögon som ser på oss från rymden?

.

Livet är som ett batteri

Hos glada människor laddar man upp

Hos surpuppor laddar man ur

.

"Oxen är långsam, men jorden är tålmodig",

ett ordspån som vänder upp och ner på världsuppfattningen.

.

Absurt! Sa räven om tuppen på andra sidan av ån.

.

Jag som har små händer har alltid haft svårt att fatta.

.

Det är ändock sälsamt

sälar gillar klassisk musik

men ingen spelar för dem.

.

I nöfall får en nöcka träben.

Det är änna´ bättre med tre ben än med träben.

.

Berätta om dig själv … och folk får bråttom.

.

Den som lägger näsan i blöt får näsdropp.

.

Det är inte lätt att vara storebror … heller.

.

Radioaktivitet är inte farligt så länge man inte tappar håret.

.

Vatten är ej längre H2O!

.

Glömmer du att skratta

eller skrattar du för att glömma?

.

Saliga äro de enfaldiga

ty de veta ej vad enfald är.

.

Ingen fara, om hundra år är allt detta glömt.

.

Jag är en Homo Sapiens, den förnuftige

Hurah, Huraah, Hurreiiiih …

va´ bra jag är egentligen

jag är bäst …

.

Svär du?

Ja, jag håller på med andeutdrivning.

.

Innerst inne i socialisten finns en kapitalistjävel …

.

Tja, självaste Göthe i sin Faust menar att pudeln kärna är en liten svart en. Måhända det tarvar en förklaring. Under de femti år jag följt utvecklingen har jag sett hur fackbasarna fick eget kontor. Sen kom de in i styrelserummen och började bära attachéväska. När man frågade om något, menade de att det är bäst att var och en klarar sig själv … dvs. i sann kapitalistisk entreprenörsanda. Försök att träffa eller få ett ordentligt svar av en socialistisk höjdare i våra dagar?

.

Och Gunnar Emanuel med sina hängslen började att åka cykel

och slutade med ett stenhus i Gamla Stan.

.

Manana …

barnbarnen klarar säkerligen detta med miljön

manana … manana …

.

Låtsaskompissar är bra att ha

bara de inte sätter sig på en.

.

Det är änna´ synd om Honom,

jag menar han som kom hem med foten i ett paket

efter att ha gått genom en gräsklippare

… och ögat hade han stångat blodigt mot en sparr

… och kommer hem och ser att Kronofogden

tagit allt utom käringen, en riktig ragata,

som sen skällde på Honom hela natten

… vist är det synd om Hoonom.

.

Vi bär alla inom oss tvåsamheten,

arv efter kvinna och man.

Dubbelnaturen är vår naturliga form,

livet en kamp att få dem att enas.

Att fånga universum

What makes universe so hard to comprehend

is that there's nothing to be compared it with"

Det som gör det svårt att fatta universum

är att vi har inget att jämföra med

Jag fick i min e-post dessa visdomsord från en kollega dr. Francesco d'Errico. Han har läst vad jag skrivit om hällristningar och sätter fingret precis på vad det är frågan om.

.

Det var tvunget för mig att välja en stil som ej la orden i munnen på förfäderna. Därför valde jag att rätt upp och ned begränsa mig att skildra deras vardagsproblematik. Deras andliga värld har jag ej spekulerat i. Men om vi analyserar vad de gjorde kan vi se att de försökte tygla Kaos. Ordet finns ochså i mytologin och ibland talar man om det stora "Gapet".

.

När vi rör oss på jorden omges vi av ett oöverskådligt kaos och ser inte skogen för alla träd. På förfädernas tid var det än mer uppenbart med all skog som fanns. Endast i landskap med höga höjder kunne man få ett lite grepp om det egna livsrummet.

.

Ett mycket större kaos är himmelshavet. Om man börjar betrakta det grips man av dess mäktighet och får svårt att orientera sig. Man inser sin litenhet och vill fästa sig till nånting. Få en fast punkt i Universum. Man behöver förstås ej sätta upp en världspelare för privat bruk. Det räcker gott med att använda något annat föremål i vardagen.

.

Världspelaren är kollektivet, folklandets sätt att manifestera sin närvaro. Samtidigt är det pedagogiskt för det egna släktet att ha en fast punkt att referera till. Att skapa sitt Midgård utgående från den pelaren.

.

I vår tid inbillar vi oss att i det närmaste behärska Universum, när vi nu en gång kan flyga långt ute i rymden. Jorden blir plötsligt så liten att man kan dansa med den som Chaplin i sin film om Hitler. Så länge vi är på jorden är vi på fast mark så att säga.

.

Men ponera att vi avlägsnar oss rakt ut från jorden mot oändligheten. Ett tag har vi kontakt med moderfarkosten Jorden som far iväg med svindlande hastighet. En morgon vaknar man och kan inte längre orientera sig. Våra sinnen kräver en känt fast punkt. Teknikerna kan pejla in sig genom att använda ett par tre kända punkter. Om Jorden försvinner ur synfältet är Solen kvar, men än sen.

.

Vi lever i föreställningen att vi har kontroll tack vara vårta hjälpmedel ... medan vi i själva verket förstås ej har kontroll över nånting. Det är i det närmaste en flykt undan problemen när man vill odla tomater på Mars. Jordens befolkning har förstås ej resurser att tillverka rymdfarkoster som skulle kunna evakuera alla till en annan planet. Och väl där vet vi ej hur vi ska tygla ett annorlunda livsrum.

.

Vi har inget annat Universum att jämföra med för att få ett grepp om vårt eget. Vi är tvungna att mäta utifrån vårt eget Midgård och sköta det väl. Sen kan vi förlita oss på att alla andra Midgård i världen sköter sin del. Endast kollektivet av människor kan hålla avvikare inom överlevnadens regler.

.

Nu är jag inte så insatt i New Age-rörelsens regelverk alla talar om ... men kanske ingen egentligen vet vad det rör sig om. Det är dock uppenbart att man kan inte styra fysiska varelser med rent virtuella andliga modeller. Alla sätt att binda kaos måste utgå från en koppling till verkligheten på jorden.

.

Vi kan utläsa av de tidiga kulturernas arv att man sökte fånga Universum genom att ritualisera vardagen. Samtidigt var man nog mer konsekvent med sin "försiktighetsprincip". I vår värld kan man alltid förhandla sig eller betala sig ifrån ansvaret. Naturen kan inte kompromissa. Den svarar 1:1 till våra ingrepp eller brist på ingrepp.

.

Ett annat synsätt är att inse att vi bär Universum inom oss. I materiens innersta finns i de minsta beståndsdelarna minnet av hur helheten ska bli eller vara. Människan tillväxer från en dubbelcell som delar sig och har i sig modellen av vad som ska bli. .

Under växandets gång specialiserar sig vissa celler till armar, ben, huvud osv. men bär ändock minnet av hela varelsen. Det inre samspelet skulle inte fungera om ej alla delar hade sin plats och viste var resten finns. Det är en logik som kommer när man väl försöker inse hur det måste vara.

.

Vi kan förstås icke jämföra oss med planeterna, fast atomerna fungerar i princip som planeterna i ett livsrum, där omgivningen formar de olika storheterna. Formerna är ett samspel mellan den inre uppbyggnaden och den påverkan omgivningen ger. Vi är egentligen en utväxt på jorden ...menade antagligen vissa av våra förfäder ... därmed måste vi samspela med vår andra hälft.

18 April -99

.

Det är så enkelt, att det är komplicerat.

.

Somliga säger att lärdom är lätt att bära.

Då har de inte kånkat tunga böcker från biblioteket.

Kjell Åberg överraskade mig med denna bild han tog under semester i Danmark. Min första skola var i det stora huset, medan läraren "Piggsvinet" bodde i den andra längan. Inne på gården fanns en stor gymnastiksal och församlingshus. Numera är det hela ålderdomshem.

Vi delade skolgången mellan "storskolan och lillskolan". På bakre väggen fanns biblioteket jag hann konka en och en halv kilometer fram och tillbaka under skoltiden. Jag var dock allt för livlig för att kallas "Lilla Professorn".

.

Spetsfundigheter är något för Filosofiska Fakulteten.

.

En a´n går runt som ett objekt för etnologiska forskningen.

.

Som han sa Wittgenstein:

Vet man ej vad man talar om,

är det bäst att knipa käft.

.

Nu är det kris i Sverige, nu måste vi ta i,

men var är handtaget vi ska ta i?

.

Varning till flintskalliga:

Täck flinten! Med så mycket kväve i luften

får du grönt hår på nolltid.

.

Jag brukar skaka på huvudet nu och då,

ity att den sten som ofta ruggas

växer det ingen mossa på.

.

Om jag nu en gång ska hängas,

vill jag ha rätten att kolla om repet hållet.

.

Som han sa Calle Bildt:

Aktieägare jobbar ju inte,

de ska inte behöva betala skatt.

.

Den sorts hus fanns det gott om överallt i min barndom. Numera är de köpobjekt för folk från Köpenhamn. Det är bara 10 mil dit och om sommaren bor halva Köpenhamn på västra Själland.

Här bodde jämnåriga Keld med sju syskon om jag minns rätt. Hans farsa var vägman och hade den elaka vanan att köpa en hela om fredan när han fick lön. Sen slog han käringen och Keld gul och blå och kanske de yngre syskonen fick en släng ochså.

En gång när vi riktigt talade ut berättade han att han hade kronisk huvudvärk och svårt att koncentrera sig. Det blev aldrig något av Keld utan han lär ha farit ut och in i fängelse mest hela livet ... hans far försvarade sig med att han ville slå lite vett i skallen på Keld?

.

Jag håller nog med Hilary Clinton. Lite engagemang från omgivningen skulle ha kunnat rädda Keld ur hans helvete om det skett i tid.

.

Var dalborna enfaldiga förr?

De menade man ska inte ta mer än man behöver

och vi har jorden till låns.

Den ska lämnas tillbaka i samma skick vi fick den?

.

En levande natur handlar om

att för lite och för mycket skämmar allt.

.

Hårda bud, när tomma tunnor skramlar i Hårda Bud.

.

Den snikne får ett sketet slut.

Och sen var det moderaten

som bara klagade och klagade, eländes elände

… till sist blev han en gnällspik.

.

Det är la lätt att vara präktig,

så länge det inte kostar nånting.

.

En oljedränkt fågel simmade fram till en båt

och "begärde" att bli tvättad.

Tur för pamparna att fåglar inte har rösträtt.

.

När det regnar på prästfa´n , droppar det på klockaren

… det var en gammal dansk.

.

Den flintskalliga har lätt att hålla huvudet kallt.

.

Vad är vitare än en ängel …

jo, en eurokrat tvättad i nyliberalism.

.

Det är inte alla trän som duger till fioler …

numera är det lögn i helvete att hitta fiolträ.

.

Skogsandarna svär så att det osar djävul,

för att vara i fas med människan.

.

Zebran fick ränder för att inte synas,

tänk vad många zebror det finns i politiken.

.

Som den där norrmannan sa:

"Vist är jag för det där med miljö och mångfald bara det inte kostar för mycket

Sen kan man icke räkna valar, vargar, järv till den skyddsvärda mångfalden .

.

Apropå norrmän fick jag rådet av en göteborgare,

att om det är för många norrmän i en lokal ska man bara ställa sig på bordet och ropa

"TORSKEN HAR GÅTT TILL".

.

Amerikansk "demokrati" är när 9 av 10 amerikanare vill göra något och utsläppen,

men 10 av 9 företag vill lämna den frågan till nästa

... eller kanske därpå följande generation

... det blir liksom för dyrt.

.

Och så var det amerikanerna som uppfann INETELLIGENSTESTET.

Enligt detta kan intelligens bara vara positiv eftersom människan sägs vara skapelsens krona

.

Den försiktiga ropar hej innan han hoppar över bäcken

… annars kan det vara för sent.

Den rädda hoppar inte alls.

.

Som han sa Arne Weise:

Det är medfött att bygga bo.

Hur viste den första fågeln hur den skulle bygga?

.

Yeah man, jazz is the only real stuff … crazy man, crazy.

.

Vi har vår i luften … var har ni Er?

.

Ge livet lite gas dönick där!

.

Det är kris i Sverige … nu måste vi ta på oss tagelskjortan …

nu måste vi skära ned för att få fart på Sverige?

Tänk vilka ljushuvuden och muntergökar det finns.

.

Dags att ta på sig björnsärken och ge sig i kast med Ulven!

.

Hemmavid har jag en speciell galge.

Den är avsedd att hänga galghumor på.

.

Som han sa Sokrates:

Kommunalpolitiken är som en istadig åsna,

man får jämt driva på den.

.

Likheten mellan filosofer och journalister

är att båda får ställa frågan innan den uppkommit.

.

Vissa män jobbar häcken av sig i fjorton timmar,

för att få andra män att jobba i åtta.

.

Det är avfallet som är problemet …

eller är det människan?

.

Det är inte vem som helst som får köpa amerikanska chips.

.

För dumt huvud får plånboken lida

… och benen sen.

.

Det är nödvändigt att kunna flyga utan vingar.

.

Gräv ned dig bara …

då kan du få det hett om öronen!

.

I syne såg jag en huvudlös man springa med vägen:

"Hjälp, hjälp de har mördat en oskyldig"

… sen såg jag att mannen var jag själv.

.

Våra förfäder hade ögonbeströdda himmelsgudar

… vi har satelliterna som ser oss.

Men som vanligt är krafterna bakom osynliga

.

Hemmablindhet drabbar först ögonen.

.

Som han sa kung Inge Rumepbred:

Det ä´ änna skönt å komma him med vagna´ hel.

.

Ny Demokrati får en att minnas tiden

med det märkliga språket där elediller var krokefanter.

.

Apropå krokodiler ja, är det bäst att ha en bra cykel till hand om man möter en.

De lär kunna komma upp i 40 knutar

… så man får hoppas på nedförsbacke

… värre blir det om man möter en krokodil på cykel.

.

Livet är sällan så bra att man är nöjd …

sällan så dåligt att det inte finns plats för avundsjuka.

.

Luftsurheten har varken smak eller doft.

Du ser det när bladen blir gula.

.

En a´n undrar om tomaterna på Mars är runda eller fyrkantiga

och går de att mosa som helt vanliga tomater?

.

Du är i öknen … du ser en oas vid horisonten …

åt vilket håll ska du egentligen?

.

En a´n har grunnat och grunnat på de här "ordförarna" …

om de liksom har orden i en ICAkasse

eller kanske i en skottkärra.

Själv brukar jag ha orden i skorna,

då vet jag liksom var jag har dem.

.

Radioaktivitet främjar flintskalligheten.

Ändå något för de som behöver hålla huvudet kallt.

.

Säg något heldumt … Kåldolmar i chokladsås.

.

Inte är radioaktiviteten farlig inte …

missbildningarna kommer först i andra generationen.

.

Präster och experter talar gärna latin …

masker använder man vid maskerader.

.

Det ska allt en socialistisk regering till att liberalisera.

.

Apropå att få lida för dumt huvud …

kommer jag att tänka på han som slängde plånboken i backen och började hoppa upp och ned på den och svor så det osade

… stackars oskyldiga plånbok.

.

Om Inge Rumpebred skaldade folket:

"Inge, Inge rumpebred, länge, länge dröjde det innan han red.

.

Det kan vara svårt att se solen i det lilla.

Ser du solen när tordyveln rullar sitt dyngklot?

.

Surhet snörpar munnen …

kanske därför ingen protesterar?

.

Jag drömde Tiden sprang framför mig

"Du hänger inte med gubbstrut …

me´ måste man hänga", skrek Tiden.

.

I städer skrivs bara poesi om människor

… ej om fjärilsvingar, blomdoft, havsbris och knottjävlar.

.

Ropa Hej! när du hoppar över bäcken,

Näcken blir förvånad då.

.

Det ska styrka till att vara mjuk

.

Vargleendet är underkastelsen för konvenansen och falskheten.

Tala inte illa om knott och smålänningar.

Det är knotten som jagar folk in i fabrikerna.

.

Miljöförstörelsen = energiomsättningen x aktiviteten i kvadrat.

.

Sen påstår bönderna att de är ägnade att sköta naturen.

Varifrån kommer alla utsläpp i böndernas åar måntro?

.

Är det "onda ögat" eller "goda ögat"

som ser på oss från rymden?

.

Den stora framtidsfrågan är:

"När ska vi kolonialisera Mars?

Finns det inbilska varelser på andra planeter?

Men vad om rymdfolk är klyftigare är vi?

… När ska vi kunna mäta oss med rymdfolk från Ozyrex?"

.

Människan har fantasin,

tänk vad många problem det finns egentligen

… om man tänker efter.

.

Det är svårt att se det lilla i det stora.

Är man för nära tror man det är berget.

Om för långt ifrån har man glömt glasögonen.

.

Jag lyfter på min kubb

varje gång jag ser en satellit.

En liten hälsning till onkel Sam och Tawaritz.

.

På Samoa har man inte ord för "mitt och ditt".

Tänk vad vi lyckats krångla till det.

.

Värst är det att man är dum som ett fån,

så länge man inte vet

… och sen måste man hålla masken.

.

"Du har rätt, du ska hängas"

… det brukar vara lösningen,

när man får en sån där jävla sanningssägare nånstans.

.

Saliga äro de fåkunniga, ty de veta ej vad de gör.

.

… och du Petrus, du med dina löständer

håll dig till mörat kött och mjukbulla!

.

"Bönderna lôvar och lôvar, men håller intet"

Utdrag ur Bolstads sockenprotokoll 1571.

.

Den svenske gästfriheten,

den svenske glädjen över att kunna bjuda

sina vänner på mycken god mat,

många goda dryckevaror.

Den svenske skrytsamheten,

den svenske drygheten

gör det kanske svårt för oss,

att tänka oss en förenklad form av umgänge,

Fastän vi nog erkänna,

att dessa ätfester

just inte kunna kallas upplyftande,

utan egentligen kunna förbehållas

dem vilkas andliga nivå

ej är högre än stekfatets.

Tja, inte är det lätt att vara svensk.

Ur Husmoderns Gyllne Årsbok 1922

Elisabeth Wärn-Bugge om "Vi och vårt umgänge"

.

Efter varje val får vi höra i eftersnacket

hur korkat svenskarna har röstat.

.

En hand som satts i rörelse för slag går ej att hejda

Ibland gäller det att ha styrka att inte börja slaget alls

.

Vårt kommunalråd svarar aldrig på signerade insändare.

De anonyma svarar han att han inte vill svara osignerade.

Så ska slipstenen dras i politikens moment 22.

.

de sötsura fortsätter och blir mer skruvade