Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Politik är att kunna. Min generation lever mer i idéernas värld än tidigare jordbundna generationer. Det är därför vår västliga värld flyger ovanför jorden. Nån vill kanske förfölja mig för de orden. Vi skulle inte ha våra miljöproblem om vi levt förnuftigare.

Hamburgerbomber, paragrafryttare, fascism, mannaförbundet, icke-våld, Stöveln, relativiteten, domarjäveln, domarregler

Paragrafryttare | Syndarna vaknar | Fascism | Kollektivet garant för lagen | Mannaförbundet | Icke-våld | Relativiteten | Stöveln | Åsikter som vinden | Hata domarjäveln | Domarregler |

Satirer | Ordklyvaren | Lomhördas RF | mansgrisar | såpor & eldkraft | kalabalik | stil|eternellgift | Smällen i NY |Mänskliga rättigheter | Brev till Göran Persson | förlåt oss Somalier|

Aforismer mm. | Sötsura |skruvade | Divan | Flygande delfinen |Faraos solsång | fånga orden | Ode till Afghanistan|panel | hem |

Det mesta av denna meditation skrevs i skuggan av Kosovokrisen. Men den kunne lika gärna ha skrivits om dagens 9 oktober 2001 och gårdagens Afghanistan, Irak, Kurdistan, Palestina och andra ställen där totalitära makter tilläts topprida folk. För mig som känner de utsatta barnens gråt eftersom en a´n själv vara i utsatt … ja det här med mänskliga rättigheter blir en absurd satir: "Rättigheter för vem?"

Ryktena om Mossads metoder avhåller mig från att skriva till Ariel Sharon med ett "förslag i tiden". Nästa gång han skickar sina bulldozers in i palestiniernas "hemland" föreslår en a´n att förstörelsemaskinerna åtföljs av lastbilar med hamburgare som man sedan kastar åt det lidande folket. En a´n menar Israel borde ju lära av Storebror Sam att humanisera kriget mot dessa lägre stående varelser genom att använda hamburgerbomber. Ty inte kan palestinier och talibaner ha nån människorätt … eller?

USA har nu övergått till human, civiliserad kirurgisk krigsföring och nu bombar man civilbefolkningen med hela 37000 matpaket. Tja, det finns ju några miljoner svältande afghaner … men det är icke välbetänkt att göra så mot muslimer som inte läst Bibeln. De känner inte till Josefssons pojken den här Jesus som lyckades med tricket att mätta en folksamling med fem fiskar och fem bröd.

Man undrar ju ibland över den överlägsna, arroganta Broder Sam och hans tankeförmåga. Är det meningen att dessa hamburgerpaket ska köpa afghanerna röster? Det mest gripande är att man särskilt påpekar att man icke använt griskött i "hamburgarna". Det är rent av rörande att se denna omtanke om araber. Kanske det är nån vändning på gång i amerikansk utrikespolitik och omtanke om våra arabiska bröder.

Fast man blir betänksam när jenkarna i tid och otid referera till 5th amendment / femte tillägget till konstitutionen om yttrandefrihet … men sen vill stänga en arabisk TV-station som låter kritiska röster mot USA komma till tals. I Amerika är finns en rätt för Mayflowerättlingar och en annan för araber och muslimer. Det tar ett tag innan demokratiska kulturen genomsyrar Amörkat … så än så länge får vi vänja oss vid att de beter sig som demokratiska barnrumpor.

När ska Broder Sam inse att andra människor äga också rätt till respekt. Det krävs förstås lite tankeförmåga, demokratisk kultur och visdom att "om två träter får man leta efter fel på båda håll". Broder Sam har svårt att inse att rätt är relativt så länge en part ensidigt bestämmer vad som rätt är. Det är inte rättvisa när en part agerar åklagare, domare och bödel … utan när opartiska och ojäviga instanser skipar rättvisa.

Militärer skapar inte fred utan de skapar farsoter och lidande som i sin tur skapar hat … eller kanske Broder Sam är ute efter att skapa en martyr och en leda FI man får kämpa emot i framtiden … det gynnar amerikanska försvarsindustrin och militärerna. Militärens order är att förstör och bomba och inte att skapa fred … varför inte börja med fredsförhandlingarna med en gång. I de senaste krigen har man nog inte på allvar velat förhandla från "Alliansens" sida. Och det är minst sagt suspekt.

Skulle detta makabra spektakel för att formellt fånga en enda man. Tänk om det varit två eller kanske tre och på olika håll. Detta driver vissa krafter i världssamfundet att lägga ut bombmattor och förstöra s.k. infrastruktur dvs. förorena dricksvatten och vad allt som följer i spåren av sjukdom och elände.

Nu behandlar man åter muslimer och fattiga som skit. Saddam böjde sig inte, Milosevics böjde sig inte. När ska Världssamfundet lära att det är en omväg att måste bomba sönder ett land för att få det som man vill.

Vi kan inte ha att vissa makter åker världen runt och ingriper i andra länders verksamhet och liv. Det är rena lynchrätten och man talar om lönnmord redan. Normala människor kan inte hysa respekt för en sådan rättskipning. … ja, skulle det ha gått rätt till skulle amerikanerna lämnat ärendet till domstolen i Haag. Vi måste få en garant för att global rättvisa skipas utan jäv. Såsom tidigare i Irak och Jugoslavien blandar man ihop simpel maktpolitik med förföljelse av individer utan rättsprocedur.

Nåja satirer om det mesta finns på andra håll. Här nedan vad en a´n skrev för två och ett halvt år sen. En a´n tycker inte det finns anledning att ändra ett ord:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Denna meditation tillägnas svenska Kultureliten.

Det med anledning av att man mangrant i frågan om Kosovo ställer upp bakom Jeltzin, Zyganov, Zirinowski, Milosevits och andra ultranationalister.

Sent ska syndaren vakna när det gäller:

 

Kom ned på jorden paragrafryttare!

Vi ser många hårklyverier om NATO-aktionen men huvudsaken skyms. Kan ni paragrafryttare svara på hur många gamla, barn samt svaga kvinnor frös ihjäl senaste natt i bergen i Kosovo eller var de nu befinner sig?

Hur många barn har gråtit halva natten ... hör ni gråten? ... när jag hör barngråt blir jag orolig och vill göra någonting. Det ligger i mina gener. Kanske det är jag som är naturbarnet.

Och gamla gummor som fryser ihjäl. I alla tider har de små krökta gummorna med hucklen hållit allt flytande i hemmen oavsett vad som hänt ... ryssarna kallar dem babuska.

Detta är första agendan och i andra hand kommer att om vi vill se en fredlig framtid får vi kämpa för FN-deklarationen om mänskliga rättigheter:

Artikel 1 Alla är födda fria med lika värde och rättigheter

Artikel 3 Alla har rätt till liv, frihet och säkerhet

Artikel 28 Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheterna kan förverkligas.

Om vi struntar i Kosovoalbanerna struntar vi i dessa. Vart är svenska folket på väg i sin hjärtlöshet när man inte bryr sig om medmänniskan. Huvudlöst är att inte tänka på framtiden samtidigt.

 

###################################################

 

Sent ska syndaren vakna

Texten är ett brev jag skickade bl.a. till Utrikesministern. Situationen i Kosovo uppstod ju icke när äntligen Västvärlden fick häcken ur vagnen för albanerna. Albanerna har tillsammans med bosnier, kurder och palestinier varit strykpojkar så länge jag har skrivit om "krig och fred" inom politiken dvs. sen början av 80-talet.

Jag är så pass gammal att jag minns när kroater var ett skällsord och minns tiden med Vietnam. Min erfarenhet säger att de stora makterna är inte värda mycket när det gäller att skydda minoriteter. Ändock börjar FN-deklarationen med orden:

"Vi de förenta nationernas folk … …"

I praktiken har det alltid varit de etablerade regimerna som bestämmer vem som är terrorist och vem som är medborgare. Enligt vanlig lagpraxis kan man inte särbehandla medborgare annat än för specifika företeelser såsom brott. Samma princip borde gälla världsmedborgare.

En normal medkännande människa frågar sig "Varför super Jeppe" dvs. i klartext varför tvingas folk att ta till maktmedel? Det är en anklagelse mot det etablerade samfundet. Ingen vettig människa vänder sig mot en övermakt om inte det är ur förtvivlan.

 

Kollektivet garanten för lagen

Dynamiken i ett samfund litet eller stort som Världssamfundet lyder under logiken:

Endast kollektivet kan hålla i schack beteende som riktar sig mot vanliga medborgare.

Det är själva grunden för Brottsbalken och andra lagar som begränsar ett anarkistiskt beteende. Begreppet anarki är lika gammalt som tätorternas civilisation. Man finner det hos Sumererna för fyra fem tusen år sen. Det i kan tolkas ungefär "simma fritt".

Land ska med lag byggas … finner vi i första nedtecknade lag i inledningen Jydske Lov:

"Med Lag ska land byggas" ... Ville var man nöja sig med sitt eget och låta män njuta lika rätt, då behövdes ej lagen. Fanns ej lag i länder då hade den mest, som mest kunne tillägna sig: därför ska lag göras efter allas behov ... det är kungens och hövdingens ämbete som finns i länderna, att vakta rätten och göra rätt och frälsa den, som tvingas med våld, såsom änkor och barn utan förmyndare och utlänningar och fattiga män"

Man antar att biskop Gunner i Viborg formulerat lagen. Man ska inte inbilla sig att man just då kom på dessa principer. På Dals hällar finns en över 4000 år gammal värnformel som säger "Tramp icke det nakna" … samma sak finns i 20000 år av symbolik i Europa. Den nakna gudinnan "frågar" ju mannen att värna henne. Lika väl är ett lite klädd barn en uppmaning att se till att barnen har kläder.

Mannaförbund och fascism

Vist tycks svenska Kultureliten nu plötsligt ha blivit slagen i skallen av Den Naknas belägenhet. Men detta har ju pågått i decennier. Inga demonstrationer för kroater, kurder, palestinier eller albaner när det väl behövdes.

Det är inte utan att man kan ana ett dolt muslimhat bakom Kulturelitens manifestation på temat: "Vi välmående svenskar har redan för många flyktingar. Låt serberna utrota albanerna så slipper vi problemet för all framtid"

Manifestationen klingar falskt och är dåligt genomtänkt om alls. Dessutom har främlingshatet ökat under ytan i Sverige. Läste just att på Lidingö är det inte gott att ha en annan hudfärg. Alla vet vi att muslimer står långt ned på rangskalan. Det förvånar ju att plötsligt har slaverna blivit rumsrena.

Västerlandets aktion syftar, efter vad jag förstår, till att frågan om Kosovo löses en gång för alla. Kultureliten tycks inte inse att om Serberna får fortsätta att trampa Människorätten genom att behandla albanerna som slavar blir FN helt värdelöst …

… tja, då är den rätt man säger sig försvara inte mycket värd. Den bestäms med svärdets makt och eliten och inte med en demokrati. Som bekanta utgår demokratin från "lika rätt".

Ah, förlåt nu fattar jag, eliten vill ha en fascism. Då får de som är elit bestämma vilka som är fullvärdiga medborgare i nationer och Världssamfund?

Det är herrefolk man vill ha. Räkna inte med mig. Nån lärarinna sa runt skolavslutningen "Du har en Tor-sten i ögat". Hon hade så rätt så rätt, jag har trotsat gudar sen barnsben.

I de tidiga högkulturerna symboliserade man vanlig folk med ben. Ibland tydliga ben och ibland avgnagda ben. Mannaförbundet var indelat i högre klasser och senare kända grekiska filosofer menade att de skulle styra världen. Det är allt långt från demokrati med synonymen folkstyre.

 

Icke-våldets begränsning

Apropå blåögda Per Gahrton kräver han att albanerna lägger ned vapnen … tja, en a´n har i tio år krävt att serberna lägger ned vapnen.

Det hjälpte inte mycket att det fanns "fredsarbetare" i Kosovo, snart nog rustade man upp än värre.

Kan bara säga att efter detta hyser jag det allra största förakt för svenska Kultureliten. Den inser icke att om ett helvete har pågått i tio år är det dags att ta till andra metoder … det finns vist något själviskt bakom eller hur?

Bara en idiot lägger sig att dö frivilligt för att bevara idéerna om icke våld. Man kan aldrig vara absolut här i världen. Om nån hotar mitt liv nog Fa´n oskadliggör jag vederbörande.

Det var ett hyperkort fax till Per Gahrton. Det säger ungefär vad det är frågan om. I ett regelsystem måste båda parter lyda under samma krav.

Den som har kniven på strupen fattar allvaret. Jag har en gång varit nära döden och förhindrade det genom att uttrycka min vilja att leva. Dessbättre förstod vederbörande att han gått för långt.

 

Relativiteten

Min käpphäst är "Verbala Relativitetsteorin" jag format efter Einsteins mer bekanta teori. I min folkliga tolkning betyder det att Fotboll spelas efter fotbollens regler och tennis efter sina regler.

Ett spel är inget spel om inte spelarna följer reglerna och domare är tillsatta att övervaka. I serbernas fall spelar de efter Milosewitz regler, medan Kosovo inte har regler och Världssamfundet har på papperet regler som de stora ofta tummar på.

Om Kultureliten vill följa Världssamfundets regler må de se till att Ryssland, Kina, Serbien och de själva följer samma regler.

Ett samfund tar till våld om alla andra möjligheter är uttömda. Dels måste man skydda dem reglerna ska skydda, dels om inte man upprätthåller reglerna har de inget värde. I klartext det blir prejudikat att den starkare får ha sina egna regler.

Stöveln

Det är att misstolka Darwins att tro på denna pseudo-tes: "starkare har mer rätt än andra." En grundtes inom fascismen … och sen ska man helst gå i stövlar. Stöveln är också en av de urgamla symbolerna. Paragrafryttare brukar gå i stövlar i symboliken.

Man kan inte samtidigt hävda FN-deklarationen och hävda den starkares rätt. FN utgår från att Prometheus är värd att lyssna på. Om man gynnar en överklass kan i värsta fallen den i svält döende underklassen ligga i vägen för herrarna.

Även kapitalister borde inse att om man kan göra alla till konsumenter ger det mera profit än när en liten överklass har alla pengar och rättigheter. Det är av omsättningen man tar profiten.

Vår Kulturelit i Hårda bud ska börja stödja företagen och det är väl vad Kultureliten uppe i Stockholm gör nu. Vi är inne i en era där företagen är dumsnåla och använder nån sorts "skumma grädden"-metod. Det går så länge djungeln är obegränsad. Men i slutändan måste man lyssna på "dräggen" som neoliberalerna brukar säga.

Historien har sett en del "folkets revolutioner". En allmän tumregel är att pågällande regimer har gått för långt i undertryckandet av folket. Det är ingen skillnad på en revolt i en liten provins eller i hela nationen. Eliter brukar alltid tala lite "von oben"!

Minoritetsskyddet är dåligt i FN-deklarationen trots att dess uppgift är att skydda de svagare. FN har ofta varit ett verktyg för stormakternas politik. Ändå är deklarationen skriven för folkens väl och ej för tillfälliga regimer.

 

Åsikter som vinden

Ryssland, Kina, Serbien, Kultureliten och diverse andra makter kryper bakom suveräniteten. Man ska inte få blanda sig i tyranner göranden inom en suverän stat. Tja, det finns begrepp som konsekvent ock kongruens. Med det menas att det ska råda en konsekvent kongruens mellan alla FNs stadgar och konventioner å ena sidan och verkligheten å andra. Annars är det rätt meningslöst att man skriver under nånting.

Man kan inte bara skriva på Mänskliga Rättigheter gällande alla Världssamfundets medborgare … och sen gå hem och förtrycka till höger och vänster eller utrota vissa minoriteter.

En god mor har ögon i nacken och åtta händer. Samma är det i alla politik att "det ena ska skötas och det andra får inte försummas". I seriös politik måste man lyfta sig över de enskilda frågorna och se helheten. Det tragiska är vad varje general vet att i krig måste man använda människorna som spelbrickor för att nå sina mål … eller förlora eller dö.

Man kan inte bara leva i nuet, utan historien är en process med rötter bakåt och mål in i framtiden … serberna har rötter till 1389 … civilisationen runt 7000 år …. Människan nån miljon år. Folkrätten kräver att de som har sina rötter och i generationer levt på en plats ska ha allt skydd.

En a´n undrar ju över varför inte nyliberalerna försvarar albanerna ... de som kräver totalskydd för äganderätten. En a´n menar man kan inte äga jorden, utan har den till låns. Men även dispositionsrätten måste vara tryggad i FNs konventioner … läs på MR-konventionen!

De flesta vet att serberna har mördat och grävt massgravar. Det kommer att fortsätta i all framtid om inte Världssamfundet sätter stopp. Det sen åratal övervägda och nu fattade beslutet av Västmakterna ska ställas mot att vi får hoppas att det bli lika fredligt som Kroatien och Bosnien är nu. Då blir det inga flera massgravar.

Det hade varit enligt stadgarna och etiskt prydligt om nämnda ibland tyranniska makter hade ställt upp på ovannämnda artiklar i FN-konventionen. Då hade man kunnat spara liv i såväl Kosovo som Serbien. Det är alltid starkare om ett enigt Världssamfund står bakom.

En a´n kan inte se att de tyranniska makterna egentligen har något att komma med i folkrätten om de försvarar förtryck och andra vidrigheter?

Hata domarjäveln

Men att Kultureliten ställer sig på tyrannens sida är magstarkt. De kan inte skilja på domare och buslag. Kultureliten tror att man ska hata domarjäveln och låta buslaget trampa ned de snälla gossarna.

Deras budskap är så motsägelsefullt att man kan bara sluta sig till att de är mer ute i egna syften och för att synas … än för att få en långsiktig lösning … som sagt Kosovofrågan har växt i många år vid detta laget.

Det är väl självklart att jag har inget till över för 144 personer i Kultureliten vid detta laget. De gör sig löjliga genom att inte samtidigt presentera en hållbar lösning.

En a´n lärde redan som ung, att om man ska kritisera må man allt presentera en bättre lösning. Annars är man bara en helt vanlig gaphals vars tunga löper efter hur vinden blåser och vad som är opportunt och inne för tillfället … det är väl så att de har så mjuka fåtöljer i de fina kulturella salongerna i Stockholm.?

Det är tragiskt att många måste dö i Kosovo och att även Serbien av alla ska drabbas av civila offer … de som är det utvalda folket. Men det tar ett tag innan dödstalen bland serber uppvägar alla de mördat genom åren.

 

Domarregler

Eftersom jag är en språkens mästare är en stor del av min hjärna upptagen av ljudintryck. Det är därför det skär i hela kroppen när jag hör barns gråt från Kosovo.

Forskningen menar att vi västerlänningar använder bara den analytiska hjärnhalvan. Vi föredrar intet sägande rader av ord. Kineserna har ett bildspråk som finns i den andra hjärnhalvan … fast under årtusendenas gång har det väl blivit ett rätt så formaliserat bildspråk.

Det är därför jag frågar mig om ens Kultureliten som jobbar med inlevelse kan förstå vad jag skriver. Jag menar bilden med Den Nakna och Det Klädda Barnet som den europeiska humanismens ursprungliga grund.

Därför får jag ta Olaus Petris domarregler för de som gillar ord. Även de har nog många tusen år av folkvisdom på nacken. Läs sumerisk litteratur och ordspråk, så fattar ni att världen är sig lik. Men faktiskt finns det många här i världen som inte respekterar våra förfäder som bevarade jorden åt oss. Vi har inget att yvas över utan borde begrunda.

Här delar av Domarregel 16:

 .

16. Allmänneliga ordseder brukas ofta för lag, vilka äro också lag, sådana som dessa här efterfölja:

7. Ingen må vara domare i sin egen sak. (Milosewitz?)

8. Efter ens tal skall ingen dömas.

9. En ärelös man bör icke vittna. (Är Milosewitz ärelös?)

10. Den där slår, han bryter. (Vem började förfölja albaner?)

11. Vilja eller våld är icke landsrätt. (Utövade han demokrati?)

12. Det är icke allt sant som sanning är likt.

13. Var och en är sin välds vän.

14. Det man gärna ser, där vittnar och håller man gärna med.

15. Man äger lag och ej slag med andra hava.

# Reglerna finns i inledningen av Svea Rikes lag

För min del har jag ofta i praktiken fått tillämpa regeln:

42. Den vränger lagen, som icke bliver vid hans mening, som lagen gjorde, och det är rådseden emot, att man icke skall lagen vränga.

I min tappning blir det andemeningen i tesen: Lagen är inte bättre än sina utövare … därmed sagt att vi har allt mycken korruption även i Sverige.

Ett krigstillstånd är alltid laglöst. I etik och för framtiden vinner den som slår vakt om människan … barnen, de krökta gummorna, de värnlösa kvinnorna, de torra gubbskrällena.

De barn som överlever Milosewitz helvete är inte betjänta av att leva med hotet om att historien kommer att upprepas om det blir tillåtet att trotsa Världssamfundet.

1999-03-29 hemtun