Harmut VI of CRONBERG - Samuel CROWE

Harmut VI of CRONBERG


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Willebirg of ISENBURG-BUDINGEN

Descendents of Harmut VI of CRONBERG

1 Harmut VI of CRONBERG
 =Willebirg of ISENBURG-BUDINGEN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Hartmut IV of CRONBERG


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Adelheid of NASSAU

Descendents of Hartmut IV of CRONBERG

1 Hartmut IV of CRONBERG
 =Adelheid of NASSAU

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Katharina of CRONBERG


Death: 22 JUL 1510

Partnership with: John Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Elisabeth Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Balthasar Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Philipp Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Joachim Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Anna Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: John Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Ursula Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Balthasar Kammerer of Worms of DALBERG

Descendents of Katharina of CRONBERG

1 Katharina of CRONBERG
 =John Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Elisabeth Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Balthasar Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Philipp Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Joachim Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Anna Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 John Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Ursula Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Balthasar Kammerer of Worms of DALBERG

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Katharina of CRONBERG


Death: 26 MAR 1563

Partnership with: Philipp Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Philipp Kammerer of Worms gen. of DALBERG Birth: 1530

Descendents of Katharina of CRONBERG

1 Katharina of CRONBERG
 =Philipp Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Philipp Kammerer of Worms gen. of DALBERG
   =Anna of HANDSCHUCHSHEIM
    3 Eberhard Kammerer of Worms gen. of DALBERG
     =Anna of Sickengen in EBERNBURG
    3 Barbara Kammerer of Worms gen. of DALBERG
    3 Maria Kammerer of Worms gen. of DALBERG
     =Georg Philipp Kammerer of Worms gen. of DALBERG
     =John Wolfgang of ELTZ
   =Helma Roeder of RODECK
    3 Philipp Frederick Kammerer of Worms gen. DALBERG
    3 Anna Kammerer of Worms gen. of DALBERG

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Lorichia of CRONBERG


Death: 1563

Partnership with: Wolfgang Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Magdalena Kammerer of Worms gen. of DALBERG
Child: Wolfgang Kammerer of Worms gen. of DALBERG Birth: 1522
Child: Anna Katharina Kammerer of Worms gen. of DALBERG

Descendents of Lorichia of CRONBERG

1 Lorichia of CRONBERG
 =Wolfgang Kammerer of Worms gen. of DALBERG
  2 Magdalena Kammerer of Worms gen. of DALBERG
   =Henry of ZEISKAM
  2 Wolfgang Kammerer of Worms gen. of DALBERG
   =Margareta of RECHBERG
  2 Anna Katharina Kammerer of Worms gen. of DALBERG
   =William of BREIDBACH

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Peter of CRONBERG


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Hedwig of MORS

Descendents of Peter of CRONBERG

1 Peter of CRONBERG
 =Hedwig of MORS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Philipp of CRONBERG


Birth: 3 NOV 1449
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Adelheid of ERBACH-ERBACH

Descendents of Philipp of CRONBERG

1 Philipp of CRONBERG
 =Adelheid of ERBACH-ERBACH

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Walter of CRONBERG


Death: 1400

Partnership with: Elsa of RUNKEL

Descendents of Walter of CRONBERG

1 Walter of CRONBERG
 =Elsa of RUNKEL

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Elisabeth of CRONBERG-RODELHEIM


Death: 15 JUL 1438

Partnership with: John (V) of SOLMS-LICH , Count of Solms-Lich
Child: Kuno of SOLMS-HOHENSOLMS-LICH

Descendents of Elisabeth of CRONBERG-RODELHEIM

1 Elisabeth of CRONBERG-RODELHEIM
 =John (V) of SOLMS-LICH , Count of Solms-Lich
  2 Kuno of SOLMS-HOHENSOLMS-LICH
   =Walpurga of DHAUN
    3 John of SOLMS-LICH
    3 Katharina of SOLMS-LICH
     =Philipp II of WALDECK-EISENBERG
    3 Walpurgis of SOLMS-LICH
     =Philipp II of Virneburg-Saffenberg and NEUENAHR
    3 Philipp of SOLMS-HOHENSOLMS-LICH
     =Adriana of HANAU-MUNZENBERG

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Ann CRONKWRIGHT


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John M. BURGER

Descendents of Ann CRONKWRIGHT

1 Ann CRONKWRIGHT
 =John M. BURGER

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]CRONUS


Father: URANUS
Mother: GAEA
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: RHEA
Child: ZEUS
Child: HADES
Child: HESTIA
Child: HERA Birth: Samos on the Island of Euboea on the river Imbrasos
Child: DEMETER
Child: POSEIDON

Ancestors of CRONUS

     /- URANUS
 CRONUS
     |     /- CHAOS
     \- GAEA

Descendents of CRONUS

1 CRONUS
 = RHEA
  2 ZEUS
   = DIONE
    3 Venus (APHRODITE)
     = HEPHAESTUS
     = ANCHISES
     = ADONIS
     = PHAETHON
     = CINYRAS
     = PASIPHAE
     = ARES
     = HERMES
     =(Unknown)
   = MNEMOSYNE
    3 CLIO
     =King of Macedonia PIERUS
    3 URANIA
     = APOLLO
     = AMPHIMARUS
    3 THALIA
     = APOLLO
    3 MELPOMENE
     = ACHELOUS
    3 TERPSICHORE
    3 ERATO
    3 POLYHYMNIA
    3 EUTERPE
     = STRYMON
    3 CALLIOPE
     = APOLLO
     = OEAGRUS
   = DEMETER
    3 Kore or PERSEPHONE
     = HERMES
     = HADES
   = LEDA
   =Eurynome (OCEANID)
    3 EUPHROSYNE
    3 AFLAIA
    3 THALIA
   = ALCMENE
   = PLUTO
    3 TANTALUS
     =(Unknown)
     = CLYTEMNESTRA
   =Metis (WISDOM)
   = THEMIS
    3 Thallo (FLOWERS)
    3 Eunomia (Wise LEGISLATION)
    3 Dike (JUSTICE)
    3 Irene (PEACE)
    3 Moerae (FATES)
    3 Carpo (FRUITS)
   = HERA
    3 HEBE
     = HERCULES
    3 ILITHYIA
    3 HEPHAESTUS
     =Venus (APHRODITE)
     = GAEA
     =(Unknown)
     = CHARIS
     = AGLAIA
     = CABEIRO
     = ETNA
     =(Unknown)
    3 ARES
     =Venus (APHRODITE)
     =Aglauros ARES
     = CHRYSE
     =(Unknown)
     =Pelopeia or PYRENE
     = HARPINA
     = AEROPE
     = EOS
     = STEROPE
   = LETO
    3 APOLLO
     = PSAMATHE
     = CALLIOPE
     = MELIA
     = CORYCIA
     = ACACLLIS
     = DAPHNE
     = CYRENE
     = CASTALIA
     =Acacallis (DEINOE)
     = CHIONE
     = URANIA
     = CORONIS
     = CREUSA
     = THYRIA
     =Cyrene (ASTERIA)
     = EVADNE
     = CASSANDRA
     = HYACINTHUS
     = THALIA
     = AETHUSA
     =(Unknown)
    3 ARTEMIS
   = MAIA
   = ELECTRA
    3 Zeus HARMONIA
   = TAYGETE
    3 LACEDAEMON
     = SPARTA
   = AEGINA
    3 AEACUS
     =(Unknown)
     =(Unknown)
   = ANTIOPE
    3 AMPHION
     = NIOBE
    3 ZETHUS
     = THEBE
   = CALLISTO
    3 ARCAS
   = MERA
    3 LOCRI
   = NIOBE
    3 ARGOS
   = IO
    3 EPAPHUS
   = DANAE
    3 PERSEUS
     =(Unknown)
     =(Unknown)
   = SEMELE
    3 DIONYSUS
     = ARIADNE
   = EUROPA
    3 MINOS
     =(Unknown)
     = PASIPHAE
    3 RHADAMANTHYS
    3 SARPEDON
   = ANAXITHEA
    3 OLENUS
   = HESIONE
    3 ORCHOMENUS
     =(Unknown)
   =(Unknown)
    3 ATHENE
   = THALIA
    3 Palici ZEUS
   = MAIA
    3 HERMES
     =Venus (APHRODITE)
     =(Unknown)
     = AKAKALLIS
     =(Unknown)
     = CHIONE
     =Kore or PERSEPHONE
     = HECATE
     = PHENE
     = POYMELE
     =(Unknown)
     = PENELOPE
     = IPHTHIMA
   = THYMBRIS
    3 PAN
     = SELENE
   = DIA
    3 PIRITHOUS
   = CARME
    3 BRITOMARITS
   = CASSIOPEIA
    3 ATYMNIUS
   = ELARA
    3 TITYUS
   = NEAERA
    3 AEGLE
   = PROTOGENIA
    3 OPUNS
   = THYIA
   = PHTHIA
   = SELENE
    3 PANDIA
    3 ERSE
    3 NEMEA
   = ERIS
    3 ATE
  2 HADES
   =Kore or PERSEPHONE
   = MINTHE
   = LEUCE
  2 HESTIA
  2 HERA
   = ZEUS
    3 HEBE
     = HERCULES
    3 ILITHYIA
    3 HEPHAESTUS
     =Venus (APHRODITE)
     = GAEA
     =(Unknown)
     = CHARIS
     = AGLAIA
     = CABEIRO
     = ETNA
     =(Unknown)
    3 ARES
     =Venus (APHRODITE)
     =Aglauros ARES
     = CHRYSE
     =(Unknown)
     =Pelopeia or PYRENE
     = HARPINA
     = AEROPE
     = EOS
     = STEROPE
   =(Unknown)
    3 TYPHON
  2 DEMETER
   = ZEUS
    3 Kore or PERSEPHONE
     = HERMES
     = HADES
   = POSEIDON
    3 DESPOENA
    3 ARION
  2 POSEIDON
   = THOOSA
    3 POLYPHEMUS
   = GAEA
    3 ANTAEUS
   = DEMETER
    3 DESPOENA
    3 ARION
   =(Unknown)
    3 HALIRRHOTHIUS
     = ALCIPPE
   = MEDUSA
    3 CHRYSAOR
    3 PEGASUS
   = ALCYONE
    3 AETHUSA
     = APOLLO
    3 HYPERENOR
    3 HYRIEUS
   = CELAENO
    3 LYCUS
     = DIRCE
    3 EURPYLUS
   = ASTYPALAEA
    3 ANCAEUS
   = CHIONE
    3 EUMOLPUS
   =(Unknown)
    3 Benthesicyme of ETHIOPIA
   = AETHRA
   = THEOPHANE
    3 Ram of the Golden FLEECE
   = ALOPE
    3 HIPPOTHOUS
   = MESTRA
   = AMYMONE
    3 NAUPLIUS
   = PIRENE
    3 Two SONS
   = TYRO
    3 PELIAS
    3 NELEUS
    3 AESON
     =(Unknown)
   = AMPHITRITE
    3 TRITON
   = ALCYONE
   = CELOENO
   = ARNE
    3 AEOLUS
     = GYANE
    3 BOEOTUS
   = EARTH
    3 CHARYBDIS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Margaret CROOKER


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Elbert HEGEMAN

Descendents of Margaret CROOKER

1 Margaret CROOKER
 =Elbert HEGEMAN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary CROOKER


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Peter VAN ORDEN
Child: William VAN ORDEN Birth: 1804

Descendents of Mary CROOKER

1 Mary CROOKER
 =Peter VAN ORDEN
  2 William VAN ORDEN
   =Julia Ann HAIGHT

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Rosetta CROOKER


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Petrus HEGEMAN

Descendents of Rosetta CROOKER

1 Rosetta CROOKER
 =Petrus HEGEMAN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary Ann Sarah CROOMBS


Birth: 1854
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: George W. J. CECIL
Marriage: 20 JUN 1872, St. Andrews Bethnal Green, Middlesex, London

Descendents of Mary Ann Sarah CROOMBS

1 Mary Ann Sarah CROOMBS
 =George W. J. CECIL Marriage: 20 JUN 1872, St. Andrews Bethnal Green, Middlesex, London

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Jane CROPHILL


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Thomas of SWINFORD , Sir

Descendents of Jane CROPHILL

1 Jane CROPHILL
 =Thomas of SWINFORD , Sir

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Joseph CROSBEY


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Mehitable MILLER
Marriage: 16 FEB 1693, Yarmouth, Massachusetts

Descendents of Joseph CROSBEY

1 Joseph CROSBEY
 =Mehitable MILLER Marriage: 16 FEB 1693, Yarmouth, Massachusetts

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Abijah CROSBY


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Desire CROSBY

Descendents of Abijah CROSBY

1 Abijah CROSBY
 =Desire CROSBY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Anthony CROSBY


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Prudence WADE

Descendents of Anthony CROSBY

1 Anthony CROSBY
 =Prudence WADE

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Anthony CROSBY


Father: Thomas CROSBY I
Mother: Jannett BELL
Birth: 1545, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
Death: 1599, Leonard Scayles Close, Wheldrake, York, England

Partnership with: Alison BLANCHARD
Marriage: 1570
Child: Thomas CROSBY II Birth: 1575, Holme-on-Spalding-Moor, York, England

Ancestors of Anthony CROSBY

                /-John CROSBY
          /-Miles CROSBY
     /-Thomas CROSBY I
     |     \-Abt 1509
Anthony CROSBY
     \-Jannett BELL

Descendents of Anthony CROSBY

1 Anthony CROSBY
 =Alison BLANCHARD Marriage: 1570
  2 Thomas CROSBY II
   =Jane SOTHERON Marriage: 19 OCT 1600, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
    3 Simon CROSBY I
     =Anne BRIGHAM Marriage: 21 APR 1634, Holme-on-Spalding-Moor, York, England

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Bethiah CROSBY


Father: Nathaniel CROSBY II
Mother: Bethiah HOPKINS
Birth: 1764
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Bethiah CROSBY

                /-Simon CROSBY II
          /-Nathaniel CROSBY I
          |     \-Mary NICKERSON
     /-Nathaniel CROSBY II
     |     \-Esther YOUNG
Bethiah CROSBY
     |           /-Nathaniel HOPKINS
     |     /-David HOPKINS
     |     |     \-Mercy MAYO
     \-Bethiah HOPKINS
          \-Mary GODFREY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]David Hopkins CROSBY


Father: Nathaniel CROSBY II
Mother: Bethiah HOPKINS
Birth: 1762
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of David Hopkins CROSBY

                /-Simon CROSBY II
          /-Nathaniel CROSBY I
          |     \-Mary NICKERSON
     /-Nathaniel CROSBY II
     |     \-Esther YOUNG
David Hopkins CROSBY
     |           /-Nathaniel HOPKINS
     |     /-David HOPKINS
     |     |     \-Mercy MAYO
     \-Bethiah HOPKINS
          \-Mary GODFREY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Desire CROSBY


Father: Nathaniel CROSBY II
Mother: Bethiah HOPKINS
Birth: 1766
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Abijah CROSBY

Ancestors of Desire CROSBY

                /-Simon CROSBY II
          /-Nathaniel CROSBY I
          |     \-Mary NICKERSON
     /-Nathaniel CROSBY II
     |     \-Esther YOUNG
Desire CROSBY
     |           /-Nathaniel HOPKINS
     |     /-David HOPKINS
     |     |     \-Mercy MAYO
     \-Bethiah HOPKINS
          \-Mary GODFREY

Descendents of Desire CROSBY

1 Desire CROSBY
 =Abijah CROSBY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Elisha CROSBY


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Phebe HOPKINS

Descendents of Elisha CROSBY

1 Elisha CROSBY
 =Phebe HOPKINS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]John CROSBY


Birth: 1440, Stillingfleet and Alne, York, England
Death: 1502, York, England

Partnership with: (Unknown)
Child: Miles CROSBY Birth: 1483, England

Descendents of John CROSBY

1 John CROSBY
 =(Unknown)
  2 Miles CROSBY
   =Abt 1509
    3 Thomas CROSBY I
     =Jannett BELL

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Martha CROSBY


Death: 17 JUN

Partnership with: Jeremiah PAGE
Marriage: 12 JUN 1776
Child: Jeremiah PAGE Birth: 30 MAY 1777
Child: John PAGE Birth: 22 JAN 1779
Child: Patty PAGE Birth: 15 OCT 1780

Descendents of Martha CROSBY

1 Martha CROSBY
 =Jeremiah PAGE Marriage: 12 JUN 1776
  2 Jeremiah PAGE
   =Martha ENDICOTT Marriage: 30 APR 1800
  2 John PAGE
   =Mary FOWLER Marriage: 12 DEC 1805
  2 Patty PAGE
   =John FOWLER Marriage: 8 JUN 1800

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary CROSBY


Father: Nathaniel CROSBY II
Mother: Bethiah HOPKINS
Birth: 1760
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Mary CROSBY

                /-Simon CROSBY II
          /-Nathaniel CROSBY I
          |     \-Mary NICKERSON
     /-Nathaniel CROSBY II
     |     \-Esther YOUNG
Mary CROSBY
     |           /-Nathaniel HOPKINS
     |     /-David HOPKINS
     |     |     \-Mercy MAYO
     \-Bethiah HOPKINS
          \-Mary GODFREY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary CROSBY


Birth: ABT. 1680
Death: 15 FEB 1772, Pembroke, Massachusetts

Partnership with: Josiah MILLER
Marriage: 10 AUG 1708, Yarmouth, Massachusetts
Child: Josiah MILLER Birth: 29 JUL 1712, Yarmouth, Massachusetts
Child: Judith MILLER Birth: 23 AUG 1716, Yarmouth, Massachusetts
Child: John MILLER Birth: 8 AUG 1719, Yarmouth, Massachusetts
Child: Mary MILLER Birth: 13 DEC 1721, Yarmouth, Massachusetts

Descendents of Mary CROSBY

1 Mary CROSBY
 =Josiah MILLER Marriage: 10 AUG 1708, Yarmouth, Massachusetts
  2 Josiah MILLER
  2 Judith MILLER
   =Thomas SMITH Marriage: 28 AUG 1734, Yarmouth, Massachusetts
  2 John MILLER
   =Hannah PARKER Marriage: 5 NOV 1738, Yarmouth, Massachusetts
    3 Josiah MILLER
    3 John MILLER
    3 Mary MILLER
    3 Elisha MILLER
  2 Mary MILLER

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Miles CROSBY


Father: John CROSBY
Birth: 1483, England
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Abt 1509
Child: Thomas CROSBY I Birth: 1510, England

Ancestors of Miles CROSBY

     /-John CROSBY
Miles CROSBY

Descendents of Miles CROSBY

1 Miles CROSBY
 =Abt 1509
  2 Thomas CROSBY I
   =Jannett BELL
    3 Anthony CROSBY
     =Alison BLANCHARD Marriage: 1570

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Nathaniel CROSBY I


Father: Simon CROSBY II
Mother: Mary NICKERSON
Birth: 1700, Harwich, Cape Cod, Massachusetts
Death: Massachusetts

Partnership with: Esther YOUNG
Marriage: 1732
Child: Nathaniel CROSBY II Birth: 1733, Harwich, Cape Cod, Massachusetts

Ancestors of Nathaniel CROSBY I

                /-Simon CROSBY I
          /-Thomas CROSBY III
          |     \-Anne BRIGHAM
     /-Simon CROSBY II
     |     |     /-Thomas FITCH
     |     \-Sarah FITCH
     |           \-Anne STACEY
Nathaniel CROSBY I
     |     /-Nicholas NICKERSON
     \-Mary NICKERSON
          \-Mary DERBY

Descendents of Nathaniel CROSBY I

1 Nathaniel CROSBY I
 =Esther YOUNG Marriage: 1732
  2 Nathaniel CROSBY II
   =Bethiah HOPKINS Marriage: 1755
    3 Tully CROSBY
    3 Mary CROSBY
    3 David Hopkins CROSBY
    3 Bethiah CROSBY
    3 Desire CROSBY
     =Abijah CROSBY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Nathaniel CROSBY II


Father: Nathaniel CROSBY I
Mother: Esther YOUNG
Birth: 1733, Harwich, Cape Cod, Massachusetts
Death: 24 MAR 1827, Brewster, Barnstable County, Massachusetts

Partnership with: Bethiah HOPKINS
Marriage: 1755
Child: Tully CROSBY Birth: 19 DEC 1756
Child: Mary CROSBY Birth: 1760
Child: David Hopkins CROSBY Birth: 1762
Child: Bethiah CROSBY Birth: 1764
Child: Desire CROSBY Birth: 1766

Ancestors of Nathaniel CROSBY II

                /-Thomas CROSBY III
          /-Simon CROSBY II
          |     \-Sarah FITCH
     /-Nathaniel CROSBY I
     |     |     /-Nicholas NICKERSON
     |     \-Mary NICKERSON
     |           \-Mary DERBY
Nathaniel CROSBY II
     \-Esther YOUNG

Descendents of Nathaniel CROSBY II

1 Nathaniel CROSBY II
 =Bethiah HOPKINS Marriage: 1755
  2 Tully CROSBY
  2 Mary CROSBY
  2 David Hopkins CROSBY
  2 Bethiah CROSBY
  2 Desire CROSBY
   =Abijah CROSBY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Rebecca CROSBY


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Ebenezer HOPKINS
Marriage: 1732
Child: Mary HOPKINS Birth: 1733
Child: Phebe HOPKINS Birth: 1737
Child: Stephen HOPKINS Birth: 1739

Descendents of Rebecca CROSBY

1 Rebecca CROSBY
 =Ebenezer HOPKINS Marriage: 1732
  2 Mary HOPKINS
  2 Phebe HOPKINS
   =Elisha CROSBY
  2 Stephen HOPKINS
   =Phebe HOPKINS Marriage: 1766
    3 Bethiah HOPKINS
     =Isaac FESSENDEN
    3 Polly HOPKINS
     =Samuel NICKERSON Marriage: 23 APR 1803
    3 Rhoda HOPKINS
     =Samuel NICKERSON Marriage: 1803
    3 Lydia HOPKINS
    3 Fanny HOPKINS
     =Joseph NICKERSON Marriage: 1810

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Simon CROSBY I


Father: Thomas CROSBY II
Mother: Jane SOTHERON
Birth: ABT. 1608, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
Death: SEP 1639, Cambridge, Massachusetts

Partnership with: Anne BRIGHAM
Marriage: 21 APR 1634, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
Child: Thomas CROSBY III Birth: 26 FEB 1635, England

Ancestors of Simon CROSBY I

                /-Thomas CROSBY I
          /-Anthony CROSBY
          |     \-Jannett BELL
     /-Thomas CROSBY II
     |     \-Alison BLANCHARD
Simon CROSBY I
     |     /-William SOTHERON
     \-Jane SOTHERON
          \-Constance LAMBERT

Descendents of Simon CROSBY I

1 Simon CROSBY I
 =Anne BRIGHAM Marriage: 21 APR 1634, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
  2 Thomas CROSBY III
   =Sarah FITCH Marriage: ABT. 1662, Massachusetts
    3 Simon CROSBY II
     =Mary NICKERSON Marriage: 27 AUG 1691, Eastham, Barnstable County, Massachusetts

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Simon CROSBY II


Father: Thomas CROSBY III
Mother: Sarah FITCH
Birth: 5 JUL 1665, Eastham, Barnstable County, Massachusetts
Death: 19 JAN 1718, Eastham, Barnstable County, Massachusetts

Partnership with: Mary NICKERSON
Marriage: 27 AUG 1691, Eastham, Barnstable County, Massachusetts
Child: Nathaniel CROSBY I Birth: 1700, Harwich, Cape Cod, Massachusetts

Ancestors of Simon CROSBY II

                /-Thomas CROSBY II
          /-Simon CROSBY I
          |     \-Jane SOTHERON
     /-Thomas CROSBY III
     |     |     /-Thomas BRIGHAM
     |     \-Anne BRIGHAM
     |           \-Isabel WATSON
Simon CROSBY II
     |           /-Thomas FITCH
     |     /-Thomas FITCH
     |     |     \-Anna REEVE
     \-Sarah FITCH
          |     /-William STACIE
          \-Anne STACEY
                \-Anne GARROLD

Descendents of Simon CROSBY II

1 Simon CROSBY II
 =Mary NICKERSON Marriage: 27 AUG 1691, Eastham, Barnstable County, Massachusetts
  2 Nathaniel CROSBY I
   =Esther YOUNG Marriage: 1732
    3 Nathaniel CROSBY II
     =Bethiah HOPKINS Marriage: 1755

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Thomas CROSBY I


Father: Miles CROSBY
Mother: Abt 1509
Birth: 1510, England
Death: 16 MAR 1559, Holme-on-Spalding-Moor, York, England

Partnership with: Jannett BELL
Child: Anthony CROSBY Birth: 1545, Holme-on-Spalding-Moor, York, England

Ancestors of Thomas CROSBY I

          /-John CROSBY
     /-Miles CROSBY
Thomas CROSBY I
     \-Abt 1509

Descendents of Thomas CROSBY I

1 Thomas CROSBY I
 =Jannett BELL
  2 Anthony CROSBY
   =Alison BLANCHARD Marriage: 1570
    3 Thomas CROSBY II
     =Jane SOTHERON Marriage: 19 OCT 1600, Holme-on-Spalding-Moor, York, England

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Thomas CROSBY II


Father: Anthony CROSBY
Mother: Alison BLANCHARD
Birth: 1575, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
Death: 6 MAY 1661, Rowley, Massachusetts

Partnership with: Jane SOTHERON
Marriage: 19 OCT 1600, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
Child: Simon CROSBY I Birth: ABT. 1608, Holme-on-Spalding-Moor, York, England

Ancestors of Thomas CROSBY II

                /-Miles CROSBY
          /-Thomas CROSBY I
          |     \-Abt 1509
     /-Anthony CROSBY
     |     \-Jannett BELL
Thomas CROSBY II
     \-Alison BLANCHARD

Descendents of Thomas CROSBY II

1 Thomas CROSBY II
 =Jane SOTHERON Marriage: 19 OCT 1600, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
  2 Simon CROSBY I
   =Anne BRIGHAM Marriage: 21 APR 1634, Holme-on-Spalding-Moor, York, England
    3 Thomas CROSBY III
     =Sarah FITCH Marriage: ABT. 1662, Massachusetts

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Thomas CROSBY III


Father: Simon CROSBY I
Mother: Anne BRIGHAM
Birth: 26 FEB 1635, England
Death: 13 JUN 1702, Boston, Suffolk County, Massachusetts

Partnership with: Sarah FITCH
Marriage: ABT. 1662, Massachusetts
Child: Simon CROSBY II Birth: 5 JUL 1665, Eastham, Barnstable County, Massachusetts

Ancestors of Thomas CROSBY III

                /-Anthony CROSBY
          /-Thomas CROSBY II
          |     \-Alison BLANCHARD
     /-Simon CROSBY I
     |     |     /-William SOTHERON
     |     \-Jane SOTHERON
     |           \-Constance LAMBERT
Thomas CROSBY III
     |     /-Thomas BRIGHAM
     \-Anne BRIGHAM
          |     /-James WATSON
          \-Isabel WATSON

Descendents of Thomas CROSBY III

1 Thomas CROSBY III
 =Sarah FITCH Marriage: ABT. 1662, Massachusetts
  2 Simon CROSBY II
   =Mary NICKERSON Marriage: 27 AUG 1691, Eastham, Barnstable County, Massachusetts
    3 Nathaniel CROSBY I
     =Esther YOUNG Marriage: 1732

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Tully CROSBY


Father: Nathaniel CROSBY II
Mother: Bethiah HOPKINS
Birth: 19 DEC 1756
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Tully CROSBY

                /-Simon CROSBY II
          /-Nathaniel CROSBY I
          |     \-Mary NICKERSON
     /-Nathaniel CROSBY II
     |     \-Esther YOUNG
Tully CROSBY
     |           /-Nathaniel HOPKINS
     |     /-David HOPKINS
     |     |     \-Mercy MAYO
     \-Bethiah HOPKINS
          \-Mary GODFREY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Jane CROSBY?


Mother: CONSTANCE
Birth: ABT. 1626
Death: 22 FEB 1716, Rowley, Essex County, Massachusetts

Partnership with: John PICKARD
Child: Rebecca PICKARD Birth: 13 OCT 1645
Child: Mary PICKARD Birth: ABT. 1651
Child: John PICKARD Birth: 1 MAR 1653, Rowley, Essex County, Massachusetts
Child: Sarah PICKARD Birth: 31 JAN 1656
Child: Ann PICKARD Birth: 15 FEB 1660
Child: Samuel PICKARD Birth: MAY 1663
Child: Jane PICKARD Birth: BEF. 22 APR 1666
Child: Hannah PICKARD Birth: 10 APR 1670

Ancestors of Jane CROSBY?

Jane CROSBY?
     \- CONSTANCE

Descendents of Jane CROSBY?

1 Jane CROSBY?
 =John PICKARD
  2 Rebecca PICKARD
   =Solomon PHIPPS Marriage: 13 NOV 1667
  2 Mary PICKARD
   =John PEARSON
  2 John PICKARD
   =Sarah SMITH Marriage: 1680, Rowley, Essex County, Massachusetts
    3 Sarah PICKARD
    3 John PICKARD
    3 John PICKARD
    3 Jonathan PICKARD
     =Johanna JEWETT Marriage: 8 APR 1710, Rowley, Essex County, Massachusetts
    3 Francis PICKARD
     =Edna NORTHEND
   =Johanna TUTTLE Marriage: AFT. 1689
    3 Sarah PICKARD
     =Samuel WALLIS Marriage: 27 FEB 1713
    3 David PICKARD
    3 Johanna PICKARD
    3 Simon PICKARD
    3 Jane PICKARD
  2 Sarah PICKARD
   =Thomas HAMMOND Marriage: 6 DEC 1679
    3 Hannah HAMMOND
    3 Sarah HAMMOND
     = LAMBERT
    3 Thomas HAMMOND
    3 Elizabeth HAMMOND
     =Ephraim JEWETT
    3 David HAMMOND
    3 Nathaniel HAMMOND
    3 Jonathan HAMMOND
  2 Ann PICKARD
   =Aaron PINGRY
  2 Samuel PICKARD
   =Elizabeth BRADSTREET
  2 Jane PICKARD
   =Edward HAZEN
    3 Jane HAZEN
     =Joseph JEWETT Marriage: 1 JAN 1708
  2 Hannah PICKARD
   =Moses BRADSTREET

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Enoch CROSS


Death: Galesburg, Illinois

Partnership with: Charlotte True PETTINGELL

Descendents of Enoch CROSS

1 Enoch CROSS
 =Charlotte True PETTINGELL

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Hannah CROSS


Father: John CROSS
Mother: HANNAH
Birth: APR 1636, Ipswich, Essex County, Massachusetts
Death: 24 MAR 1657

Partnership with: Thomas HAMMOND
Marriage: ABT. 1654
Child: Thomas HAMMOND Birth: 11 JUL 1656, Watertown, Massachusetts

Ancestors of Hannah CROSS

     /-John CROSS
Hannah CROSS
     \- HANNAH

Descendents of Hannah CROSS

1 Hannah CROSS
 =Thomas HAMMOND Marriage: ABT. 1654
  2 Thomas HAMMOND
   =Elizabeth NOYES Marriage: 21 AUG 1677
   =Sarah PICKARD Marriage: 6 DEC 1679
    3 Hannah HAMMOND
    3 Sarah HAMMOND
     = LAMBERT
    3 Thomas HAMMOND
    3 Elizabeth HAMMOND
     =Ephraim JEWETT
    3 David HAMMOND
    3 Nathaniel HAMMOND
    3 Jonathan HAMMOND
   =Hannah PLATT Marriage: AFT. JAN 1713
    3 Mary HAMMOND
     =Jonathan PICKARD Marriage: 3 NOV 1739, Rowley, Essex County, Massachusetts
    3 Hannah HAMMOND
     =Nathaniel BRADSTREET

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]John CROSS


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: HANNAH
Child: Hannah CROSS Birth: APR 1636, Ipswich, Essex County, Massachusetts

Descendents of John CROSS

1 John CROSS
 = HANNAH
  2 Hannah CROSS
   =Thomas HAMMOND Marriage: ABT. 1654
    3 Thomas HAMMOND
     =Elizabeth NOYES Marriage: 21 AUG 1677
     =Sarah PICKARD Marriage: 6 DEC 1679
     =Hannah PLATT Marriage: AFT. JAN 1713

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]John CROSS


Birth: 1620
Death: 10 OCT 1676

Partnership with: FRANCES
Child: Mary Sarah CROSS Birth: 1640

Descendents of John CROSS

1 John CROSS
 = FRANCES
  2 Mary Sarah CROSS
   =Roger HILL
    3 Hannah HILL
     =Joseph STORER Marriage: 1678

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Maria C. (Minnie) CROSS


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John Wyckoff MATHEWS
Marriage: 19 NOV 1873

Descendents of Maria C. (Minnie) CROSS

1 Maria C. (Minnie) CROSS
 =John Wyckoff MATHEWS Marriage: 19 NOV 1873

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary CROSS


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Robert LANE
Child: Daniel LANE

Descendents of Mary CROSS

1 Mary CROSS
 =Robert LANE
  2 Daniel LANE

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary CROSS


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John PICKETT
Marriage: 19 JAN 1673

Descendents of Mary CROSS

1 Mary CROSS
 =John PICKETT Marriage: 19 JAN 1673

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary Sarah CROSS


Father: John CROSS
Mother: FRANCES
Birth: 1640
Death: JUN 1696

Partnership with: Roger HILL
Child: Hannah HILL Birth: 7 SEP 1664

Ancestors of Mary Sarah CROSS

     /-John CROSS
Mary Sarah CROSS
     \- FRANCES

Descendents of Mary Sarah CROSS

1 Mary Sarah CROSS
 =Roger HILL
  2 Hannah HILL
   =Joseph STORER Marriage: 1678
    3 Abigail STORER
     =Peter LITTLEFIELD Marriage: 1724

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Ann CROSSMAN


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John EATON

Descendents of Ann CROSSMAN

1 Ann CROSSMAN
 =John EATON

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Anne CROSSMAN


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John EATON
Child: Thomas EATON Birth: ABT. 1618, England
Child: John EATON Birth: 1619, Salisbury, Essex County, Massachusetts
Child: Ann EATON Birth: ABT. 1622, England
Child: Elizabeth EATON Birth: ABT. 1625, England
Child: Ruth EATON Birth: ABT. 1628, England
Child: Hester EATON Birth: ABT. 1634, England

Descendents of Anne CROSSMAN

1 Anne CROSSMAN
 =John EATON
  2 Thomas EATON
   =Eunice SINGLETERY
   =Martha KENT Marriage: 14 AUG 1650, Haverhill, Essex County, Massachusetts
  2 John EATON
   =Martha ROWLANDSON Marriage: 1644, Salisbury, Essex County, Massachusetts
    3 Hester EATON
    3 John EATON
     =Mary INGALLS
    3 Thomas EATON
     =Hannah HUBBARD Marriage: 14 NOV 1679, Salisbury, Essex County, Massachusetts
    3 Martha EATON
     =Philip FLANDERS
     =Benjamin COLINS Marriage: 5 NOV 1668, Salisbury, Essex County, Massachusetts
    3 Elizabeth EATON
     =John GROTH , Doctor Marriage: 7 JAN 1673, Salisbury, Essex County, Massachusetts
    3 Ann EATON
    3 Sarah EATON
     =Robert DOWNER Marriage: 6 MAY 1675, Salisbury, Essex County, Massachusetts
    3 Mary EATON
    3 Samuel EATON
    3 Joseph EATON , Captain
     =Mary FRENCH Marriage: 14 DEC 1683, Salisbury, Essex County, Massachusetts
     =Mary WORCESTER
    3 Ephraim EATON
     =Mary TRUE Marriage: 5 FEB 1688, Salisbury, Essex County, Massachusetts
  2 Ann EATON
   =George BROWN , Lieutenant Marriage: 25 JUN 1645
  2 Elizabeth EATON
   =James DAVIS Marriage: 1 DEC 1648
  2 Ruth EATON
   =Samuel INGALLS Marriage: 9 DEC 1656
  2 Hester EATON

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Bartholomew CROSSMAN


Birth: ABT. 1660
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Anna STREET
Child: John CROSSMAN

Descendents of Bartholomew CROSSMAN

1 Bartholomew CROSSMAN
 =Anna STREET
  2 John CROSSMAN
   =Lydia BECKWITH Marriage: 30 DEC 1740

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]John CROSSMAN


Father: Bartholomew CROSSMAN
Mother: Anna STREET
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Lydia BECKWITH
Marriage: 30 DEC 1740

Ancestors of John CROSSMAN

     /-Bartholomew CROSSMAN
John CROSSMAN
     |           /-Nicholas STREET III
     |     /-Samuel STREET
     |     |     \-Anne POOLE
     \-Anna STREET
          |     /-Richard MILES
          \-Ann MILES
                \-Katherine ELITHORPE

Descendents of John CROSSMAN

1 John CROSSMAN
 =Lydia BECKWITH Marriage: 30 DEC 1740

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Joseph CROSSMAN


Birth: ABT. 1663, Bridgewater, Plymouth County, Massachusetts
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Sarah ALDEN
Marriage: 24 NOV 1685

Descendents of Joseph CROSSMAN

1 Joseph CROSSMAN
 =Sarah ALDEN Marriage: 24 NOV 1685

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Phebe CROSSMAN


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John COOK

Descendents of Phebe CROSSMAN

1 Phebe CROSSMAN
 =John COOK

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]King or Argos CROTOPUS


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: (Unknown)
Child: PSAMATHE

Descendents of King or Argos CROTOPUS

1 King or Argos CROTOPUS
 =(Unknown)
  2 PSAMATHE
   = APOLLO
    3 LINUS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Agnes CROUCHE


Father: William CROUCHE
Mother: Elizabeth * CROUCHE
Birth: ABT. 1436, Wynsham, England
Death: WFT Est. 1462-1530

Partnership with: John ORCHARD
Marriage: WFT Est. 1451-1473
Child: Joan ORCHARD Birth: ABT. 1458

Ancestors of Agnes CROUCHE

     /-William CROUCHE
Agnes CROUCHE
     \-Elizabeth * CROUCHE

Descendents of Agnes CROUCHE

1 Agnes CROUCHE
 =John ORCHARD Marriage: WFT Est. 1451-1473
  2 Joan ORCHARD
   =John PROUZ Marriage: ABT. 1479
    3 Robert PROWSE
     = CHRISTIAN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Elizabeth * CROUCHE


Birth: ABT. 1412, Wynsham, England
Death: WFT Est. 1440-1506

Partnership with: William CROUCHE
Marriage: WFT Est. 1427-1457
Child: Agnes CROUCHE Birth: ABT. 1436, Wynsham, England

Descendents of Elizabeth * CROUCHE

1 Elizabeth * CROUCHE
 =William CROUCHE Marriage: WFT Est. 1427-1457
  2 Agnes CROUCHE
   =John ORCHARD Marriage: WFT Est. 1451-1473
    3 Joan ORCHARD
     =John PROUZ Marriage: ABT. 1479

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]William CROUCHE


Birth: ABT. 1408, Wynsham, England
Death: WFT Est. 1440-1499

Partnership with: Elizabeth * CROUCHE
Marriage: WFT Est. 1427-1457
Child: Agnes CROUCHE Birth: ABT. 1436, Wynsham, England

Descendents of William CROUCHE

1 William CROUCHE
 =Elizabeth * CROUCHE Marriage: WFT Est. 1427-1457
  2 Agnes CROUCHE
   =John ORCHARD Marriage: WFT Est. 1451-1473
    3 Joan ORCHARD
     =John PROUZ Marriage: ABT. 1479

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Samuel CROW


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Sarah ALLEN
Marriage: 1 NOV 1797

Descendents of Samuel CROW

1 Samuel CROW
 =Sarah ALLEN Marriage: 1 NOV 1797

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Sarah CROW


Birth: AFT. 1646
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Daniel WHITE
Marriage: 1 NOV 1661

Descendents of Sarah CROW

1 Sarah CROW
 =Daniel WHITE Marriage: 1 NOV 1661

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Samuel CROWE


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Hannah LEWIS

Descendents of Samuel CROWE

1 Samuel CROWE
 =Hannah LEWIS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]