Zwijndrecht
Zwijndrecht
Registers of the parisch / Parochieregisters


 

In these page you can find 
the records of baptism, marriages and deaths 
of the parish Zwijndrecht
I will send you the excel-files after a simple request
Op deze pagina kunt u de 
Doop-, huwelijk- en overlijdengegevens vinden
uit de parochieregisters van Zwijndrecht
Op eenvoudig verzoek stuur ik u de excel-file per e-mail

NOTE: These transcriptions are meant to be a guide only.
It is the transcribers interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.

NOTA: Deze gegevens zijn enkel als hulp bedoeld voor uw verdere opzoekingen.
Door onduidelijkheden in verband met het geschrift en het gebruik van verschillende namen voor één en dezelfde persoon,
is het noodzakelijk de originele documenten te raadplegen voor een eigen interpretatie.
 
Geboorten/births A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W XYZ

Overlijden/deaths A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Huwelijken/marriages A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z


Vlaams Hoofd
Registers of the parisch / Parochieregisters

geboorten/births - huwelijken/marriages - overlijden/deaths

Bezoeken ook mijn homepage/ visit my homepage My research