La Généalogie de


barre_separation_courte.jpg (2633 bytes)

Er zijn 2956 personen en 1028 families vertegenwoordigd in totaal 640 achternamen in het bestand.
Aangemaakt op 04-10-1999. Laatste aanpassing op 17-05-2000.


Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Overige)

Listes

 

coche.jpg (925 bytes) Lijst met achternamen
coche.jpg (925 bytes) Achternamen en plaatsnamen die in de database voorkomen
coche.jpg (925 bytes) Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen
coche.jpg (925 bytes) Tabel van de plaatsnamen

Contact - Informations

Harry TRUYMAN
Pastoor Steenssenstraat 145/1
9120 Beveren (Belgium)
Tel. 00 32 488 492 493


E-Mail

Aantal bezoeken

sedert 08-10-1999

Bezoeken ook mijn homepage My research

GEchanges


GED2WWW © 1996,1997 Leslie Howard - 1998 Jean-Baptiste Fahy & Frank Waarsenburg.
Deze site werd gerealiseerd in samenwerking GEchanges (tm)