Your IP address is

DE OUDSTE GEGEVENS VAN DE VAN LANDSCHOOT'S IN DE 13DE EEUW

De eerste naamsvermelding dateert van voor 1253: " Van Lenscoet" sesse scellinge van hertuelt johan Rolard; in Gentse naamkunde van ca.1000 tot 1253, een bijdrage tot de kennis van het oudste Middelnederlands door C Tavernier-Vereecken. Belgisch interuniversitair centrum voor neerlandistiek met steun van Het Belgisch ministerie van nationale opvoeding en cultuur, 1968.

in 1274 Nikolaas Van Lanscoote, zoon van Martinus Van Lanscote broer van Joanna van Lanscote.

Hun naam verwijst naar de plaatsnaam Lenschote (Lanschote) in Ruddervoorde. (zie verder)

 • De Munken in 1274 (Joanna van Lanscote)
 • Kasteel van Lanscote
 • kaart Munkengoed 1776 en 2010

  In juli 1277 wordt Godevert (Godfried) van Lenscoet vermeld


  Eenen beunre lants ende langewillemus wedue seuenscellinge ende sesse
  Een bunder land en Lange Wilhelmus weduwe 7 schellingen en 6
  penninge uan enen beunre lants ende jhan uan derberent tienscellinge
  penningen van een bunder land en Jan van Deberent tien schellingen
  drie hallinge Min uan enen beunre lants ende van den wege Godeuert
  drie halling min van een bunder land en van de weg Godfried
  Van Lenscoet sessescellinge van hertuelt jhan Rolard. negenescellinge
  van Lenschote 6 schellingen van hertveld Joannes Rolaard 9 schellingen

  lees volledig document via de link bron

  BRON


  DE EERSTE PLAATSVERMELDING DATEERT VAN 1213.

  Plaatsnamen:

 • in 1213 de Le(a)nschote (Ruddervoorde) : germaans lindo- f + skauta - m "beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein".

  Deze naamaanduiding duidt onbetwist aan dat het verwijst naar de erfgenamen Martinus en Joanna van Lanscote.

  bron: Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) door Maurits Gysseling (1960)
  pagina 606.

 • in 1232 de Lancschote

  (Oost-Vlaanderen),(GN441) (C. TAVERNIER-VEREECKEN, Gentse naamkunde van ca. 1000 tot 1253. Een bijdrage tot de kennis van het oudste Middelnederlands, (Brussel), 1968.)

 • in 1298 Landschoot, stuk land te Evergem (prov. Oost-Vlaanderen).
  Semantische klasse: Aardrijkskundige naam.
  Wij, suster alise gheseid abdesse, ende tconuent van dorensele, doen te wetene al den ghenen die dese lettren sullen sien ofte horen lesen dat wi ebben ghecocht ieghen blocke van den velde een buunre lands, ligghende de ene heelft jn moenkijns+gauer tusschen onsen lande ende dier van der biloke, ende dandre heelft jn lanc+scoet (...)
  bron
  Corp.I p. 2557, r. 38-42, Evergem, Oost-Vlaanderen, 1298