Clara Maria van Landtschoot

V, °. circa 1668
Laatst bewerkt=5 Dec 2007
     Clara Maria van Landtschoot werd geboren circa 1668 te St Anna Brugge. Zij was de dochter van Heer Pieter van Landtschoot en Clara Van Tours. Clara Maria van Landtschoot huwt Francois Verbeke op 12 juli 1707 te St.Walburga.

Kinderen van Clara Maria van Landtschoot en Francois Verbeke

Francois Verbeke

M
Laatst bewerkt=5 Dec 2007
     Francois Verbeke huwt Clara Maria van Landtschoot, dochter van Heer Pieter van Landtschoot en Clara Van Tours, op 12 juli 1707 te St.Walburga.
     Francois Verbeke was makelaar in 1713 te Brugge.1

Kinderen van Francois Verbeke en Clara Maria van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/

Marie Verbeke

V, °. 30 november 1711
Laatst bewerkt=5 Dec 2007
     Marie Verbeke werd geboren op 30 november 1711 te St.Gillis, Brugge.1 Zij was de dochter van Francois Verbeke en Clara Maria van Landtschoot. Marie Verbeke huwt Thomaes Krepin circa 1735.

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html

Thomaes Krepin

M
Laatst bewerkt=5 Dec 2007
     Thomaes Krepin huwt Marie Verbeke, dochter van Francois Verbeke en Clara Maria van Landtschoot, circa 1735.

Ferdinand Francois Van Landtschoot

M, °. 10 mei 1665, +. 29 september 1739
Laatst bewerkt=21 Sep 2012
     Ferdinand Francois Van Landtschoot werd geboren op 10 mei 1665 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Pieter van Landtschoot en Maria Françoise Schelhaever. Ferdinand Francois Van Landtschoot huwt Anna Danckaert d'Ogierlande, dochter van Guido Danckaert en Jacoba Teerlyncx, op 20 september 1697 te St.Gillis, Brugge.1 Ferdinand Francois Van Landtschoot huwt Michelle Madalena Smidts, dochter van Pieter Smidts en Joanna Robinson, op 30 oktober 1722 te St - Gillis, Brugge. Ferdinand Francois Van Landtschoot huwt Isabella Thyry op 8 april 1731 te O.L.Vr.1ste, Brugge. Ferdinand Francois Van Landtschoot overleed op 29 september 1739 te Onze Lieve Vrouw Brugge in de ouderdom van 74.
     Hij was makelaar in 1692 te Brugge.2 Op 20 februari 1702 beschrijving van het huis, staande beneden de Molenbrug gelegen in de Langhestrate nr 2 (zuid) in het Sint-Donaaszestendeel. Oud Kadasternr.: DON/0183. Ferdinande Fransois van Landschoot laat arrest doen op dit huis( anno 2012 is dit het Restaurant Uilenspiegel), behorende aan, en bewoont door Pieter Simoens, wegens verhaal over een som van 500 - over een wisselbrief , Klerk was Caulier.3 Op 7 juli 1717 beschrijving van het huis ( CAR/0629-2) in de Potterie Reye nr. 53 dit perceel, een deel van het doodlopend Bogaertstraatje, wordt op 01-04-1651 door de Stad Brugge verkocht aan Adriaen Hervy. Op 07-07-1717 wordt het eigendom gesplitst. Het niet bebouwd gedeelte wordt gevoegd bij CAR/0680 maar de affectaties en alienaties daarop blijven tot 1727 verder ingeschreven bij CAR/0629-2 Een 1/2 van de rente van 10-0-0 pen 25, zijnde de rest van de rente van 20-0-0, is overgedragen tvv Paulo de Genelles en aan Fernande en Jacobus van Landschoot, elk voor 1/3. Zie JAK/0141.
Dit huisje (CAR/0680) in de Potterie Reye nr. 60 wordt één met het volgend huis CAR/0681(zuid) tezamen met de lusthof en het stuk grond van circa 21 roeden, rond omstreeks 1722(?). het huis draagt dan pagina 1799, de heester of lusthof pagina 1800. Omstreeks 1730 twee belangrijke vermeldingen (nota's). 1/2 van de rente van 10-00-00 gr. overschot van deze van 25-00-00 gr. in vorig record vermeld wordt overgedragen t.v.v. Paulo de Genellis en Fernande en Jacobus van Landschoot elk voor 1/3 als in JAK/0141 & 1828.3 Hij was lid van de St Joris Gilde van de Stad Gent in 1730.4

Kinderen van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande

Kind van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Michelle Madalena Smidts

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/
 2. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/
 3. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/
 4. [S22] Google books, online http://books.google.be/books

Anna Danckaert d'Ogierlande

V, °. 6 april 1657, +. 16 april 1705
Laatst bewerkt=12 Sep 2012
     Anna Danckaert d'Ogierlande werd geboren op 6 april 1657 te St.Gillis, Brugge. Zij was de dochter van Guido Danckaert en Jacoba Teerlyncx. Anna Danckaert d'Ogierlande huwt Ferdinand Francois Van Landtschoot, zoon van Pieter van Landtschoot en Maria Françoise Schelhaever, op 20 september 1697 te St.Gillis, Brugge.1 Anna Danckaert d'Ogierlande overleed op 16 april 1705 te St Gillis, Brugge, in de ouderdom van 48.
     In 1705 beschrijving van het huis"Houtbrekers Dam" in de Langerei 4 (NIK/1372). Het gaat om het eerste van twee later aan elkaar gevoegde huizen. Zie dus ook de samenhang met NIK/1373. Verkaveld in het college van Schepenen tussen mr. Jacobus Danckaert, priester uitmakend de 1ste tak van 4, Jan Baptiste Danckaert opkomend in eigen naam als ten name van Joanne Therese van Toers, zijn vrouw, zijnde de 2de tak, Ferdinande in naam van Joanne Clare Danckaert, zijn vrouw, uitmakend de 3de tak, de goederen in het sterfhuis van Joanne Francoise Schockaert, vrouw van Guido Danckaert, hun moeder, Guido Danckaert en Pieter van Landschoot voogden van Anna, Joanna, Jacobus én Ferdinande de 4 minderjarige kinderen van Ferdinande van Landtschoot bij Anna Jacoba Danckaert, uitmakend de 4de tak in het sterfhuis van voornoemde Joanne, hun grootmoeder, alwaar onder cavel A te beurt is gevallen aan de 4 voornoemde weeskinderen : dit huis en het huis in NIK/1373 nu één geheel vormend, alsook het huis in NIK/0074.
Veel verwijzingen naar NIK/1372, 1373 & 1375. Interessante beschrijving van het overbouwen van een gedempt straatje tussen dit huis en huis NIK/1375 per 06/02/1771. Dit huis (NIK/1375) behoort nu geheel toe door veiling aan Paulo de Genellis én Anna Jacoba, dochter van Ferdinande Landschoot, zijn vrouw, als in NIK/1372.2

Kinderen van Anna Danckaert d'Ogierlande en Ferdinand Francois Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Guido Danckaert

M
Laatst bewerkt=30 Jan 2004
     Guido Danckaert is de zoon van Guido Danckaert. Guido Danckaert huwt Jacoba Teerlyncx.
     Guido Danckaert was makelaar in 1678 te Brugge.

Kind van Guido Danckaert en Jacoba Teerlyncx

Agnes Anna Jacoba Van Landtschoot

V, °. 21 september 1699, +. 30 januari 1767
Laatst bewerkt=23 Aug 2015
     Agnes Anna Jacoba Van Landtschoot werd geboren op 21 september 1699 te St Salvator, Brugge. Zij was de dochter van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande. Agnes Anna Jacoba Van Landtschoot huwt Paulo De Genellis, zoon van Paulo Degenelle en Catharina Bolgaro, op 13 mei 1721 te St.Donaas, Brugge.1 Agnes Anna Jacoba Van Landtschoot overleed op 30 januari 1767 te St Jacobs, Brugge, in de ouderdom van 67.
     Op 12 september 1727 beschrijving van Het huis in de Eechoutstrate (west) nr 2 in het Onze-Lieve-Vrouwezestendeel, met Oud Kadasternr (OLV/1388) 1/6 van de voorgaande rente van 8-6-8 pen 24 die ondertussen verminderd is op 8-0-0 pen 25, is overgedragen t.v.v. Jan Baptiste Danckaert, Paulo de Genellis (echtgenoot van Anna, dochter van Fernande Frans van Landtschoot bij Anna Jacoba Danckaert). Op 19 september 1727 beschrijving van Hetzelfde huis in de Eechoutstrate (west) nr 2 in het Onze-Lieve-Vrouwezestendeel met Oud Kadasternr (OLV/1388 1388), 1/2 van de voorgaande rente is overgedragen t.v.v. Paulo de Genellis en Fernande en Jacobus van Landtschoot (elk 1/3). Zie JAK/0141. Zij werd eigenares van "Het Hof ten Walle - Franzele" op 19 december 1735 te Lissewege. Op 18 april 1743 beschrijving van het huis genaamd “De Veronycke” in de Corte Vulderstrate nr 2 (noord) in het Onze-Lieve-Vrouwezestendeel met Oud Kadasternr (OLV/0167)
Heindryck Martinus Suvee en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 pen 20 ten voordele van Anna van Landschoot, weduwe van Paulo de Genellis, Klerk was Frans van Eenooghe.2

Kinderen van Agnes Anna Jacoba Van Landtschoot en Paulo De Genellis

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Jacobus Van Landtschoot

M, °. 5 maart 1702, +. 1 november 1709
Laatst bewerkt=16 Apr 2005
     Jacobus Van Landtschoot werd geboren op 5 maart 1702 te St Gilles, Brugge. Hij was de zoon van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande. Jacobus Van Landtschoot died op 1 november 1709 te St Gillis, Brugge, in de ouderdom van 7 zonder alliantie (geen nakomelingen).

Ferdinandus Van Landtschoot

M, °. 1 januari 1704, +. 22 december 1704
Laatst bewerkt=7 Dec 2004
     Ferdinandus Van Landtschoot werd geboren op 1 januari 1704 te St Gillis Brugge. Hij was de zoon van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande. Ferdinandus Van Landtschoot overleed op 22 december 1704 te St Gillis Brugge.

Joanne Van Landtschoot

V, °. 24 februari 1700, +. 29 maart 1790
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Joanne Van Landtschoot werd geboren op 24 februari 1700 te St Gilles, Brugge. Zij was de dochter van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande. Joanne Van Landtschoot huwt Nicolaes Ley, zoon van Nicolas Ley en Marguerite Butler, op 30 juli 1750 te O.L.V., Brugge.1 Joanne Van Landtschoot overleed op 29 maart 1790 te St.Jacobs, Brugge, in de ouderdom van 90.
     Op 9 oktober 1782 beschrijving van Het huis genaamd "Het Zijden Hooftcleet" in de Naeldestrate nr 23 ( noord) in het Sint-Niklaaszestendeel heden gekend als Naaldenstraat. Oud Kadasternr (NIK/0173) Joanne van Lanschoot, weduwe van Nicolaes Leij, gerechtigd in de helft, en Pieter Serdoubels, handelaar te Brugge, en echtgenote, gerechtigd in 1/3 van de andere helft, melden dat Serdoubels voor 20000 guldens deelnam in de Commercie van Assurance Marit, Klerk was Charles Donnij.2

Kinderen van Joanne Van Landtschoot en Nicolaes Ley

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Nicolaes Ley

M, °. circa 1723, +. 6 maart 1771
Laatst bewerkt=12 Okt 2014
Staat in:
Engelse Adel
     Nicolaes Ley werd geboren circa 1723 te Brugge. Hij was de zoon van Nicolas Ley en Marguerite Butler. Nicolaes Ley huwt Joanne Van Landtschoot, dochter van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande, op 30 juli 1750 te O.L.V., Brugge.1 Nicolaes Ley overleed op 6 maart 1771 te Sint-Jacobs, Brugge.1
     Hij was Engelschen Conseil in 1755. Hij was makelaar, suikerraffinadeur in 1767 te Brugge.2

Kinderen van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html
 2. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/

Jacobus Ley

M, °. 24 september 1756, +. 31 januari 1807
Laatst bewerkt=22 Jul 2013
     Jacobus Ley werd geboren op 24 september 1756 te St Gillis, Brugge. Hij was de zoon van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot. Jacobus Ley huwt Maria Florentina Catherina De Flou op 26 augustus 1790 te O.L.V., Brugge. Jacobus Ley overleed op 31 januari 1807 te Boeveriestraat, Brugge, in de ouderdom van 50.

Kind van Jacobus Ley en Maria Florentina Catherina De Flou

Margriette Ley

V, °. 16 februari 1762, +. 20 december 1796
Laatst bewerkt=22 Jul 2013
     Margriette Ley werd geboren op 16 februari 1762 te St Gillis, Brugge. Zij was de dochter van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot. Margriette Ley overleed op 20 december 1796 te Naaldestraat, Brugge, in de ouderdom van 34.

Marie Elisabeth Henriette Leij

V, °. 5 april 1754, +. 18 maart 1812
Laatst bewerkt=22 Jul 2013
     Marie Elisabeth Henriette Leij werd geboren op 5 april 1754 te St Gillis, Brugge. Zij was de dochter van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot. Marie Elisabeth Henriette Leij huwt Pieter Joannes SerDobbel op 24 november 1778 te Sint-Jacobs, Brugge.1 Marie Elisabeth Henriette Leij overleed op 18 maart 1812 te Rue de Laiguille 9, Brugge, in de ouderdom van 57.

Kinderen van Marie Elisabeth Henriette Leij en Pieter Joannes SerDobbel

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html

Niclaes Lobbrecht

M
Laatst bewerkt=9 Apr 2011
     Niclaes Lobbrecht is de zoon van Jacques Lobbrecht en Godelieve Martens. Niclaes Lobbrecht huwt Anna Francoise Michiels, dochter van Pieter Michiels en Anna Barbara Van Landtschoot, op 18 juli 1679 te O.L.Vr., Brugge.1

Kinderen van Niclaes Lobbrecht en Anna Francoise Michiels

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/

Jacques Lobbrecht

M
Laatst bewerkt=9 Apr 2011
     Jacques Lobbrecht huwt Godelieve Martens op 13 september 1646 te O.L.Vr., Brugge.

Kind van Jacques Lobbrecht en Godelieve Martens

Jan De Moor

M
Laatst bewerkt=17 Sep 2012
     Jan De Moor is de zoon van Justo De Moor. Jan De Moor huwt Barbara Joanna Michiels, dochter van Pieter Michiels en Anna Barbara Van Landtschoot, circa 1680 te Brugge.
     Jan De Moor was makelaar in 1681 te Brugge.1

Kinderen van Jan De Moor en Barbara Joanna Michiels

Bronvermelding(en)

 1. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/

Marie Isabelle De Moor

V, °. 19 april 1681
Laatst bewerkt=17 Sep 2012
     Marie Isabelle De Moor died zonder alliantie. Zij werd geboren op 19 april 1681 te Sint - Anna, Brugge. Zij was de dochter van Jan De Moor en Barbara Joanna Michiels.

Niclaes Lobbrecht

M, °. 17 januari 1695
Laatst bewerkt=16 Jun 2010
     Niclaes Lobbrecht werd geboren op 17 januari 1695 te Onze Lieve Vrouw, Brugge. Hij was de zoon van Niclaes Lobbrecht en Anna Francoise Michiels. Niclaes Lobbrecht huwt Marie Deprée op 24 maart 1716 te St.Anna, Brugge. 1

Kinderen van Niclaes Lobbrecht en Marie Deprée

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/

Marie Deprée

V
Laatst bewerkt=16 Jun 2010
     Marie Deprée huwt Niclaes Lobbrecht, zoon van Niclaes Lobbrecht en Anna Francoise Michiels, op 24 maart 1716 te St.Anna, Brugge. 1

Kinderen van Marie Deprée en Niclaes Lobbrecht

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/

Marie Josepha Lobbrecht

V, °. 2 december 1716, +. 12 december 1802
Laatst bewerkt=10 Okt 2007
     Marie Josepha Lobbrecht werd geboren op 2 december 1716 te Onze Lieve Vrouw, Brugge. Zij was de dochter van Niclaes Lobbrecht en Marie Deprée. Marie Josepha Lobbrecht huwt Joseph Goubert, zoon van Jacobus Goubert, circa 1760 te Brugge. Marie Josepha Lobbrecht overleed op 12 december 1802 te O.L.V. Kerkhof, Brugge, in de ouderdom van 86.1

Bronvermelding(en)

 1. [S9] J. Gaillard, Bruges et Franc, (pag 395). SAB (Stads Archief Brugge).

Joseph Goubert

M
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Joseph Goubert is de zoon van Jacobus Goubert. Joseph Goubert huwt Marie Josepha Lobbrecht, dochter van Niclaes Lobbrecht en Marie Deprée, circa 1760 te Brugge.

Jacobus Goubert

M
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Jacobus Goubert huwt Marie Claeys.

Kind van Jacobus Goubert

Marie Claeys

V
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Marie Claeys huwt Jacobus Goubert.

Adriaen Van Landtschoot

M, °. 20 oktober 1606
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Adriaen Van Landtschoot werd geboren op 20 oktober 1606 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Adriaen Van Landtschoot en Marie Kerckhove. Adriaen Van Landtschoot huwt Elisabeth Maertens circa 1632 te Sint - Anna, Brugge.1
     Op 17 januari 1640 beschrijving van 103/13011V l7de eeuw. Verkoop door Adrien van Landtschoot en Elisabeth Maertens zijn vrouw aan Baudouin van Landtschoot van een oliemolen genaamd "Draecken Hooft" gelegen op de vesting nabij de Speypoorte.2

Kinderen van Adriaen Van Landtschoot en Elisabeth Maertens

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.
 2. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.

Elisabeth Maertens

V
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Elisabeth Maertens huwt Adriaen Van Landtschoot, zoon van Adriaen Van Landtschoot en Marie Kerckhove, circa 1632 te Sint - Anna, Brugge.1

Kinderen van Elisabeth Maertens en Adriaen Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.

Joannes Van Landtschoot

M, °. 14 januari 1601, +. voor 1610
Laatst bewerkt=27 Jan 2011
     Joannes Van Landtschoot werd geboren op 14 januari 1601 te St Anna, Brugge. Hij was de zoon van Adriaen Van Landtschoot en Marie Kerckhove. Joannes Van Landtschoot overleed voor 1610 te St Anna Brugge. Is jong overleden, zonder kinderen na te laten.

Elisabeth Van Landtschoot

V, °. 26 juni 1604
Laatst bewerkt=8 Nov 2005
     Elisabeth Van Landtschoot werd geboren op 26 juni 1604 te St Anna Brugge. Zij was de dochter van Adriaen Van Landtschoot en Marie Kerckhove. Elisabeth Van Landtschoot huwt Pieter De Muynck op 28 juli 1624 te St.Anna, Brugge.

Kinderen van Elisabeth Van Landtschoot en Pieter De Muynck

Pieter De Muynck

M
Laatst bewerkt=8 Nov 2005
     Pieter De Muynck huwt Elisabeth Van Landtschoot, dochter van Adriaen Van Landtschoot en Marie Kerckhove, op 28 juli 1624 te St.Anna, Brugge.

Kinderen van Pieter De Muynck en Elisabeth Van Landtschoot