Joanna Catherina de Bleeckere

V, +. 15 september 1686
Laatst bewerkt=9 Nov 2005
     Joanna Catherina de Bleeckere huwt Heer Jacques Van Tours, zoon van Pieter Van Tours, op 20 april 1636 te O.L.V., Brugge. Joanna Catherina de Bleeckere overleed op 15 september 1686 te Brugge. Zij werd begraven op 16 september 1686 te Onze Lieve Vrouwe Kerk, (een wit marbelsteen ,by de voorgaende.Begin van den Ommeganck), Brugge.1

Kind van Joanna Catherina de Bleeckere en Heer Jacques Van Tours

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/

Helena Van Landtschoot

V, °. circa 1540, +. circa 1580
Van den Bogaerde - Van Landschot
Laatst bewerkt=10 Maa 2016
     Helena Van Landtschoot werd geboren circa 1540. Zij was de dochter van Joannes Van Landtschoot. Helena Van Landtschoot huwt Vincent van den Bogaerde, zoon van Donaes van den Bogaerde en Carolina De Brune, voor 1570 te Brugge.1 Helena Van Landtschoot overleed circa 1580 te Brugge. De familie van den Bogaerde, naar verluidt afkomstig uit Gulik, was vanaf minstens het einde van de 15de eeuw in Brugge gevestigd. De eerste bij naam gekende stamvader van de hierna behandelde familie was Jacob van den Bogaerde, die in het tweede kwart van de 16de eeuw moet gestorven zijn en gehuwd was met Emma van der Straeten. Zijn zoon, Donaes I van den Bogaerde (†1559) was onder meer landmeter. Hij behoorde tot de gegoede burgerij, was dismeester op Sint-Gillis, voerde een wapenschild en was gehuwd met Caroline de Bruyne (†1574), uit de belangrijke Brugse familie van die naam. Hun zoon Vincent van den Bogaerde (1540-1586), lijnwaadhandelaar, was in 1585 gouverneur van de Berg van Charitate, wat hem onder de stedelijke notabelen situeert. Hij was achtereenvolgens gehuwd met Helena van Landschoot en Josine Strabant (†1622). Deze laatste stichtte in de Sint-Amandstraat een klein (thans verdwenen) godshuis voor twee alleenstaande vrouwen.
Donaes II van den Bogaerde (1576-1640), zoon van Vincent, gehuwd met Maria Claesman (†1656), werd in 1612 hoofdman en het jaar daarop gemeenteraadslid van Brugge, later schepen en thesaurier en ook gouverneur van de Berg van Charitate. Hij werd de eerste van een reeks vertegenwoordigers van de familie in het Brugse stadsbestuur, alsook de eerste als gouverneur van de Bogardenschool. Hij werd tevens erfachtig redenaar van het Proosse en dismeester van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Hij was de auteur van enkele rekenkundige boekjes, onder meer van een Tafel van intrest en een Rekening van alle lijnlaekens. De boekjes werden vaak herdrukt, meestal samen met de jaarlijkse Brugse Almanak en dit tot op het einde van het Ancien Regime. Het echtpaar van den Bogaerde – Claesman, dat in de Sint-Amandstraat woonde In den gouden appel, had dertien kinderen.
In de 17de eeuw waren verschillende leden van de familie van den Bogaerde lid van de Gilde der makelaars, terwijl ze tevens talrijke functies in het stadsbestuur vervulden, als hoofdman, raadslid, schepen of thesaurier. Onder hen bevonden zich zonen van het voornoemde echtpaar. Gerard van den Bogaerde (1601-1695), gehuwd met Anna Van der Meersch, werd schepen van Brugge. Guido van den Bogaerde (1618-1667), eveneens schepen van Brugge, gehuwd met Jacqueline de Crits (†1687) en wonend langs de Sint-Annarei (thans nr. 19), werd in navolging van zijn schoonouders één van de weldoeners van de Sint-Annakerk. Zo werd hij de voornaamste schenker van het nieuw doksaal en de familiewapens werden op de toegangsdeur naar het koor geplaatst. Ook voor het koorgestoelte leverde hij zijn bijdrage, zodat ook daar het wapen van den Bogaerde – de Crits op figureert.2

Bronvermelding(en)

 1. [S7] NEDERLANDS ADELBOEK 1989 PAGE 127),Zeeuwsch Archief, Middelburg, Nederland.
 2. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/

Vincent van den Bogaerde

M, °. 15 augustus 1542, +. 10 februari 1586
Laatst bewerkt=30 Nov 2007
     Vincent van den Bogaerde werd geboren op 15 augustus 1542 te Brugge. Hij was de zoon van Donaes van den Bogaerde en Carolina De Brune. Vincent van den Bogaerde huwt Helena Van Landtschoot, dochter van Joannes Van Landtschoot, voor 1570 te Brugge.1 Vincent van den Bogaerde overleed op 10 februari 1586 te Brugge in de ouderdom van 43.

Bronvermelding(en)

 1. [S7] NEDERLANDS ADELBOEK 1989 PAGE 127),Zeeuwsch Archief, Middelburg, Nederland.

(?) Van Landtschoot

M, °. circa 1470
Laatst bewerkt=10 Maa 2016
     (?) Van Landtschoot werd geboren circa 1470.

Kinderen van (?) Van Landtschoot

Josyne Bieruwaert

V, +. 4 september 1621
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Josyne Bieruwaert was de dochter van Phillip Bieruwaert. Josyne Bieruwaert huwt Boudewijn van Cottengys, zoon van Anthony Van Cottengys en Catherine Crabbe, op 8 juni 1593 te O.L.Vr., Brugge. Josyne Bieruwaert overleed op 4 september 1621 te St Salvator,Brugge.

Phillip Bieruwaert

M
Laatst bewerkt=14 Nov 2004

Kind van Phillip Bieruwaert

Boudewijn Van Cotengijs

M, +. 14 oktober 1690
Laatst bewerkt=17 Sep 2006
     Boudewijn Van Cotengijs was de zoon van Hendrick Van Cotengijs en Cornelia Van der Plancke. Boudewijn Van Cotengijs huwt Clara Cobrisse, dochter van Pieter Cobrisse en Catheleijne Neyaert, in april 1667 te St.Salvator, Brugge. Boudewijn Van Cotengijs overleed op 14 oktober 1690 te St Salvator,Brugge. Hij was buried op 16 oktober 1690 te Blindekenskapel, Brugge, In den Zuydmuur binnen den Communiebank (marbel steen), hiervoren ligghen begraeven Sr Bouwdeyn Van Cootengys ende Jo° Clara Cobrysse welcke Jo° heeft ghefondeert een eeuwigh Solemneel Jaerghetijde indese Capelle ...;13°Sbris met het uytdielen van 34 stuyvers broode aende lieden koomende inde huysen vande Capelle; mitsofferende over hun liever zielen.requiscant in paces.
Wath beth ter suyden ligt een volgende marbelsteen:
Hier light begraeven Sr Boudewyn Van Cotengys filius Hendrick t'synen tyde geweest 28 jaeren capelle meester inde vooght van dese capelle,overleden den 14 october 1690 ende Jo° Clara Cobrysse filia Sr. Pieter syn huysvrouwe, overleden den......ende bevrijt dese plaetse voor de familie van Jo° Clara Cobrysse als voor de familie van Sr. Boudewyn Van Landschoot, haer eersten man, mitsgavers voor haer liever descendenten. Bid voor de siele die hier licht begraeven Jo° Isabella Van Landschoot filia van Sr. Bouwdewyn Van Landschoot huysvrouwe van Sr. Jean Lowys Van ballenberghe filius Jan overleet den 18 maerte 1691 hebben 'tsaemen geproceert xi Soons.
Een marbelsteen int ' midden van de Communiebanck.
     Hij was Capelle meester ende vooght van "Het Blindenlieden Gasthuys."

Hendrick Van Cotengijs

M
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Hendrick Van Cotengijs huwt Cornelia Van der Plancke.

Kind van Hendrick Van Cotengijs en Cornelia Van der Plancke

Jan Lowys Van Ballenberghe

M, °. circa 1632, +. circa 1690
Laatst bewerkt=17 Sep 2012
     Jan Lowys Van Ballenberghe werd geboren circa 1632 te Brugge. Hij was de zoon van Joannes Van Ballenberghe en Catherina Crabbe. Jan Lowys Van Ballenberghe huwt Isabella Clara Van Landtschoot, dochter van Heer Boudewijn Van Landtschoot en Clara Cobrisse, op 3 juli 1678 te Brugge. 3/07/1678 Huwelijkscontract van Jean van Ballenberghe en Isabelle van Landtschoot. (103/13051V l7de eeuw).
      Jan Lowys Van Ballenberghe overleed circa 1690 te St Salvator,Brugge. In den Zuydmuur binnen den Communiebank (marbel steen), hiervoren ligghen begraeven Sr Bouwdeyn Van Cootengys ende Jo° Clara Cobrysse welcke Jo° heeft ghefondeert een eeuwigh Solemneel Jaerghetijde indese Capelle ...;13°Sbris met het uytdielen van 34 stuyvers broode aende lieden koomende inde huysen vande Capelle; mitsofferende over hun liever zielen.requiscant in paces.
Wath beth ter suyden ligt een volgende marbelsteen:
Hier light begraeven Sr Boudewyn Van Cotengys filius Hendrick t'synen tyde geweest 28 jaeren capelle meester inde vooght van dese capelle,overleden den 14 october 1690 ende Jo° Clara Cobrysse filia Sr. Pieter syn huysvrouwe, overleden den......ende bevrijt dese plaetse voor de familie van Jo° Clara Cobrysse als voor de familie van Sr. Boudewyn Van Landschoot, haer eersten man, mitsgavers voor haer liever descendenten. Bid voor de siele die hier licht begraeven Jo° Isabella Van Landschoot filia van Sr. Bouwdewyn Van Landschoot huysvrouwe van Sr. Jean Lowys Van ballenberghe filius Jan overleet den 18 maerte 1691 hebben 'tsaemen geproceert xi Soons.
Een marbelsteen int ' midden van de Communiebanck.
     Hij was meester apotheker.

Kinderen van Jan Lowys Van Ballenberghe en Isabella Clara Van Landtschoot

Pieter Cobrisse

M, °. circa 1560, +. 2 januari 1657
Laatst bewerkt=13 Aug 2008
     Pieter Cobrisse werd geboren circa 1560 te Brugge. Hij was de zoon van Jacques Cobrisse Heer van Arseele, schepen van het Brugse Vrije en Gasparinne Hylaert. Pieter Cobrisse huwt Marie Gloribus circa 1590. Pieter Cobrisse overleed op 2 januari 1657 te St Salvator, Brugge.
     Hij was Oud dischmeester van de kercke van St Anna, gestorven op de gezegende leeftijd van 97.

Kind van Pieter Cobrisse en Marie Gloribus

Marie Gloribus

V, °. circa 1560, +. 29 april 1610
Laatst bewerkt=13 Aug 2008
     Marie Gloribus werd geboren circa 1560. Zij huwt Pieter Cobrisse, zoon van Jacques Cobrisse Heer van Arseele, schepen van het Brugse Vrije en Gasparinne Hylaert, circa 1590. Marie Gloribus overleed op 29 april 1610 te St Salvator, Brugge.1

Kind van Marie Gloribus en Pieter Cobrisse

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/

Jacques Cobrisse Heer van Arseele, schepen van het Brugse Vrije

M, °. circa 1510, +. circa 1595
Laatst bewerkt=13 Aug 2008
     Jacques Cobrisse Heer van Arseele, schepen van het Brugse Vrije werd geboren circa 1510 te Merville, Graafschap Artesië. Hij overleed circa 1595 te Brugge.

Kinderen van Jacques Cobrisse Heer van Arseele, schepen van het Brugse Vrije en Adrienne Liebaert

Kind van Jacques Cobrisse Heer van Arseele, schepen van het Brugse Vrije en Gasparinne Hylaert

Michelle Madalena Smidts

V
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Michelle Madalena Smidts is de dochter van Pieter Smidts en Joanna Robinson. Michelle Madalena Smidts huwt Ferdinand Francois Van Landtschoot, zoon van Pieter van Landtschoot en Maria Françoise Schelhaever, op 30 oktober 1722 te St - Gillis, Brugge.

Kind van Michelle Madalena Smidts en Ferdinand Francois Van Landtschoot

Pieter Smidts

M, +. 30 maart 1712
Laatst bewerkt=29 Jun 2014
     Pieter Smidts huwt Joanna Robinson. Pieter Smidts overleed op 30 maart 1712 te Brugge. Hij werd begraven op 2 april 1712 te Parochiale Kerk van St Jacobs Noordbeucke , (een grijs los hangend zerkje), Brugge.1

Kind van Pieter Smidts en Joanna Robinson

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/

Joanna Robinson

V
Laatst bewerkt=19 Nov 2004
     Joanna Robinson huwt Pieter Smidts. Joanna Robinson werd begraven te Parochiale Kerk van St Jacobs Noordbeucke , (een grijs los hangend zerkje), Brugge. Zij overleed te Brugge.1

Kind van Joanna Robinson en Pieter Smidts

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/

Paulo De Genellis

M, °. 13 februari 1678, +. circa 1738
Laatst bewerkt=23 Aug 2015
     Paulo De Genellis werd geboren op 13 februari 1678 te O.L.Vr, Brugge. Hij was de zoon van Paulo Degenelle en Catharina Bolgaro. Paulo De Genellis huwt Agnes Anna Jacoba Van Landtschoot, dochter van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande, op 13 mei 1721 te St.Donaas, Brugge.1 Paulo De Genellis overleed circa 1738.
     Hij was was eigenaar van "Het Hof ten Walle - Franzele" op 21 april 1711.2,3 Op 31 oktober 1726 beschrijving van Huis genaamd “Roden Leeuw” gelegen in de Hooghstrate nr 2 in het Sint-Janszestendeel. Heden de Kelkstraat.Het huis met oud Kadasternr JAN/0240 . Paulo de Genelis, in zijn naam en gemachtigd over Anna Joanna van Landtschoot, over Jan Baptist Danckaert en zijn echtgenote. Therese van Toers en consoorten verkopen dit huis aan Daniel Finée
Klerk was P.Beyts.Daniel Finée et uxor Judoca van Gavere bezetten een rente van 12-0-0 pen 25 tvv Jacobus en Ferdinande, de 2 minderjarige kinderen van Ferdinande Frans van Landtschoot bij Anna Jacoba Danckaert.
Egbertus Coutteau als machtig over Jacques van Landtschoot verkocht aan Jan Ferd. Rotsaert de helft van de rente van 12-0-0 (zie vorig artikel) en de helft van de rente van 12-0-0 tnv Andries Van Neste bezet op de herberg de Croone nabij Schipsdale.
Klerk was C.Ghyoot .4

Kinderen van Paulo De Genellis en Agnes Anna Jacoba Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html
 2. [S25] Toponiemen te Lissewege, online http://www.zwinstreek.eu/zs/images/publicaties/rdp/…
 3. [S27] Coutumes des pays et comté de Flandre (Volume 1) 1883 pagina 298. Auteur : Belgique. Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, online http://archive.org/stream/coutumesdespa01belg#page/298/mode/…
 4. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Paulo Degenelle

M
Laatst bewerkt=18 Nov 2004
     Paulo Degenelle huwt Catharina Bolgaro.

Kind van Paulo Degenelle en Catharina Bolgaro

Pieter Van Tours

M
Laatst bewerkt=18 Nov 2004

Kind van Pieter Van Tours

Bouwdewyn Aerents

M, °. circa 1610, +. 28 juni 1653
Laatst bewerkt=21 Sep 2012
     Bouwdewyn Aerents huwt Anna Verplancke te Brugge. Bouwdewyn Aerents werd geboren circa 1610. Hij overleed op 28 juni 1653 te Brugge. In het midden van de beuk van deze capelle, op een wit steen:
Sepulture van eer Sr Boudewijn Aerents filius Cornelius in synen tyd Deken van de Ghilde van het H. Sacrament van dese kerke, die overleet den 28 juny 1603 en van J° Anna filia Cornelius Verplancke, huysvrouwe van Boudewyn Aerents overleden den 26 maerte 1680, ende van den eersamen Niclays Aerents filius Boudweyn in synen tyd Deken van de gilde van het Heilig Sacrament van dese kerke, die overleet den 13 september 1666 en de Joanne Cyns huysvrouwe van Jan Aerents filius Boudewyn, overleden den 22 meye 1680 en van den eersaemen Lenaert Aerents filius Boudewyn overleet den 10 october 1680 ende van eersam Gilles aerents filius Boudewyn overleet den 31 augustus 1684 ende heer Hieronimis Aerents filius Boudewyn overleet den 5 juny 1685 ende van Jo Anne De Munck, huysvrouwe van den eersamen Sr Gillis Aerents overleden den 6 january 1689. Bid voor de zielen.
Boek Hooge:Grafschrift III pagina 93.1

Kind van Bouwdewyn Aerents en Anna Verplancke

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/

Anna Verplancke

V, +. 26 maart 1680
Laatst bewerkt=21 Nov 2004
     Anna Verplancke huwt Bouwdewyn Aerents te Brugge. Anna Verplancke overleed op 26 maart 1680 te Brugge. In het midden van de beuk van deze capelle, op een wit steen:
Sepulture van eer Sr Boudewijn Aerents filius Cornelius in synen tyd Deken van de Ghilde van het H. Sacrament van dese kerke, die overleet den 28 juny 1603 en van Jo Anna filia Cornelius Verplancke ,huysvrouwe van Boudewyn Aerents overleden den 26 maerte 1680,ende van den eersamen Niclays Aerents filius Boudweyn in synen tyd Deken van de gilde van het Heilig Sacrament van dese kerke,die overleet den 13 september 1666 en de Joanne Cyns huysvrouwe van Jan Aerents filius Boudewyn,overleden den 22meye 1680 en van den eersaemen Lenaert Aerents filius Boudewyn overleet den 10 october 1680 ende van eersam Gilles aerents filius Boudewyn overleet den 31 augustus 1684 ende heer Hieronimis Aerents filius Boudewyn overleet den 5 juny 1685 ende van Jo Anne De Munck,huysvrouwe van den eersamen Sr Gillis Aerents overleden den 6 january 1689. Bid voor de zielen.
Boek Hooge:Grafschrift III pagina 93.

Kind van Anna Verplancke en Bouwdewyn Aerents

Petrus van Landtschoot

M, °. 15 oktober 1684, +. na 1740
Laatst bewerkt=24 Sep 2012
     Petrus van Landtschoot werd geboren op 15 oktober 1684 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Heer Pieter van Landtschoot en Clara Van Tours. Petrus van Landtschoot overleed na 1740.
     Hij was lid van de koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge in 1739.1

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Jaerboek der koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge - Door Isaac Joseph De Meye, online http://books.google.be/books

Catherina Van Landtschoot

V, °. 8 maart 1701
Laatst bewerkt=7 Dec 2004
     Catherina Van Landtschoot werd geboren op 8 maart 1701 te St Gillis Brugge. Zij was de dochter van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Anna Danckaert d'Ogierlande.

Joanna Van Landtschoot

V, °. 8 oktober 1723
Laatst bewerkt=7 Dec 2004
     Joanna Van Landtschoot werd geboren op 8 oktober 1723 te St Gillis Brugge. Zij was de dochter van Ferdinand Francois Van Landtschoot en Michelle Madalena Smidts.

Joannes Baptist van Landtschoot

M, °. 15 november 1670
Laatst bewerkt=7 Dec 2004
     Joannes Baptist van Landtschoot werd geboren op 15 november 1670 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Pieter van Landtschoot en Maria Françoise Schelhaever.

Joanna Ley

V, °. 17 augustus 1758
Laatst bewerkt=16 Nov 2011
     Joanna Ley werd geboren op 17 augustus 1758 te St Gillis, Brugge. Zij was de dochter van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot.

Nicolas Louis Jean Ley

M, °. 1 september 1752, +. voor 1760
Laatst bewerkt=16 Nov 2011
     Nicolas Louis Jean Ley werd geboren op 1 september 1752 te St Gillis Brugge. Hij was de zoon van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot. Nicolas Louis Jean Ley overleed voor 1760 te Brugge.

Nicolas Ley

M, °. 19 januari 1759
Laatst bewerkt=16 Nov 2011
     Nicolas Ley werd geboren op 19 januari 1759 te St Gillis, Brugge. Hij was de zoon van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot.

Joseph Louis Ley

M, °. 15 september 1753
Laatst bewerkt=16 Nov 2011
     Joseph Louis Ley werd geboren op 15 september 1753 te St Gillis, Brugge. Hij was de zoon van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot.

Jean Nicolas Ley

M, °. 4 juli 1751
Laatst bewerkt=16 Nov 2011
     Jean Nicolas Ley werd geboren op 4 juli 1751 te St Gillis, Brugge. Hij was de zoon van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot.

Adrianus Van Landtschoot

M, °. 3 februari 1636
Laatst bewerkt=7 Dec 2004
     Adrianus Van Landtschoot werd geboren op 3 februari 1636 te St Gillis Brugge. Hij was de zoon van Adriaen Van Landtschoot en Elisabeth Maertens.