Gerrit Franszn Van Lantschot

M, #1, °. circa 1610
Staat in:Frans Lantschot
     Gerrit Franszn Van Lantschot werd geboren circa 1610 te Delft. Hij was de zoon van Frans Van Lantschot. Gerrit Franszn Van Lantschot huwde Neeltgen Jans Blomesteijn, dochter van Jan Blomesteijn, op 9 november 1636 te Delft. De ondertrouw was eerder geweest op 25 oktober.1 Gerrit Franszn Van Lantschot huwde Trijntgen Cornelis Van der Poel, dochter van Cornelis Van der Poel, op 2 maart 1642 te Delft. Van der Poel. Op 12 ,maarrt 1642 gingen te Delft in ondertrouw: Gerrit Fransz. van Lanschot, cleermaker, en Trijntgen Cornelisdr. van der Poel. Zij is waarschijnlijk een dochter vanCornelis Hartmans van der Poel, (die blijkens E. A. van Beresteyn, Grafmonumen,ten men grafzerken in de Oude Kerk te Delft, 1938, p. 103, zerk 212, in 1625 eigenaar was van een graf dat blijkens de zerk gesticht was door Symon Jan Jacobsz. van der Poel (+ in 1551) en diens echtgenote Marike Hertmansdr. (+in 1582). Cornelis Hartmans van der Poel zal een kleinzoon van dit echtpaar zijn geweest. Tot dezelfde familie behoorden waarschijnlijk ook Adriaen, Jacob en Jan Hartmans van der Poel te ‘s-Gravenhage, die met hun nageslsacht vermeld worden in De Ned. Leeuw 1952, kol. 81 e.v..
Qpmerkelijk is dat de grafzerk van Symon Jan Jacobsz. van der Poel het wapen vertoont van het geslacht Van der Poel dat in bastaardij uit het Henegouwse Huis was gesproten, nl. in een effen schild een vrijkwartier, waarin gevierendeeld de Henegouwse en de Hollandse leeuwen (zie voor dit Nagesacht A. W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland, pag. 42 e.v.). Blijkens Dek, ‘pag. 43, noot 141, is het niet ommogelijk dat er van dat geslacht nog meer nakomelingen hebben bestaan dan hij opgeeft. Zo zou bijv. Symon Jan Jacobsz. een afstammeling kunnen zijn van Jan van der Poel (zie Dek, plag. 43, sub XIIc, en De Ned. Leeuw 1969, kol. 314, bij "Het Haarlemse geslacht Van der Laten”) en in dit geval zouden er dus nog in ie 17de eeuw afstammelingen van (deze bastaardtak van het Henegouwse gravenhulis geleefd hebben).2

     Gerrit Franszn Van Lantschot woonde met Frans Van Lantschot in 1630 te Binnewatersloot, Delft. Gerrit Franszn Van Lantschot woonde de Geer, Delft. Hij was in 1642 cleermaeker.2 Hij was getuige bij de doop van Gerret van Braeckel.

Kinderen van Gerrit Franszn Van Lantschot en Trijntgen Cornelis Van der Poel

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/
 2. [S18] Koninklijk Nederlands Genootschap Voor Geslacht en Wapenkunde.

Trijntgen Cornelis Van der Poel

V, #2
Staat in:Frans Lantschot
     Trijntgen Cornelis Van der Poel is de dochter van Cornelis Van der Poel. Trijntgen Cornelis Van der Poel huwde Gerrit Franszn Van Lantschot, zoon van Frans Van Lantschot, op 2 maart 1642 te Delft. Van der Poel. Op 12 ,maarrt 1642 gingen te Delft in ondertrouw: Gerrit Fransz. van Lanschot, cleermaker, en Trijntgen Cornelisdr. van der Poel. Zij is waarschijnlijk een dochter vanCornelis Hartmans van der Poel, (die blijkens E. A. van Beresteyn, Grafmonumen,ten men grafzerken in de Oude Kerk te Delft, 1938, p. 103, zerk 212, in 1625 eigenaar was van een graf dat blijkens de zerk gesticht was door Symon Jan Jacobsz. van der Poel (+ in 1551) en diens echtgenote Marike Hertmansdr. (+in 1582). Cornelis Hartmans van der Poel zal een kleinzoon van dit echtpaar zijn geweest. Tot dezelfde familie behoorden waarschijnlijk ook Adriaen, Jacob en Jan Hartmans van der Poel te ‘s-Gravenhage, die met hun nageslsacht vermeld worden in De Ned. Leeuw 1952, kol. 81 e.v..
Qpmerkelijk is dat de grafzerk van Symon Jan Jacobsz. van der Poel het wapen vertoont van het geslacht Van der Poel dat in bastaardij uit het Henegouwse Huis was gesproten, nl. in een effen schild een vrijkwartier, waarin gevierendeeld de Henegouwse en de Hollandse leeuwen (zie voor dit Nagesacht A. W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland, pag. 42 e.v.). Blijkens Dek, ‘pag. 43, noot 141, is het niet ommogelijk dat er van dat geslacht nog meer nakomelingen hebben bestaan dan hij opgeeft. Zo zou bijv. Symon Jan Jacobsz. een afstammeling kunnen zijn van Jan van der Poel (zie Dek, plag. 43, sub XIIc, en De Ned. Leeuw 1969, kol. 314, bij "Het Haarlemse geslacht Van der Laten”) en in dit geval zouden er dus nog in ie 17de eeuw afstammelingen van (deze bastaardtak van het Henegouwse gravenhulis geleefd hebben).1

Kinderen van Trijntgen Cornelis Van der Poel en Gerrit Franszn Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S18] Koninklijk Nederlands Genootschap Voor Geslacht en Wapenkunde.

Neeltgen Jans Blomesteijn

V, #3
Staat in:Frans Lantschot
     Neeltgen Jans Blomesteijn is de dochter van Jan Blomesteijn. Neeltgen Jans Blomesteijn huwde Gerrit Franszn Van Lantschot, zoon van Frans Van Lantschot, op 9 november 1636 te Delft. De ondertrouw was eerder geweest op 25 oktober.1

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Frans Van Lantschot

M, #4, °. 1580, +. 24 september 1631
Staat in:Frans Lantschot
     Frans Van Lantschot werd geboren in 1580 te Adegem-Eeklo? Het zou best kunnen dat Frans een kleinzoon is van François Van Landschoot geboren rond 1505 en overleden in february 1575 in het Ambacht van Maldegem. Het gebeurde vaak dat dezelfde naam terug kwam bij de volgende generatie. (Zie tak Adegem). Hij was de zoon van DELFT Van Lantschot. Frans Van Lantschot overleed op woensdag, 24 september 1631 te Delft. Hij werd begraven op 26 september 1631 te Nieuwe kerk, Delft.1
     Hij woonde Binnewatersloot, Delft.

Kinderen van Frans Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Alewijn Franszn Van Lantschot

M, #5, °. circa 1615, +. na 1688
Staat in:Frans Lantschot
     Alewijn Franszn Van Lantschot werd geboren circa 1615 te Delft. Hij was de zoon van Frans Van Lantschot. Alewijn Franszn Van Lantschot huwde Maertge Jaspers op 22 mei 1639 te Delft.1 Alewijn Franszn Van Lantschot overleed na 1688 te Delft.
     Hij woonde met Frans Van Lantschot in 1630 te Binnewatersloot, Delft.

Kinderen van Alewijn Franszn Van Lantschot en Maertge Jaspers

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Maertge Jaspers

V, #6, +. 26 september 1681
Staat in:Frans Lantschot
     Maertge Jaspers huwde Alewijn Franszn Van Lantschot, zoon van Frans Van Lantschot, op 22 mei 1639 te Delft.1 Maertge Jaspers overleed op vrijdag, 26 september 1681 te Delft.

Kinderen van Maertge Jaspers en Alewijn Franszn Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

DELFT Van Lantschot

M, #7, °. circa 1550
     DELFT Van Lantschot werd geboren circa 1550 waarschijnlijk zijn dit de eerste twee van Landschoot's die zich vanuit het Meetjesland in Vlaanderen gevestigd hebben in Delft.

11 Mrt - Leendert Turnhout met Anna Magdalena de La Coste, beijde wonende alhier.
- Gerrit van der Spieringh, j.m., geb. en wonende tot Leyden, met Catharina Lantschot, j.d. van Delft, beijde wonende alhier.
http://www.familiecoldenhoff.com/id88.html. Hij was de zoon van (?) Van Lantschot.

Kinderen van DELFT Van Lantschot

Willem Van Lantschot

M, #8, °. circa 1570
     Willem Van Lantschot werd geboren circa 1570 te Vlaanderen. Hij was de zoon van DELFT Van Lantschot.

Kind van Willem Van Lantschot

Frans Willlemszn Van Lantschot

M, #9, °. circa 1600, +. augustus 1639
Staat in:Frans Willlemszn Van Lantschot
     Frans Willlemszn Van Lantschot werd geboren circa 1600 te Delft. Hij was de zoon van Willem Van Lantschot. Frans Willlemszn Van Lantschot huwde Trijntje Gerrits circa 1630 te Delft. Frans Willlemszn Van Lantschot overleed in augustus 1639 te Delft Na het overlijden van Frans hertrouwt zijn weduwe op 3 december met Jacob Pieterszn Clinckenberch afkomstig uit Sassom
Op den 14 september 1639 compareerde voor/
weesmees(ter) Trijntjen Gerrits als moeder van/
haer noch minderjarige dochter gewonnen bij/
Frans Willems zn van Lantschot haer za(liger) man/
genaemt Grietjen out xviii jaren is /
... ten overstaen van Gerrit Frans zn van/
Lantschot en Gewijn frans zn van Lanschot/
als voogden van haer zuster......van/
goederen die zij bezittend is bij... welck de/
gelegenthijt soo bevonden werd dat ten haer/
dochter niet is....1
     Inventaris van de boedel van Frans Willemszn. van Lantschot gehuwd met Trijntje Gerritsdr. ( 1 katern / 3778).2

Kind van Frans Willlemszn Van Lantschot en Trijntje Gerrits

Kind van Frans Willlemszn Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/
 2. [S16] Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, (1506) 1536-1887 (1985-1990) toegang 72, online http://www.archief-delft.nl/inventarissen/pdf/0072.pdf

Trijntje Gerrits

V, #10
Staat in:Frans Willlemszn Van Lantschot
     Trijntje Gerrits huwde Frans Willlemszn Van Lantschot, zoon van Willem Van Lantschot, circa 1630 te Delft.

Jasper Van Lantschot

M, #11, °. 18 december 1642
Staat in:Frans Lantschot
     Jasper Van Lantschot werd gedoopt te Delft op 18 december 1642 Abraham Corneliuszn, Trijntje Cornelius en Grietje Fransdr waren de doopgetuigen. Hij was de zoon van Alewijn Franszn Van Lantschot en Maertge Jaspers.

Maria Fransdr Lantschot

V, #12, °. circa 1620
Staat in:Frans Lantschot
     Maria Fransdr Lantschot werd geboren circa 1620 te Delft. Zij was de dochter van Frans Van Lantschot. Maria Fransdr Lantschot huwde Abraham Corneliszn op 15 juni 1642 te Delft.
     Maria Fransdr Lantschot woonde met Frans Van Lantschot in 1630 te Binnewatersloot, Delft. Maria Fransdr Lantschot woonde Binne Watersloot, Delft.

Abraham Corneliszn

M, #13
Staat in:Frans Lantschot
     Abraham Corneliszn huwde Maria Fransdr Lantschot, dochter van Frans Van Lantschot, op 15 juni 1642 te Delft.

Frans Alewijnsz Van Lantschot

M, #14, °. 18 december 1642, +. circa 1686
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Frans Alewijnsz Van Lantschot werd geboren op donderdag, 18 december 1642 te Delft.1 Hij was de zoon van Alewijn Franszn Van Lantschot en Maertge Jaspers. Frans Alewijnsz Van Lantschot huwde Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande op 10 mei 1665 te Delft. Frans Alewijnsz Van Lantschot overleed circa 1686 Inventaris van de boedel van Frans Lantschot, gehuwd met Lijsbeth Sixtius
van der Sande, 1686. (nr7495).2,3
     Hij was in 1665 timmerman en woonde te Vlouw voor zijn huwelijk. Hij was in 1685 stoofmaker.

Kinderen van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/
 2. [S16] Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, (1506) 1536-1887 (1985-1990) toegang 72, online http://www.archief-delft.nl/inventarissen/pdf/0072.pdf
 3. [S22] Collecties Archief Delft, online http://objects.library.uu.nl/reader/index.php

Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande

V, #15
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande huwde Frans Alewijnsz Van Lantschot, zoon van Alewijn Franszn Van Lantschot en Maertge Jaspers, op 10 mei 1665 te Delft.

Kinderen van Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande en Frans Alewijnsz Van Lantschot

Catarina Alewijns Van Lantschot

V, #16, °. circa 1644
Staat in:Frans Lantschot
     Catarina Alewijns Van Lantschot werd geboren circa 1644 te Delft. Zij was de dochter van Alewijn Franszn Van Lantschot en Maertge Jaspers. Catarina Alewijns Van Lantschot huwde Cornelis Jacobsz Van der Storm circa 1675 te Delft.
     Catarina Alewijns Van Lantschot was getuige bij de doop van Cornelius Van Lantschot; Frerik Sictus van der Sanden en Clasina van der Poel Trijntje waren getuigen bij de doop.1

Kinderen van Catarina Alewijns Van Lantschot en Cornelis Jacobsz Van der Storm

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Cornelis Jacobsz Van der Storm

M, #17
Staat in:Frans Lantschot
     Cornelis Jacobsz Van der Storm huwde Catarina Alewijns Van Lantschot, dochter van Alewijn Franszn Van Lantschot en Maertge Jaspers, circa 1675 te Delft.

Kinderen van Cornelis Jacobsz Van der Storm en Catarina Alewijns Van Lantschot

Jacobus Van der Storm

M, #18, °. 25 maart 1677
Staat in:Frans Lantschot
     Jacobus Van der Storm werd geboren op donderdag, 25 maart 1677 te Delft. Hij werd gedoopt te Delft op 25 maart 1677 Jacob Van der Storm,Neeltje Van der Storm en Elisabeth Sixctus waren de doopgetuigen. Hij was de zoon van Cornelis Jacobsz Van der Storm en Catarina Alewijns Van Lantschot.

Catharina Gerritsd Van Lantschot

V, #19, °. circa 1650, +. voor 1682
Staat in:Frans Lantschot
     Catharina Gerritsd Van Lantschot werd geboren circa 1650 te Delft. Zij was de dochter van Gerrit Franszn Van Lantschot en Trijntgen Cornelis Van der Poel. Catharina Gerritsd Van Lantschot huwde Abraham Legeth op 8 januari 1677 te Leiden. Getuigen bruidegom: Sacharyas Melican neef Witte Poort. By de - - Getuigen bruid: Elisabet Lanschot zuster Nieuwesteech -. Abraham Legeth huwt op 31 juli 1682
met Marya Jans van Aecken. Catharina Gerritsd Van Lantschot overleed voor 1682 te Leiden.
     Zij was getuige bij de doop van Gerret van Braeckel. Catharina Gerritsd Van Lantschot woonde Oude Cingel, Leiden.

Cornelius Van Lanschot

M, #21, °. circa 1643
Staat in:Frans Lantschot
     Cornelius Van Lanschot werd geboren circa 1643 te Delft. Hij was de zoon van Gerrit Franszn Van Lantschot en Trijntgen Cornelis Van der Poel. Cornelius Van Lanschot huwde Maertje Marinse circa 1668 te Delft.

Kind van Cornelius Van Lanschot en Maertje Marinse

Maertje Marinse

V, #22
Staat in:Frans Lantschot
     Maertje Marinse huwde Cornelius Van Lanschot, zoon van Gerrit Franszn Van Lantschot en Trijntgen Cornelis Van der Poel, circa 1668 te Delft.

Kind van Maertje Marinse en Cornelius Van Lanschot

Trijntje Van Lanschot

V, #23, °. 18 mei 1670
Staat in:Frans Lantschot
     Trijntje Van Lanschot werd geboren op zondag, 18 mei 1670 te Delft. Zij werd gedoopt te Delft op 18 mei 1670 Gerrit Lantschoot ,Cathelijne Van Lanschot en Christina Wybrandts waren doop getuigen. Zij was de dochter van Cornelius Van Lanschot en Maertje Marinse.

Maria Van Lantschot

V, #24, °. 30 augustus 1678, +. 30 april 1745
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Maria Van Lantschot werd geboren op dinsdag, 30 augustus 1678 te Delft. Zij werd gedoopt te Delft op 30 augustus 1678 Cornelius Jacobse Sterm,Trijntje Alewijns en Clasijne Van pel waren getuigen bij de doop. Zij was de dochter van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande. Maria Van Lantschot huwde Arent van den Ende op 3 mei 1711 te Delft. De ondertrouw had eerder plaats gevonden op 18 April.1 Maria Van Lantschot overleed op vrijdag, 30 april 1745 te Delft.
     Zij was getuige bij de geboorte van Anna Margrieta Van Lantschot op 2 mei 1700 te Delfshaven.2 Maria Van Lantschot was getuige bij de doop van Frans Van Lantschot.

Kind van Maria Van Lantschot en Arent van den Ende

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/
 2. [S5] Isis Rotterdam, online http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php

Adriaen Van der Storm

M, #25, °. 30 december 1681
Staat in:Frans Lantschot
     Adriaen Van der Storm werd geboren op dinsdag, 30 december 1681 te Delft. Hij werd gedoopt te Delft op 30 december 1681 Lucas Lucasse Fonteijn,Adriaen Jacobs Van Der Storm en Neeltje Jacobs Van Der Storm waren getuigen bij de doop. Hij was de zoon van Cornelis Jacobsz Van der Storm en Catarina Alewijns Van Lantschot.

Alewijn Franse Van Lantschot

M, #26, °. 1668, +. circa 1705
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Alewijn Franse Van Lantschot werd geboren in 1668 te Delft. Hij was de zoon van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande. Alewijn Franse Van Lantschot huwde Anne Willemse Kroon op 11 mei 1692 te Delft. De ondertrouw was eerder op 26 april. Alewijn was schilder en woonde op het Rietveld en Anna op Oude Delft Bij De Roosbrug.1 Alewijn Franse Van Lantschot overleed circa 1705 te Delft Bruidegom Pieter Verschouw , afkomstig uit Oude Delft huwt met Anna Croon, weduwe van Alewijn Lanschot.2
     Hij was op 5 mei 1687 clatschilder. Cornelis de Man (1621-1706) laat Alewijn Fransezn als meester Schilder aenteijkenen, hebbende sijn acte van voldoening vertoont, het recht betaelt sijnde burger. 6.0.0.3

Kinderen van Alewijn Franse Van Lantschot en Anne Willemse Kroon

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/
 2. [S22] Collecties Archief Delft, online http://objects.library.uu.nl/reader/index.php
 3. [S17] Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, online http://objects.library.uu.nl/reader/index.php

Anne Willemse Kroon

V, #27
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Anne Willemse Kroon huwde Alewijn Franse Van Lantschot, zoon van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande, op 11 mei 1692 te Delft. De ondertrouw was eerder op 26 april. Alewijn was schilder en woonde op het Rietveld en Anna op Oude Delft Bij De Roosbrug.1

Kinderen van Anne Willemse Kroon en Alewijn Franse Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Frans Van Lantschot

M, #28, °. 29 maart 1696, +. 15 januari 1735
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Frans Van Lantschot werd geboren op donderdag, 29 maart 1696 te Delft. Hij werd gedoopt te Delft op 29 maart 1696 Sixtus Lanschoot, Cornelius Lanschoot en Trijntje Lanschoot waren getuigen bij de doop. Hij was de zoon van Alewijn Franse Van Lantschot en Anne Willemse Kroon. Frans Van Lantschot overleed op zaterdag, 15 januari 1735 te Batavia.
     Hij was in 1731 matroos .Op 26/04/1731 voer het schip Spiering, gebouwd in 1714 met een laadvermogen van 810 ton, uit onder de Kamer van Delft vanuit Goeree met bestemming Batavia, met een tussenstop in Kaap De Goede Hoop, Zuid-Afrika. Er bevonden zich 155 zeemannen,78 soldaten, 8 werklieden en 1 passagier aan boord. De kapitein van het schip was Kornelis van der Koster.
Tussen Goeree en Kaap De Goede Hoop waar het schip aankwam op 17-08-1731 waren reeds 9 zeelui overleden.6 Zeelui, 5 soldaten en 1 werkman verlieten het schip in Kaap De Goede Hoop.
Kaap de Goede Hoop is het 'verversingsstation'; hier worden goederen uitgeladen, andere goederen ingeladen. Maar vooral worden vers water en vers eten ingeslagen. Ook vindt er een wisseling van de bemanning plaats. Het schip vertrok na een stop van drie weken uit Kaap De Goede Hoop op 07-09-1731,2 zeelui , 10 soldaten en 1 werkman kwamen aan boord. Tussen Zuid-Afrika en Batavia zijn 6 zeelieden en 4 soldaten gestorven.
Na een reis van in totaal 6 maanden kwamen ze op 30/10/1731 in Batavia aan. Zijn verbintenis aan de VOC nam een einde met zijn overlijden in Batavia op 15 januari 1735.
Inventarisnr.: 13948
Folio: 139
DAS- en reisnr 2836.6.1,2

Bronvermelding(en)

 1. [S1] Uitgevaren voor de Kamers, online http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 2. [S11] Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, online http://www.inghist.nl/

Sictus Van Lantschot

M, #29, °. circa 1670, +. 17 maart 1724
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Sictus Van Lantschot werd geboren circa 1670. Hij was de zoon van Jan Van Lanschot. Sictus Van Lantschot huwde Marija Van der Pals op 22 december 1696 te Delft. Sictus Van Lantschot overleed op vrijdag, 17 maart 1724 te Delft. Hij werd begraven op 18 maart 1724 te (Oude kerk), Delft.

Kinderen van Sictus Van Lantschot en Marija Van der Pals

Marija Van der Pals

V, #30
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Marija Van der Pals huwde Sictus Van Lantschot, zoon van Jan Van Lanschot, op 22 december 1696 te Delft.

Kinderen van Marija Van der Pals en Sictus Van Lantschot

Frans Van Lantschot

M, #31, °. 4 juli 1697, +. 17 mei 1758
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Frans Van Lantschot werd geboren op donderdag, 4 juli 1697 te Delft. Hij werd gedoopt te Delft op 4 juli 1697 Alewijn Lanschoot,Cornelius Lanschoot en Anna Lanschoot waren getuigen bij de doop. Hij was de zoon van Sictus Van Lantschot en Marija Van der Pals. Frans Van Lantschot huwde Pieternella Van den Bosch op 18 juni 1718 te Delft. Frans Van Lantschot overleed op woensdag, 17 mei 1758 te Delft. Hij werd begraven op 19 mei 1758 te Nieuwe kerk, Delft.

Kinderen van Frans Van Lantschot en Pieternella Van den Bosch