• [S1] Verenigde Oost Indische Compagnie, online http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl . Hereinafter cited as Uitgevaren voor de Kamers.
 • [S2] Overview of voyages, online http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages. Hereinafter cited as Overview of voyages.
 • [S3] Parenteel van van Schie Claas Cornelisz., online http://home.planet.nl/~dam01540/stamboom2/schiedam.htm. Hereinafter cited as Parenteel van van Schie Claas Cornelisz.
 • [S5] Isis Rotterdam, online http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php. Hereinafter cited as Isis Rotterdam.
 • [S6] Regionaal Archief Tilburg, online http://www.regionaalarchieftilburg.nl/. Hereinafter cited as Regionaal Archief Tilburg.
 • [S8] Léopold Flameng Henry Havard, Histoire de la faïence de Delft (Paris, France: E. Plon et cie, 1878) . Hereinafter cited as Histoire de la faïence de Delft. Pagina 360.
 • [S9] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail message from e-mail address (Leiden, Nederland) to Hans Van Landschoot, 16/6/2010. Hereinafter cited as "Dopen Leiden."
 • [S10] Regionaal Archief Leiden, online http://www.leidenarchief.nl. Hereinafter cited as Isis Leiden.
 • [S11] Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, online http://www.inghist.nl/. Hereinafter cited as Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 • [S12] FR. D.O. Obreen, Archief voor Nederlandse Kunstgeschiedenis (Rotterdam: Van Hengel - Eeltjes, 1880-1881), google books http://www.archive.org/stream/…. Hereinafter cited as Verzameling van deels onuitgegeven berichten mededeelingen, DEEL III.
 • [S14] D.O. Obreen, Archief nederlandsche Kunstgeschiedenis, 3de Deel (Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes, 1880-1881) . Hereinafter cited as Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten. Paginas 27-30, 59, 63, 71, 77.
 • [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/. Hereinafter cited as Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft.
 • [S16] Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, (1506) 1536-1887 (1985-1990) toegang 72, online http://www.archief-delft.nl/inventarissen/pdf/0072.pdf. Hereinafter cited as Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, (1506) 1536-1887 (1985-1990) toegang 72.
 • [S17] Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis: verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betrefende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateflbakkers [sic], ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. : met bereidwillige medewerking van verscheidene archivarissen e.a, Volume 1 pagina 92, online http://objects.library.uu.nl/reader/index.php. Hereinafter cited as Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis.
 • [S18] De Nederlandsche Leeuw 1977 - 93ste jaargang, 93ste jaargang (Den Haag: De Nederlandsche Leeuw 1977, 1977) . Hereinafter cited as Koninklijk Nederlands Genootschap Voor Geslacht en Wapenkunde.
 • [S19] Regionaal Archief Leiden (RAL), online http://www.archiefleiden.nl. Hereinafter cited as Regionaal Archief Leiden (RAL).
 • [S20] Commanders of Dutch East India Ships in the Eighteenth Century - pagina 119, online http://books.google.be/books. Hereinafter cited as Commanders of Dutch East India Ships in the Eighteenth Century.
 • [S22] Collecties Archief Delft, online http://objects.library.uu.nl/reader/index.php. Hereinafter cited as Collecties Archief Delft.