• Magdalena Van Landschoot (1906-2007) Kleitse vrouw vierde haar 100ste verjaardag in Ursel
  Madeleine Van Landschoot, in Kleit gekend als "Leintje Roze" werd 100 jaar.
  Wie de laatste jaren het reilen en zeilen van Kleit een beetje volgt, zal waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat er opvallend veel 100 jarige vrouwen zijn. Kleit telt zelfs éen 102-jarige dame, waarmee we willen stellen dat het gezond leven is in Kleit. De tweede honderdjarige van Kleit voor 2006 is Madeleine Van Landschoot. Voor vele Kleitenaars zal deze naam als onbekend voorkomen. Maar als we spreken van "Leintje Roze" dan zal iedereen zeggen "ah, ja da's een Kleitse!". Maar Madeleine verblijft reeds 9 jaar in het landelijke Ursel, meer bepaald in het Rusthuis Onderdaele in Ursel. Daar geniet zij van een goede verzorging en mag zij zelfs af en toe eens van een "dreupelke" nippen.
  Madeleine Van Landschoot zag het levenslicht op 3 oktober 1906 in Maldegem. Zij kwam in Kleit wonen waar zij samen met haar inmiddels overleden man Medard Dobbelaere een boerderij runde. Zij woonden langs de Harinkweg, vlak naast "They Pieke" (wijlen Theofiel De Ceuninck) om het bij de bijnamen te hou-den. Met de mooie bossen achter zich, bevonden zij zich in een heel mooie omgeving. Medard en Leintje kregen 2 kinderen, Adalard en Francine. Het gezinnetje verliet de boerderij in de Harinkweg en kwam in 1965 in de KIeitkalseide wonen op het nummer 108. Adalard kreeg een ongeval en overleed in 1979. Francine huwde en ging in Kanegem wonen. Momenteel woont zij nu op het hof van haar man in Aarsele.
  Leintje geniet nu nog van de aanwezigheid van haar dochter en schoonzoon en van de 5 kleinkinderen en achterkleinkinderen. Leintje hield zich kranig en kreeg van de Kleitenaars nog heel wat bezoek. Toen bleek dat zij meer hulp nodig had, werd gedacht aan een rusthuis. Sinds 1997 heeft zij nu haar tweede thuis gevonden in rusthuis Onderdaele in Ursel, waar zij geniet van een goede verzorging.
  Samen met de familie werd de honderdjarige Madeleine officieel gevierd in het rusthuis. De viering werd gestart met een plechtige H. Mis gevolgd door een receptie haar aangeboden door het gemeentebestuur van Knesselare. Een gezellige viering .
  Het gemeentebestuur van Knesselare werd vertegenwoordigd door Schepen Tanghe Freddy. Hij feliciteerde de honderdjarige Madeleine Van Landschoot en was heel blij om een Kleitse onder zijn gemeentegenoten te mogen rekenen. Hij hoopt dat de eeuwelinge nog vele jaren onder de bewoners van het rusthuis mag vertoeven en hij wenste haar vooral een goede gezondheid toe. Hij overhandigde in naam van het gemeentebestuur van Knesselare een oorkonde en hij vroeg om het Gulden Boek van de gemeente Knesselare te ondertekenen. Het telegram met koninklijke gelukwensen afkomstig van Z.M. Koning Albert en Koningin Paola was nog niet ter plaatse maar zal eerstdaags zeker overhandigd worden.
  Maar eens Kleitenaar altijd Kleitenaar ... dus ook het Kleitse feestcomité was met een delegatie ter plaatse om het jarige Leintje hartelijk proficiat te wensen met haar 100ste verjaardag. Naast de oprechte felicitaties overhandigde voorzitter Dhoore Adelin een mooi bloemstuk, haar aangeboden in naam van de hele bevolking van Kleit. Er werd samen met de familie en de delegatie van de gemeente Knesselare getoast op de 100ste verjaardag van "Leintje Roze" alias Madeleine Van Landschoot en zij werd nog gezonde jaren toegewenst.
  (Vrij Maldegem 3 oktober 2006)
 • Sabina Van Landschoot (1825-1927) Zondag namiddag om 4 ure zachtjes in den Heer gestorven. Haar laatste vraag was naar Pier Van Meenen, schepen, die haar grootsten troost was, en zich nu uitzonderlijk bezig gehouden heeft met de lijkplechtichtigheden, die wel gelukt zijn. Donderdag om 10 ure is Sabina ter aarde besteld onder een grooten toeloop van volk.
  Al de maatschappijen waren aanwezig met vaandel of kartel. Knecht en meisjesscholen, de Xaverianen openden den stoet en luisterden de gezangen op in de kerk, dat gevoelig was. Het koor was versierd net als het bed gewaad. De stoet en offerande werd opgeluisterd door de fanfaren.

  De burgemeester C. Van Damme, Van Meenen Pieter, Timmerman L.. schepen. De Rudder Th. en De Clercq Leon leden, woonden de plechtigheden bij die zij aanzagen als een plicht van bestuurleden. Daarna las de heer Burgemeester de volgende lijkrede af:

  “Wij brengen ter ruste dat vrouwke, zoo nederig van afkomst en zoo nederig van aard en dat toch geroepen was om duizenden van zich sprekenden te maken
  Sabina Vaa Landschoot was geboren te Maldegem den 16 november 1825 en zij zou dus den 16 november eerstkomende haar 102de jaar voleind hebben. Zij is de brave, stille, Vlaamsche vrouw, die haar geluk vond in hare dagelijksche bezigheden. Iedereen heeft nog haar eeuwfeest van voor twee jaar in het geheugen. Gans de gemeente deed mee om en heinde en verre werd er van gesproken dat Moerkerke weerderlijk zijne honderdjarige had gevierd.

  En nu staat gans Moerkerke deelnemende in de rouw, iedereen voelt nu hoe trots de gemeente was met haaren hondertjarige. Sabina ik breng u de laatsten groet uwer gemeente, geniet hierboven het loon van uw deugzaam leven.”