Kleit in 1776 op de kaart van Ferraris, rondom liggende in de bossen.

KLEIT 1770