Cornelius Van Lantschot

CORNELIUS LANTSCHOT (°10/2/1572 + 25/4/1656)

Beschrijving van het zegel: Uit het boek van Armorial de J.B. RIETSTAP - et ses Compléments:
Heraldische beschrijving in frans en nederlands
D'or, au chef d'argent, chargé de trois merlettes de gueules. Casque.
In goud ,een schildhoofd van zilver beladen met drie merlettes in keel. Getopt met een helm van zilver,getralied,gehalsband en omboord van goud,gevoerd en gehecht van keel.
Helmteken: in een gesloten vlucht van goud een merlette in keel.
Een merlette staat voor en kleine zwarte vogel (merel/zwaluw) maar zonder bek en poten.

Deze Cornelius had hetzelfde wapenschild als schepen Jan Van Lanscoot uit Maldegem (1352), enkel andere kleuren werden gebruikt.De stamvader van de Leidse van Lanschot's was zijn neef. Een van hen gebruikte als contrazegel , het oude zegel die Jan Van Lanscoot (1352) reeds gebruikte. Dus deze was de voorouder van Cornelius Lantschot.

Het godshuis Lanschot, voordeur Het godshuis Lanschot
Het godshuis , voor twaalf oude vrouwen, werd gesticht in 1656 door een rijk koopman, Cornelis Lantschot . Een ruime kapel, onder de aanroeping van de heilige Rosalia, maakt deel uit van dit gasthuis. Doch zij biedt niets merkwaardigs aan en haar gevel aan de straat, ontbloot van alle bouwkundige verdienste, is zelfs niet voltooid.
Een opschrift aan de ingangspoort herinnert den naam van de stichter en het jaartal

GODTSHUYS GEFONDEERD BIJ CORNELIUS LANTSCHOT ANNO 1656.
Klik op wapenschild voor fotos

Foto Cornelius Van Lantschot wapenschild Cornelius Van Lantschot Foto grafsteen Cornelius Van Lantschot Foto grafsteen Cornelius Van Lantschot VOORDEUR LANTSCHOT GODSHUIS DETAIL BOVEN VOORDEUR LANTSCHOT GODSHUIS BESCHERMD MONUMENT GODSHUIS binnentuin binnetuin

De liefdadige Lantschot liet bijna al zijn goederen aan de armen na. Men kan in de St Jacobskerk, tweede kapel van de linkerbeuk, zijn portret zien, geschilderd door Van Diepenbeek, dat, naar de getuigenis van de Heer Van Lerius, voortkomt van het hotel Roose Meirplaats 83, waar hij eertijds woonde en overleden is. Onder dit portret leest men volgend onderschrift:

CORNELIS LANTSCHOT DIE HIER LIGT
HEEFT MET ZIJN DEUCHT DEN MENS GESTICHT,
MET GELDT EN GOET, CAPEL EN KERCK;
EN LIET DEN ARMEN, NAER DIT WERCK,
NOCH HONDERT DUYZENDEN DAER TOE;
IA MAECKT DE MILTHEYT SELVER MOE.
MITS ELCKDAER JET BEGEERDEN MAN;
IS DOOT GEDEYLT, DIE GROOTEN MAN:
WERELT, SIJN LOF: AERD ('T LIJ'F BEHIEL:
DER ARMEN T' GELT: EN GODT ZYN SIEL.
MEN WJNT DEN HEMEL MET GEWELT,
OF IS TE KOOP MET KRACHT VAN GELDT
STIRF ° 26 APRIL 1656


BRON: Augustin Theys : Historiek der straten en openbare plaatsen van de stad Antwerpen.
Antwerpen 1879 (pag. 228X229)

Eén van de eigendommen van Cornelius Lantschot.
Gasthuishoeve was een Woonstalhoeve in baksteen onder een zadeldak met pannen. Links was het woongedeelte, rechts de stallingen met verbouwde vensters en poort.
De hoeve wordt voor het eerst vermeld in 1656 toen ze door Cornelis van Lantschot aan het gasthuis van Turnhout werd geschonken. De huidige gebouwen dateren uit de 18e eeuw.
De restauratie van de hoeve bevindt zich momenteel in de laatste fase.
bron Toeristische dienst Turnhout