Nicolaas David Kien1

     Nicolaas David Kien werd geboren op zondag, 9 april 1724 te Alkmaar .1 Hij was de zoon van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren.1

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Margareta Kien

     Margareta Kien werd geboren op donderdag, 11 april 1726 te Alkmaar . Zij was de dochter van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren.

Johan Kien

     Johan Kien werd geboren op donderdag, 11 maart 1728 te Alkmaar .1 Hij was de zoon van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren. Johan Kien overleed op dinsdag, 3 februari 1739 te Alkmaar in de ouderdom van 10.2

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/
 2. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).

Pieter Kien

Kind van Pieter Kien

Juliana Constantia van Lanschot

     Juliana Constantia van Lanschot werd geboren op donderdag, 11 juli 1675 te Leiden, Zuid Holland.1 Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour. Juliana Constantia van Lanschot werd gedoopt te Hooglandsche Kerk, Leiden, op 14 juli 1675, Jonckheer David Constantin du Tour en Deliana van Lantschot, huisvrouwe van Hr. Francois Focanus Lantdrost over de Meijerije van s' Hertogenbosch. Zij huwde Harper Maartense van Kinschot, zoon van Gasper van Kinschot en Sara Tromp, circa 1695.

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Marcus Philippus van Lanschot

     Marcus Philippus van Lanschot werd gedoopt op 22 januari 1666 te Pieters kerk, Leiden. Doopgetuigen waren Heer Marcus du Tour en Mevrouw Punens.1 Hij werd geboren op vrijdag, 22 januari 1666 te Leiden, Zuid Holland.2 Hij was de zoon van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck.

Bronvermelding(en)

 1. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.
 2. [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Philippus van Lanschot

     Philippus van Lanschot werd gedoopt te Hooglandsche Kerk, Leiden, op 5 augustus 1660, doopgetuigen waren Philippus Lanschot, Sara Lempereur Van Oppijck. Hij werd geboren op donderdag, 5 augustus 1660 te Leiden, Zuid Holland.1 Hij was de zoon van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck.

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Suzanne van der Schueren

Jan van der Schueren

Clara Charles

Harper Maartense van Kinschot

     Harper Maartense van Kinschot werd geboren op maandag, 26 september 1678 te Delft . Hij was de zoon van Gasper van Kinschot en Sara Tromp. Harper Maartense van Kinschot huwde Juliana Constantia van Lanschot, dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour, circa 1695.

Magdalena Kien

     Magdalena Kien werd geboren op woensdag, 27 april 1695 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp. Magdalena Kien huwde Meester Maerten Adriaan van Sypesteyn op 18 april 1716 te Alkmaar. Magdalena Kien overleed op donderdag, 21 december 1730 te Alkmaar in de ouderdom van 35.2

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/
 2. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).

Meester Maerten Adriaan van Sypesteyn

     Meester Maerten Adriaan van Sypesteyn was Vroedschap van Alkmaar. Pensionaris van Hugo Waard, rentmeester van de Nievaert gez. Klundert. Hij sterft in 1717. Hij was voor zijn huwelijk met Magdalena Kien, weduwnaar geworden van Margaretha Helena Kaldenbach Jansdr. en Helena Catherina van Essen en zoon van Maarten, wagenmeester-generaal van der Vereenigde Nederlanden en van Quinna Cornelia Pieterson.1,2 Hij werd geboren op dinsdag, 4 november 1681 .3 Hij huwde Magdalena Kien, dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp, op 18 april 1716 te Alkmaar. Meester Maerten Adriaan van Sypesteyn overleed op vrijdag, 25 juni 1717 te Alkmaar in de ouderdom van 35.1

Bronvermelding(en)

 1. [S10] CBG, online http://www.cbg.nl/
 2. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).
 3. [S122] Mattheus Brouërius Van Nidek,Joannes Franciscus Buddeus,Louis Moreri,Jan Trip David van Hoogstraten Groot algemeen woorden-boek.

Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien

     Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien werd geboren op zaterdag, 6 september 1698 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp. Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien huwde Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch, zoon van Pieter Fannius Heer van Haarlem en Cortenbosch, op 6 juli 1723 te Alkmaar. Wapen: in blauw drie zilveren Sint Jacobsschelpen en een gouden schildhoofd.2 Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien was getuige bij de doop van Jacoba Angelica Kien op 30 juni 1729 te Kloosterkerk, 's Gravenhage.3 Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien huwde Baron Joost Philip Du Tour , Heer van Havennes, Pomerade en Malerets, zoon van David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Albertine Tamminga, op 17 november 1746 te Alkmaar. Hij was generaal-majoor der cavallerie en stierf 20 Februari 1756 te Leiden, waarna hij den 26ten dier maand te Alkmaar werd begraven. Hy was op 6 April 1732 gehuwd met Elisabeth van Assendelft, die 17 Mei 1699 werd geboren en 30 April 1742 overleed. Zij was een dochter van Mr. Paulus bij Petronella van der Esch. Hij hertrouwde daarop Catharina Sara Kien, die op 6 September 1698 werd geboren, kinderloos overleed te Leiden en 13 September 1780 werd begraven. Zij was een dochter van Nicolaas bij Margaretha Tromp en weduwe van Mr. Gerard Fannius, heer van Cortenbosch.1 Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien was getuige bij de doop van Joost Philip Hubrecht op 14 november 1751 te Leiden; vader de Heer Jan, Veertig in Rade, moeder Vrouwe, get. De Heer Joost colonel van de Ruijterije, Vrouwe Catharina gebore Kien.4 Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien overleed op maandag, 18 september 1780 te Alkmaar in de ouderdom van 82.5 Zij werd begraven op 23 september 1780 te St Laurens, Alkmaar. Wapen met acht kwartieren, graf K 204, kostprijs 204 gulden.6

Kinderen van Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien en Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch

Bronvermelding(en)

 1. [S44] G. C. A. Juten Wilhelmus Johannes Franciscus Juten, Taxandria, page 241.
 2. [S10] CBG, online http://www.cbg.nl/
 3. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).
 4. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 5. [S40] L. Noordegraaf en Peter Bitter, Sint Laurens Kerk. Pagina 200.
 6. [S45] L Noordegraaf en Peter Bitter, De St Laurens in de Ssteigers.

Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch

     Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch was raad en vroedschap en burgemester van Alkmaar. te Alkmaar.1 Hij werd geboren op vrijdag, 28 april 1690 te Alkmaar .2 Hij was de zoon van Pieter Fannius Heer van Haarlem en Cortenbosch. Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch huwde Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien, dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp, op 6 juli 1723 te Alkmaar. Wapen: in blauw drie zilveren Sint Jacobsschelpen en een gouden schildhoofd.3 Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch was getuige bij de doop van Jacoba Angelica Kien op 30 juni 1729 te Kloosterkerk, 's Gravenhage.1 Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch overleed op donderdag, 20 maart 1738 te Alkmaar in de ouderdom van 47.

Kinderen van Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch en Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien

Bronvermelding(en)

 1. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).
 2. [S72] A.J. Van Der AA Biographisch Woordenboek, pagina 37.
 3. [S10] CBG, online http://www.cbg.nl/

Baron Joost Philip Du Tour , Heer van Havennes, Pomerade en Malerets

     Baron Joost Philip Du Tour , Heer van Havennes, Pomerade en Malerets werd geboren op dinsdag, 4 maart 1698 te Leeuwarden . Hij was de zoon van David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Albertine Tamminga. Baron Joost Philip Du Tour , Heer van Havennes, Pomerade en Malerets huwde Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien, dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp, op 17 november 1746 te Alkmaar. Hij was generaal-majoor der cavallerie en stierf 20 Februari 1756 te Leiden, waarna hij den 26ten dier maand te Alkmaar werd begraven. Hy was op 6 April 1732 gehuwd met Elisabeth van Assendelft, die 17 Mei 1699 werd geboren en 30 April 1742 overleed. Zij was een dochter van Mr. Paulus bij Petronella van der Esch. Hij hertrouwde daarop Catharina Sara Kien, die op 6 September 1698 werd geboren, kinderloos overleed te Leiden en 13 September 1780 werd begraven. Zij was een dochter van Nicolaas bij Margaretha Tromp en weduwe van Mr. Gerard Fannius, heer van Cortenbosch.1 Baron Joost Philip Du Tour , Heer van Havennes, Pomerade en Malerets was getuige bij de doop van Joost Philip Hubrecht op 14 november 1751 te Leiden; vader de Heer Jan, Veertig in Rade, moeder Vrouwe, get. De Heer Joost colonel van de Ruijterije, Vrouwe Catharina gebore Kien.2 Baron Joost Philip Du Tour , Heer van Havennes, Pomerade en Malerets overleed op vrijdag, 20 februari 1756 te Leiden in de ouderdom van 57. Hij werd begraven op 28 februari 1756 te St Laurens Kerk, Alkmaar. Wapen met acht Kwartieren, graf K 201, kostprijs 204 gulden.3

Bronvermelding(en)

 1. [S44] G. C. A. Juten Wilhelmus Johannes Franciscus Juten, Taxandria, page 241.
 2. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 3. [S45] L Noordegraaf en Peter Bitter, De St Laurens in de Ssteigers.

Rijksgraaf Diederik Van Leiden

     Rijksgraaf Diederik Van Leiden was Heer van West Barendrecht, Hardinksveldt, Oost-Vooren, Rugge, Rokanje, St Anna -Polder, Roxenisse, Oud- en Nieuw Craijnispolder en aardijkswal. Baljuw van de Nijenburgen en Sekretaris van het Hoogheemraadschap van Rhijnland. Hij werd geboren op vrijdag, 21 januari 1695 te Leiden . Hij was de zoon van Pieter Van Leiden Heer van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambagt, Babberspolder, Middelburg, Nieuwenhoorn, Nieuwegoten.

Kind van Rijksgraaf Diederik Van Leiden

Anna Susanna van Lanschot

     Anna Susanna van Lanschot werd geboren circa 1650 . Zij was de dochter van Philips van Lanschot en Rachel Southolm. Anna Susanna van Lanschot overleed op maandag, 15 april 1720 te Alkmaar. Zij werd begraven op 17 april 1720 te Alkmaar. 11 gld 8 st. Zij was ongehuwd dus dubbelt regt F 12.-.-. behoudens nogtans in cas bevonden werdde boedel meerder te monteren 't selve daar na te sullen voldoen.1

Bronvermelding(en)

 1. [S75] Begravingen Alkmaar, online http://www.den-braber.nl/

(?) van Lanschot

     (?) van Lanschot werd geboren circa 1648 te Alkmaar . Hij was de zoon van Philips van Lanschot en Rachel Southolm. (?) van Lanschot overleed op woensdag, 8 april 1648 te Alkmaar. 2 gld. Hij overleed op woensdag, 8 april 1648 te Alkmaar.

Hubert Gevaerts

Marguerite Cock d'Opyne

Henry van Kinschot

     Henry van Kinschot werd geboren op vrijdag, 31 oktober 1541 te Kinschot, Turnhout.1 Hij was de zoon van Ambrosius van Kinschot. Henry van Kinschot werd begraven op 27 augustus 1608 te St. Goedele, Brussel.. Na zijn voorbereidende studiën vertrok hij naar de hoogeschool te Leuven, waar hij student in de wijsbegeerte en de rechtsgeleerdheid werd. Hij verbleef ook eenigen tijd aan de hoogeschool te Parijs, mede om de fransche taal goed machtig te worden, maar keerde na eenigen tijd naar Leuven terug, waar hij 30 Aug. 1566 werd bevorderd tot licentiaat in de rechten. Om zich verder in de praktijk te bekwamen, begaf hij zichnaar Johannes Gevartius, zijn oom van moeders zijde, advocaat te Brussel. Als advocaat zette hij zich mettertijd te Brussel neder en oefende daar gedurende 40 jaar met grooten roem de praktijk uit, was de vraagbaak van velen en leidde een aantal jongelieden tot de studie der rechtsgeleerdheid op. Herhaaldelijk aangezocht tot het ambt van raadsheer, bedankte hij evenwel om gezondheidsredenen. Hij liet verscheidene tractaten over rechtsgeleerde onderwerpen na.Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) Hij overleed op woensdag, 27 augustus 1608 te Brussel in de ouderdom van 66.

Bronvermelding(en)

 1. [S48] De 17 Provincieën, paginas 271-280.

Jean Roose

Kind van Jean Roose

Béatrix Reyngouts

Kind van Béatrix Reyngouts

Anna Huiberta Johanna Jansen

Frederik Herman Christiaan Jansen

Neeltje Huibertje Voorsteegh

Henri Alexandre Ruijsch Lehman De Lehnsfeld

Kind van Henri Alexandre Ruijsch Lehman De Lehnsfeld en Jeanne Henriette van LANSCHOT HUBRECHT

Eduard Leonard Henri Ruijsch Lehman De Lehnsfeld

     Eduard Leonard Henri Ruijsch Lehman De Lehnsfeld werd geboren op donderdag, 21 november 1901 te Bussum, Nederland. Hij was de zoon van Jeanne Henriette van LANSCHOT HUBRECHT. Eduard Leonard Henri Ruijsch Lehman De Lehnsfeld overleed op woensdag, 16 januari 1985 te Zutphen, Nederland, in de ouderdom van 83.

Jane Kelly