Albert van Quakenbosch

Kind van Albert van Quakenbosch

Amelis van Hoogeveen

     Amelis van Hoogeveen werd geboren circa 1485 te Rotterdam . Hij overleed op zaterdag, 10 december 1555 te Rotterdam.

Kind van Amelis van Hoogeveen

Maria Willemsdr. Bisschop

Kind van Maria Willemsdr. Bisschop en Amelis van Hoogeveen

Willem Bisschop

Arend van Immerseel

Kind van Arend van Immerseel

Pieter de Bije

     Pieter de Bije werd geboren in 1530 . Hij huwde Grietje Hugensdr. Hopkoper circa 1560. Pieter de Bije overleed in 1586.

Kinderen van Pieter de Bije en Grietje Hugensdr. Hopkoper

Grietje Hugensdr. Hopkoper

     Grietje Hugensdr. Hopkoper werd geboren in 1529 te Gouda . Zij huwde Pieter de Bije circa 1560. Grietje Hugensdr. Hopkoper overleed in 1573 te Gouda.

Kinderen van Grietje Hugensdr. Hopkoper en Pieter de Bije

Hugen Hopkoper

Kind van Hugen Hopkoper

Maria de Bije

     Maria de Bije werd geboren te Leiden . Zij was de dochter van Jan de Bije en Catherina Warmont. Maria de Bije huwde Meester Gerrit Meerman, zoon van Meester François Meerman, op 25 juni 1622 te Leiden. Maria de Bije overleed op dinsdag, 23 juli 1652 te Leiden.

Kind van Maria de Bije en Meester Gerrit Meerman

Jan de Bije

     Jan de Bije werd geboren circa 1560 te Leiden . Hij was de zoon van Pieter de Bije en Grietje Hugensdr. Hopkoper. Jan de Bije huwde Catherina Warmont, dochter van Adriaan Warmont en Grietgen Joostdr. (?), op 22 januari 1600 te Leiden. Jan de Bije overleed op maandag, 20 mei 1619 te Leiden.

Kind van Jan de Bije en Catherina Warmont

Catherina Warmont

     Catherina Warmont werd geboren in 1577 te Leiden . Zij was de dochter van Adriaan Warmont en Grietgen Joostdr. (?). Catherina Warmont huwde Jan de Bije, zoon van Pieter de Bije en Grietje Hugensdr. Hopkoper, op 22 januari 1600 te Leiden. Catherina Warmont overleed in augustus 1644 te Leiden.

Kind van Catherina Warmont en Jan de Bije

Joost Jacobszn. de Bije

Kind van Joost Jacobszn. de Bije

Diemertje van Breenen

Kind van Diemertje van Breenen

Jacob de Bije

Adriaan Warmont

     Adriaan Warmont werd geboren op maandag, 1 mei 1544 te Leiden . Hij was de zoon van Willem Bouwenszn. Warmont. Adriaan Warmont huwde Grietgen Joostdr. (?) circa 1572 te Leiden.

Kind van Adriaan Warmont en Grietgen Joostdr. (?)

Grietgen Joostdr. (?)

     Grietgen Joostdr. (?) werd geboren op zondag, 16 mei 1548 te Leiden . Zij huwde Adriaan Warmont, zoon van Willem Bouwenszn. Warmont, circa 1572 te Leiden.

Kind van Grietgen Joostdr. (?) en Adriaan Warmont

Willem Bouwenszn. Warmont

     Willem Bouwenszn. Warmont werd geboren circa 1515 te Leiden . Hij overleed in juli 1541 te Leiden.

Kind van Willem Bouwenszn. Warmont

Bouwen Willemsz. Warmont

Kind van Bouwen Willemsz. Warmont

Willem Warmont

Bouwen van Oudshoorn

     Bouwen van Oudshoorn is de zoon van Adriaan Bouwenszn. van Oudshoorn.

Margaretha van Ness

Adriaan Bouwenszn. van Oudshoorn

     Adriaan Bouwenszn. van Oudshoorn overleed in juni 1567 te Schoonhoven.

Bouwen van Oudshoorn

Kind van Bouwen van Oudshoorn

Jonkheer Jan van der Noot

Jan Van Der Noot
     Jonkheer Jan van der Noot werd geboren in 1538 te Hof te Pul, Brecht, Antwerpen. Hij was van een adellijk geslacht. ‘Patricius van Antwerpen,’ klinkt het op het titelblad zijner werken, met signorentrots. Zijn vader was Adriaan Van der Noot, ridder, heer van Ossendrecht, leenheer in Brecht. Zijne moeder heette Josina Daens. Reeds in de 13de eeuw zien wij 't geslacht Van der Noot opkomen. Adriaan Van der Noot liet zijnen zoon ene geleerde en veelzijdige opvoeding geven. Jonker Jan schreef Latijn, las misschien ook wat Grieks, kende Italiaans en Spaans, en drukte zich bijna zo gemakkelijk in 't Frans als in 't Vlaams uit. Na den dood van zijn vader, in 1558, ging hij zich te Antwerpen vestigen, en werd er, even meerderjarig, in den Magistraat opgenomen: hij komt vóór op de lijst der schepenen in 1562 en 1565.1 Hij was op 2 juni 1558 binnenpoorter van Antwerpen geworden.2 Hij was op 2 juni 1558 poorter te Antwerpen.3 Hij huwde een onbekende persoon op 16 april 1563 te Leuven.3,2 Hij overleed in 1590 te Antwerpen.4

Kind van Jonkheer Jan van der Noot

Bronvermelding(en)

  1. [S88] Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot, online http://www.dbnl.org/tekst/verm036verz02_01/…
  2. [S139] J.F. Willems Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de letterkunde, pagina 423.
  3. [S92] Jan Frans Willems, Belgïsch museum voor de nederduitsche tael- en letterkunde, pagina 422.
  4. [S93] Biographie Jan van der Noot, online http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=noot001

Willem van Vredenburch

     Willem van Vredenburch werd geboren in 1581 te Rotterdam . Hij huwde Maria van Walenburch op 19 januari 1603 te Rotterdam. Willem van Vredenburch overleed op dinsdag, 14 juni 1616 te Delft.

Kind van Willem van Vredenburch en Maria van Walenburch

Maria van Walenburch

     Maria van Walenburch werd geboren in 1584 te Rotterdam . Zij huwde Willem van Vredenburch op 19 januari 1603 te Rotterdam. Maria van Walenburch overleed in januari 1661 te Delft.

Kind van Maria van Walenburch en Willem van Vredenburch

Diederik van Leyden Gael

     Diederik van Leyden Gael was lange jaren lid van het gemeentebestuur van Leiden en herhaaldelijk burgemeester. Zeer vermogend en milddadig, waren hij en zijn vrouw in deze stad zeer gezien. Zijn vrouw was regentes van het Leids Weeshuis van 1819 - 1843. Hij liet zich vooral in met de financiën van de stad en de armenzorg. Hij bekleedde tal van functies op maatschappelijk terrein. Zo was hij een van de oprichters van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid. Vanaf 1805 was Van Leyden Gael lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die hij in 1841 (anoniem) een grote verzameling Nederlandse toneelstukken schonk. Dat hij de schenker was werd pas na zijn dood onthuld.
Na het overlijden van Pierre du Pui, die van 1813 tot zijn dood in 1838 gemeentesecretaris van Leiden was geweest, kwam aan het licht dat hij in de loop der jaren Fl.150.000 gulden had verduisterd uit de gemeentekas - met behulp van twee secretarieklerken en zonder tegenwerking van de gemeenteontvanger, die er niets van gemerkt heeft. Een astronomisch bedrag in die dagen; het was ongeveer de helft van de gemeentelijke jaarbegroting. De schade en schande voor de stad was groot. Diverse betrokkenen moesten in de buidel tasten om het gat te dichten. Er kwam een anonieme gift binnen van Fl.100.000 gulden, die eerst algemeen aan koning Willem I werd toegeschreven, maar achteraf afkomstig bleek Diderik van Leyden Gael.
In de Franse tijd stond Van Leyden Gael bekend als een aanhanger van de Oranjepartij, waarom hij in 1796 uit het bestuur verwijderd werd. Zowel hij als zijn vader (oud-burgemeester), en andere oud-regenten werden voor enkele dagen op het stadhuis gevangen gehouden wegens oneerlijkheid met de stadskas. Vrijlating volgde eerst nadat een hoge waarborgsom was gestort, die eerst na langdurig protest werd teruggegeven toen de onhoudbaarheid van de beschuldiging afdoende was gebleken. In 1803 toen de partijtwisten grotendeels geluwd waren, werd hij weer tot lid van de stedelijke raad benoemd, doch bedankte later voor dit ambt. Na het Drieschoft Oranjeboven oproer in april 1813 verscheen de Franse prefect De Stassart in de stad, die het gehele bestuur ontsloeg. In de nieuwe stadsregering was Van Leyden Gael adjunct-maire, doch weldra bedankte hij daarvoor. In latere jaren was hij herhaaldelijk lid van de gemeenteraad.
Op 1 juni 1841 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.1 Hij werd geboren op dinsdag, 29 augustus 1775 te Leiden . Hij was de zoon van Johan Gael en Gravin Françoise Johanna Van Leiden. Diederik van Leyden Gael werd gedoopt op 1 september 1775 te Pieterskerk, Leiden. Diderik van Leijden, Veertig Raad der Stad Leyden.2 Hij huwde Johanna van der Hoop op 24 februari 1819 te Amsterdam. Diederik van Leyden Gael overleed op donderdag, 24 september 1846 te Leiden in de ouderdom van 71. Hij stierf kinderloos.

Bronvermelding(en)

  1. [S125] Wikipedia, online http://nl.wikipedia.org/wiki/Diderik_van_Leyden_Gael
  2. [S108] Archief Leiden, online http://www.leidenarchief.nl/

Jacob De Witt

Kind van Jacob De Witt

Frans De Witt

Johan Baert

     Johan Baert was Schepen van Alkmaar; Schepen en Heemraad van de Zijpe; Hoofdingeland en Penningmeester van de Wieringerwaard Schepen en Heemraad van de Heer Hugowaard. Hij werd geboren op donderdag, 20 januari 1689 . Hij huwde Susanna Jacoba Kien, dochter van Johan Kien, in 1722. Johan Baert overleed op zaterdag, 15 februari 1749 te Alkmaar in de ouderdom van 60.

Kind van Johan Baert en Susanna Jacoba Kien