Marie Anna Baert

     Marie Anna Baert werd geboren op donderdag, 21 oktober 1723 te Alkmaar . Zij was de dochter van Johan Baert en Susanna Jacoba Kien. Marie Anna Baert huwde Baron Martin Gerard du Tour, zoon van Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Christina Clementina Sweerts de Landas, op 13 februari 1743 te Heiloo. Marie Anna Baert overleed op maandag, 18 januari 1751 te Alkmaar in de ouderdom van 27. Zij werd begraven op 26 januari 1751 te Alkmaar.

Baron Martin Gerard du Tour

     Baron Martin Gerard du Tour was Schepen, Vroedschap en Burgemeester van Alkmaar. Hij was Kapitein van het Witte Vendel der Schutterij; Heemraad Hoofdingeland en Penningmeester van de Wieringerwaard; Dukgraaf Heemraad en Hoofdingeland van de Schermer; Bewindhebber der West Indische Compagnie. (bron: Ned. Adelsboek 1918 bl. 91 sub. VI bis.). Hij werd geboren op vrijdag, 31 mei 1715 te Den Bosch . Hij was de zoon van Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Christina Clementina Sweerts de Landas. Baron Martin Gerard du Tour huwde Marie Anna Baert, dochter van Johan Baert en Susanna Jacoba Kien, op 13 februari 1743 te Heiloo. Baron Martin Gerard du Tour overleed op maandag, 1 september 1788 te Oud Meeresteyn, Beverwijk, in de ouderdom van 73. Hij werd begraven op 9 september 1788 te Alkmaar.

David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets

     David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets was Raad en rentmeester der domeinen van Friesland, gecommiteerde der Statenvergadering voor Friesland en ter Staten Generaal. Hij werd geboren op vrijdag, 25 mei 1657 te Leiden . Hij was de zoon van Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt en Sarah l'Empereur van Opwijck. David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets huwde Albertine Tamminga op 13 december 1685. David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets overleed op maandag, 8 december 1727 te Nye Femme in de ouderdom van 70.

Kinderen van David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Albertine Tamminga

Albertine Tamminga

     Albertine Tamminga werd geboren in 1672 te Berlikum . Zij huwde David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets, zoon van Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt en Sarah l'Empereur van Opwijck, op 13 december 1685. Albertine Tamminga overleed op dinsdag, 9 oktober 1731 te Leeuwarden, Friesland.

Onno Tamminga

Kind van Onno Tamminga

Wilhelmina Hemmema

Kind van Wilhelmina Hemmema

Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets

     Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets werd geboren op maandag, 1 september 1687 . Hij was de zoon van David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Albertine Tamminga. Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets huwde Christina Clementina Sweerts de Landas in 1712. Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets overleed op zaterdag, 12 januari 1743 in de ouderdom van 55.

Kind van Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Christina Clementina Sweerts de Landas

Christina Clementina Sweerts de Landas

     Christina Clementina Sweerts de Landas werd geboren op vrijdag, 15 augustus 1687 . Zij huwde Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets, zoon van David Constantin du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets en Albertine Tamminga, in 1712. Christina Clementina Sweerts de Landas overleed op zondag, 14 maart 1762 in de ouderdom van 74.

Kind van Christina Clementina Sweerts de Landas en Jonkheer Marc Guillaume du Tour Heer van Havennes Pommerade en Malerets

Baron Maarten Christiaan Sweerts de Landas des H.R. Rijksridder

Kind van Baron Maarten Christiaan Sweerts de Landas des H.R. Rijksridder

Clementia Geertruid van Els tot Boedelham

Kind van Clementia Geertruid van Els tot Boedelham

David du Tour Heer van Pommerade sur Marne

Kind van David du Tour Heer van Pommerade sur Marne

Justina van der Muelen

Kind van Justina van der Muelen

Wouter van Lanschot

     Wouter van Lanschot werd geboren circa 1624 te Leiden . Hij was de zoon van Laurens van Lanschot en Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein. Wouter van Lanschot overleed voor 1648 te Leiden. 27 september 1648 hebben Schout en Schepenen op verzoek van de klerk van de secretaris van Leiden getaxeerd de navolgende partijen van landen, gelegen in Spijkenisse en nagelaten door Wouteris van Lanschodt, enige zoon van Lourens van Lanschodt zaliger, in zijn leven kapitein van de schutterij van Leiden, ter betaling van de collaterale successie, n.l. 6 gem. 36 r. weiland in Brabant, get. nr. 26, gebruikt door Jacob Tijssen, ieder gemet getaxeerd op 350 £, 4 gem.183 r. weiland in Brabant, get. nr. 63, gebruikt door Jacob Tijssen, ieder gemet getaxeerd op 350 £, nog 5 gem. 211 r. weiland in Brabant, get. nr. 129, gebruikt door Jacob Tijssen, ieder gemet getaxeerd op 200 £, nog 1 gem. 250 r. weiland in Brabant, get. nr. 133, gebruikt door Jacob Tijssen, ieder gemet getaxeerd op 130 £.1

Bronvermelding(en)

  1. [S192] Streekarchief Ambacht Spijkenisse en Braband, online http://www.streekarchief-vpr.nl/pages/nl/…

Dame Anna Fréderick van Seclin

Heer Gerbrand Fréderick van Seclin

Catherine de Moy

Gasper van Kinschot

     Gasper van Kinschot werd geboren op zaterdag, 8 oktober 1633 te 's-Gravenhage .1 Hij was de zoon van Gasper van Kinschot en Catharina Sweerts de Weert. Gasper van Kinschot huwde Sara Tromp op 16 maart 1675 te Delft.2 Gasper van Kinschot overleed op zaterdag, 8 oktober 1678 te 's-Gravenhage in de ouderdom van 45.1

Kind van Gasper van Kinschot en Sara Tromp

Bronvermelding(en)

  1. [S50] Rootsweb Harper Maartenszn Tromp, online https://lists.rootsweb.com/hyperkitty/th/read/GEN-BENELUX/…
  2. [S49] Digitale Stamboom DELFT, online http://www.archief.delft.nl/

Sara Tromp

     Sara Tromp werd geboren op zondag, 19 september 1655 te Delft . Zij huwde Gasper van Kinschot, zoon van Gasper van Kinschot en Catharina Sweerts de Weert, op 16 maart 1675 te Delft.1 Sara Tromp overleed op dinsdag, 31 maart 1711 te Delft in de ouderdom van 55.2 Zij werd begraven op 8 april 1711 te Delft. De vorige koster van der Sluis heeft abusievelijk de generale oproeijingh van de kelder geboekt in het Oude Boek, van den Jaere 1687 omdat de begravingh van het Lijk van vrouwe Sara Tromp sedert wiens begravingh de kelder niet is open geweest tot den Jaere 1747, want het is klaar uijt dit Extract te sien dat de kelder vol ; was met haar Lijk. Ende is bij nader informatie gebleken, dat wanneer de Jonghste soon van den oude Kinschot in den Jaere 1747 is komen te sterven en daarin moest worden begraven de kelder vol sijnde alsdan tweemaal is opgeroeijt en selfs schoon gemaakt, soo dat die vorige koster die oproeijingh verkeert in het Boek geplaast heeft sonder Datum daar bij te voegen.3

Kind van Sara Tromp en Gasper van Kinschot

Bronvermelding(en)

  1. [S49] Digitale Stamboom DELFT, online http://www.archief.delft.nl/
  2. [S50] Rootsweb Harper Maartenszn Tromp, online https://lists.rootsweb.com/hyperkitty/th/read/GEN-BENELUX/…
  3. [S71] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1907). (pagina 146-150).

Gasper van Kinschot

     Gasper van Kinschot werd geboren op woensdag, 29 januari 1592 te 's-Gravenhage . Hij was de zoon van Jasper van Kinschot en Josina Pijl. Gasper van Kinschot huwde Catharina Sweerts de Weert op 9 januari 1617 te 's-Gravenhage. Gasper van Kinschot overleed op zondag, 5 juli 1654 te 's-Gravenhage in de ouderdom van 62.

Kind van Gasper van Kinschot en Catharina Sweerts de Weert

Catharina Sweerts de Weert

     Catharina Sweerts de Weert werd geboren op zaterdag, 18 oktober 1597 te 's-Gravenhage . Zij huwde Gasper van Kinschot, zoon van Jasper van Kinschot en Josina Pijl, op 9 januari 1617 te 's-Gravenhage. Catharina Sweerts de Weert overleed op dinsdag, 1 mei 1674 te 's-Gravenhage in de ouderdom van 76.

Kind van Catharina Sweerts de Weert en Gasper van Kinschot

Hugo van der Mast

Segher van Kinschot

     Segher van Kinschot is de zoon van Gaspard van Kinschot.

Kind van Segher van Kinschot

Josine Roelffs

Kind van Josine Roelffs

Gaspard van Kinschot

     Gaspard van Kinschot werd geboren circa 1510 .

Cornelia van Rode

Maarten Herpertszn Tromp

Jasper van Kinschot

     Jasper van Kinschot werd geboren op woensdag, 15 oktober 1552 te Turnhout . Hij huwde Josina Pijl op 28 oktober 1578 te Bergen op Zoom. Jasper van Kinschot overleed op donderdag, 11 december 1603 te 's-Gravenhage in de ouderdom van 51.

Kind van Jasper van Kinschot en Josina Pijl

Josina Pijl

     Josina Pijl werd geboren op donderdag, 25 januari 1562 te Wouw . Zij huwde Jasper van Kinschot op 28 oktober 1578 te Bergen op Zoom. Josina Pijl overleed op dinsdag, 11 december 1601 te 's-Gravenhage in de ouderdom van 39.

Kind van Josina Pijl en Jasper van Kinschot

Clara van Beveren

     Clara van Beveren werd geboren in 1563 te Dordrecht . Zij was de dochter van Kornelius van Beveren.

Kind van Clara van Beveren

Johan van Lanschot

     Johan van Lanschot werd gedoopt op 13 september 1676 te Sassenheim. Doopgetuigen waren De hr. Francoys Focanus lantdrost van de meijerij van 's Hertogenbosch en mevrouw Susanna Calandrijnweduwe wijlen de heer Johan Cuneus in sijn leven schepen der stadt Leyden.1 Hij werd geboren op zondag, 13 september 1676 te Sassenheim . Hij was de zoon van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour. Johan van Lanschot overleed voor 1680 te Sassenheim.

Bronvermelding(en)

  1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/