Catherina van Sypesteyn

     Catherina van Sypesteyn werd geboren op vrijdag, 9 maart 1629 .1 Zij huwde Cornelius Fannius in februari 1655.

Kind van Catherina van Sypesteyn en Cornelius Fannius

Bronvermelding(en)

 1. [S122] Mattheus Brouërius Van Nidek,Joannes Franciscus Buddeus,Louis Moreri,Jan Trip David van Hoogstraten Groot algemeen woorden-boek.

Pieter Fannius

Kind van Pieter Fannius

Cornelia van Beaumont

Kind van Cornelia van Beaumont

Joost van Beeck

     Joost van Beeck werd geboren op zondag, 19 mei 1613 .

Kind van Joost van Beeck

Cornelia Quingeffy

Kind van Cornelia Quingeffy en Joost van Beeck

Pieter van Beveren

     Pieter van Beveren werd geb. Dordrecht 1569, acht te Dordrecht, curator der Leidsche hoogeschool 1594, ontvanger van den tol te Gorinchem 1597, rustte met Huych Gerritszn. van der Brug en Jan Beuninck de schepen uit voor de reis van Olivier van Noot 1598, bewindhebber der Maghellaansche Compagnie, raad en generaal meester van de munt van de Vereenigde Nederlanden 5 Maart 1601, in 1597 verhuisd naar Gorinchem, woonde later te ‘s-Gravenhage in de Raamstraat aan de Westzijde, zijn vermogen werd toen geschat op f 30.000.- j- ‘s-Gravenhage (impost begraven betaald 9 Oct.) 1637.1 Hij huwde Susanna Lopez Serano. Pieter van Beveren werd geboren in 1569 te Dordrecht . Hij was de zoon van Kornelius van Beveren.

Bronvermelding(en)

 1. [S74] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1944). (pagina 126-130).

Susanna Lopez Serano

     Susanna Lopez Serano huwde Pieter van Beveren, zoon van Kornelius van Beveren. Susanna Lopez Serano werd geboren te Portugal . Zij overleed in 1617 te Dordrecht.

Joannes Scriba

     Joannes Scriba huwde Susanna Pus. Joannes Scriba overleed circa 1693.

Kind van Joannes Scriba en Susanna Pus

Susanna Pus

     Susanna Pus huwde Joannes Scriba. Susanna Pus overleed op donderdag, 16 november 1719 te Andel.

Kind van Susanna Pus en Joannes Scriba

Antoine Renault

Kind van Antoine Renault

Suzanne Lec Clerc

Kind van Suzanne Lec Clerc

Ridder Adriaan van der Noot heer van Brecht

Kind van Ridder Adriaan van der Noot heer van Brecht

Josina Daens

Kind van Josina Daens

Lydia van Lanschot

     Lydia van Lanschot werd geboren circa 1620 te Leiden . Zij was de dochter van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein. Lydia van Lanschot was getuige bij de doop van Johan Focanus op 23 april 1662 te Grote Kerk, 's Hertogenbosch.1 Lydia van Lanschot huwde Ernst van Lawick, zoon van Catherina Elisabeth van Middachten, op 13 april 1664 te Grote kerk, 's Gravenhage.2 Lydia van Lanschot was getuige bij de doop van Adriana Maria van Lanschot op 27 augustus 1669 te Hooglandse kerk, Leiden; derde doopgetuige was Sara L'Empereur, zus van de moeder van Adriana.3 Lydia van Lanschot overleed op zaterdag, 27 mei 1684 te Leiden.4

Kinderen van Lydia van Lanschot en Ernst van Lawick

Bronvermelding(en)

 1. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm
 2. [S100] Jacobus Anspach, Jan Frederik van Someren P. Leendertz de Navorscher, pagina 146.
 3. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.
 4. [S94] Door Willem Jan Bn de Ablaing van Giessenburg, online http://books.google.be/books

Ernst van Lawick

     Ernst van Lawick werd geboren circa 1640 . Hij was de zoon van Catherina Elisabeth van Middachten. Ernst van Lawick huwde Lydia van Lanschot, dochter van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein, op 13 april 1664 te Grote kerk, 's Gravenhage.1 Ernst van Lawick was op 7 april 1671 Kapitein en Commandeur van Tholen, daarna geadmiteerd in de ridderschap van Veluwe. Wapen: in rood een geënte dwarsbalk, vergezeld boven van twee achtpuntige sterren naast elkaar, alles zilver.
Hij is getuige in Leiden geweest van de doop van enkele van de kinderen van de broer van Lydia. Op grond daarvan is bekend dat hij in 1671 nog leefde.2,3 Hij was getuige bij de doop van Lydia Constantia van Lanschot op 15 mei 1671 te Pieters kerk, Leiden; doopgetuigen waren Sara L'Empereur van Oppijck, zus van de moeder van Adriana, Adriaen Thielen en Ernst van Lawick.4 Ernst van Lawick overleed na 1672.

Kinderen van Ernst van Lawick en Lydia van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S100] Jacobus Anspach, Jan Frederik van Someren P. Leendertz de Navorscher, pagina 146.
 2. [S94] Door Willem Jan Bn de Ablaing van Giessenburg, online http://books.google.be/books
 3. [S98] De Familie Stoppendaal, online http://www.ecostat.nl/Stoppendaal/index.php
 4. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.

Jan van Lawick

Kind van Jan van Lawick en Catherina Elisabeth van Middachten

Catherina Elisabeth van Middachten

     Catherina Elisabeth van Middachten overleed op zondag, 6 november 1672 te Wageningen. Zij werd begraven op 10 november 1672 te Wageningen.

Kind van Catherina Elisabeth van Middachten

Kornelius van Beveren

     Kornelius van Beveren werd geboren in 1524 . Hij overleed op maandag, 27 januari 1586 te Dordrecht.

Kinderen van Kornelius van Beveren

Maria van der Valk

Kinderen van Maria van der Valk en Kornelius van Beveren

Pieter van Beveren

Kind van Pieter van Beveren

Alid Muis van Holy

Kind van Alid Muis van Holy

Willem van Beveren

Maria van Brakel

Margaretha Douglas

Arent van Lawick Heer van Hoekelum en de Lakenburg

     Arent van Lawick Heer van Hoekelum en de Lakenburg was ongehuwd. Hij werd geboren op zaterdag, 14 januari 1696 te Wamel, Gelderland. Hij was de zoon van Baron Johan van Lawick en Anna van den Broeck. Arent van Lawick Heer van Hoekelum en de Lakenburg werd op 1 juni 1746 beleend met Hoekelum. Hij overleed in 1749.

Hessel van Lawick

     Hessel van Lawick werd gedoopt op 23 mei 1665 te Nijmegen.1 Hij werd geboren op zaterdag, 23 mei 1665 te Nijmegen .1 Hij was de zoon van Ernst van Lawick en Lydia van Lanschot. Hessel van Lawick huwde Josina Erkelens circa 1695. Hessel van Lawick was in 1700 Luitenant. Hij overleed op vrijdag, 17 november 1747 te Elburg in de ouderdom van 82.

Kinderen van Hessel van Lawick en Josina Erkelens

Bronvermelding(en)

 1. [S98] De Familie Stoppendaal, online http://www.ecostat.nl/Stoppendaal/index.php

Baron Johan van Lawick

     Baron Johan van Lawick werd geboren circa 1666 . Hij was de zoon van Ernst van Lawick en Lydia van Lanschot. Baron Johan van Lawick huwde Anna van den Broeck, dochter van Willem van den Broeck Heer van Vrijhoven, op 17 januari 1700 te Grote kerk, 's Gravenhage.1 Baron Johan van Lawick was in 1701 baljuw van Schellinkhout en Sevenhuysen.1 Hij was op 19 april 1725 amptsjonker te Brummen. Hij en Anna van den Broeck woonden te Poelesteyn, Abcoude in in 1726. Na de dood van haar vader Willem in 1726 procederen Anna aan de ene kant en zijn weduwe (2e huwelijk) en haar twee zonen aan de andere kant over de erfenis. Anna erft o.a. het landhuis Poelesteyn. Zij is dan inmiddels getrouwd met Johan baron van Lawick, baljuw van Schellinkhout, Wijdenes, Oosterleek, Hem en Venhuyzen (Noord-Holland). Anna en haar man erven het huis uiteindelijk en zij wonen erin.
Johan en zijne vrouw kochten in 1736 de Kortenberg c.a. onder Wageningen.2,3,4 Baron Johan van Lawick werd op 9 april 1726 geadmitteerd in de ridderschap van de Veluwe. Hij overleed in 1741.

Kinderen van Baron Johan van Lawick en Anna van den Broeck

Bronvermelding(en)

 1. [S101] Jacobus Anspach, Jan Frederik van Someren P. Leendertz de Navorscher, pagina 146.
 2. [S97] Buitenplaats Poelesteyn, online http://home.versatel.nl/kasteelutr2/fotos/…
 3. [S98] De Familie Stoppendaal, online http://www.ecostat.nl/Stoppendaal/index.php
 4. [S118] Gelders Archief, online http://www.geldersarchief.nl

Jacob van Lawick

     Jacob van Lawick was Colonel der Infanterie, ampstjonker van Ede in 1711. Hij werd geboren op dinsdag, 10 januari 1668 . Hij was de zoon van Ernst van Lawick en Lydia van Lanschot. Jacob van Lawick werd gedoopt op 12 januari 1668 te Nijmegen. Hij huwde Sybilla Elisabeth van Balveren op 17 februari 1695.1 Jacob van Lawick overleed in 1732.

Kind van Jacob van Lawick en Sybilla Elisabeth van Balveren

Bronvermelding(en)

 1. [S118] Gelders Archief, online http://www.geldersarchief.nl

Sybilla Elisabeth van Balveren

     Sybilla erft Heukelum van haren oom Hessel van Lawick, (broer van haar moeder Maria van Lawick). Sybilla Elisabeth van Balveren huwde Jacob van Lawick, zoon van Ernst van Lawick en Lydia van Lanschot, op 17 februari 1695.1 Sybilla Elisabeth van Balveren overleed op dinsdag, 27 september 1746.

Kind van Sybilla Elisabeth van Balveren en Jacob van Lawick

Bronvermelding(en)

 1. [S118] Gelders Archief, online http://www.geldersarchief.nl

Jan van Balveren tot Lakenburg

Kind van Jan van Balveren tot Lakenburg