Ambrosius van Kinschot

     Ambrosius van Kinschot was schepen van Ukkel. Hij werd geboren circa 1603 te Steenbergen . Hij was de zoon van Henrick van Kinschot en Anna van Lanschot.

Nicolaas van Egmond van der Nijenburch

     Nicolaas van Egmond van der Nijenburch was de zoon van Gerard Janszn. van Egmond van der Nijenburch. Nicolaas van Egmond van der Nijenburch huwde Wilhelmina van Assendelft, dochter van Phillips van Assendelft, op 14 december 1599 te Leiden. Nicolaas van Egmond van der Nijenburch overleed in 1623.

Wilhelmina van Assendelft

     Wilhelmina van Assendelft werd geboren circa 1580 . Zij was de dochter van Phillips van Assendelft. Wilhelmina van Assendelft huwde Nicolaas van Egmond van der Nijenburch, zoon van Gerard Janszn. van Egmond van der Nijenburch, op 14 december 1599 te Leiden. Wilhelmina van Assendelft overleed op zondag, 14 november 1604 te Leiden.

Phillips van Assendelft

     Phillips van Assendelft werd geboren circa 1555 . Hij was de zoon van Claes IV van Assendelft , heer van Assendelft, Assumburg, Kralingen. Phillips van Assendelft overleed voor 1623.

Kind van Phillips van Assendelft

Nicolas Kien

     Nicolas Kien werd geboren op zaterdag, 19 november 1661 te Den Haag . Hij werd gedoopt op 20 november 1661 te Grote Kerk, ‘s-Gravenhage. Tekenen bij de doop: Thomas van Egmond van Nieburgh, Thomas van den Honaert, Cath. van den Honaert weduwe van Nicasius Kien.1 Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot. Nicolas Kien huwde Margaretha Tromp op 11 september 1691 te Alkmaar.2 3 maart 1692 werd hij aangesteld tot raad en pensionaris van Alkmaar, waarbij den 1sten oktober 1699 nog gevoegd werd het rentmeesterschap van de Egmonden, Zijpe en Vroonlanden. Hij stond in hoogen gunst bij Willem III, na wiens dood in 1702, hij van zijn ambt verlaten werd en tot schepen van Alkmaar aangesteld werd. Daar hij deze aanstelling beschouwde als eene openlijke verklaring dat men op zijn gehouden gedrag als pensionaris niks wist aan te merken, heeft hij zich weinig met het ambt van schepen bemoeid. In 1711 werd hij vroedschap en in 1713 tot president schepen benoemd.3 Nicolas Kien.4 was in 1698 presidentschepen, hoofdofficier en pensionaris van Alkmaar (tot 24 dec 1702); rentmeester van de Grafelijkheids Vroonlanden, Zijpen en Egmonden (8 okt 1699); heemraad van de Schermer. Hij verdronk in den Binnen Amstel te Amsterdam op 9 April 1722, nadat de Rekenkamer beslag had gelegd op zijn goed en een deurwaarder op zijn kantoor had gesteld
Hij overleed op donderdag, 9 april 1722 te Alkmaar in de ouderdom van 60.

Kinderen van Nicolas Kien en Margaretha Tromp

Bronvermelding(en)

 1. [S69] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 165-167).
 2. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/
 3. [S23] K.J.R. Van Harderwijk, Biographische Woordenboek der Nederlanden (pag. 51).
 4. [S191] Ned.Leeuw 1902, 22-27, online http://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/
 5. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/

Margaretha Tromp

     Margaretha Tromp was de kleindochter van Maarten Harpertszoon Tromp (Den Briel, 23 april 1598 – Slag bij Ter Heijde, 10 augustus 1653) was een officier, en later admiraal, in de Nederlandse marine.
Hij werd geboren in Den Briel als zoon van kapitein Harpert Maartensz Tromp en Jannetgen Barentsdochter. Op zijn negende werd Tromp zeeman op de Olifantstromp, het fregat van zijn vader. Toen hij elf was voer Tromp met zijn vader, die inmiddels koopman was geworden, naar Guinee. Onderweg raakte hun schip slaags met een eskader zeerovers onder aanvoering van de Brit Peter Easton. Tromps vader werd gedood, waarna de bemanning van het schip zich overgaf. Tromp werd verkocht in Salé en bleef twee jaar slaaf, totdat de Brit hem weer vrijkocht.

Bij thuiskomst ging hij tijdelijk werken op een Rotterdamse werf. In 1616 was hij al terug op de koopvaart. In 1617 nam hij als kwartiermeester dienst bij de marine op de konvooivaart. In 1618 ging hij mee met een expeditie tegen Algiers en Tunis. Hij werd bevorderd tot stuurman. Daarna mei 1619 zijn carrière weer zoekend in de koopvaart werd hij op weg naar huis na zijn ontslag in 1621 opnieuw voor een jaar gevangengenomen, nu door de Tunesiërs. De Bey van Tunis, Joessoef, bood hem een positie in zijn vloot aan, maar die weigerde Tromp, welke standvastigheid de bey bewoog hem vrij te laten. Hierna ging hij op 23 juli 1622 bij de vloot als luitenant op de brik Bruynvisch bij de admiraliteit van de Maze. Op 7 mei 1624 huwde hij in Brielle Dignom Cornelisdochter de Haes. Op 6 juni dat jaar werd hij kapitein op het jachtschip de St. Antonius. In februari 1625 werd hij kapitein van de fregat Gelderland in een blokkadevloot tegen Duinkerken. Met dat schip sloeg hij op 29 maart 1627 een aanval van vijf Duinkerkers af.

In april 1629 werd hij Piet Heins vlaggekapitein op de Vliegende Groene Draeck tijdens een gevecht met drie Oostender Kapers, waarbij Hein sneuvelde. Hein had hem nog speciaal voor die functie uitgezocht omdat Tromp volgens hem de enige officier was waarin werkelijk geen enkele fout te ontdekken viel. Tromp kreeg daarna een eigen kruiseskader om tegen de Duinkerker Kapers te patrouilleren. In 1630 werd hij door Stadhouder Frederik Hendrik (die admiraal-generaal was) persoonlijk benoemd tot gewoon kapitein (één van de zestig kapiteins in vaste dienst).

Op 20 november 1633 overleed zijn eerste vrouw; hij verliet de marine op 30 mei 1634 en hertrouwde met Alyth Jacobsdochter Arkenboudt uit Den Briel. In 1635 weigerde hij het aanbod benoemd te worden tot vice-admiraal, maar werd het volgend jaar wel Directeur van 's Lants Equipagie, een poging om met particulier initiatief de gebrekkige logistieke ondersteuning van de vloot wat te verbeteren. Hierbij kwam hij in conflict met luitenant-admiraal Flip van Dorp, die zich bekloeg dat de revitaillering juist verslechterd was.

Bevelhebber van 's Lands Vloot
Nadat de zittende marinetop, inclusief Van Dorp, in ongenade was gevallen, werd Tromp op 18 oktober 1637 benoemd tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland, met als tweede in bevel Witte de With. Daarmee werd hij ook bevelhebber van de geconfedereerde vloot. Hij werd dus ineens bevorderd van kapitein tot luitenant-admiraal, een bewijs van de grote onvrede over het functioneren van de vloot. Dat jaar en het volgende voerde hij met wisselend succes een blokkade uit tegen Duinkerken.

Op 18 februari 1639 versloeg hij met twaalf schepen 22 Duinkerkers in de Slag bij Duinkerken. Daarvoor werd hij door Lodewijk XIII benoemd als ridder in de Orde van de Heilige Michaël. Op 13 april overleed ook zijn tweede vrouw.

In 1639 leidde Tromp de vloot die een grote Spaanse hulpvloot, de zogenaamde Tweede Spaanse Armada, op weg naar Vlaanderen stopte in de Slag bij Duins en kreeg hiervoor van Lodewijk XIII in 1640 een ridderschap. Tromp had de armada eerst op de rede van Duins gedreven; in dit gevecht op 26 september was hij de eerste in de geschiedenis die tijdens een manoeuvre de linietactiek gebruikte. In dat jaar schatte Tromp zijn vermogen op 86.301 gulden en hij hertrouwde op 1 februari voor de tweede maal met de bemiddelde Cornelia Teding van Berckhout. De kosten van het huwelijk waren 15.960 gulden. Nadat hij de Britse koningin en prinses in 1642 bij het begin van de Engelse Burgeroorlog in veiligheid had gebracht, werd hij ook nog door Karel I van Engeland geridderd.

In de jaren daarna kwam Tromp in conflict met de Staten-Generaal omdat die te weinig deden om de steeds groeiende dreiging van de Duinkerker Kapers te bestrijden. Toen die zelfs de route rond Schotland onveilig begonnen te maken, kwam men eindelijk in actie; echter niet door de vloot te versterken: Tromp moest hulp verlenen aan de Fransen die in 1646 achtereenvolgens Grevelingen en Duinkerken innamen.

Na de Vrede van Münster raakte de vloot nog verder in verval. Tromp viel in 1651 een koningsgezinde kaperbasis aan op de Scilly-eilanden. Zij werd geboren op maandag, 9 juli 1668 te Alkmaar .1 Zij huwde Nicolas Kien, zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot, op 11 september 1691 te Alkmaar.2 Margaretha Tromp overleed op vrijdag, 13 februari 1705 te Alkmaar in de ouderdom van 36.3

Kinderen van Margaretha Tromp en Nicolas Kien

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/
 2. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/
 3. [S43] Jan Willem Sypesteyn, Geschiedkundige bijdragen, page 102.

Heer Van Voorburg Harpert Maartenszn. Tromp

Kinderen van Heer Van Voorburg Harpert Maartenszn. Tromp

Nicolas Kien

     Nicolas Kien was commisaris-generaal van de vivres der Verenigde Nederlanden en werd zodanig aangesteld op 5 april 1624, dit zoals zijn vader en grootvader reeds waren geweest. In 1636 werd hij door den Fransen koning verheven to Fransch edelman en tot ridder in de orde van St Michiel, doch hij bedankte voor het aanbod hem gedaan, om in den zelfden rang in Fransche dienst over te gaan op eene jaarwedde van vijf entwintig duizend gulden. De Prins schonk hem eene compagnie van 200 soldaten.
Hij werd begraven in de grote kerk te ' S Gravenhage, onder eene zerk waarop zijn wapen, omhangen met de orde van St Michiel. In zijn huwelijk met Catherine Van Den Hoonert , dochter van raadsheer in de Hoogen Raad, Rochus Van Hoonert had in totaal 11 kinderen verwekt . Van zijn elf kinderen zijn meldenswaardig: Thomas Kien; hij volgde zijn vader als commisaris der vivres op en stierf in 1678; Rochus Kien voornaam advokaat huwde in 1663 de dochter van Aernout van Beaumont, voorzitter van den Raad en van het Leenhof van Brabant, in Den Haag. Johan Kien die volgt (huwde Suzanne Van Lanschot) was burgemeester van Alkmaar en raad van State. Nicasius Kien, kapitein ten dienste van de Vereenigde Provinciën, sneuvelde in de slag om St Omaer in 1677. Kapitein Arnout Kien zoon van voornoemde Rochus Kien sneuvelde eveneens op het slagveld, nl. te ramilies in 1706. Zijn broer Simon Kien stierf in Rusland.1,2 Hij werd geboren op dinsdag, 16 mei 1600 te Oostende . Hij was de zoon van Nicasius Kien. Nicolas Kien huwde Catharina van den Honert circa 1635 te Leiden. Nicolas Kien overleed op donderdag, 12 november 1648 te 'S Gravenhage in de ouderdom van 48. Hij werd begraven op 14 november 1648 te Grote Kerk, 'S Gravenhage.

Kind van Nicolas Kien en Catharina van den Honert

Bronvermelding(en)

 1. [S23] K.J.R. Van Harderwijk, Biographische Woordenboek der Nederlanden (pag. 51).
 2. [S29] Edward Vlietinck, Oostendsche Geslachten in Noord-Nederland.

Catharina van den Honert

     Catharina van den Honert werd geboren circa 1610 . Zij huwde Nicolas Kien, zoon van Nicasius Kien, circa 1635 te Leiden. Catharina van den Honert overleed na november 1674.

Kind van Catharina van den Honert en Nicolas Kien

Magdalena Jacobs van Adrichem

Kinderen van Magdalena Jacobs van Adrichem

Susanna Kien1

     Susanna Kien werd geboren op woensdag, 20 mei 1693 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp.1 Susanna Kien overleed op zaterdag, 11 februari 1713 te Alkmaar in de ouderdom van 19.1

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/

Johan Nicolaasz Kien1

     Johan Nicolaasz Kien werd geboren op dinsdag, 11 juni 1697 te Alkmaar .1 Hij was de zoon van Nicolas Kien en Margaretha Tromp.1 In 1714werd Johan Nicolaasz Kien volontair bij de gardes te paard; op 12 aug 1724 ging hj over in de lijfcompagnie van F. C. van Lijnden als ritmeester; op 14 augustus 1728 werd hij ritmeester der gardes; in 1733 ritmeester Regiment Carabiniers van Kolonel Saxus van der Gronde en in dat jaar in garnizoen te Meenen; op 28 april 1736 werd hij majoor en commandant van Woudrichem; op 22 maart 1743 kolonel commandant van ‘t regiment Schalk; in 1747 Generaal-Majoor der Cavallerie; hoofdingeland van de Heerugowaard. Hij verzocht de burgemeesteren met Maria binnen de verboden tijd te mogen huwen, op grond dat zij reeds 2½ jaar als buiten huwelijk had geleefd. Zijn verzoek werd op 9 Oktober toegestaan, op 24 volgde de eerste huwelijks-afkondiging en de voltrekking geschiedde buiten de stad, vermoedelijk in een der omliggende dorpen, zoals toen in de gegoede stand veel gebruikelijk was. Uit het 1e huwelijk zijn 4 kinderen geboren.
Hij kocht het graf, waarin Maria Jacoba, zijn huisvrouw, was begraven op 24 april 1733 van de Kerkmeesters. Na het overlijden van Maria wist hij zich te troosten, o.a. met Margaretha Winder, de jonge vrouw van de schepen Lucas Knuyse, die den op 21 mei 1734, hoewel zij 6 maanden zwanger was, haar man ontvluchtte (op 6 april 1737 zijn zij verzoend). Knuyse zich deswege ongunstig over Kien uitgelaten hebbende, deed deze hem op 5 juli bij zich verzoeken; in een afgesloten vertrek eiste hij herroeping van het gezegde en het aangaan van een tweegevecht, op weigering waarvan hij hem een dracht zweepslagen toediende en daarna onder groot betoon van beleefdheid weder uitliet. Schepenen namen deze bejegening van hun jongste medelid, al kon deze geen getuigen bijbrengen, hoog op en gaven bevel tot aanhouding van Kien, die zich op de 11e verwijderde, maar, na behoorlijke citatiën en niet-verschijning, op 23 december veroordeeld werd in de kosten en een boete van f 3500, 2/3 voor de hoofdofficier jhr. Johan van Egmond van de Nijenburg en l/3 voor de gereformeerde armen. Aan Kiens bevordering in de krijgsdienst heeft dit gebeurde geen hinder toegebracht: hij werd in 1735 majoor, in 1743 kolonel-commandant van het regiment Schalck , in 1747 generaal-majoor.1,2 Hij huwde Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren op 8 november 1723 te Alkmaar. Johan Nicolaasz Kien overleed op dinsdag, 11 juni 1754 te Alkmaar in de ouderdom van 57.1

Kinderen van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/
 2. [S23] K.J.R. Van Harderwijk, Biographische Woordenboek der Nederlanden (pag. 51).
 3. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren

     Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren werd geboren op dinsdag, 20 september 1695 te Alkmaar . Zij huwde Johan Nicolaasz Kien, zoon van Nicolas Kien en Margaretha Tromp, op 8 november 1723 te Alkmaar. Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren overleed op maandag, 9 februari 1733 te Alkmaar in de ouderdom van 37.

Kinderen van Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren en Johan Nicolaasz Kien

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

David de Blois van Ginderdeuren

Kind van David de Blois van Ginderdeuren

Angeline Coerten

Kind van Angeline Coerten

David Kien

     David Kien was eerst onderkoopman der Oost Indische Compagnie, hij ging naar Oost-Indië; als zodanig supercarga van China (22 juni 1753); zevende carga van de handel op China (30 apr 1754); zesde carga van idem (13 mei 1755); koopman en eerste administrateur der Westzijdse pakhuizen te Batavia (20 apr 1756), en als zodanig overleden.1 Hij werd geboren op woensdag, 14 maart 1731 te Alkmaar . Hij was de zoon van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren. David Kien huwde Johanna Catharina Bangeman in 1757 te Batavia, Indonesië.1 David Kien overleed circa 1758 te Batavia, Indonesië.

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/

Johanna Catharina Bangeman1

     Johanna Catharina Bangeman werd geboren te Hamburg .1 Zij huwde David Kien, zoon van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren, in 1757 te Batavia, Indonesië.1 Johanna Catharina Bangeman overleed op zaterdag, 11 februari 1804 te 's Gravenhage.1

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/

Pieter Joan Bangeman

Kind van Pieter Joan Bangeman

Willemina Johanna Nemegheer

Kind van Willemina Johanna Nemegheer

Chrisfoffel van Beeck

     Chrisfoffel van Beeck werd geboren op zaterdag, 10 juli 1638 te Utrecht . Zijn ouders zijn tussen 1634-1638 vanuit Keulen naar Utrecht komenn wonen. Hij was de zoon van Joost van Beeck.

Kind van Chrisfoffel van Beeck

Josina Backer

Kind van Josina Backer en Chrisfoffel van Beeck

Hendrick van Lanschot

     Hendrick van Lanschot werd geboren op maandag, 26 april 1655 te Alkmaar . Hij was de zoon van Philips van Lanschot en Rachel Southolm. Hendrick van Lanschot overleed op zondag, 2 mei 1655 te Alkmaar.1

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Adriaen Cornelis van Lanschot

     Adriaen Cornelis van Lanschot werd geboren op donderdag, 10 oktober 1697 te Alkmaar .1 Hij was de zoon van Jonkheer Alexander van Lanschot en Josina van Beeck. Adriaen Cornelis van Lanschot werd begraven op 15 oktober 1697 te Alkmaar. Den heer 5 gld. Hij overleed op dinsdag, 15 oktober 1697 te Alkmaar.

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Hendrik Van Dilsen

Kind van Hendrik Van Dilsen en Clara van Beveren

Meester Willem de Bont

Wouter Focanus

     Wouter Focanus werd geboren op zondag, 14 november 1666 te Dordrecht .1 Hij was de zoon van François Focanus en Deliana van Lanschot.

Bronvermelding(en)

 1. [S7] Digitale Stamboom DORDRECHT, online http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief

Anna Margrieta Kien

     Anna Margrieta Kien werd geboren op vrijdag, 16 augustus 1669 te Dordrecht .1 Zij was de dochter van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot. Anna Margrieta Kien overleed na 1722 te Alkmaar.

Bronvermelding(en)

 1. [S7] Digitale Stamboom DORDRECHT, online http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief

Willem Kien

     Willem Kien was kapitein in ‘t regiment van kolonel van Heukelom, sterft ongehuwd.1 Hij werd geboren op zondag, 22 mei 1667 te Dordrecht .2 Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot.

Bronvermelding(en)

 1. [S69] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 165-167).
 2. [S7] Digitale Stamboom DORDRECHT, online http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief

Jacob van der Nieuwstadt

Kind van Jacob van der Nieuwstadt

Cornelis Van Den Bogaert gezegd du Verger

Kind van Cornelis Van Den Bogaert gezegd du Verger