Gustaaf Adolf Willem Frederik Losecaat van Nouhuys

     Gustaaf Adolf Willem Frederik Losecaat van Nouhuys was arts, officier van gezondheid 2e kl., controlerend geneeskundige Rijksverzekeringsbank, res. officier van gezondheid le kl. Hij werd geboren op donderdag, 28 maart 1872 te Berlicum . Hij huwde Maria Louise van Lanschot Hubrecht, dochter van Johan Alexander Christinus Wijnandus van LANSCHOT HUBRECHT en Florentina van Nouhuys, op 9 februari 1899 te Rotterdam. Gustaaf Adolf Willem Frederik Losecaat van Nouhuys overleed op zaterdag, 7 juni 1952 te ‘s-Gravenhage in de ouderdom van 80.

Willem van Nouhuys

Kind van Willem van Nouhuys

Auguste Wilhelmine Norberte Christine Winter

Kind van Auguste Wilhelmine Norberte Christine Winter

Johan Alexander Christinus Wijnandus van LANSCHOT HUBRECHT

     Johan Alexander Christinus Wijnandus van LANSCHOT HUBRECHT was bij de commies Staatsspoorwegen. Hij werd geboren op zaterdag, 11 mei 1878 te Sliedrecht . Hij was de zoon van Johan Alexander Christinus Wijnandus van LANSCHOT HUBRECHT en Florentina van Nouhuys. Johan Alexander Christinus Wijnandus van LANSCHOT HUBRECHT overleed op donderdag, 22 maart 1928 te Breda in de ouderdom van 49.

Pietertje Smid

     Pietertje Smid werd geboren op zaterdag, 19 februari 1881 te Veendam . Zij huwde Guillaume Leonard, van Lanschot Hubrecht, zoon van Johan Alexander Christinus Wijnandus van LANSCHOT HUBRECHT en Florentina van Nouhuys, op 29 juni 1909 te Curaçao. Pietertje Smid overleed op maandag, 7 oktober 1968 te Wassenaar in de ouderdom van 87.

Kinderen van Pietertje Smid en Guillaume Leonard, van Lanschot Hubrecht

Willem Smid

Kind van Willem Smid

Stientje Otten

Kind van Stientje Otten

(?) van Lanschot

     Onder de regering van Keizer Karel V begon de Hervorming ook in de Zuidelijke Nederlanden haar invloed te doen gelden. Waren tot dan deze Provinciën uitsluitend Katholiek geweest en onderworpen aan ’s Keizers gezag, in het jaar 1539 stonden de Gentenaren tegen dit gezag op. Ook de stad Eeklo, de verblijfplaats van het geslacht ‘de Plecker’ nam aan deze opstand deel. Het waren voornamelijk de Calvinisten, die hier voor de Hervorming propaganda maakten. Dat deze propaganda niet altijd in pais en vree verliep, is wel vanzelfsprekend. We lezen dan ook dat in 1567 de Calvinistische preken te Eeklo de bevolking zodanig in beroering brachten, dat deze zich uitte in een beeldenstorm, of zoals de geschiedenis van Eeklo zegt in ‘beeldbraken’.
De Noordelijke Provinciën volgden met aandacht het verloop dezer godsdienstige beroeringen, en in het jaar 1572 kwamen ze zelfs daadwerkelijk hulp brengen. In dat jaar kwamen 400 Watergeuzen van den Briel naar Eekloo en werden er met open armen ontvangen. Daar de regering, die intussen op Philips II was overgegaan, geen krachtige tegenmaatregelen trof, werden de Calvinisten te Eekloo steeds sterker, totdat zij, in 1578 ten minste te Eekloo geheel de overhand hebben op de Roomsen.
De toen nog machtige Philips II kon zich echter bij deze stand van zaken niet neerleggen. Vijf jaren later, in het jaar 1583, werd de stad Eeklo door de Spaanse bevelhebber Alexander Parnese, Prins van Parma, belegerd en in genomen en tegen Calvinistische tegenaanvallen zwaar versterkt. De Hervormden, bevreesd voor de gevolgen van hun optreden tegen de Roomsen, trokken in grotere getalen uit Vlaanderen naar Holland, waar zij zich, voornamelijk in de Noordelijke Provinciën vestigden.
De tak van het geslacht ‘de Plecker’, waarvan in deze genealogen ‘beknopt’ sprake zal zijn, vestigden zich te Edam. Ook in Friesland vestigden zich in deze jaren (omstreeks 1600) ‘Pleckers’, zeer vermoedelijk ook uit Vlaanderen afkomstig. In deze genealogie zal echter steeds sprake zijn van de Edamse tak.1 (?) van Lanschot werd geboren circa 1485 te Breda? . Hij overleed voor 1545.

Kind van (?) van Lanschot

Bronvermelding(en)

  1. [S180] Familie De Plecker, online www.plekker.net/PlekkerToos.html.

Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT

     Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT was oud-algemeen secretaris Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel te Haarlem, oud-lid gemeenteraad van Wassenaar.
Johan Alexander heeft verschillende boeken geschreven over zijn voorouders.
* De Alkmaarse van Lanschots (1641-1741), Châteauneuf-de-Grasse 1988, 41 p. 1988 Gen. Rep. Suppl. 1985-1989,
* Johan Alexander van Lanschot Hubrecht en de zijnen in de 19e eeuw. zoals gezien door Johan Alexander van Lanschot Hubrecht in de 20e eeuw, 2 delen, 2e editie, november 1982, 140 + 39 + 26 p.
* De kwartierstaat van mr. Jacob Alexander van Lanschot 1728-1771, Châteauneuf-de-Grasse 1982, 64 + 64 p., geïll.

* De kwartierstaat van Agatha Lydia van Lanschot 1723-1807, Châteauneuf-de-Grasse 1985, 48 p.
* De Leidse lakenindustrie in de 17e eeuw en de werkzaamheid van de familie Hubrecht in deze bedrijfstak, Chateauneuf de Grasse 1984, 34 p.
* Zeven generaties van het uitgestorven Leidse geslacht van Lanschot en vijftien generaties van het geslacht Hubrecht (van Lanschot Hubrecht), geplaatst in historisch perspectief 1515-1983, 3e uitgave, 1984, 80 p.
*
De drie gebroeders Const. (1591-1648), Johannes (1594-1637) en Alexander (1596-1645) l'Empereur van Opwijck, getypt rapport, 1985, 14 p.


Hij werd geboren op woensdag, 6 april 1910 te ‘s-Gravenhage . Hij was de zoon van Guillaume Leonard, van Lanschot Hubrecht en Pietertje Smid. Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT huwde Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten op 23 december 1941 te Le Rheden. Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT en Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten woonden te Schiedam in in 1943. (een onbekende waarde). Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT en Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten waren gescheiden op 17 augustus 1962. Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT overleed op zondag, 21 mei 2000 te Wassenaar in de ouderdom van 90.

Kind van Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT en Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten

Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten

     Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten werd geboren op dinsdag, 30 mei 1911 te Assen . Zij huwde Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT, zoon van Guillaume Leonard, van Lanschot Hubrecht en Pietertje Smid, op 23 december 1941 te Le Rheden. Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten en Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT woonden te Schiedam in in 1943. (een onbekende waarde). Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten en Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT waren gescheiden op 17 augustus 1962. Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten overleed op dinsdag, 1 juni 1993 te Nederland in de ouderdom van 82.

Kind van Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten en Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT

Jonkheer Meester Anne Willem van Hoithe tot Echten

Kind van Jonkheer Meester Anne Willem van Hoithe tot Echten

Barones Elisabeth Johanna van der Feltz

Kind van Barones Elisabeth Johanna van der Feltz

Johanna Tresling

Jan Hendrik August Tresling

Helena Florentina Feith

Wijnand Leonard van LANSCHOT HUBRECHT

Eva Annika Hardewall

Per Einar Waldemar Hardewall

Maj Astrid Sophia Wessman

Anna Wilhelmina van LANSCHOT HUBRECHT

     Anna Wilhelmina van LANSCHOT HUBRECHT was pedagoge Ned. Instituut voor Kinderstudie te ‘s-Gravenhage. Zij werd geboren op vrijdag, 17 november 1944 te Wassenaar . Zij was de dochter van Meester Johan Alexander van LANSCHOT HUBRECHT en Jonkvrouw Catharina Wilhelmina Constantia Johanna van Holthe tot Echten. Anna Wilhelmina van LANSCHOT HUBRECHT overleed op woensdag, 27 juli 1988 te Nederland in de ouderdom van 43.

Oliver van LANSCHOT HUBRECHT

Alexandra van LANSCHOT HUBRECHT

Willem Jan van Lanschot Hubrecht

     Willem Jan van Lanschot Hubrecht was oud-directeur 's Rijskbelastingen voor Zuid Holland te Rotterdam. Hij werd geboren op donderdag, 18 april 1912 te Roosendaal . Hij was de zoon van Guillaume Leonard, van Lanschot Hubrecht en Pietertje Smid. Willem Jan van Lanschot Hubrecht overleed op zondag, 5 oktober 2003 te Dongen in de ouderdom van 91.1

Bronvermelding(en)

  1. [S15] NRC Handelsblad (11-10-2003).

Maria Barbara Hubertina Heins

Theodorus Franciscus Heins

Maria Barbara Elisa Louisa Beekman

Guillaume Leonard van LANSCHOT HUBRECHT

     Guillaume Leonard van LANSCHOT HUBRECHT is de zoon van Willem Jan van Lanschot Hubrecht.

Jean Henri, van LANSCHOT HUBRECHT

     Jean Henri, van LANSCHOT HUBRECHT is de zoon van Willem Jan van Lanschot Hubrecht.

Kind van Jean Henri, van LANSCHOT HUBRECHT

Drs Wendela Justine van LANSCHOT HUBRECHT

     Drs Wendela Justine van LANSCHOT HUBRECHT is de dochter van Willem Jan van Lanschot Hubrecht.

Frederike Krista van LANSCHOT HUBRECHT

     Frederike Krista van LANSCHOT HUBRECHT is de dochter van Willem Jan van Lanschot Hubrecht.