Viola Renée van LANSCHOT HUBRECHT

     Viola Renée van LANSCHOT HUBRECHT is de dochter van Willem Jan van Lanschot Hubrecht.

Arnoud Hugo Joost van LANSCHOT HUBRECHT

     Arnoud Hugo Joost van LANSCHOT HUBRECHT is de zoon van Willem Jan van Lanschot Hubrecht.

Karen Felicity Gibbons

Kind van Karen Felicity Gibbons

Andrea Christianne van LANSCHOT HUBRECHT

Nicholas James van LANSCHOT HUBRECHT

     Nicholas James van LANSCHOT HUBRECHT werd geadopteerd in 1977. Hij werd geboren op vrijdag, 25 november 1977 te Reading, Engeland. Hij overleed op donderdag, 11 januari 2007 te Jordanq, England, in de ouderdom van 29.

Alexandrine Regine Blom van Assendelft

     Alexandrine Regine Blom van Assendelft werd geboren op donderdag, 13 december 1832 te Amsterdam . Zij huwde Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht, zoon van Johan Alexander van Lanschot Hubrecht en Maria Jacoba Appelius, op 17 juli 1860 te Amsterdam. Alexandrine Regine Blom van Assendelft overleed op dinsdag, 30 april 1895 te Amersfoort in de ouderdom van 62.

Kinderen van Alexandrine Regine Blom van Assendelft en Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht

Corneille Jean van Assendelft

Kind van Corneille Jean van Assendelft

Catharina Anthonia Henriette Cornelia Chais

Kind van Catharina Anthonia Henriette Cornelia Chais

Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT

     Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT werd geboren op woensdag, 15 mei 1861 te Breda . Hij was de zoon van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft. Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT huwde Frederika Alexandrina Dumas op 31 mei 1894 te Karanganjar, Kedoe, Midden-Java, Ned. Indië. Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT en Frederika Alexandrina Dumas waren gescheiden op 8 april 1911 te Semarang, Ned. Indië. Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT huwde Elisabeth Helena Hascher in 1912 te Pasoeroean, Ned. Indië. Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT overleed op zaterdag, 2 december 1916 te Pasoeroean, Oost-Java, Ned. Indië, in de ouderdom van 55.

Frederika Alexandrina Dumas

     Frederika Alexandrina Dumas werd geboren op maandag, 31 mei 1875 te Keboemen, Kedoe, Ned. Indië. Zij huwde Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT, zoon van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft, op 31 mei 1894 te Karanganjar, Kedoe, Midden-Java, Ned. Indië. Frederika Alexandrina Dumas en Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT waren gescheiden op 8 april 1911 te Semarang, Ned. Indië.

Elisabeth Helena Hascher

     Elisabeth Helena Hascher werd geboren op zondag, 29 april 1866 te Bergen op Zoom . Zij huwde Johan Alexander Edouard van LANSCHOT HUBRECHT, zoon van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft, in 1912 te Pasoeroean, Ned. Indië. Elisabeth Helena Hascher overleed op zondag, 29 juli 1945 te ‘s-Gravenhage in de ouderdom van 79.

Johan Antoon Frederik Hascher

Kind van Johan Antoon Frederik Hascher

Helena Meijer

Kind van Helena Meijer

Cornelia Catharina van LANSCHOT HUBRECHT

     Cornelia Catharina van LANSCHOT HUBRECHT werd geboren op donderdag, 11 december 1862 te Breda . Zij was de dochter van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft. Cornelia Catharina van LANSCHOT HUBRECHT overleed op vrijdag, 14 februari 1941 te Amersfoort in de ouderdom van 78.

Jeanne Carolina van LANSCHOT HUBRECHT

     Jeanne Carolina van LANSCHOT HUBRECHT was oudverpleegster, 1e Secretaresse van NOSOKOMOS.
Ze begon haar carrière in het Amsterdam's Kinderziekenhuis waar ze drie en half jaar werkte tot een ziekte haar verplichtte dit werk tijdelijk stop te zetten. Ze trok later naar Zwitserland voor en verder opleiding in Lausanne. Terug in Holland werkte ze als prive verpleegster. In 1904 werd ze lid van de Raad van Verpleegster Associatie NOSOKOMOS en werd in 1905 benoemd tot secretaris. ZE was aanwezeig op de conferentie van Parijs in 1907, later in London.1 Zij werd geboren op zondag, 18 juni 1865 te Breda . Zij was de dochter van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft. Jeanne Carolina van LANSCHOT HUBRECHT huwde Henri Alexandre Ruijsch Lehman de Lehnsfeid op 27 september 1900 te Amersfoort. Jeanne Carolina van LANSCHOT HUBRECHT overleed op woensdag, 2 oktober 1918 te Amsterdam in de ouderdom van 53.

Bronvermelding(en)

  1. [S11] The British Journal of Nursing 24/7/1909, online http://rcnarchive.rcn.org.uk/data/VOLUME043-1909/…

Jeanne Henriette van LANSCHOT HUBRECHT

     Jeanne Henriette van LANSCHOT HUBRECHT werd geboren op donderdag, 20 april 1865 te ‘s-Gravenhage . Zij was de dochter van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft. Jeanne Henriette van LANSCHOT HUBRECHT overleed op maandag, 13 januari 1947 te Brummon in de ouderdom van 81.

Kind van Jeanne Henriette van LANSCHOT HUBRECHT

levenloos van LANSCHOT HUBRECHT

     Levenloos van LANSCHOT HUBRECHT overleed op vrijdag, 14 september 1866 te Breda. Hij werd geboren op vrijdag, 14 september 1866 te Breda . Hij was de zoon van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft.

Robertine Louise van LANSCHOT HUBRECHT

     Robertine Louise van LANSCHOT HUBRECHT werd geboren op vrijdag, 27 augustus 1875 te Deventer . Zij was de dochter van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft. Robertine Louise van LANSCHOT HUBRECHT overleed op donderdag, 17 maart 1898 te Amersfoort in de ouderdom van 22. Zij huwde François Edouard Knoote op 17 maart 1898 te Amersfoort. Robertine Louise van LANSCHOT HUBRECHT en François Edouard Knoote waren gescheiden op 3 september 1919 te Amersfoort.

François Edouard Knoote

     François Edouard Knoote was luitenant-kolonel tit. inf. Hij werd geboren op vrijdag, 20 september 1872 te ‘s-Gravenhage . Hij huwde Robertine Louise van LANSCHOT HUBRECHT, dochter van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft, op 17 maart 1898 te Amersfoort. François Edouard Knoote en Robertine Louise van LANSCHOT HUBRECHT waren gescheiden op 3 september 1919 te Amersfoort. François Edouard Knoote overleed op vrijdag, 5 februari 1971 te Bussum in de ouderdom van 98.

François Knoote

Kind van François Knoote

Jonkvrouw Eugenie Baud

Kind van Jonkvrouw Eugenie Baud

Henri Alexandre Ruijsch Lehman de Lehnsfeid

     Henri Alexandre Ruijsch Lehman de Lehnsfeid was luitenant-kolonel art. Hij werd geboren op vrijdag, 8 juli 1864 te Haarlem . Hij huwde Jeanne Carolina van LANSCHOT HUBRECHT, dochter van Edouard Leonard Henri van Lanschot Hubrecht en Alexandrine Regine Blom van Assendelft, op 27 september 1900 te Amersfoort. Henri Alexandre Ruijsch Lehman de Lehnsfeid overleed op woensdag, 9 januari 1929 te Renkum in de ouderdom van 64.

Godfried Martinus Ruijsch Lehman de Lehnsfeid

Kind van Godfried Martinus Ruijsch Lehman de Lehnsfeid

Jeannette Maria Carolina Fontein

Kind van Jeannette Maria Carolina Fontein

Catherine vander Noot

     Catherine vander Noot werd geboren circa 1596 . Zij was de dochter van Jonkheer Phillips van der Noot en Catherina van Lanschot.

Anna van Kinschot

     Anna van Kinschot was begijn in Turnhout. Zij werd geboren in 1602 te Steenbergen . Zij was de dochter van Henrick van Kinschot en Anna van Lanschot.

Henrick van Kinschot

     Henrick van Kinschot was gedurende 40 jaren advokaat bij den Souvereinen Raad van Brabant en bekleedde dit ambt met zoveel luister, dat men van alle kanten hem als een
orakel kwam raadplegen. Uit de adelijke familie de Kinschot en niet gelijk Britz zegt uit eene lage familie, in 1541 te Turnhout gesproten, waren zijne grootouders de hierboven vermelde Ambrosius de Kinschot en Anna Gevaerts, zuster van den beroemden Joannes Gevaerts, advokaat onder wiens leiding Henricus te Leuven zijne studiën voltrok. Hij werd geboren in 1604 te Rosendael . Hij was de zoon van Henrick van Kinschot en Anna van Lanschot.

Cornelis van Kinschot

     Cornelis van Kinschot werd geboren circa 1605 te Steenbergen . Hij was de zoon van Henrick van Kinschot en Anna van Lanschot.

François van Kinschot

     François van Kinschot was Ridder, Heer van Kinschot, (wapen: in goud een beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte bijen).1 Hij werd geboren circa 1606 te Steenbergen . Hij was de zoon van Henrick van Kinschot en Anna van Lanschot.

Bronvermelding(en)

  1. [S169] W. J. F. JUTEN Familie van Kinschot.

Jacobus Focanus

Kind van Jacobus Focanus en Sara De Witt