Sara De Witt

     Sara De Witt overleed in 1653.

Kind van Sara De Witt

Agneta Emerentia van Lanschot

     Agneta Emerentia van Lanschot werd geboren op maandag, 2 februari 1722 te Leiden .1 Zij werd gedoopt op 3 februari 1722 te Hooglandsche Kerk, Leiden. De vader Johan van Lanschot was lid van de Veertig Raad van Leiden. Johan van der Marck getuige, was kapitein van de schutterij, Agneta van Peenen en Johanna Maria van Campen, weduwe van Adriaan Pla treedt op namens getuige 2 weduwe van Johan van Vesaneveldt burgemeester. Zij was de dochter van Johan van Lanschot en Francoise Margareta Meerman. Agneta Emerentia van Lanschot huwde Baron Pieter Cornelius Van Leiden, zoon van Rijksgraaf Diederik Van Leiden, circa 1743.2 Agneta Emerentia van Lanschot overleed op donderdag, 26 december 1748 te Leiden in de ouderdom van 26.

Kinderen van Agneta Emerentia van Lanschot en Baron Pieter Cornelius Van Leiden

Bronvermelding(en)

 1. [S22] Maarten Roy Prak, Leiden 1700-1780.
 2. [S55] Genootschap Amstelodamum, pagina 138, online http://books.google.be

Diederik Van Leiden heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, Babberspolder

     Diederik Van Leiden heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, Babberspolder was gecommitteerde Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795) van: 15-02-1788 - 02-05-1791 namens Holland. Lid Vroedschap van Leiden (1771 - 1794). Veertigraad der stad Leiden 15 April 1771, schepen 25 Juli 1781, vroedschap 1783, kolonel der schutterij, overleden in Februari 1810 (hun beider overlijden en begraven niet gevonden te Leiden, Delft, Vlaardingen en Warmond).
Zijne kwartieren waren :
van Leyden. - van Lanschot.
de Rovere - Meerman.
van Ruytenburg - van Vesaneveldt.
Meerman - Arckenbout.1,2
Hij werd geboren op maandag, 16 maart 1744 te Leiden . Hij was de zoon van Baron Pieter Cornelius Van Leiden en Agneta Emerentia van Lanschot. Diederik Van Leiden heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, Babberspolder werd gedoopt op 19 maart 1744 te Hooglandsche Kerk, Leiden. Getuigen: Diederik van Leiden Heer der Stede en Ambagt van Vlaardingen raad en oud Schepen der stad Leiden etc.etc. Hij huwde Aletta Johanna Van Gael op 25 augustus 1766 te Delft.3 Diederik Van Leiden heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, Babberspolder overleed op zaterdag, 17 maart 1810 te Leiden in de ouderdom van 66.

Bronvermelding(en)

 1. [S36] Vroedschap van Leiden (1621 - 1638)., online http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/…
 2. [S70] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1905). (pagina 89).
 3. [S17] VAN GAEL, online http://www.geocities.com/Heartland/Flats/6768/gen-hil.htm en [UR].

Aletta Johanna Van Gael

     Aletta Johanna Van Gael werd geboren op vrijdag, 26 mei 1747 te 's-Gravenhage . Zij werd gedoopt op 27 mei 1747 te Kloosterkerk, ‘s-Gravenhage.1 Zij huwde Diederik Van Leiden heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, Babberspolder, zoon van Baron Pieter Cornelius Van Leiden en Agneta Emerentia van Lanschot, op 25 augustus 1766 te Delft.2 Aletta Johanna Van Gael overleed in 1802 te 's-Gravenhage.

Bronvermelding(en)

 1. [S70] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1905). (pagina 89).
 2. [S17] VAN GAEL, online http://www.geocities.com/Heartland/Flats/6768/gen-hil.htm en [UR].

Baron Pieter Cornelius Van Leiden

     Baron Pieter Cornelius Van Leiden werd geboren op donderdag, 18 november 1717 te Leiden . Hij was de zoon van Rijksgraaf Diederik Van Leiden. Baron Pieter Cornelius Van Leiden huwde Agneta Emerentia van Lanschot, dochter van Johan van Lanschot en Francoise Margareta Meerman, circa 1743.1 Baron Pieter Cornelius Van Leiden werd begraven circa 1770 te Pieterskerk, Leiden.2,3 Hij overleed circa 1770 te Leiden.

Kinderen van Baron Pieter Cornelius Van Leiden en Agneta Emerentia van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S55] Genootschap Amstelodamum, pagina 138, online http://books.google.be
 2. [S153] Nelly van der Hoeven, "Rouwborden Pieterskerk te Leiden," e-mail aan Hans Van Landschoot, 2 april 2011.
 3. [S154] Rouwborden Pieterskerk te Leiden, online http://www.pieterskerk.com/nl/gebouw/plattegrond/…

Jacob Van Gael

Kinderen van Jacob Van Gael

Cornelia Jacoba Van Schuylenburgh

Kinderen van Cornelia Jacoba Van Schuylenburgh

Gravin Françoise Johanna Van Leiden

     Gravin Françoise Johanna Van Leiden werd geboren op zaterdag, 4 december 1745 te Leiden . Zij werd gedoopt op 5 december 1745 te Pieterskerk, Leiden. Getuigen : Mr.Johan van Lanschot Raad en Regeerend Burgemeester der Stad Leyden, meesterknaap van Holland en WestVriesland en Francoise Margareta Meerman. Zij was de dochter van Baron Pieter Cornelius Van Leiden en Agneta Emerentia van Lanschot. Gravin Françoise Johanna Van Leiden huwde Johan Gael op 25 augustus 1765 te Leiden.1 Gravin Françoise Johanna Van Leiden overleed op woensdag, 13 januari 1813 te Leiden in de ouderdom van 67.

Kinderen van Gravin Françoise Johanna Van Leiden en Johan Gael

Bronvermelding(en)

 1. [S17] VAN GAEL, online http://www.geocities.com/Heartland/Flats/6768/gen-hil.htm en [UR].

Johan Gael

     Johan Gael was kapitein der schutterij en burgemeester. Veertigraad van Leiden 3-4-1775.
Wapen: in goud twee rode dwarsbalken beladen met vijf zilveren ruiten (3-2).
CBG, Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyn zedert den 21. July 1449. tot den 21. July 1758. Bij een verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in 't koper gebracht door Abraham Delfos, blz. 2 en 4.1 Hij werd geboren op zaterdag, 27 februari 1745 te 's-Gravenhage . Hij huwde Gravin Françoise Johanna Van Leiden, dochter van Baron Pieter Cornelius Van Leiden en Agneta Emerentia van Lanschot, op 25 augustus 1765 te Leiden.1 Johan Gael overleed op donderdag, 11 juni 1818 te Leiden in de ouderdom van 73.

Kinderen van Johan Gael en Gravin Françoise Johanna Van Leiden

Bronvermelding(en)

 1. [S17] VAN GAEL, online http://www.geocities.com/Heartland/Flats/6768/gen-hil.htm en [UR].

Nicasius Kien

     Nicasius Kien werd geboren in 1578 te Oostende .

Kind van Nicasius Kien

Anna Cornelia Swanke

Kind van Anna Cornelia Swanke en Nicasius Kien

Jaspar van Kinschot

     Jaspar van Kinschot is de zoon van Ambrosius van Kinschot.

Kinderen van Jaspar van Kinschot

Margaretha Van Nuffelen

Kinderen van Margaretha Van Nuffelen

Ambrosius van Kinschot

     Ambrosius van Kinschot. was ontvanger van het kroondomein in het kwartier Turnhout. In verschillende biografieën wordt hij vermeld als ridder en tresorier-generaal van Maria, koningin van Hongarije, gouvernante der Spaansche Nederlanden, vrouwe van Turnhout etc. "Een belangrijke betrekking", wordt er bij gevoegd. Volgens mijn opvatting bestond dat tresorier-generaalschap in het ambt van tresorier van de Vrijheid van Turnhout, waar hij ook woonde ‘op den hoeck tegenover die poirte van den Slote aldaer’. Hij werd in deze betrekking aangesteld 5 Dec. 1637 en bekleedde die tot zijn dood. Als ‘escuier’ wordt hij alleen vermeld in een niet-officieel stuk (Genealogie van K., overdruk, 131). Dáár staat ook, dat Maria van Hongarije de vrije heerlijkheid van Turnhout pas in Maart 1545 van haar broeder Karel V had ontvangen. Terwijl in een echt stuk (als voren, 133, vgl. 146) Ambrosius als ‘rentmeester van Turnhout’ wordt vermeld. bron: Digitale Versie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek Hij werd geboren op vrijdag, 1 september 1505 te Turnhout . Hij was de zoon van Henri van Kinschot en Barbara De Meldauw. Ambrosius van Kinschot overleed op vrijdag, 25 november 1555 te Turnhout in de ouderdom van 50.

Kinderen van Ambrosius van Kinschot

Anna Gevaerts

Kinderen van Anna Gevaerts en Ambrosius van Kinschot

Maria van Kinschot

     Maria van Kinschot huwde Pieter Jan Roose.1 Maria van Kinschot werd geboren circa 1550 . Zij werd gedoopt circa 1550. Doopmeter Koningin Maria van Hongarije. Zij was de dochter van Ambrosius van Kinschot. Maria van Kinschot overleed op zaterdag, 11 december 1610 te Antwerpen.

Kind van Maria van Kinschot en Pieter Jan Roose

Bronvermelding(en)

 1. [S25] De hoofd-voorzitters, online http://www.ethesis.net/geheime_raad/geheime_raad_deel_2.htm

Pieter Jan Roose

     Pieter Jan Roose huwde Maria van Kinschot, dochter van Ambrosius van Kinschot.1 Pieter Jan Roose werd geboren circa 1550 te Harelbeke? . Deze familie is afkomstig uit Vlaanderen en vestigt zich rond 1573 in Antwerpen.

Kind van Pieter Jan Roose en Maria van Kinschot

Bronvermelding(en)

 1. [S25] De hoofd-voorzitters, online http://www.ethesis.net/geheime_raad/geheime_raad_deel_2.htm

Heer Jan Roose van Martissart

     Heer Jan Roose van Martissart was verschillende jaren burgemeester van de stad Antwerpen. o.a. in 164, 1635, 1637, 1639 en 1640. Hij werd geboren circa 1585 te Antwerpen . Hij was de zoon van Pieter Jan Roose en Maria van Kinschot. Heer Jan Roose van Martissart overleed op woensdag, 24 juli 1641 te Antwerpen. Hij werd begraven na 24 juli 1641 te St Jacobskerk, Antwerpen.

Phillip van Lanschot

     Phillip van Lanschot werd geboren op dinsdag, 25 september 1629 te Amsterdam .1 Hij was de zoon van Gerard van Lanschot en Suzanna van den Bogaert. Phillip van Lanschot overleed voor 1631.

Bronvermelding(en)

 1. [S26] Gemeentearchief Amsterdam, online http://gemeentearchief.amsterdam.nl/home.nl.html

Franchoys Harmenszn Beens (Bebber)

Sara Elisabeth Focanus

     Sara Elisabeth Focanus werd geboren circa 1664 . Zij was de dochter van François Focanus en Deliana van Lanschot. Sara Elisabeth Focanus huwde Gilles de Cocq van Kerkwijk circa 1685.

Kind van Sara Elisabeth Focanus en Gilles de Cocq van Kerkwijk

Gilles de Cocq van Kerkwijk

     Gilles de Cocq van Kerkwijk werd geboren in 1659 . Hij huwde Sara Elisabeth Focanus, dochter van François Focanus en Deliana van Lanschot, circa 1685. Gilles de Cocq van Kerkwijk overleed in 1709.1

Kind van Gilles de Cocq van Kerkwijk en Sara Elisabeth Focanus

Bronvermelding(en)

 1. [S62] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1898). (pagina 190).

Johan Focanus

     Johan Focanus werd gedoopt op 23 april 1662 te Grote Kerk, 's Hertogenbosch.1 Hij werd geboren op zondag, 23 april 1662 te 's Hertogenbosch . Hij was de zoon van François Focanus en Deliana van Lanschot.

Kinderen van Johan Focanus

Bronvermelding(en)

 1. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm

Johanna Regenmorter

Kinderen van Johanna Regenmorter en Johan Focanus

Francoijs Focanus

     Francoijs Focanus werd geboren op woensdag, 14 september 1689 te Dordrecht .1 Hij was de zoon van Johan Focanus. Francoijs Focanus werd begraven op 1 oktober 1689 te Augustijnen Kerk, 's Hertogenbosch. Hij overleed op zaterdag, 1 oktober 1689 te 's Hertogenbosch.

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Archief Dordrecht, online http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief

Deleana Maria Focanus

     Deleana Maria Focanus werd geboren op vrijdag, 8 december 1690 te Dordrecht .1 Zij was de dochter van Johan Focanus.

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Archief Dordrecht, online http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief

Rochus van den Honert

Kind van Rochus van den Honert

Johan Kien

     Johan Kien was President-Schepen en raad van Alkmaar, Hoogheemraad der uitwaterende sluizen in Kennemerland en Westfriesland, heemraad van den Heer Hugowaard, secretaris van den bedijkten Schermer.1 Hij werd geboren op maandag, 24 augustus 1665 te Dordrecht .2 Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot. Johan Kien overleed op donderdag, 1 mei 1727 te Alkmaar in de ouderdom van 61. Zwaar gewond op zijn kamer doodgevonden.

Kind van Johan Kien

Bronvermelding(en)

 1. [S69] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 165-167).
 2. [S28] Archief Dordrecht, online http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief
 3. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Catrina Rachelina Kien

     Catrina Rachelina Kien werd geboren op maandag, 2 juli 1668 te Dordrecht .1 Zij was de dochter van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot. Catrina Rachelina Kien overleed in 1678.

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Archief Dordrecht, online http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief

Herpertina Kien

     Herpertina Kien werd geboren op zondag, 6 juni 1700 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp. Herpertina Kien werd begraven in 1752 te Pieterskerk, Leiden.2 Zij overleed in 1752 te Leiden.

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/
 2. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).