• [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/. Hierna vermeldt als Digitale Stamboom Alkmaar.
 • [S19] Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Noord-Holland (Utrecht: A. Oosthoek, 1926). Hierna genoemd Gen. en Her. Kerken N.-Holland.
 • [S20] W. van der Lelij G. A. Delft, Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Vroedschappen der stad Alckmaar (n.p.: n.pub., onbekend publish date) . Hereinafter cited as Vroedschap Alkmaar.
 • [S23] K.J.R. Van Harderwijk, Biographische Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zodanige personen, die zich op eenigerlei in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. (pag. 51) (Haarlem: J.J. Van Brederode, 1902). Hereinafter cited as Biographische Woordenboek der Nederlanden (pag. 51).
 • [S24] K.J.R. Van Harderwijk, Biographische Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zodanige personen, die zich op eenigerlei in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. (pag. 59) (Haarlem: J.J. Van Brederode, 1902). Hereinafter cited as Biographische Woordenboek der Nederlanden (pag. 59).
 • [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp. Hierna vermeldt als Familysearch.
 • [S32] Netherlands Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Oud-Holland: nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde (n.p.: Gebr. Binger, 1916),.
 • [S33] Juliette Roding & Boukje Thijs Jan de Jongste, editor, Vermaak van de Elite in devroegmoderne tijd (Leiden: Leidse Universiteit, 1999), pag. 25. Hereinafter cited as Vermaak van de Elite in devroegmoderne tijd.
 • [S38] Johan Hendrik van Heurn, compiler, Historie der stad en meyerye van 'sHertogenbosch: alsmede van de voornaamste published in 1777 / pagina 206. Hereinafter cited as Historie der stad en meyerye van 'sHertogenbosch.
  http://www.google.com/books?hl=nl
 • [S45] L Noordegraaf en Peter Bitter, De St Laurens in de Ssteigers; bouwen, beheren en restaureren. (n.p.: n.pub., onbekend publish date). Hereinafter cited as De St Laurens in de Ssteigers.
 • [S51] Notariële akte Utrecht, online http://www.hetutrechtsarchief.nl/beeld/Notaris/NT0010/…. Hierna vermeldt als Notariële akte Utrecht.
 • [S53] Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur, online http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu08_01/…. Hierna vermeldt als Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur.
 • [S54] Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur, online http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu08_01/…. Hierna vermeldt als Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur.
 • [S61] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1893). (pagina 64). Zeeuws Archief, Middelburg, Nederland.
 • [S66] J.W. van Sypesteyn en J.P. de Bordes, De verdediging van Nederland 1672- 1673 ('s Gravenhaghe: J. & H. Van Langenhuyzen, 1850) . Hereinafter cited as De verdediging van Nederland 1672- 1673. Pagina : 97. Te vinden op googlebooks: http://books.google.be/books
 • [S86] Historisch Centrum Leeuwarden (huwelijken), online http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/html/nl/776/…. Hierna vermeldt als Historisch Centrum Leeuwarden.
 • [S90] Roger Buyck, Kaprijke van Middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp 1240-2000 (Gent: Grafisch Productiehuis, 2002), pagina 249. Hereinafter cited as Kaprijke van Middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp 1240-2000.
 • [S91] Roger Buyck, Kaprijke van Middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp 1240-2000 (Gent: Grafisch Productiehuis, 2002), pagina 235. Hereinafter cited as Kaprijke van Middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp 1240-2000.
 • [S102] Thea Onderwater, "Stichting Oud Zoeterwoude," e-mail message from e-mail address (www.oudzoeterwoude.nl) to Hans Van Landschoot, 22/11/2008. Hereinafter cited as "Stichting Oud Zoeterwoude."
 • [S105] Leids Jaarboekje 1989, door vereniging "Oud Leiden" pagina 90-91; 96-98, online http://www.oudleiden.nl/pdf/1989.PDF. Hierna vermeldt als Leids Jaarboekje 1989.
 • [S107] 's-Hertogenbosch - Straten - Panden - Monumenten, online http://www.bossche-encyclopedie.nl/_Index.htm. Hierna vermeldt als 's-Hertogenbosch - Straten - Panden - Monumenten.
 • [S108] Archief Leiden, online http://www.leidenarchief.nl/. Hierna vermeldt als Archief Leiden.
 • [S119] Historische Vereniging Oud Leiden 1914, online http://www.oudleiden.nl/pdf/1914.PDF. Hierna vermeldt als Historische Vereniging Oud Leiden 1914.
 • [S127] Philip Christiaan Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (n.p.: A. W. Sijthoff's uitgevers-maatschappij, volume 8, 1911), page 873. Hereinafter cited as Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
 • [S132] Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-02-10, online http://proxy.handle.net/10648/…. Hierna vermeldt als Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-02-10.
 • [S133] Koepoort Leiden, online http://nl.wikipedia.org/wiki/Koepoort_%28Leiden%29. Hierna vermeldt als Koepoort Leiden.
 • [S143] Jan van Riebeeck, Daghregister. Deel 3. 1659-1662 (eds. D.B. Bosman en H.B. Thom). A.A. Balkema, Kaapstad 1957, online http://www.dbnl.org/tekst/rieb001dagh03_01/…. Hierna vermeldt als Jan van Riebeeck, Daghregiste.
 • [S144] De Brabantse Leeuw 1956 , pag 22, online http://test.hops-research.org/all/…. Hierna vermeldt als De Brabantse Leeuw 1956.
 • [S147] Google books: Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse (pagina 331 in book, in lezer 342), online http://www.archive.org/stream/…. Hierna vermeldt als Google books: Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse.
 • [S149] Joan Maetsuycker (VOC), online http://www.vocsite.nl/geschiedenis/personalia/…. Hierna vermeldt als Joan Maetsuycker.
 • [S152] Huizen en Gebouwen s'Hertogenbosch (pag 359), online http://www.archive.org/stream/devoornamehuizen01sass#page/…. Hierna vermeldt als Huizen en Gebouwen s'Hertogenbosch.
 • [S158] Stadsarchief s Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/. Hierna vermeldt als Stadsarchief s Hertogenbosch.
 • [S160] Archeologie Leiderdorp, online www.leiderdorp.nl/bestand/archeologiekaart_toelichting_378486. Hierna vermeldt als Archeologie Leiderdor.
 • [S163] Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais / pagina 532/ Date of publication : 1851-1950 Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-278668, online http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5545127v/…. Hereinafter cited as Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais / pagina 532.
 • [S164] Naamlijst van de eigenaren der gebouwen en huiserven, die te Leiden door het ontploffen van schip met buskruit vernietigd werden., online http://books.google.be/books
 • [S167] Antwerpen-Frankfurt Migratie en innovatie rond 1600, online http://www.kgva.be/portal/bestanden/Antwerpen-Frankfurt.pdf. Hierna vermeldt als Antwerpen-Frankfurt.
 • [S168] Genealogische databanken over Brussel, online http://www.donnees-genealogiques.eu/…. Hierna vermeldt als Genealogische databanken over Brussel.
 • [S170] Genealogie de Kinschot - Turnhout in het verleden en heden - 1905 - pagina 133, online http://archive.org/stream/turnhoutinhetve00unkngoog#page/…. Hierna vermeldt als Genealogie de Kinschot - Turnhout in het verleden en heden - 1905.
 • [S171] Françoise Margareta Meerman, Notarieel Archief inventaris nummer 2020, folio 75 (archiefnummer 506), Regionaal Archief Leiden, Leiden, Nederland. Hierna vermeld als Notarieel Archief. online at (http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/…).
 • [S172] Oprechte Haerlemsche courant 9-12-1717, online http://resources3.kb.nl/011105000/pdf/DDD_011105326.pdf. Hierna vermeldt als Oprechte Haerlemsche courant 9-12-1717.
 • [S173] Oprechte Haerlemsche courant 13-11-1717, online http://resources3.kb.nl/011105000/pdf/DDD_011105315.pdf. Hierna vermeldt als Oprechte Haerlemsche courant 13-11-1717.
 • [S175] Maria van Lanschot meesteres in Het Begijnhof in Turnhout, online https://archive.org/stream/turnhoutinhetve00unkngoog#page/…. Hierna vermeldt als Naamrollen der meesteressen in het Begijnhof.
 • [S176] Erfgoed Leiden (EL) DTB Dopen, Leiden, May 30, 1636, online http://www.openarch.nl/show.php. Hierna vermeldt als Erfgoed Leiden (EL) DTB Dopen, Leiden, May 30, 1636.
 • [S177] G. J. Bos A. Montagne De Stad Leiden: Album bevattende eenige afbeeldingen der stad Leiden, Volume 1 Door A. Montagne,G. J. Bos pag. 54., Volume 1 (Leiden: n.pub.). Hierna vermeldt als De Stad Leiden: Album bevattende eenige afbeeldingen der stad Leiden.
 • [S178] (bron: Leydse Courant, 08/03/1771; p. 2/2)
  (bron: Leydse Courant, 08/03/1771; p. 2/2)
  (bron: Leydse Courant, 08/03/1771; p. 2/2)
  Leidsche Courant van 8-3-1771 pagina 2/2, online http://leiden.courant.nu/. Hierna vermeldt als Leidsche Courant van 8-3-1771 pagina 2/2.
 • [S182] Notariele akte van Agatha Lydia van Lanschot -uit Leiden - akte nummer 71 van 1804 -afbeelding 431-434, online https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/…. Hierna vermeldt als Notariele akte van Agatha Lydia van Lanschot -uit Leiden.
 • [S183] Généalogie De La Noble Et Ancienne Maison De Kinschot ; Rédigée Par M. Le Baron Dd Herckenrode, online https://books.google.be/books. Hierna vermeldt als Généalogie De La Noble Et Ancienne Maison De Kinschot ; Rédigée Par M. Le Baron Dd Herckenrode.
 • [S184] Précis historiques. Bulletin des missions belges de la Compagnie de Jésus, Congo, Bengale, Ceylan * pag. 186 tot 195 * 553, online books.google.be/books?id=mXkUFGjSmWUC. Hierna vermeldt als Précis historiques. Bulletin des missions belges de la Compagnie de Jésus, Congo, Bengale, Ceylan.
 • [S185] Daniel Verstraete, "Pastoor Egidius van Lanschot - Daniel Verstraete (1) Brugge - Rijksarchief - Fonds De Hoop, nummer 921.," 1970. "Pastoor Egidius van Lanschot."
 • [S189] (Leidsch Dagblad, 02/02/1974; p. 3/26), online http://leiden.courant.nu/. Hierna vermeldt als (Leidsch Dagblad, 02/02/1974; p. 3/26).