1353 maart 13 (ghedaen int jaer... dusentich drieondert tuee ende vichtich up den dartiensten dach van ingaende maerte).
Jan van Lancscoot, Roelf de Quinkere, Carstiaen filius Lambrechx filius Boyds, Pieter Ryquaerd en Jan die Smed, schepenen van Maldegem, oorkonden dat Philips filius Heynric filius Gheraerds en zijn vrouw, Machtild, samen met Kateline, weduwe van Jan Makeries, en haar twee kinderen : Jan en Kateline, hebben overgedragen aan Jan Over de E, een perceel land met een huis en een halve teghelhove, gelegen onder de parochie van Oedelem in het ambacht van Maldegem, waarna Jan Over de E deze eigendommen heeft afgestaan aan de voornoemde Kateline en haar twee kinderen tegen 36 den. gr. s jaars.

BRON:

A. Fonds van de Bogardenschool, charters, nr. 180 oorspronkelijk met de mim of meer geschonden zegels van de vijf oorkonders. C. lb., charters, nr. 195 : geinsereerd in de akte d.d. 1354 maart 20. lb.,
Cariularium A, folio 34 r.-v.: afschrift (Ca. 1366). lb., Car tularium A, fol. 34 v.-35 geinsereerd in de akte d.d. 1354 maart 20, in afschrift (ca. 1366). lb., charters, nr. 195 geinsereerd in de akte d.d. 1354 maart 20 in Nederlandse vertaling van omstreeks 1400.
Vermelding : Gilliodts, Inventaire Ecole Bogarde, H, p. 280, 286-287.