Vele vergeefse pogingen zijn gedaan om de verwantschap van andere families Van Lanschot met de bovengenoemde familie te bepalen. Zo blijkt de in de Genealogie Van Lanschot genoemde Pyramus Henricx van Lanschot zijn familienaam niet aan het Zundertse Lanschot te danken te hebben, maar aan het Vessemse Lanschot. De verwantschap met de Antwerpse weldoener Cornelis van Lanschot bleek moeilijker te onderzoeken, omdat deze slechts zijn geboortedatum en de namen van zijn doopheffers aantekende, maar niet zijn geboorteplaats en de namen van zijn ouders. Het feit, dat Anna, een zuster van deze Cornelis, te Brussel met Hendrik van Kinschot trouwde, wijst echter niet op verwantschap met de Zundertse Van Lanschots. Daarentegen deed de voornaam van Cornelis' neef Philippus van Lanschot de Leidse Van Lanschots reeds in de 18e eeuw vermoeden, dat ze verwant waren aan de Antwerpse Cornelis. Deze Leidse Van Lanschots stammen uit de Baronie van Breda, waar mij geen ander Lanschot bekend is dan het Zundertse. (1) Toch acht ik de Leidse Van Lanschots eerder in mannelijke lijn verwant aan de Zundertse familie, waarvan een Margriet Servaesdr van Lanschot met Hendrik Jan Christiaens trouwde, dan aan de nakomelingen van Christiaen Jan Maessone. Ook de voornamen van de Ettense Van Lanschots doen eerder aan eerstgenoemde Zundertse familie denken.

Bron: Brabantse leeuw 1964 , pag. 148-152. door J. A. ten Cate.


Jan Chrispiaen Jan Maessone en blijkens een acte van 11 October 1500 op folio 11 verso van het Zundertse schepenprotocol uit de jaren 1500ó1503 gehuwd was met Margriete, de dochter van Servaes van Lancscot en Katheline Willemsdochter van Nederven. Servaes dankt zijn familienaam vermoedelijk aan een erf Langscot onder Wernhout, dat blijkens een acte van 8 October 1492 op folio 166 van het eerstgenoemde schepenprotocol nog in het midden van de 15e eeuw in het bezit was van een Jan van Lancscot. (2) Ik kan echter evenmin uitmaken, in hoever deze Jan aan Servaes van Lancscot verwant was, als ik kan uitmaken, in hoever genoemde Katheline Willemsdochter van Nederven verwant was aan de in de acte genoemde Jan van Nederven.

Bron: Brabantse leeuw 1955 , pag. 108-110. door J. A. ten Cate.


Heeft deze Meeus Van Lanscote zich in Breda gevestigd en is hij dezelfde als Moers van Lanscoote?
 • 1456

  Meeus Van Lanscote filius (zoon van) Philippus Van Landscote geboren in Knesselare en poorter in Brugge.
  Ingeschreven 12-6-1456 omme mudsescheerde te zine.

  Bron: A Jamees Brugse Poorters Deel 2 pag.277

 • 1458

  Moers van Landschot ende Lijsbiet syn wijf worden beiden vermeld in een rekeing van 1458-1459 in Breda.

  bron: Les Optimates" de Bois-le-Duc Door Godfried Christiaan Maria van Dijck, 1973 pagina iv.

  HET ZOU BEST EENS KUNNEN DAT DEZE PERSOON IDENTIEK IS AAN MEEUS VAN LANSCOOTE UIT 1456 (2 lijnen hierboven). Deze persoon is momenteel de oudste terug gevonden in de baronie van Breda. Van de Leidse van Lanschot's weet men nu dat deze uit de baronie van Breda gekomen zijn. Cornelis van Lanschot, procureur, zoon van Gerard vestigt zich als poorter in Antwerpen in 1552. Zijn vader Gerard vestigt zich als doctor in Leiden.

 • 1518 - 1519 Matheus Jans van Landschot komt voor in een rekening van 1518-1519 bron: Les Optimates" de Bois-le-Duc Door Godfried Christiaan Maria van Dijck, 1973 pagina iv.


 • Een toponymische toenaam kon sedert eeuwen erfelijk zijn in een bepaald geslacht, maar dat men er slechts sporadisch (door standsgevoel, ter verduidelijking) gebruik van maakte. Zo komen de leden van de Zundertse familie Van Lantschot van 1445 tot ca. 1585 vrijwel uitsluitend met patronymische toenamen in de bronnen voor (Henric Jan Christiaens, Jan Henric Christiaens, Jan Jacop Christiaens enz.). Slechts tegen het eind van de zestiende eeuw moet de vadersnaam Christiaens plaats maken voor de reeds lang bestaande herkomstnaam Van Lantschot. Gelijkaardige voorbeelden vindt men bij tal van Noordbrabantse geslachten. Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat nakomelingen van een geslacht een verschillende familienaam gaan dragen en dat b.v. een tak van de familie Van Lantschot zich Christiaens is blijven noemen. Of ook dat bepaalde leden van een geslacht ver-namen zijn gaan voeren, terwijl een andere tak aan de oudere vander-vorm is blijven vasthouden. Zo is een tak van de Eindhovense familie Van den Dael Van Dael gaan heten, terwijl een andere zich Van den Dael is blijven noemen.
  bron:Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen


  (1)Uit eigen onderzoek blijkt dat de voorouders van de Leidse van Lanschot's oorspronkelijk uit het Ambacht Maldegem in Vlaanderen komen. Hier werd een document gevonden met het identieke zegel van de oorspronkelijk katholieke Leidse van Lanschot's die verwant zijn met Cornelis van Lanschot uit Antwerpen. (2)Is waarschijnlijk dezelfde als Matheus Janszn van Lanschot