Oversættelse af tysk ansøgningsbrev

Previous Home Next


Nürnberg, juni 1910

Gennem en forretningsven, som er bekendt med Deres adresse, tillader jeg mig hermed høfligst at rette forespørgsel til Dem, om De i Deres velagtede hus har brug for en skandinavisk rejsende (dvs. sælger) eller korrespondent.

Det er Dem måske bekendt, at de forretningsmæssige forhold i Danmark og Norge er blevet betydeligt forbedret i de senere år, således at der nu frembyder sig gode muligheder for tyske fabrikanter og eksportfirmaer til at indføre deres varer i de pågældende lande.

Hvis De hidtil kun har gjort ubetydelige eller slet ingen forretninger i Skandinavien, ville det måske være umagen værd på dette tidspunkt at udnytte de gode konjunkturer og at gøre et fremstød for eksport til Danmark og Norge.

Til dette formål tilbyder jeg Dem min tjeneste. – Som indfødt dansker er jeg særdeles godt bekendt med de forretningsmæssige forhold i Skandinavien, så meget mere som jeg netop har rejst meget i Danmark og Norge for et tysk firma, nemlig Mars-Werke A-G, Nürnberg-Doos, hvor jeg for tiden er ansat.

Hvis denne sag skulle have Deres interesse, ville jeg sætte stor pris på et svar fra Dem, hvorefter jeg gerne skal give Dem nærmere detaljer.

Med højagtelse

Svend Oerum

Nürnberg

Hintere Insel Schütt 15


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen