Svend 1916-02-06-nr-1

Previous Home Next


(Skrevet på brevpapir fra)

Hotel Métropole. Moscou.
Gostinitza ”METROPOL”
MOSKVA

 
Moskva, d. 24.
Jan. / 6 Febr. 1916.

Wagonkowski Pir 3, qu. 7.

 

Kære Mor!

Naar du faar dette Brev, vil Du rimeligvis have hørt gennem Schrader alt om Rejsen hertil. – Jeg har stadigvæk intet Brev fra jer eller nogen anden i København,  men Schrader vil have sagt jer Besked om at sende Brevene til Simonsen & Nielsen, og jeg haaber saa at høre fra jer hvordan I har det og i Særdeleshed, om Thora er blevet helt rask. –

I Gaar flyttede jeg ind i mit møblerede Værelse hos Fru Winkelmann. Værelset er meget pænt og ret stort, og det er et gammelt solidt Hjem, jeg er kommen ind i. Fru W., der er Enke, er en dannet og fin ældre Dame, der taler alle Sprog. – Her er en gammel Tjener, der varter op ved Bordet og desuden 2 – 3 Piger for os 3 – 4 Mennesker. Maden lader til at være rigtig god, men jeg betaler jo ogsaa 125 Rb. om Maaneden for Kost og Logi og Lys og Varme. – Jeg vil ikke nægte, at jeg befandt mig bedre i min Lejlighed paa Amalievej – her er der sandelig ikke videre morsomt! Jeg har været ude i Dag for at besøge Thoras Svogre, men den ene var flyttet, og den anden kunde jeg ikke finde. I Morgen skal jeg imidlertid have fat i den yngste, hvis Telefonnummer jeg kender. Saalænge Herr Simonsen og Schrader var her, havde jeg ikke Tid til at besøge dem. Jeg ved ikke, om jeg har skrevet, at Thoras Svoger i Petrograd gerne vilde have et Billede af Gudrun og Inger Thoras døtre). I kan jo sende det til mig igennem S. & N., saa skal jeg sende det videre. Men kun Fotografiet – ingen Breve kan jeg besørge videre.

Jeg er meget spændt paa at høre, om I har faaet Uhret til at gaa – det bliver jo nok et dyrt Uhr, inden I faar det i Orden! Tæpper og Maleriet har I vel faaet anbragt?

Jeg har ikke mærket noget til den russiske Kulde her – Temperaturen er omtrent som i København – det har højst været 5 - 6  Graders Kulde, saa jeg har det varmt i min tykke Pels.

Med Sproget gaar det ikke videre godt – jeg maatte f. Eks. staa og gnide mig over hele Kroppen midt paa Gaden for at forklare en Politibetjent, at det var en Badeanstalt jeg spurgte ham om. Og da jeg havde faaet mit Bad, maatte jeg skælde ud paa Dansk fordi de vilde snyde mig – jeg havde desværre ikke de tilsvarende Gloser paa Russisk.

Jeg gaar tidligt i Seng og staar tidligt op, jeg bander ikke, og jeg har ikke smagt Spiritus i 2 Uger, og jag har været 4 Gange i Kirke i de sidste 14 Dage – jeg bliver et rent Dydsmønster herovre, men morsomt er det igen ikke!             

Hils Far og Thora, Kab. (Kabacznik, Thoras mand), Kaj, Poul og Kaja mange Gange fra mig.

Kærlig Hilsen,

Svend


I har vel spillet Bridge i Dag, og Møller har vel som sædvanlig glemt at stikke med Klør 10.


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen