svend brev tre

 

Moskwa, d. 13/4 1916

Kære Mor!

Mange Tak for alle Dine Breve, som jeg efterhaanden har modtaget. jeg er vist ikke saa flittig til at skrive, som jeg burde være, men jeg har saa meget at spekulere ovre i Forretningen, og Tiden gaar saa hurtigt. 

Forretningen tager al min Tid og min hele Interesse. Jeg kommer først fra Kontoret ved 7 Tiden om Aftenen, og naar jeg saa har spist og bagefter læst en Time Russisk med min Lærer, saa er jeg naturligvis træt og har mest Lyst til at kravle i Seng med det samme. - Jeg er begyndt at staa tidligt op om Søndagen og gaar saa en lang Tur før Middag. Søndag Eftermiddag og Aften tilbringer jeg som Regel i en af de 2-3 Familier, som jeg har lært at kende - Folk er jo meget gæstfri her i Rusland. 

I Theater gaar jeg aldrig, men en Gang eller to om Ugen gaar jeg i “Biffegrafen” (som Kaja skriver) og ser et eller andet rystende Drama. 

Med mit Logi er jeg stadig vel tilfreds - Maden er udmærket, Værelset nogenlunde, og min Værtinde er - som jeg vist har fortalt dig før - en meget elskværdig og dannet Dame. Mit Tøj bliver banket og børstet hver Dag, og Stuepigen sørger for mit Vasketøj og reparerer det, naar det behøves, saa at jeg ikke har den Slags Ting at spekulere over.

Jeg glæder mig meget til at faa en Beretning fra Dig, om hvordan Festen paa Paladshotellet forløb.( hans fars 70-års fødselsdag) Fik Far mit Telegram - mit Brev kom vist for sent? 

Med det Russiske gaar det kun langsomt - derimod taler jeg nu Engelsk som en Indfødt - omtrent. Paa Kontoret taler vi mest Engelsk, og jeg skriver mange engelske Breve. 

Det begynder at blive Foraar her, men i Dag var det atter Snevejr og Vinter saa jeg tog Pelsen paa i Morges. - Jeg gaar nu i det tredje Par Galoscher - det er ikke morsomt altid at sejle rundt i Undervandsbaade, men Gaderne er saa snavsede at man er nødt dertil.

Hils nu Far og hele Familien mange Gange.

          
Kærlig Hilsen

          
Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 22 februar 2006 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen