Moskwa, d. 28/4 1916

Kære Mor!

Mange Tak for dit Brev af 5. ds., som jeg modtog for et Par Dage siden. - Jeg haaber, at Tante Marie (Svends fars søster) og Inger (Thoras ældste datter) nu atter er raske.

Jeres Breve er saa lang Tid undervejs - de vilde komme hurtigere frem, om I sender dem rekommanderet, og jeg sender jer derfor nogle Kuverter, som I kan benytte.

Jeg har været en Del ude i Paasken bl.a. til Barnedaab 2. Paaskedag. Vi spiste og drak, og Champagnen flød i Strømme! Jeg kom først hjem Kl. 4 næste Morgen og var syg hele den næste Dag. Men det var meget fornøjeligt og en Afveksling i mit ensformige Liv.

I Morgen skal jeg atter til et større Selskab, og paa Søndag er jeg inviteret paa en Udflugt, dersom Vejret bliver godt. - Jeg er naturligvis glad ved  at komme lidt ud - det hjælper paa Sproget for hver Gang.

Paaskenat (Lørdag Aften) var jeg oppe paa Kreml for at se paa Folkelivet. Der var Masser af Mennesker, der alle rendte omkring med tændte Lys i Hænderne, og Kl. 12 begyndte den store Klokke at ringe og bagefter alle Klokkerne i Moskwas 450 Kirker. Alle Kirkerne var illuminerede, og der blev afbrændt Fyrværkeri rundt omkring.

Dermed var de 7 Ugers Faste forbi, og Folk gik hjem for at æde al den Mad, som de Lørdag Aften havde sat frem paa Borde omkring Kirkerne, og som Præsterne havde indviet og bestænket med Vievand! Jeg havde ikke netop fastet i disse 7 Uger, men jeg har dog ædt i denne Uge som alle andre Mennesker her. Hver Morgen har jeg faaet haardkogte Æg - røde, grønne og blaa - og “Kulitsch” (en slags Julekage) og “Pasha” (en sursød Masse, som man faar ondt i Maven af).

De fleste Forretninger har været lukkede her hele Ugen, og vi har ogsaa været nødt til at lukke ved 2 Tiden hver Dag. Heldigvis har Vejret været udmærket med Sol og Sommervarme, saa jeg har rigtig haft Tid til at gaa lange Ture i den friske Luft. –

Jeg vilde blive glad, om Familien vilde sende mig et pænt Slips til min Fødselsdag. (21.5.) Jeg trænger dertil, men her vil de have 8-10 Rb. for almindelige Slips, og det har jeg dog ikke Lyst til at betale. I kan sende det i et Brev, anbefalet.

Al Ting er saa uforskammet dyrt her, men heldigvis behøver jeg foreløbig ikke at købe noget. Da jeg vilde købe et Par Roser til Barnedaaben forleden, forlangte de 30 Rb. derfor. Jeg købte saa i Stedet et Sølv-Servietbaand til Ungen - det er jo Skikken at give Gaver til Barnedaab.

Jeg haaber, at I nu alle har det godt, og at Thora er bedre. -


Mange Hilsener til Dig og Far og hele Familien.


Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 22 februar 2006 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen