svend-1916-07-15-nr-5

 

Zarizino, d. 5/7 16

Kære Mor!

Tak for Dit Brev med Beretningen om Kajs Bryllup (15. juni, med Elisabeth Østerbye, kaldet Lis). Naar Du næste Gang skriver, saa opgiv mig Thoras Adresse i Sverige, saa jeg kan sende hende et par Ord. - Konvolutter har jeg sendt i Dag gennem Firmaet.

Jeg haaber, at Du har modtaget mit Brev med Beretning om min Flytning paa Landet. - Det har været daarligt Vejr siden med Kulde og Regn, men jeg er dog glad ved at bo herude. - Landskabet her minder meget om Holte, og her er ligesaa fugtigt. - Jeg tog undtagelsesvis præcis fra Kontoret i Dag og sidder nu paa min Veranda og skriver dette. Ellers har jeg haft saa travlt i den sidste Tid, at jeg først har naaet herud ved 9 Tiden, og saa er den bedste Tid jo borte. Forrige Søndag var vi paa Fisketur fra Kl. 1 om Natten og fiskede een lille Fisk saa stor som en Hundestejle! Det var et sørgeligt Resultat for en hel Nats og en Formiddags Arbejde.  - Sidste Søndag havde jeg større Selskab fra Moskwa. Der var 8 Personer, saa jeg maatte laane Stole fra forskellige Villaer i Nærheden. De var her hele Dagen, og Damerne lavede selv Maden. Tilsyneladende morede de sig.

Om Aftenen opholder jeg mig mest hos Familien Pussill ved Siden af. De unge Piger morer sig med at lære mig Russisk, og med Herr Pussill snakker jeg Forretning. Det er meget elskværdige Folk, og uden dem vilde jeg vel forgaa af Kedsomhed om Søndagen.

I de sidste 14 Dage har jeg rendt rundt i Moskwa for at se paa ny Lokaler til Forretningen - det har været mere end anstrængende, og jeg er nu saa tynd, at Klæderne hænger paa (mig) som paa en Klædebøjle. Men jeg er sund og frisk og befinder mig vel.

 Forretningen tager al min Tid og alle mine Tanker, saa I maa undskylde, at jeg ikke skriver saa ofte. Det er ikke saa helt let, at lede Forretningen her, men forhaabentlig gaar alting godt. Herr Simonsen var saa elskværdig at give os en Maaneds Gage extra i Dyrtidstillæg - Personalet var ved at falde om af Overraskelse, da jeg udbetalte dem Pengene forleden. Med jeg var meget glad ved at give dem dette Tillæg, da alting er saa vanvittig dyrt her.

Til Friis-Olsen (?) skriver jeg en af Dagene.

Hils Far og hele Familien fra mig.

 

Kærlig Hilsen


Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 22 februar 2006 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen