svend-1916-09-09-nr-7

Moskwa, d. 9/9 16.

 

Kære Mor!

Tak for Dit Brev af  15/8. - Jeg er nu flyttet ind til Moskwa igen i mit ny Værelse, hvad jeg er meget glad ved, da der paa Landet var væmmelig koldt i den sidste Tid.

Jeg har et virkelig hyggeligt Værelse her, og Familien er meget elskværdig imod mig. De behandler mig ganske, som var jeg et Medlem af Familien, saa jeg føler mig som Hjemme her. - Maden er udmærket og inden lang Tid har jeg nok genvundet mine mange tabte Kilogram.Jeg har jo overhovedet haft det Held at træffe elskværdige Folk her i Moskwa, og det er vel Grunden til, at jeg befinder mig saa vel her og kun sjældent føler Længsel efter København. Dog glæder jeg mig meget til at komme hjem en Tur til Julen og atter være sammen med jer. Der er jo slet ikke mere saa længe til Jul - jeg forstaar ikke, at jeg allerede har været her i Rusland i 8 Maaneder.

Forretningen gaar stadig fremad - den er saa interessant, saa fuld af Spænding og har saa store Udviklingsmuligheder, at det ikke kan forundre jer, at jeg er begejstret for mit Arbejde og fuldstændig gaar op (i) den. Der kommer Folk til os fra Sibirien, fra Mansjuriet (20 Dages Rejse fra Moskwa) og fra Centralasien, hvor Civilisationen og med den vore Artikler: Cycler, Motorcycler og Automobiler nu trænger frem. Det er meget interessant at høre, hvad Folk fortæller fra disse afsides Egne, og jeg haaber at kunne gøre en Rejse dertil engang.

Men mange Vanskeligheder har jeg haft, og har jeg endnu at overvinde. Maaske I har hørt derom gennem Frk. Møller - til Tider har Vrøvlet med Herr Dreyer her gjort mig ganske nervøs.

Jeg læser Russisk 2 - 3 Timer hver Dag, saa efterhaanden maa det vel hjælpe - dog er jeg stadig meget utilfreds med mine Fremskridt - det er et utrolig indviklet og vanskeligt Sprog. Pigerne her i Huset tror vist, at jeg ikke forstaar et Muk - de skriger i hvert Fald saa højt, naar de taler til mig, at man kan høre det langt ud paa Gaden.

Hils nu Far og hele Familien mange Gange fra mig. En særlig Hilsen til Thora, der jo nu er hjemme.
                     

Kærlig Hilsen


Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen