svend-1917-01-08-nr-11

 

 

Moskwa, d. 8/1 1917

Kære Mor!

Tak for alle Brevene og Telegrammet til Jul. - Det har - skøndt jeg har været saa langt borte fra København - dog været en rigtig rar Jul for mig. Familien her har vist mig saa megen Elskværdighed, og til Ære for mig havde de allerede paa vor Juleaften arrangeret er lille Aftenselskab. Min svenske Ven Keldberg var her, og vi spillede Preference og havde det meget morsomt. Nytaarsaften var vi i Theatret, og jeg havde ganske glemt, at det var Nytaarsaften, indtil vi atter sad hjemme, og de alle ønskede mig glædelig Nytaar, da Klokken slog 12. - Juleaften fejrede vi i Forgaars - vi fik en Masse god Mad, og der var Juletræ og Julegaver, saa det var næsten som hjemme. Jeg har sovet og spist og rigtig hvilet mig ud i de to Helligdage. I Morgen er det ogsaa Helligdag, og jeg er inviteret til stort Selskab hos Stuhlmanns. Du ser altsaa, at jeg ikke lider Nød her, tværtimod fejrer jeg 2 Gange Jul og 2 Gange Nytaar. Jeg har faaet saa mange Breve til Jul bl.a. et meget elskværdigt Brev fra Herr Simonsen. Fra Frk. Møller har jeg ikke hørt et Muk, og i Forretningen har de været meget dovne til at skrive. - Jeg haaber, at Thoras Mand nu har faaet Kontrakten i Orden - han ender nok som Millionær.

 

I Forretningen har jeg forfærdelig meget at gøre, saa Tiden flyver ganske fra mig. Min Værtinde skælder mig ud, fordi jeg ikke mere kommer hjem til Middag; hun spørger, om jeg vil uddanne mig til Sultekunstner. Hun er saa flink at lave extra Middagsmad til mig, hver Aften naar jeg kommer hjem.

                     

Thora skriver, at jeg vel nu er ganske perfekt i Russisk. Det er en stor Misforstaaelse - desværre er det ikke saa let at lære Russisk.

                     

I den sidste Maaned har vi haft -15 - 18° R (Reaumur), og det har været meget vanskeligt at opvarme vort ny Kontor, hvor Væggene endnu er ganske fugtige. Kul kan vi ikke faa, og med Brænde er det vanskeligt at opvarme saa store Rum. Jeg har vist skrevet til jer om mine mange andre Vanskeligheder i Forretningen - hvis jeg ikke havde været saa sund og rask, som jeg er, saa havde jeg næppe kunnet udholde alle disse Besværligheder. Forhaabentlig er nu den værste Tid ovre.

 

                      Mange Hilsener til Dig og Far og hele Familien.

Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen