svend-1917-03-16-nr-13

 

 

Moskwa, d. 3-16/3 1917

 

Kære Mor!

Kun et par Linier for at meddele Dig, at jeg er i bedste Velgaaende, og at I absolut ikke behøver at frygte for, at der skal ske mig nogen Overlast. Som Situationen i Dag ligger, ved jeg ikke, hvor meget jeg tør skrive, men jeg skal senere give jer en Beretning om disse interessante Dage.

 

Tak for de sidste Breve. - Jeg var jo en Uge i Petrograd sammen med Herr Simonsen - det var en Afveksling i mit ellers ret ensformige Liv. Herr Simonsen var som sædvanlig meget elskværdig mod mig.

 

Næste side mangler.


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen